JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ine Haver har sett seg selv i kortene. Nifst, men nødvendig, mener hun.

Ine Haver har sett seg selv i kortene. Nifst, men nødvendig, mener hun.

Privat

Barnevernsansatte Ine har undersøkt om tjenestene i sitt eget yrke er forsvarlige. Se hva hun fant

– Det gjøres mye bra barnevernsarbeid. Men det er noen områder det svikter på, sier Ine Haver som sett seg selv og kollegene i kortene.01.06.2021
12:54
01.06.2021 12:59

hanna.skotheim@lomedia.no

Barnevernsansatt Ine Haver synes det er skummelt å se seg selv i kortene etter å ha jobbet så lenge i barnevernet, men det er nettopp det hun nå har gjort i sin egen masteroppgave om forsvarlighetssvikt i barnevernet.

– Det gjøres mye bra barnevernsarbeid, og det skal vi ikke glemme. Men det er noen områder det svikter på, sier Haver.

Hun har jobbet 14 år i det kommunale barnevernet. I dag jobber hun i andrelinjetjenesten.

Det var all kritikken mot barnevernet som gjorde at Haver ville undersøke hvorvidt tjenestene i barnevernet er forsvarlige.

– Jeg hadde et behov for å gjøre et dypdykk. Vi i barnevernet må tåle å bli sett i kortene av tilsynsinstanser og av samfunnet generelt, sier hun til Fontene.

Les også: Kommuneadvokater får beholde cellekontor på grunn av taushetsplikt, men ikke ansatte i Nav og barnevernet

Ikke forsvarlige

Før 2014 understreket ikke barnevernloven at tjenester og tiltak som ytes av barnevernet skulle være forsvarlige. Så ble loven endret. Nå står det at «Tjenester og tiltak etter denne loven skal være forsvarlige».

I arbeidet med masteroppgaven i sosialt arbeid har Haver analysert tre rapporter som gjelder for hele landet, en fra Bergen kommune og en fra Samnanger. Alle de fem rapportene viser at tjenestene i barnevernet ikke nødvendigvis er forsvarlige. I studien har Haver delt opp viktige oppgaver som barnevernet gjør i seks kategorier. I alle disse har det skjedd svikt:

• Møtene med berørte familier

• Håndtering og praksis

• Dokumentasjon

• Hjelpetiltak

• Kompetanse

• Ledelse

Fått med deg denne? Tilliten til barnevernet øker: – De ansatte skal vite at befolkningen heier på dem

Alvorlig bekymring følges ikke opp

I rapportene kommer det blant annet fram at de involverte barna ikke blir snakket med og at foreldre ikke blir fulgt opp godt nok. Det kommer også fram at måten barnevernstjenestene håndterer sakene på, varierer. I flere tilfeller blir ikke alvorlig bekymring fulgt opp og kvaliteten på undersøkelser som gjøres er for dårlig.

Rapportene viser også at barnevernstjenester ikke har dokumentert vurderinger som er gjort, kartlegginger, evalueringer og analyser. Det er flere funn som peker på at det i saker blant annet ikke var dokumentert noen begrunnelse for hvorfor en tjeneste satte i gang tiltak eller foretok en spesifikk handling.

I studien foreslår Haver en journalplikt for ansatte i barnevernet. Hun ble derfor glad da denne plikten nevnes i forslaget til ny barnevernlov.

– For dårlig lederskap

– Med #heierna kampanjen har du gitt uttrykk for at det i stor grad er ressursene som mangler for at barnevernet skal gjøre en god jobb. Men denne studien har kanskje gitt deg noe ny innsikt i hva som skal til for å få et godt barnevern?

– Jeg vil alltid si at #heierna og nok ansatte vil være viktig. Det å sitte med for mange saker fører til at man ikke får gjort alt det man skal. Samtidig viser disse rapportene jeg har sett på at det er for dårlig lederskap i barnevernstjenestene. Jeg så kanskje ikke hvor mye lederskapet spiller inn da jeg gikk ut og sa at vi trenger flere ansatte i barnevernet. Vi trenger det, men vi trenger også bedre lederskap.

Haver understreker også hvor viktig det er med etter- og videreutdanning.

– Kompetansen må fornyes og vedlikeholdes. Jeg var utdannet for 20 år siden, men jeg er ikke ferdig utlært. Det tror jeg aldri man blir.

Mye lest: Mens Kingsford ble sendt hjem til en voldelig far lille julaften, husker Anette jula hos fosterfamilien som magisk

Fraværende i drøftinger

I rapportene Haver har sett på, pekes det også på svikt i kompetansen til ledelsen. Det kommer også fram at ledere flere steder ikke tar del i drøftinger og beslutningsprosesser i tjenesten.

– Barnevernsledere har øverste ansvar i barnevernet. Når de er fraværende i drøftinger og beslutninger som tas, er ikke det forsvarlig. Er de ikke nok på, kan kulturen forplante seg ned i organisasjonen. Det kan også føre til for stor arbeidsmengde for de ansatte og overfladisk saksbehandling, sier Haver.

– Man skal si unnskyld

Haver synes det er særlig oppsiktsvekkende at det er samme feilene som går igjen.

– Det er viktig at vi klarer å identifisere der det svikter, sier Haver og håper hennes masteroppgave kan gi lærdom videre.

– Du opplever at barnevernet får mye urettferdig kritikk, men disse funnene tyder vel på at noe er fortjent?

– Det er klart jeg skjønner at barnevernet får kritikk, men funnene i disse rapportene trenger ikke å være representative overalt. Men det gir en pekepinn.

– Rapportene viser at barnevernet svikter på flere områder. Opplever du at ansatte i barnevernet er flinke til å ta det innover seg og unnskylde hvis de gjør noe feil?

– Det synes jeg det er vanskelig å uttale meg om. Enten det er barnevernet, helseinstanser eller andre offentlige instanser som gjør feil, så skal man si unnskyld. Det gjelder for alle tjenester der hvor man utøver makt overfor enkeltpersoner.

– Men er det ikke viktig for dere i barnevernet å innse at dere kan gjøre feil?

– Jo, men det er utfordrende å se på at det skjer svikt i en tjeneste man har jobbet i. Det hadde vært kjekkere å se på det som fungerte i barnevernet i denne oppgaven, men nyhetsbildet handler i stor grad om all kritikken mot barnevernet. Og da mener jeg vi må stopp opp og undersøke om det ligger noe i det.

Kronikk: «Det er ikke rart at folk bekymrer seg for pensjonen», skriver Ebba Wergeland

Forslag til løsninger

I studien kommer Haver med forslag til hvordan forsvarlighetskravet i barnevernet kan styrkes:

• Kravet til lederne må økes. Uten god nok kompetanse hos dem, vil det være vanskelig å innfri forsvarlighetskravet. I forslaget til ny barnevernslov fremmes kravet om utdanning på masternivå for ledere og ansatte med kjerneoppgaver i det kommunale barnevernet.

• Ny ordning med krav om autorisasjon for ansatte i tjenesten. Dette har Fellesorganisasjonen (FO) kjempet for lenge. «En autorisasjonsordning kan både heve kvaliteten på tjenesten og styrke praktiseringen av forsvarlighetskravet. I tillegg kan kravet om å ha en autorisasjon som kan mistes ved mislighold, føre til sterkere motivasjon til å følge forsvarlighetskravet i den daglige praksis», skriver Haver i sin oppgave.

• Et krav om autorisasjon bør også medføre en lovfestet rett for de ansatte om jevnlig tilgang til etterutdanning, kurs og kompetanseheving.

• Det bør lovfestes at ansatte og de ansvarlige lederne i barnevernstjenesten til enhver tid har den nødvendige kompetansen.

Denne skaper debatt: Gard ble truet på Facebook for å ha kjempet mot søndagsåpen butikk

Jobber ulikt

Haver stiller seg undrende til at barnevernstjenester jobber så ulikt selv om alle i barnevernet jobber etter samme lovverk. Tittelen på studien hennes spiller på nettopp det: «Slik gjør vi det hos oss, og slik har vi alltid gjort det».

– Mitt inntrykk er at én ansattes skjønnsutøvelse fort kan bli styrende i en barnevernstjeneste mer enn hva som faglig sett er forsvarlig for et barn. For at ikke en slik arbeidskultur skal forplante seg nedover, er det viktig at vurderingene vi gjør er kollektivt forankret og ikke bare bestemt individuelt.

Mye lest: Skipskokk Gustav har i tiår forsaket lønnsøkning for å kunne gå av som 60-åring. Nå kan tidligpensjonen ryke

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.06.2021
12:54
01.06.2021 12:59Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

Tormod Ytrehus

No skal alle byggeplassar ha eigen damegarderobe: – Det gjer noko med trivselen, meiner tømrardamene

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget


Flere saker