JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Næringsminister Iselin Nybø mener vaskeappen til Vaskehjelp.no er helt innenfor.

Næringsminister Iselin Nybø mener vaskeappen til Vaskehjelp.no er helt innenfor.

Leif Martin Kirknes

Ap spurte om kjøp og salg av renholdstjenester:

Nå svarer statsråd Nybø (V) om statens bidrag til den omstridte vaskehjelp-appen

Det statlige selskapet Investinor har investert i en omstridt app for kjøp og salg av renholdstjenester. – Helt innenfor, mener næringsminister Iselin Nybø (V).27.10.2020
14:43
27.10.2020 15:32

helge@lomedia.no

Stortingsrepresentant Arild Grande (A) har spurt næringsminister Iselin Nybø (V) om statlig eide Investinors investering i Vaskehjelp.no er i tråd med selskapets etiske retningslinjer.

Appen skal fungere som en digital markedsplass for renholdstjenester, der renholdere som selvstendig næringsdrivende får tilgang til en kundebase av privatkunder.

Fagbevegelsen har reagert kraftig på denne modellen, og mener å investere i dette støtter opp om en forretningsmodell som får utsatte grupper på arbeidsmarkedet til å stå enda svakere som selvstendig næringsdrivende i stedet for som vanlig ansatte.

– Det blir som å gå baklengs inn i framtida hvis yrkesutøvere må underby hverandre for å få oppdrag, uttalte Tina Paulsen Stenkløv i Fagforbundet Trøndelag til FriFagbevegelse.

Bakgrunn: Statlig støttet app setter sinnene i kok: Renholderne må konkurrere på pris og trynefaktor

Fagbevegelsen reagerer

Fagforbundet i Trøndelag reagerer kraftig på at det statlige selskapet Investinor og trønderske investorer satser på en app som skal «revolusjonere arbeidslivet innenfor renhold».

Stenkløv mener appen er en møteplass hvor meningen er at renholdere må underby hverandre for å få oppdrag.

Regionleder i LO Trøndelag, Kristian Tangen og distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Pål Sture Nilsen, har spesielt reagert på at det statlige selskapet Investinor går inn i oppstartsselskapet.

– Selskapet skal ha en ansvarlig investeringspraksis, ta hensyn til samfunnsmessige forhold og ha verdimessig bærekraft. Dette er det stikk motsatte, sier Kristian Tangen til FriFagbevegelse.

Han mener den norske modellen hittil har gitt oss et land med små forskjeller mellom folk og gode velferdsordninger.

– Trepartssamarbeidet er en bærebjelke i velferdssamfunnet. Her skal oppdragsgiverne tjene penger på at oppdragstakeren utfører jobben og samtidig står alene igjen med risikoen. Dette minner meg om en amerikanisert tankegang. Man er kun opptatt av egeninteresser og konkurranse, sa Kristian Tangen.

– Som selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak står disse renholderne uten stillingsvern, de er ikke omfattet av arbeidsmiljøloven og de har ikke rettigheter som vanlig ansatte til ferie, feriepenger, sykepenger og pensjon, skriver Grande i begrunnelsen for spørsmålet.

Mye lest: Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Forsvarer investeringen

Næringsminister Iselin Nybø er ikke med fagbevegelsen.

– Statens begrunnelse for eierskapet i Investinor, som er heleid av Staten, er å bidra til økt kapitaltilgang for selskaper i tidlig fase. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid, skriver Nybø i svaret.

Hun påpeker at de etiske retningslinjene til investeringsselskapet blant annet går ut på at det ikke skal bidra til forretninger som utgjør en uakseptabel risiko for at det medvirkes til uetiske handlinger eller unnlatelser, at det fortløpende skal vurderes om porteføljebedrifter drives forsvarlig, og at dersom porteføljebedrifter ikke etterlever lover, forskrifter, etiske retningslinjer eller alminnelige aksepterte prinsipper for helse, miljø og sikkerhet, kvalitetssikring, eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar, vil dette kunne gi grunnlag for en revidering av et videre engasjement med porteføljebedriften.

– Ettersom det er stilt spørsmål om Investinors investering i Vaskehjelp.no, har næringsministeren kontaktet Investinor for å få deres orientering og vurdering av saken. Selskapet opplyser at Vaskehjelp.no er en markedsplass som knytter sammen aktører i et marked for private rengjøringstjenester, ved en plattform som bidrar til å effektivisere og digitalisere markedet og som sørger for forsikring, betaling og rapportering.

Investinor har vurdert at investeringen i Digital Markedsplass AS, som driver Vaskehjelp.no, ikke bare er innenfor Investinors etiske retningslinjer, men også kan bidra positivt i en bransje som er preget av mye svart arbeid – tilsvarende potensielt rundt halvparten av omsetningen i bransjen, skriver Nybø.

Ifølge Investinor gjør plattformen det enklere for renholdere å arbeide hvitt ved at de automatisk får rapportert sin omsetning til det offentlige, merverdiavgift blir betalt direkte og skatt blir innberettet.

Videre har Investinor formidlet at plattformen gjør det mulig for rengjørerne å få registrert sosiale velferdsordninger som sykelønnsordning gjennom det offentlige, og at forbrukerne får en trygghet for at det ikke er mulig å unndra omsetning fra beskatning gjennom plattformen samt en forsikring som dekker begge parter om uhellet skulle være ute.

Fått med deg denne? Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Stort nok for alle

Investinor anser at markedet for private renholdstjenester er stort nok for både de store selskapene, enkeltstående renholdere og renholdere som ønsker å tilby sine tjenester gjennom Vaskehjelp.no. Investinor ser et markedsbehov for en tjeneste som understøtter hvite tjenester og lovlig virksomhet.

Ifølge Investinor opererer Vaskehjelp.no med en minimumspris per time, skriver Nybø. Etter det FriFagbevegelse erfarer ligger den på rundt 329 kroner inkludert moms.

Nybø er helt enig i at deler av renholdsbransjen er preget av useriøse aktører, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og er positiv til utvikling og tiltak som kan gi bedre forhold i bransjen.

Statsråden oppfatter at dette er i tråd med selskapets etiske retningslinjer.

– Vurderingen av samsvar med de etiske retningslinjene samt beslutningen om å investere og den videre oppfølgingen av investeringen ligger til Investinor, i tråd med nevnte rollefordeling mellom staten som aksjeeier og selskapets styre og ledelse, svarer Iselin Nybø.

Spørsmålsstiller Arild Grande er skuffet over svaret.

– Dette viser at høyreregjeringen har null troverdighet når de påstår at de ønsker et seriøst arbeidsliv. Det holder ikke med fagre ord i festtaler når staten samtidig investerer i aktører som har som forretningside å ikke ha faste ansatte, sier Arild Grande til FriFagbevegelse.

Nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen, mener det er ufattelig at Staten aktivt velger å investere i denne typen virksomheter.

Vaskehjelp.no sin forretningsmodell innebærer å la de svakeste gruppene på det norske arbeidsmarkedet konkurrere mot hverandre i en app under påskudd av å skulle rydde opp i bransjen. Det er ufattelig, sier han i en kommentar til FriFagbevegelse.

Denne skaper debatt: Nav anklager lege for å legge til rette for trygdemisbruk

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
27.10.2020
14:43
27.10.2020 15:32Mest lest

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Leni Aurora Brækhus

Uføre Vibeke ville melde seg inn i Fagforbundet. Det fikk hun ikke lov til

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Håvard Sæbø

Dette er bransjene som vil slite hardt etter koronaen

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

Eirik Dahl Viggen

Kutter bemanningen i høyrisikofengsel: De ansatte frykter for liv og helse

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

Colourbox.com

Vannkraft er ikke bærekraftig, mener EU. Det kan norske vannkraftverk få svi for

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Håvard Sæbø

Paul og Espen skaffet Foodora tariffavtale. Nå dumper nye selskaper sykkelbud-lønna

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Håvard Sæbø

Jan Inge og Rune måtte kjempe for å få yrkesskadeerstatning: – På et punkt var jeg helt i kjelleren

Siv Jensen og Frp har forhandlet med regjeringen om et nytt statsbudsjett. Tirsdag ble de enige.

Siv Jensen og Frp har forhandlet med regjeringen om et nytt statsbudsjett. Tirsdag ble de enige.

Stian Lysberg Solum / NTB

Alkohol, snus, sukker og økt minstepensjon: Her er sakene Frp fikk inn i statsbudsjettet

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Senterpartiet

Ny måling: Senterpartiet er Norges største parti

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Her er LOs sju krav for å bedre helikoptersikkerheten

Vekterne i Arbeidsmandsforbundet er nå inne i sin tiende streikeuke. Konflikten med arbeidsgiversida tilspisser seg.

Vekterne i Arbeidsmandsforbundet er nå inne i sin tiende streikeuke. Konflikten med arbeidsgiversida tilspisser seg.

Jan-Erik Østlie

Securitas er ikke interessert i å finne en løsning på streiken, hevder vekterne

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

Stian Lysberg Solum / NTB

Nav-dømte beskylder setteriksadvokaten for løgn

Jan-Erik Østlie

Nytt forslag på bordet i vekterstreiken

KOMMUNIKASJONSSJEF: Henrik Glette. (Arkivfoto)

KOMMUNIKASJONSSJEF: Henrik Glette. (Arkivfoto)

Knut Viggen

Statnett vil ikke bruke Wizz Air, men det er ingen boikott

Simen Strømme

Går vekterstreiken mot slutten?

Jan Inge Haga

Flyplassvektere får beholde jobben mens de venter på rettssak

Totalt vil 2468 vektere være i streik fra neste uke.

Totalt vil 2468 vektere være i streik fra neste uke.

Paul S. Amundsen

Natt til tirsdag trappes vekterstreiken nok en gang opp


Flere saker