JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Flytting av statlige arbeidsplasser

Regjeringen vurderer å flytte 1.200 årsverk og 600 studieplasser ut av Oslo

Fra før av har regjeringen besluttet å flytte 630 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Nå vurderer de å flytte ytterligere 1.200 årsverk ut av hovedstaden.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kunne i dag fortelle om regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kunne i dag fortelle om regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Erlend Angelo

joran.gronstad@lomedia.no

– Selv om vi ikke skal flytte alle disse, er det et betydelig omfang av oppgaver vi nå vurderer å flytte ut av Oslo, heter det i en pressemelding fra regjeringspartiene og Venstre om planen for å lokalisere statlige arbeidsplasser i hele landet.

630 arbeidsplasser er allerede besluttet å flytte ut av Oslo. I tillegg vurderer regjeringen å flytte ytterligere 1.200 årsverk og 600 studieplasser ut av hovdstaden. Det kom fram da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dag presenterte regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

– Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Planen for statlige arbeidsplasser er et samarbeid mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget etter en avtale i fjor vår.

– Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være en vitamininnsprøytning for Distrikts-Norge. Gjennom framtidsrettet distriktspolitikk gir vi våre barn og barnebarn friheten til å kunne bo og jobbe i alle landsdeler, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson André Skjelstad.

– Vi har tro på at det finnes gode kompetansemiljø rundt i landet, og vil bruke statlige arbeidsplasser for å styrke disse. Skal vi trygge velferden fremover, må vi bruke kloke hoder i hele landet, sier kommunalkomité-leder Helge André Njåstad (Frp).

Språkrådet, Fredskorpset, Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant de virksomhetene som skal vurderes lokalisert utenfor Oslo. Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.

Se oversikten over vedtatte utflyttinger eller nyetableringer (PDF)

Frustrerte ansatte

Norsk Tjenstemannslag (NTL) har mange medlemmer som blir berørt av regjeringens utflytting av statlige arbeidsplasser. Leder John Leirvaag synes det hele skjer på en frustrerende måte.

– Det er problematisk at vi får det dryppende stykkevis og delt, uten å ha vært i ordentlige prosesser med regjeringen. Det er for sen involvering, dårlig faglig begrunna og uten økonomisk fornuft, sier han om utflyttingsplanene til regjeringa.

• Les mer om de ansattes reaksjoner her: – Rykker familier og fagmiljøer opp med rota

Statlige arbeidsplasser som vurderes flyttet ut av Oslo:

* 1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser skal gjennomgås med tanke på utflytting. Dette kommer i tillegg til de 630 som så langt i denne stortingsperioden er vedtatt å flytte ut, eller lokalisere utenfor Oslo.

* Fornybar AS (OED) – Stavanger-, Bergens- og Trondheimsregionen vurderes som lokaliseringsalternativer

* Språkrådet (KUD) – 34 ansatte i Språkrådet.

* Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren (KD): vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet. Om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.

* Landbruksforvaltningen (LMD): Vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag. Det er i dag 194 og 30 ansatte ved Landbruksdirektoratet i henholdsvis Oslo og Alta. Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk.

* Likestillings- og diskrimineringsnemnda (BLD) – vurdering av mulig lokalisering til et av de følgende stedene: Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Stjørdal eller Bodø.

* Vassdrags- og energidirektorat – NVE (OED): Utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene. Det er om lag 57 årsverk, fordelt på 86 ansatte som jobber med tilsynsoppgaver i dag.

* Fredskorpset (UD): Vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde. Det er for tiden cirka 40 ansatte i Fredskorpset i Oslo.

* Miljøvennlige innkjøp (KMD): Det skal opprettes nye stillinger i Difi til arbeidet med grønne anskaffelser. Dette vil omfatte cirka 10 stillinger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer om stillingene kan opprettes utenfor Oslo, herunder i Difi Leikanger eller på Gjøvik.

* Arbeids- og velferdsdirektoratet (ASD): Utreding av hvordan dagens fylkesstruktur kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen. Vil avhenge av regionreformen og ny organisering av fylkesmannsembetene.

* Sekretariatet for Bioteknologirådet (HOD): Vurdere alternativer for lokalisering av Bioteknologirådet utenfor Oslo fra 2020. Bioteknologirådets sekretariat består av 7 statlige stillinger.

*Politihøgskolen (JD): Utredning av å flytte Politihøgskolens virksomhet i Oslo. Nå er det 260 årsverk ved skolen i Oslo, og om lag 670 studenter på bachelorutdanningen

* Husbanken (KMD): Utredning av organisering, oppgaveløsning og departementets styring av etaten. Utredningen skal være ferdig våren 2017. Forvaltningen av misligholdte saker i løpet av 2017 overført til Statens innkrevingssentral i Rana.

Les mer:

• Victor Norman: – Utflytting nødvendig for Norge

– Å flytte statlege arbeidsplassar ut av Oslo, handlar om politikk i eit valgår

NTL advarer mot utflytting av statlige arbeidsplasser

Erna Jorunn gjekk på dagpengar i fem år etter at Sjøfartsdirektoratet vart flytta

Statlige arbeidsplasser

• I dag er det 46.000 statlige arbeidsplasser i Oslo

• Til sammenligning er det 13.000 i Hordaland, 13.500 i Sør-Trøndelag og 6.900 i Troms

• I 2003 jobba det 127.000 i staten, i dag er tallet 160.000

• Tilsammen jobber det rundt 750.000 i fylkeskommune, kommune og staten.

• Frp, Høgre og Venstre legger i vinter frem planer om å flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo

Warning
Annonse
Annonse

Statlige arbeidsplasser

• I dag er det 46.000 statlige arbeidsplasser i Oslo

• Til sammenligning er det 13.000 i Hordaland, 13.500 i Sør-Trøndelag og 6.900 i Troms

• I 2003 jobba det 127.000 i staten, i dag er tallet 160.000

• Tilsammen jobber det rundt 750.000 i fylkeskommune, kommune og staten.

• Frp, Høgre og Venstre legger i vinter frem planer om å flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo