JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STORE VARIASJONER: Bjørn Svalastog i Utvalg for arbeidsmiljøaktiviteter arrangerer nettverksmøter for verneombud. De  forteller om stor variasjon i muligheten for oppfølging av ansatte.

STORE VARIASJONER: Bjørn Svalastog i Utvalg for arbeidsmiljøaktiviteter arrangerer nettverksmøter for verneombud. De forteller om stor variasjon i muligheten for oppfølging av ansatte.

Privat

Frykter at hjemmekontor blir gjemmekontor

Rapport: Tillitsvalgte og verneombud får ikke fulgt opp ansatte

En fersk undersøkelse tyder på at tillitsvalgte og verneombud sliter med å følge opp ansatte på hjemmekontoret.

22.06.2021
07:57
22.06.2021 08:35

ronnaug.jarlsbo@fagbladet.no

Ved siden av munnbind og håndsprit, er trolig hjemmekontor det pålegget som har påvirket oss sterkest under pandemien. I løpet av en kort pressekonferanse fikk hundretusener arbeidsplassen hjem i stua eller inn på soverommet.

For noen betød forflytningen økt effektivitet og mer tid med familien, for andre vond rygg, psykisk uhelse og ensomhet.

Hvor var hjelpen? Hva gjorde sjefen, de tillitsvalgte og verneombudet?

Det fins svært lite forskning om ledelse og oppfølging av ansatte på hjemmekontor.

Et unntak er en fersk undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved Oslo Met, hvor de har spurt over 5000 arbeidstakere om hjemmekontorvaner.

Om lag halvparten av de spurte forteller at de tillitsvalgte har vært lite viktige eller ikke viktige for utforming av hjemmekontoret. Bare 15 prosent svarer at verneombud/tillitsvalgte har vært viktige eller svært viktige for hjemmekontorsituasjonen.

I den samme undersøkelsen forteller verneombud og tillitsvalgte at vervene deres er krevende å ivareta når de ansatte sitter på hjemmekontor.

Frå 1. juli: Her er den nye lovfesta minstelønna i ni bransjar

Diskuterer framtida

Bjørn Svalastog er sekretær i Utvalg for arbeidsmiljøaktiviteter (UFA) i Fagforbundet. Utvalgets hovedoppgave er å orientere om vernetjenestens hverdag og gi råd til forbundsstyret om HMS. Utvalget arrangerer også digitale nettverksmøter for verneombud.

– Hvor annerledes er vernetjenestens hverdag blitt under pandemien?

– Tilbakemeldingene tyder på at det varierer veldig hvor mye vernetjenesten tas med i planlegging og organisering. Generelt kan man si at der arbeidsgiver tar HMS på alvor til vanlig, har det fungert bra også under pandemien.

Svalastog forteller at diskusjonene i stor grad nå handler om framtidas hjemmekontor.

– Å sitte hjemme byr på mange utfordringer som folk ikke tenker på, som kontroll med arbeidsmiljø. Hvordan skal arbeidsgiver ivareta AKAN-ansvaret og følge opp rusproblematikk når de ansatte ikke kommer på jobb? Mange arbeidstakere er i faresonen for rusavhengighet. Kanskje har arbeidsplassen vært et sted der du må skjerpe deg og være edru. Nå faller kontrollen bort, for arbeidsgiver kan ikke dra hjem til folk og sjekke om de er rusa eller i bakrus.

Areal er en annen problemstilling. Arbeidstilsynets forvaltningspraksis legger til grunn at hver arbeidsplass skal ha et gulvareal på minst 6 m².

– Hva når du sitter i en leilighet hvor det største rommet er seks kvadrat? spør Svalastog.

Arbeidstid er også en utfordring.

– Arbeidstid blir et veldig flytende begrep. Når skal man starte og når skal man slutte? Hva når du logger deg ut klokka 15.30, men får en arbeidsoppgave slengt på bordet kvart over fire? Sannsynligheten for at folk fortsetter å jobbe uten å skrive overtid er ganske stor, sier Svalastog.

Svalastog konkluderer med at utfordringene er mange, men at den største er manglende muligheter for kontroll.

– Den eneste muligheten ligger egentlig i oppfordringer.

Mye lest: Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

Rutinebeskrivelse

For å hjelpe tillitsvalgte i sin region, har yrkesseksjonen i Fagforbundet Nordland laget en rutinebeskrivelse, som straks skal vedtas i regionstyret.

– Rutinebeskrivelsen blir et arbeidsverktøy som de tillitsvalgte kan ha med seg inn i forhandlinger med arbeidsgiver, sier Guro Fikseth i Fagforbundet Nordland. Hun understreker at dokumentet skal være levende og kunne endres etter behov.

– Er dette dokumentet et resultat av en spesielt krevende periode for de tillitsvalgte?

– Det er ingen tvil om at arbeid i arbeidstakers hjem har blitt et hett tema blant våre medlemmer, og de tillitsvalgte vil ha en viktig jobb for å imøtekomme behovet framover. Rutinebeskrivelsen er et resultat av at vi savner føringer, og at de tillitsvalgte trenger yrkesfaglige argumenter når de skal inngå avtaler om hjemmekontor. De må vite hva de kan spørre om eller kreve og hvordan de skal argumentere.

– Betyr det at hjemmekontoret oppfattes som et usikkert domene?

– Ja, hittil har vi hatt en forskrift fra 2002 å forholde oss til. Den er veldig vag og gjelder mest det sporadiske av-og-til-hjemmekontoret, ikke den utstrakte bruken vi har hatt og som det kan bli framover.

Fikseth forteller at yrkesseksjonen i Nordland sammen med Fagforbundet Trøndelag nylig har hatt en spørreundersøkelse blant alle yrkesaktive medlemmer for å kartlegge hovedutfordringene ved hjemmekontor.

– Rundt tusen medlemmer har svart, og foreløpig ser det ut som om utstyr, psykososialt miljø og oppfølging fra arbeidsgiver, er utfordringene som peker seg ut, sier Fikseth.

Mye delt: AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Mister utvikling

– Noen synes det har vært trygt og godt å sitte hjemme under pandemien, men jevnt over sliter hjemmekontortilværelsen på folk, konstaterer Leif Johnsen, konsernverneombud i Helse Vest.

SKEPTISK: Konsernhovedverneombud Leif Johnsen får rapporter fra 700 verneombud i Helse Vest. Noe er positivt, men hovedinntrykket er at mange sliter og at viktige sider ved arbeidsmiljøet går tapt i overgangen til hjemmekontor.

SKEPTISK: Konsernhovedverneombud Leif Johnsen får rapporter fra 700 verneombud i Helse Vest. Noe er positivt, men hovedinntrykket er at mange sliter og at viktige sider ved arbeidsmiljøet går tapt i overgangen til hjemmekontor.

Privat

De fleste av de 30 000 ansatte i helseforetaket har naturlig nok vært på jobb under pandemien, men IKT-avdelingens 500 medarbeiderne har sittet hjemme.

Johnsen skryter av ledere som har vært flinke til å holde kontakt med sine ansatte gjennom daglige morgenmøter og hyppige digitale kaffepauser. Han mener likevel at mye verdifullt har gått tapt det siste halvannet året:

– Mange snakker om hvor gode vi har blitt på digitale løsninger, og hvor effektive møtene er blitt. Men hvorfor er de effektive? Jo, fordi vi ikke gjør hele jobben. De gode, utviklende diskusjonene og samtalene mellom møtene går tapt.

Podkast: Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Bekymringer

Som konsernhovedverneombud får Johnsen rapporter fra 700 verneombud i helseforetaket.

– Hvordan har de opplevd å skulle sørge for at folk har gode arbeidsforhold når alle sitter på hver sin tue?

– Jeg har fått litt ulike tilbakemeldinger. Mange er fornøyd med digitale treffpunkter, og løsninger hvor halve arbeidsstyrken er på jobb annenhver uke, mens lederen er der hele tida for å sikre at alle ansatte like god kontakt med sjefen. Men vi vet at en del ledere har vært bekymret for sine ansatte, sier Johnsen og peker på flere risikoer ved hjemmearbeidsplassen.

– Du kan bli så vant til å være hjemme at det blir vanskelig å komme tilbake på jobb. De som er ekstra engstelige, blir enda mer isolert. Rus er en annen faktor. Alle arbeidsplasser har ansatte med rusproblemer. Når medarbeiderne er hjemme mister man den sosiale kontrollen på en arbeidsplass.

– Hvilke muligheter har tillitsvalgte eller verneombud til å følge opp folk hjemme?

– Verken ledere eller verneombud har adgang til andres hjem, uten at det er avtalt. Under pandemien, hvor vi skulle begrense mobilitet og sosial kontakt, hadde det vært helt feil å komme på hjemmebesøk. Det har jo nesten vært besøksforbud. Da sitter vi igjen med de digitale løsningene, og den oppfølgingen varierer.

Denne skaper debatt: Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

«Tynn» forskrift

Alt som fantes av lover og regler da store deler av befolkningen ble forvist til hjemmekontor i mars i fjor, var en forskrift fra 2002. Den var etter manges mening ikke tilpasset vår nye hverdag. Nå er en ny forskrift ute på høring.

Regjeringen ber i høringsbrevet om innspill til hvorvidt hjemmearbeid bør omfattes av reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, og foreslår «en tydeliggjøring av at bestemmelsen om arbeidsmiljøet i forskriften også omfatter psykososiale forhold.»

En utfordring er at verken ledelse, tillitsvalgte eller verneombud har adgang til hjemmekontoret uten beboerens tillatelse.

Johnsen kaller den gamle forskriften «tynn», og er heller ikke veldig optimistisk i forhold til forskriften som er underveis.

– Jeg har ikke inntrykk av at det blir så mye nytt der, sier han og peker på to grunnleggende mangler:

– Først og fremst burde hensikten med hjemmekontor vært diskutert. Vi ser nå at en del virksomheter begynner å regne hjemmekontoret inn i driftsøkonomien. Mange synes muligheten for hjemmekontor er god å ha, men vi er på feil kurs hvis hjemmekontor blir et middel for å spare penger, mener han og minner om at mange verken har plass eller anledning til å ha arbeidsplassen sin hjemme.

– Hva med den som er ung og nettopp har kjøpt sin første ettroms? Eller hjemmene hvor to voksne skal ha hjemmekontor? Det kan ikke bli sånn at man må kjøpe større bolig for å oppfylle arbeidsplikten sin.

Fått med deg denne? Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

Lov og avtaleverk må på plass

Fagforbundet og LO har over lengre tid jobbet for å få på plass rutiner og regler for mer permanente hjemmekontorløsninger. Leder for yrkesseksjonen kontor og administrasjon, Trond Finstad, har vært ansvarlig for utarbeidingen av Fagforbundets høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet.

– Hittil har hjemmekontor vært en tvungen løsning. Framover vil diskusjonen handle om hvor utstrakt bruken skal være. For Fagforbundets del er vi opptatt av å få på plass lov og avtaleverk, og at ansattes medbestemmelse ivaretas, sier Trond Finstad, som har det politiske ansvaret for hjemmekontor-temaet i Fagforbundet.

– Hovedregelen må være at arbeidsgiver ikke kan pålegge hjemmekontor som en permanent løsning. Det må være noe man velger selv, og det må være et reelt og godt planlagt valg, sier Finstad, som tror at tillitsvalgtes og vernetjenestens muligheter for oppfølging, vil bli mer aktuell når pandemien ebber ut.

– Inntil denne spesielle situasjonen oppsto, var det få som var vant til å tenke hjemmekontor. Nå vet vi at dette vil forbli en del av arbeidslivet. Da er det viktig å bruke partssamarbeidet på å utvikle gode rutiner. Det betyr at de tillitsvalgte må kreve sin plass og forlange å spille en viktig rolle i planleggingen av fremtidas hjemmekontor, sier Finstad.

– Mange tillitsvalgte har opplevd det som vanskelig å bli involvert. Der kan vi jo skylde litt på pandemien og si at dette har gått fort og at man ikke har hatt tid til å belyse alt mulig, men når dette nå blir hverdagen, så må vi involveres.

NY FASE: Når pandemien ebber ut og vi går inn i en ny hjemmekontor-fase, blir medbestemmelse viktig. Da tror Trond Finstad at verneombud og tillitsvalgte vil få mer å gjøre.

NY FASE: Når pandemien ebber ut og vi går inn i en ny hjemmekontor-fase, blir medbestemmelse viktig. Da tror Trond Finstad at verneombud og tillitsvalgte vil få mer å gjøre.

Privat

22.06.2021
07:57
22.06.2021 08:35Mest lest

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Eggum fast

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner


Flere saker