JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Konsernsjef i Vy, Gro Bakstad, mener det ikke er nødvendig å splitte opp jernbanen for å få bedre utnyttelse i Oslo-tunnelen.

Konsernsjef i Vy, Gro Bakstad, mener det ikke er nødvendig å splitte opp jernbanen for å få bedre utnyttelse i Oslo-tunnelen.

Morten Hansen

Tog på Østlandet

Regjeringen vil dele opp togtrafikken på Østlandet for å utnytte Oslo-tunnelen bedre. Argumentet holder ikke, mener Vy-sjefen

Et hovedargument for å splitte togtrafikken på Østlandet på to selskaper, har vært å utnytte kapasiteten i Oslo-tunnelen bedre. Konsernsjefen i Vy, Gro Bakstad, avviser at en oppsplitting er nødvendig for å lykkes med det. 03.11.2022
13:56
04.11.2022 10:36

helge@lomedia.no

I et brev til Samferdselsdepartementet sendt i begynnelsen av oktober, avviser konsernsjefen i Vy at en oppsplitting av de to jernbanepakkene for Østlandet må til for å få en bedre utnyttelse av Oslo-tunnelen.

Oslo-tunnelen er en jernbanetunnel som går fra Oslo S til Skøyen stasjon, som binder de vestlige og østlige toglinjene sammen.

I dag har Vy ansvaret for all trafikk med lokal- og regiontog på Østlandet. Regjeringen har imidlertid lagt opp til å splitte togtrafikken på Østlandet i to avtaler, og å tildele Vy og Flytoget hver sin trafikkpakke. De to trafikkpakkene har fått navnet Østlandet 1 og Østlandet 2.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener hovedargumentet for å splitte de to jernbanepakkene på Østlandet er nettopp en bedre utnyttelse av Oslo-tunnelen.

Senest i en interpellasjonsdebatt i Stortinget sist torsdag, gjentok samferdselsministeren argumentene om at en oppsplitting må til for å gi en bedre utnyttelse av Oslo-tunnelen.

I brevet til Samferdselsdepartementet peker Gro Bakstad på flere måter å oppnå bedre utnyttelse av Oslo-tunnelen enn det Jernbanedirektoratet har gjort.

Bakgrunn: Hvorfor vil regjeringa splitte jernbanen når de er for å samle den? Her er statssekretærens forklaring

Begrenset kapasitet

– Et viktig poeng er at det er begrenset kapasitet i Oslo-tunnelen. Der har dagens flytog ti–tolv avganger i timen, som jo gir et eksklusivt og godt tilbud for dem som skal til flyplassen. Men det låser kapasitet for vanlige togkunder. Det har vært mitt poeng at vi må prøve å få løst opp i dette, og det har vi da gjort ved å inkludere Flytoget i disse tildelingsprosessene, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i Stortinget.

Han har gitt Jernbanedirektoratet handlingsrom til å vurdere begge de statlige togselskapene Vy og Flytoget som operatører for togtrafikk på Østlandet.

Det er ennå ikke besluttet hvem som skal tildeles trafikken på Østlandet, og om det blir ett eller to selskap.

– Vy og Flytoget har kjørt på de samme skinnene i 20 år og har lang tradisjon for å samarbeide til kundenes beste. Uten en bedre kapasitetsutnyttelse vil ikke jernbanen kunne bidra på samme måte til nullvekstmålene om at veksten i transportetterspørselen skal tas gjennom gange, sykkel og kollektiv. For regjeringen er det viktig å inkludere erfaringene fra begge selskapene i en prosess som direktetildeling, sa Nygård.

Politisk enighet

Det er full enighet om at trafikken i Oslo-tunnelen må utnyttes langt bedre enn i dag. Krangelen står nå om hvordan dette kan oppnås.

Vy peker i brevet på fem andre måter å oppnå i dette, tillegg til hva Jernbanedirektoratet har listet opp.

Det mener Vys konsernsjef nuller ut argumentet for en oppsplitting av de to jernbanepakkene.

Dette er argumentene til Vy:

• Flytoget kan redusere sin trafikk gjennom tunnelen til det volumet som ligger til grunn i avtalen med oppdragsgiver.

• Oppdragsgiver kan pålegge endringer i Trafikkavtalen med Flytoget til å pålegge endringer ved at flere flytog snur på Oslo S.

• Målet om økt kapasitetsutnyttelse i Oslo-tunnelen kan også nås ved å forhandle med Flytoget om en forlengelse av trafikkavtalen til 2033, mot begrensninger i antall avganger gjennom Oslo-tunnelen fra et tidligere tidspunkt enn 2028.

• Jernbanedirektoratet kan forhandle med Flytoget om en endring av avtalen. Flytogets konsesjon går ut i 2028, og direktoratet har lagt til grunn at dagens kapasitet etter 2028 skal inngå i trafikkavtalen for Østlandet.

• Flytoget er 100 prosent eid av staten. Staten kan som eier godta justeringer i sine rettigheter til ruteeier gjennom Oslo-tunnelen.

Les også: Ny renteheving og økte priser: Hvor lenge vil det vare?

Kan fusjoneres

Vy og Flytoget kan også fusjoneres. Samferdselsministeren har signalisert at dette skal utredes som ledd i Regjeringens arbeid med å gjennomgå selskapsstrukturen på jernbanen.

Etter det FriFagbevegelse erfarer skal det også være politisk flertall på Stortinget for å slå sammen Vy og Flytoget. 

Ved en fusjon kan integreringen av flytogtjenesten skje i samarbeid mellom det nye selskapet og Jernbanedirektoratet, uavhengig av hvem som opprinnelig er foretrukket avtalepart på Østlandet.

Bakstad mener også det er fornuftig å vurdere en fusjon mellom de to selskapene.

– Det vil kunne bygge på det beste fra begge selskap, og gi et statlig togselskap med kritisk størrelse til å sikre effektivitet og utvikling av togtilbudet, samt konkurransekraft mot utenlandske togselskap i eventuelle framtidige konkurranser, skriver Gro Bakstad i brevet.

Også nestleder i LO, Steinar Krogstad, ønsker en sammenslåing av de to selskapene. LO jobber intenst for å få endret prosessen hvor Jernbanedirektoratet forhandler med Flytoget om den største pakka for Østlandet.

– Det innebærer en oppsplitting av jernbanen. Det er vi ikke tjent med, har Steinar Krogstad uttalt til FriFagbevegelse tidligere.

Samferdselsministeren er på sin side klar og tydelig på at tildelingen må skje først – at en eventuell oppsplitting ikke kan tas før tildelingene er foretatt.

Gevinsten mindre

Også her er Vy-sjefen i konflikt med statsråden:

– Man bør ikke først splitte Vy i to, for så å fusjonere selskapene. Det vil gi store kostnader knyttet til selve oppsplittingen, blant annet oppbygging av ny organisasjon, nye systemer og leverandørkontrakter. Gevinsten ved fusjon blir mindre hvis den skyves ut i tid, i tillegg til tapte synergier i mellomtiden, hevder konsernsjefen.

Vy er også uenig i Jernbanedirektoratets vurdering av økonomisk effekt av oppsplitting.

– Det er betydelige stordriftsfordeler på jernbanen generelt og på Østlandet generelt, heter det i brevet.

Trafikken er integrert

Vy avviser også at trafikken på Østlandet er basert på to hovedbaser. Den er derimot integrert.

Omtrent halvparten av totalt 1500 konduktører og lokførere i region 1 er stasjonert i Oslo, og benyttes på strekninger i både Østlandet 1 og 2. Det er blant annet fordel i forhold til turnuser. Ved oppsplitting i to avtaler mister man denne fleksibiliteten, hevder Bakstad.

– Togmateriell kan ikke brukes på tvers av Østlandet 1 og 2. Det øker behovet for reserver for å håndtere feil og gir mindre fleksibilitet ved brudd på infrastrukturen eller andre driftsmessige utfordringer, heter det i brevet.

Flytoget har allerede en operasjon i Norge i dag. Men omfanget av Østlandet 2 er fire til fem ganger større enn Flytogets virksomhet.

Mye lest: Color Line legger ned driften av to skip. 135 ansatte berøres

Dette er saken

• Hurdalsplattformen som regjeringen har som sitt grunnlag, sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge.

• Regjeringen vil også gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanesektoren med en målsetting om færre selskap.

• Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å vurdere de to statlige togselskapene Vy og Flytoget som operatører for togtrafikk på Østlandet i to forskjellige pakker – Østlandet 1 og Østlandet 2.

• Samtidig er det startet en prosess om å utrede en eventuell fusjon mellom Vy og Flytoget. Det skal også være politisk flertall for det på Stortinget.

• Samferdselsministeren er imidlertid klar på at direktetildelingen av jernbanepakkene Østlandet 1 og Østlandet 2 må skje før en eventuell fusjon.

Trafikkpakkene på Østlandet

«Østlandet 1» består av linjene Spikkestad/Asker – Lillestrøm, Stabekk/Oslo S – Ski, Oslo S – Hakadal/Jaren, Stabekk – Moss, Oslo S – Mysen/Rakkestad, Oslo S – Ski, Oslo S – Halden og Oslo S – Gjøvik.

«Østlandet 2» består av linjene Skien – Eidsvoll, Drammen – Lillehammer, Kongsberg – Eidsvoll, Drammen – Dal, Asker – Kongsvinger, Notodden – Porsgrunn (Bratsbergbanen).

03.11.2022
13:56
04.11.2022 10:36

Dette er saken

• Hurdalsplattformen som regjeringen har som sitt grunnlag, sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge.

• Regjeringen vil også gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanesektoren med en målsetting om færre selskap.

• Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å vurdere de to statlige togselskapene Vy og Flytoget som operatører for togtrafikk på Østlandet i to forskjellige pakker – Østlandet 1 og Østlandet 2.

• Samtidig er det startet en prosess om å utrede en eventuell fusjon mellom Vy og Flytoget. Det skal også være politisk flertall for det på Stortinget.

• Samferdselsministeren er imidlertid klar på at direktetildelingen av jernbanepakkene Østlandet 1 og Østlandet 2 må skje før en eventuell fusjon.

Trafikkpakkene på Østlandet

«Østlandet 1» består av linjene Spikkestad/Asker – Lillestrøm, Stabekk/Oslo S – Ski, Oslo S – Hakadal/Jaren, Stabekk – Moss, Oslo S – Mysen/Rakkestad, Oslo S – Ski, Oslo S – Halden og Oslo S – Gjøvik.

«Østlandet 2» består av linjene Skien – Eidsvoll, Drammen – Lillehammer, Kongsberg – Eidsvoll, Drammen – Dal, Asker – Kongsvinger, Notodden – Porsgrunn (Bratsbergbanen).
Mest lest

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting,  administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting, administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

www.dfat.gov.au /House of Commons (Pa Photos / NTB)/ Wikimedia Commons

Dette er verdens verste sjef. Se kåringen

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble utvist av landet etter han tok en søppelsekk. Så vant han i Høyesterett

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

«Frp tar fra framtidige pensjonister»

I sommer blei hundrevis av SAS-flygninger innstilt midt i sommerferien på grunn av streik.

I sommer blei hundrevis av SAS-flygninger innstilt midt i sommerferien på grunn av streik.

Beate Oma Dahle / NTB

Prøver å unngå julestreik i SAS: – Vi godtar ikke å gå ned i lønn nok en gang

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»


Flere saker