JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kvinner i elektrofag

Montørjenter over hele landet skal få mer pengestøtte

Nå åpner EL og IT Forbundet og motparten Nelfo pengesekken for tiltak som skal øke kvinneandelen i elektrobransjen.
GIR STØTTE: Forbundssekretær Geir Ove Kulseth og leder i Montørjentene, Heidi Lie, i forbindelse med Montørjentenes samling i Bergen denne uka. Der kunne Kulseth overbringe nyheten om at ELBUS vil gi støtte til flere tiltak for å rekruttere jenter til elektrobransjen.

GIR STØTTE: Forbundssekretær Geir Ove Kulseth og leder i Montørjentene, Heidi Lie, i forbindelse med Montørjentenes samling i Bergen denne uka. Der kunne Kulseth overbringe nyheten om at ELBUS vil gi støtte til flere tiltak for å rekruttere jenter til elektrobransjen.

Montørjentene

knut.viggen@lomedia.no

– Elektrobransjen trenger flere kvinner, men da må vi jobbe for og legge til rette for det. I tillegg vet vi at konkurransen om ungdommen som framtidig kompetent arbeidskraft blir bare hardere og hardere framover, sier Geir Ove Kulseth, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Kulseth er den ene av to lederkandidater i forbundet foran landsmøtet i mars 2023. I dag er han forbundets mann på ELBUS-ordningen, som blant annet bidrar økonomisk til kompetanseheving og etterutdanning i bransjen.

I likhet med mange andre håndverkeryrker har elektrobransjen i dag kraftig mannsdominans. Andelen kvinner i elektrikeryrket er på bare tre prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallet har heller ikke endret seg og er det samme som i 2007.

Montørjentene: Henriette og Mari kobler kvinnelige elektrikere sammen gjennom Snapchat

– Helt uakseptabelt

Nå har styret i ELBUS vedtatt å lage en søknadsbasert ordning, der lokale parter i EL og IT Forbundet sammen kan søke om økonomisk støtte til tiltak som bidrar til å øke kvinneandelen i elektrobransjen. Ordningen vil tre i kraft fra 2023.

Hvor mye penger som skal ligge i ordningen er ikke klart, men partene håper det vil bli et godt bidrag til lokal aktivitet.

– Parallelt med å rekruttere, må vi også jobbe med å legge bedre til rette for kvinner. Vi hører fremdeles historier fra kvinner som opplever seksuell trakassering når de er på utplassering i våre bedrifter, eller starter som lærling. Det er helt uakseptabelt, sier Geir Ove Kulseth.

Adm. direktør i Nelfo, Ove Guttormsen, vil ha flere kvinner inn i elektrobransjen.

Adm. direktør i Nelfo, Ove Guttormsen, vil ha flere kvinner inn i elektrobransjen.

Leif Martin Kirknes

Han får støtte fra Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

– Å få flere kvinner til å se mulighetene vår bransje er viktig. At partene nå går sammen om en støtteordning for tiltak som både skal gjøre vår bransje mer attraktiv, men også at de kvinnene som kommer inn blir i yrket, er et viktig skritt i riktig retning, sier Guttormsen.

Han viser også til at det å få flere kvinner i elektrobransjen blir et tema som løftes høyt på Nelfos årskonferanse i november.

Montørjentene viser vei

Montørjentene i Vestland er et godt eksempel på en lokal aktivitet som nå bærer frukter.

I 2012 ble Montørjentene etablert som en avdeling i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Da fagforeningen noen år senere vedtok en dobling av jentenes årlige budsjett, førte dette til et stort oppsving i jentenes aktivitetsnivå.

De fikk penger til å reise rundt på ungdomsskoler, videregående skoler og messer og har også lagt ned et solid og imponerende arbeid med promotering og rekruttering via sosiale medier.

I år har Montørjentene deltatt på Eliaden på Lillestrøm og de ble tidligere i høst nominert til Jenteprisen 2022, både som gruppe og som enkeltmedlem (Henriette Thorsen).

Styremedlem Mari Stormark Helland ble kåret til Norges Hyggeligste Elektriker tidligere i september og en del av begrunnelsen var nettopp hennes engasjement i Montørjentene.

Tiltak over hele landet

Geir Ove Kulseth deltok torsdag på Montørjentenes samling i Bergen og kunne overlevere det glade ELBUS-budskapet til deltakerne på konferansen. Det høstet stor jubel.

Kulseth understreker at ordningen skal gå til tiltak over hele landet, slik at flere kan gå i fotsporene til montørjentene i Vestland, Jenter i Bil og Elektro (Trøndelag), og tilsvarende grupper.

Montørjentene

Om ELBUS:

ELBUS er en ordning som eies av Nelfo og EL og IT Forbundet sammen. Det er et felles styre, med likt antall styremedlemmer fra begge parter.

Fra bilag 1 i Landsoverenskomsten for Elektrofag (LOK):

1. ELBUS har som hovedoppgave å høyne kompetansen hos bransjens fagarbeidere og øvrige ansatte, spre kunnskap om forskning og utvikling og bidra til organisasjonsutvikling i bedriftene.

2. ELBUS skal bidra til å styrke etterutdanningen i bransjen. Dette gjøres gjennom å støtte opp om regionalt samarbeid mellom partene. Det kan gis støtte til regionalt avtalte etterutdanningstiltak som de lokale organisasjonene til Nelfo og EL og IT Forbundet er enige om.

Bilag 1 sier også at: «Partene bør prioritere bevilgninger til, og samarbeid om prosjekter som har felles interesse".

Warning
Annonse
Annonse

Om ELBUS:

ELBUS er en ordning som eies av Nelfo og EL og IT Forbundet sammen. Det er et felles styre, med likt antall styremedlemmer fra begge parter.

Fra bilag 1 i Landsoverenskomsten for Elektrofag (LOK):

1. ELBUS har som hovedoppgave å høyne kompetansen hos bransjens fagarbeidere og øvrige ansatte, spre kunnskap om forskning og utvikling og bidra til organisasjonsutvikling i bedriftene.

2. ELBUS skal bidra til å styrke etterutdanningen i bransjen. Dette gjøres gjennom å støtte opp om regionalt samarbeid mellom partene. Det kan gis støtte til regionalt avtalte etterutdanningstiltak som de lokale organisasjonene til Nelfo og EL og IT Forbundet er enige om.

Bilag 1 sier også at: «Partene bør prioritere bevilgninger til, og samarbeid om prosjekter som har felles interesse".