JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tog på Østlandet

Slik vil LO løse togstriden

Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet vil samle Vy og Flytoget under et morselskap. De får full støtte fra LOs nestleder, Steinar Krogstad.
Regjeringens forslag om å splitte opp togtrafikken på Østlandet har møtt mye motstand.

Regjeringens forslag om å splitte opp togtrafikken på Østlandet har møtt mye motstand.

Morten Hansen

helge@lomedia.no

– Den desidert verste løsningen nå er å dele jernbanen på Østlandet i to, sier forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF), Jane Brekkhus Sætre, til FriFagbevegelse.

Regjeringens forslag om å splitte opp togtrafikken på Østlandet, har møtt mye motstand både i fagbevegelsen og fra flere av partiene på Stortinget.

I dag har Vy ansvaret for all trafikk med lokal- og regiontog på Østlandet. Regjeringen har imidlertid gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å vurdere om togtrafikken på Østlandet kan splittes i to avtaler. Dermed kan Vy og Flytoget bli tildelt hver sin trafikkpakke – Østlandet 1 og Østlandet 2.

Dette foreslår regjeringen samtidig som den har satt i gang en prosess med å utrede en sammenslåing av Vy og Flytoget.

Danne morselskap

Hovedargumentet for oppsplittingen er at det vil gi en bedre utnyttelse av Oslo-tunnelen. I et brev til Samferdselsdepartementet avviser konsernsjefen i Vy dette argumentet.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad, mener Vy-direktør Gro Bakstad har gode innspill.

Sammen med Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund lanserer han nå en tredje vei i striden rundt jernbanepakkene for Østlandet: Etablering av en overbygning – eller et morselskap – som en overgangsordning før Vy og Flytoget eventuelt fusjoneres.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har startet en prosess som kan ende med en fusjon mellom Vy og Flytoget.

LO frykter at fokuset blir helt feil hvis en slik prosess starter med en oppsplitting av de to jernbanepakkene.

NJF-leder Jane Brekkhus Sætre.

NJF-leder Jane Brekkhus Sætre.

Jan-Erik Østlie

Sektorgjennomgang

Jane Brekkhus Sætre, forbundsleder i NJF, mener det er mye å tjene på å danne et morselskap, slik de to forbundene foreslår:

– Da vil vi slippe virksomhetsoverdragelser. Da kan vi videreføre dagens trafikkmønster og konsentrere oss om de gode løsningene for å utnytte infrastrukturen rundt Oslo på en bedre måte, sier hun.

Hun mener en samling av de statlige jernbaneselskapene på Østlandet også må innbefatte Vy Gjøvikbanen, som i dag er et datterselskap i Vy og kjører på en arm ut fra Oslo S.

Sætre legger også til at man er i ferd med å gjennomføre en gjennomgang av jernbanesektoren for å se hvilke grensesnitt og sammenslåinger som vil gjøre jernbanen mer fleksibel og kunderettet.

– Det er dumt å splitte opp midt under den gjennomgangen. Å beslutte to operatørselskap som skal holde på litt hver for seg og så eventuelt slå seg sammen senere gir ingen mening, poengterer hun.

De to forbundene får full støtte fra LOs nestleder, Steinar Krogstad:

– En samlet drift er bedre både for å utnytte kapasiteten, kompetansen og ressursene innen jernbanesektoren, sier Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

Krogstad oppfatter også at regjeringen ønsker nettopp det.

– Nå er det bare snakk om å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge, sier han.

– Det gir ingen mening å starte med en oppsplitting av togtrafikken på Østlandet nå. Da må du bygge opp en organisasjon samtidig som du bygger ned den andre, for å slå de to selskapene sammen i etterkant. Da vil all fokus gå med på å endre begge organisasjonene, du må ha virksomhetsoverdragelser og flytte på folk før de skal samles igjen i ett selskap, sier Krogstad.

Løsningen, mener han, er den samme som de to LO-forbundene har skissert. Og legge tildelingen av jernbanepakkene for Østlandet 1 og Østlandet 2 til et slikt morselskap.

Krogstad mener det er fullt mulig å gjennomføre dette innenfor de fristene som finnes i dag.

– Da får man kjøpt seg tid i påvente av en fusjon mellom Vy og Flytoget, sier Steinar Krogstad.

Les også: Lerøy permitterer 339 ansatte på grunn av lakseskatten

Gir ingen mening

Mens den forrige regjeringen ville konkurranseutsette og privatisere jernbanen, ble Jernbanedirektoratet operativt fra 2017. Senterpartiet går inn for å legge ned direktoratet.

«Senterpartiets landsstyre har liten forståelse for hvilke samfunnsoppdrag Jernbanedirektoratet har å løse all den tid jernbanereformen ikke videreføres», heter det i en uttalelse fra Senterpartiets landsstyremøte.

Partiet mener også prosessen med forhandlingen om togkjøring på Østlandet må stanses, og at Vy bør få tildelt den samlede togkjøringen på Østlandet.

Geir Jørgensen, samferdselspolitisk talsperson for Rødt på Stortinget, mener en av de største fordelene med offentlig drift i stedet for anbud, er at det gir langt mer fleksibilitet til å gjøre nødvendige endringer.

– Det er nettopp slike muligheter Vy-direktøren peker på her. Det er veldig bra at Vy er så tydelige. Det må regjeringen og Stortinget lytte til, sier han til FriFagbevegelse.

Han er helt enig i at det ikke gir mening med en stor omorganisering nå, og deretter enda en omorganisering om noen år.

– Alle som har vært med på omorganiseringer vet hvor mye tid, krefter og penger det koster. Og her er alternativet åpenbart: La Vy fortsette som i dag, mens fremtiden utredes, mener han.

Jørgensen viser til at utredningene som nå gjøres om Vy og Flytoget, også skal vurdere hvordan en sammenslåing påvirker investeringsbehovet i jernbanen framover både for togsett og infrastruktur. Det har regjeringen bekreftet overfor Rødt.

– Bedre togtilbud

Vy og Flytoget har kjørt på de samme skinnene i over 20 år og har lang tradisjon for å samarbeide til kundenes beste. Direktetildelingen skal gi et bedre togtilbud til togkundene til en god pris for staten, argumenterer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) overfor FriFagbevegelse.

– For regjeringen er det viktig å inkludere erfaringer fra begge selskap i en prosess om direktetildeling. Et viktig moment i den sammenheng vil være å oppnå en bedre utnyttelse av den begrensede kapasiteten på Østlandet, særlig gjennom Oslo-tunnelen, sier Nygård.

– Flytoget, som har mange avganger gjennom Oslo-tunnelen og tog som er utformet for å transportere reisende til flyplassen, «spiser opp» en god del potensiell kapasitet. Det er dette Jernbanedirektoratet nå forsøker å finne nye og gode løsninger på sammen med togselskapene. Dette vil kunne bedre reisehverdagen til pendlerne på Østlandet, fortsetter han.

 – Ikke besluttet

Nygård presiserer at Jernbanedirektoratet er gitt handlingsrom til å vurdere begge de statlige togselskapene Vy og Flytoget som operatører for togtrafikken på Østlandet.

– Jeg vil understreke at det er ikke enda besluttet hvem som skal tildeles trafikken på Østlandet, og om det blir ett eller to selskap, sier han.

– Vy og Flytoget har dels overlappende persontogvirksomhet. I tråd med statens eierskapspolitikk er det ønskelig å vurdere statens eierskap ut ifra hva som gir størst verdiskapning. Jeg har derfor tatt initiativ til å utrede om det finnes bedre alternativer til dagens organisering av de to statlige eide persontogselskapene Vy og Flytoget, sier Nygård.

– En sammenslåing av hele eller deler av Vy og Flytoget er ett aktuelt alternativ, men også andre strukturelle alternativer vil bli vurdert, legger han til.

Kommentar: «Vold har lett for å avle vold. Slike amerikanske tilstander vil vi ikke ha i Norge»

Annonse
Annonse