JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Statssekretær Johan Vasara (til høyre) forsvarte regjeringas jernbanepolitikk under en debatt denne uka.

Statssekretær Johan Vasara (til høyre) forsvarte regjeringas jernbanepolitikk under en debatt denne uka.

Herman Bjørnson Hagen

Tog på Østlandet

Hvorfor vil regjeringa splitte jernbanen når de er for å samle den? Her er statssekretærens forklaring

Støre-regjeringa har for kort frist på seg til å gjennomføre jernbanepolitikken, sier statssekretær Johan Vasara (Ap). Først må direktetildelinga skje.22.09.2022
12:28
28.09.2022 10:18

herman@lomedia.no

Hva skjer hvis ikke statseide Vy, Flytoget eller begge får jernbanen på Østlandet før 25. desember 2023?

Da må togstrekningene ut på anbud, ifølge Samferdselsdepartementet.

Det er EUs jernbanepolitikk og Solberg-regjeringas jernbanereform som skaper hodebry for regjeringa. Fristen er kort, og konsekvensene store.

– Vi ser logikken i å tegne opp kartet før man begir seg ut på vandring. En grunn til at vi ikke kan gjøre det i den rekkefølgen nå, er tidsfristen første juledag 2023.

Det sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Johan Vasara (Ap) til FriFagbevegelse etter et debattmøte om oppdelinga av jernbanen på Østlandet 20. september.

Regjeringa har fått mye kritikk for at Jernbanedirektoratet nå skal dele jernbanen på Østlandet i to, før de skal utrede om Flytoget og Vy skal slås sammen.

Flere har ropt varsku om både løftebrudd og bakvendt politikk.

Men selv om de vil se på å samle de to selskapa, må direktetildelinga altså skje først, ifølge Vasara.

– Vi er opptatte av å ha en sterk statlig styring av norsk jernbane, understreker Vasara.

Oppsplitting av jernbanen: Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap

Ingen fra høyresida

På debattmøtet, arrangert av Lokomotivpersonalets forening Oslo og Oslo distrikt konduktørforening, møtte fire politikere i panelet:

Mímir Krístjansson fra Rødt, Mona Fagerås fra SV, Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet og regjeringas utsending Vasara fra Arbeiderpartiet.

Med andre ord et ganske venstrevridd panel.

Under debatten varsla Fagerås at SV kommer til å levere et stortingsforslag om å stoppe oppdelinga av jernbanen på Østlandet.

Rødt har tidligere varsla at de vil kalle inn samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på Stortinget for å svare om Flytoget/Vy-saken.

Lundteigen svarte også kort og konsist, «ja», når han ble spurt om han mente oppdelinga av Østlandet gikk mot Hurdalsplattformen.

Mannstungt og venstrevridd i debattpanelet. Fra venstre: Mímir Krístjansson, Mona Fagerås, Per Olaf Lundteigen og Johan Vasara.

Mannstungt og venstrevridd i debattpanelet. Fra venstre: Mímir Krístjansson, Mona Fagerås, Per Olaf Lundteigen og Johan Vasara.

Herman Bjørnson Hagen

Stoler på direktoratet

Vasara sier at regjeringa ikke har bestemt at det skal være to togselskaper på Østlandet.

– Det regjeringa har sagt er at Jernbanedirektoratet får vurdere begge de to statseide togselskapa når de legger opp kabalen, med sikte på å oppnå det tilbudet som er best for de reisende, sier Vasara.

– Dette handler til sjuende og sist om å øke jernbanens konkurransekraft, og få deg og meg til å velge jernbanen når vi våkner om morgenen, legger han til.

Nå som Jernbanedirektoratet har valgt å gå til samtaler med Flytoget om Østlandet 2, må Flytoget bruke ressurser på å ruste opp administrasjonen og på konsulenttjenester. Samtidig har regjeringa sagt vi må spare penger framover.

– Hvordan kan regjeringa forsvare pengebruken når dere sier vi skal spare penger?

– Vi legger til grunn at det også inngår i vurderingene direktoratet nå gjør. Det ligger i deres mandat å ta til seg alle typer argumenter. Pris og kostnadsbilde er selvfølgelig viktige faktorer oppi det her, spesielt i en tid med et strammere økonomisk handlingsrom.

EUs jernbanepakke: Norge kan få unntak fra EU-kravene om anbud på togtrafikken, tror regjeringen

Hvem bestemmer?

Statssekretæren trekker flere ganger fram at det er Jernbanedirektoratet som styrer denne prosessen. Men er det politikerne eller direktoratet som faktisk bestemmer?

– Politikerne, altså regjeringa, har gitt et mandat til Jernbanedirektoratet. I det mandatet har direktoratet fått et faglig spillerom til å finne de beste løsningene.

Her ramser Vasara opp en rekke kriterier og føringer regjeringa har gitt direktoratet, men regjeringa har ikke gått inn og gitt noen føringer for hvilket selskap direktoratet skulle gå for.

Jernbanedirektoratet har også tidligere bekrefta at de ikke fikk noen føringer fra politikerne om hvilket selskap de skulle velge som foretrukket avtalepartner.

– Er dere villige til å gi enda tydeligere føringer til direktoratet?

– Regjeringa har gitt fra seg et mandat, der ligger den en rekke føringer. De føringene ligger fast, og vi legger til grunn at direktoratet med bakgrunn i det gjør jobben sin, og tar vurderinger som er til det beste for jernbanen.

Vasara sier også at regjeringa har hatt dialog med direktoratet om hvordan mandatet skal tolkes.

Tog på Østlandet: Helt bak mål å splitte togtilbudet på Østlandet i to, mener samferdselssjefen i Viken

Rydde opp

Selv om mye av kritikken under debatten blei retta mot Vasara og regjeringa, var det enighet om at dette handla om å rydde opp etter Solberg-regjeringas EU-vennlige jernbanereform.

Reformen gikk ut på å konkurranseutsette jernbanen – noe som har ført til at svenske SJ kjører toga nordover, Go Ahead sørover og Vy vestover.

I tillegg kommer Flytoget på linja mellom Drammen og Gardermoen.

– Jeg syns ikke det er vanskelig å stoppe Frp sin politikk, jeg syns det er artig, svarte Vasara på kritikken.

Kan være enkelt

FriFagbevegelse har avslørt at Jernbanedirektoratet ikke henta inn en eneste vurdering utenfra før de gikk for å dele opp Østlandet mellom to selskaper.

Igjen var det tidsfristen som var problemet.

– Man kunne kanskje fått en hurtigutredning på plass, men det kunne man også stilt kritiske spørsmål til. En lang, god og grundig utreding fra for eksempel Transportøkonomisk institutt, ville vært vanskelig med tanke på tidsfristen, sier Vasara.

Johan Vasara

Johan Vasara

Herman Bjørnson Hagen

– Hvorfor kreves det et så stort arbeid å slå sammen de to selskapa? Man kunne kanskje også sett på å slå sammen Spordrift med Bane Nor ganske enkelt?

– Ja, det kan være enkelt når det er reine statseide selskaper det er snakk om, men det er likevel noen grunnprosesser som må ivaretas. Det er kreditorer som har et forhold til selskapa, og igjen de ansatte.

Regjeringa har også varsla at de skal gå gjennom selskapa i jernbanesektoren, også Bane Nor, Spordrift og de andre drifts- og vedlikeholdsselskapa. Regjeringa vil ha en mer samla og helhetlig jernbanesektor, sier Vasara.

– Det kan for eksempel gjøres i form av sammenslåinger eller å hente ting tilbake til Bane Nor.

– Så konklusjonen er at det er mye som vurderes før man konkluderer med noe?

– Det er som nevnt grundige vurderinger som må gjøres før vi gjør endringer som berører tusenvis av menneskers arbeidshverdag. Det tar tid å belyse alle konsekvensene slike endringer kan ha for selskapa i jernbanesektoren generelt, og de ansatte spesielt, men vi vil jobbe så raskt som mulig.

– Det er satt opp en ambisiøs framtidsplan for vurderingen av selskapsstruktur.

Hva LO mener: LO håper regjeringa dropper oppdeling av jernbanen på Østlandet

Vil ikke gi fra seg talla

Vy har gått ut med at de vil tape to milliarder kroner i stordriftsfordeler om de mister drifta av halve Østlandet. Det regnestykket har verken regjeringa eller Jernbanedirektoratet fått se, sa Vasara under debatten.

– Kan dere ikke gå inn og si: «det her er et statlig selskap, dere må gi oss talla nå»?

– Som eier av Vy, vil departementet få en gjennomgang av tallgrunnlaget innen kort tid. Jeg legger også til grunn at Vy syner sine kort i samtaler med direktoratet. Det er viktig kunnskap for direktoratet, hvis Vy faktisk kan vise til at det er snakk om så store summer.

– Det er ikke en direkte forhandling heller, det er det som er det litt kinkige med direktetildeling. Det er en forhandling med ett og ett selskap, ikke konkurranse mellom to selskaper, understreker Vasara.

– En konklusjon her kan bli at direktoratet ser at det er mest formålstjenlig å gå videre med Vy, også på Østlandet 2, avslutter statssekretæren.

Oppdeling av Østlandet

• Togtrafikken på Østlandet deles opp i to pakker, Østlandet 1 og Østlandet 2.

• Jernbanedirektoratet har valgt å gå til forhandlinger med Vy om Østlandet 1 og Flytoget om Østlandet 2.

• Tildelingene må være i mål før 25. desember 2023, ifølge Samferdselsdepartementet.

På grunn av EUs jernbanepakke 4 må områdene ut på anbud om de ikke tildeles før det.

• Dette har fått kritikk fra fagbevegelsen, Vy og flere partier, både i posisjon og opposisjon.

• Flere mener dette går mot Hurdalsplattformen, som sier at regjeringa vil stoppe konkurranseutsettinga av jernbanen og sørge for færre togselskaper.

• Regjeringa skal utrede å slå sammen Vy og Flytoget til ett selskap, men vil ikke stoppe forhandlingene med de to selskapene.

• En eventuell samling vil mest sannsynlig først skje etter forhandlingene om Østlandet-pakkene er i mål.

22.09.2022
12:28
28.09.2022 10:18

Oppdeling av Østlandet

• Togtrafikken på Østlandet deles opp i to pakker, Østlandet 1 og Østlandet 2.

• Jernbanedirektoratet har valgt å gå til forhandlinger med Vy om Østlandet 1 og Flytoget om Østlandet 2.

• Tildelingene må være i mål før 25. desember 2023, ifølge Samferdselsdepartementet.

På grunn av EUs jernbanepakke 4 må områdene ut på anbud om de ikke tildeles før det.

• Dette har fått kritikk fra fagbevegelsen, Vy og flere partier, både i posisjon og opposisjon.

• Flere mener dette går mot Hurdalsplattformen, som sier at regjeringa vil stoppe konkurranseutsettinga av jernbanen og sørge for færre togselskaper.

• Regjeringa skal utrede å slå sammen Vy og Flytoget til ett selskap, men vil ikke stoppe forhandlingene med de to selskapene.

• En eventuell samling vil mest sannsynlig først skje etter forhandlingene om Østlandet-pakkene er i mål.
Mest lest

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Nå kommer ekstrautbetalingen

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Anne Marthe Vestre Berge

Etter at Synnøve har gjort en jobb, hender det hun setter seg i firmabilen og skriker

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Hanna Skotheim

88.000 uføre får ekstra penger i februar

STORE KREFTER: Lina Scholz styrer en stor lastebil på veiene i Vestfold. Helt siden hun var liten har hun vært fascinert av store biler, og trives godt i jobben i Mesta.

STORE KREFTER: Lina Scholz styrer en stor lastebil på veiene i Vestfold. Helt siden hun var liten har hun vært fascinert av store biler, og trives godt i jobben i Mesta.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Jeg skjønner ikke hvordan folk kan bli sure for at vi er ute og rydder veiene

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

Marie Louise Somby/Árvu

Ann (58) sa opp jobben som sykepleier og ble vikar. Hun har ikke angret

Støre og Ap har mista store deler av folket siden stortingsvalget. Nå har oppslutninga nådd en ny bunn.

Støre og Ap har mista store deler av folket siden stortingsvalget. Nå har oppslutninga nådd en ny bunn.

Jan-Erik Østlie / Herman Bjørnson Hagen (grafikk)

Ny historisk bunn for Ap: – Det blir galt uansett hva de gjør

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

Jan-Erik Østlie

Norge trenger desperat mer strøm – men de som bygger kraftnettet mister jobben

TILLITSVALGT: Gerd Jorunn Stokkeland er klubbleder i Rema 1000 Egersund, Norges best organiserte Rema-butikk. Hun ønsker seg drahjelp for å få økt pensjon.

TILLITSVALGT: Gerd Jorunn Stokkeland er klubbleder i Rema 1000 Egersund, Norges best organiserte Rema-butikk. Hun ønsker seg drahjelp for å få økt pensjon.

Leif Martin Kirknes

Rema 1000-ansatte får minst i pensjon: – Du står alene med hele greia, sier klubbleder

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

Debatt

Aktør: Tidligere LO-leder Roar Flåthen er nestleder i Amedias styre.

Foto: Magasinet

Aktør: Tidligere LO-leder Roar Flåthen er nestleder i Amedias styre. Foto: Magasinet

Magasinet for fagorganiserte

«Etter min oppfatning har Støre og Vedum gjort en stor feil», skriver Roar Flåthen

Pernille Vestengen

Nav-penger til uføre blir utsatt: – Folk er kjempeskuffa

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Leif Martin Kirknes

Vil legge ned Bane Nor: – Åpenbart at noe ikke fungerer som det skal

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Privat

Unge sjøfolk er skremt av tiltalen mot vaktsjefen på «Helge Ingstad»

Brian Cliff Olguin

June Merete tilhører yrket som år etter år er blant de dårligst betalte i Norge

Kommentar

Colourbox

«Det er ikke gitt at årets lønnsoppgjør gir et lavlønnstillegg»

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

Tri Nguyen Dinh

Lederen i Sykepleierforbundet har mistet troen på streik i lønnsoppgjørene

– Jeg skulle ønske at Nav-ansatte kunne sagt offentlig at de opplever at Nav-satsene er langt unna det som er holdbart, forteller Kaisa Hansen-Suckow.

– Jeg skulle ønske at Nav-ansatte kunne sagt offentlig at de opplever at Nav-satsene er langt unna det som er holdbart, forteller Kaisa Hansen-Suckow.

Kjell Inge Søreide

Kaisa har selv vært fattig. Nå forteller hun Nav-sjefen om sitt møte med systemet

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Hanna Skotheim

For Benjamin er hver begravelse en eksamen

– Er vi klare for å gå til kamp? Jeg er i alle fall det. Vi må forberede oss på en streik, sier Sturla Søpstad fra NTL NTNU. (Illustrasjonsfoto)

– Er vi klare for å gå til kamp? Jeg er i alle fall det. Vi må forberede oss på en streik, sier Sturla Søpstad fra NTL NTNU. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

NTL krever reallønnsvekst i år: Tillitsvalgte maner til streik om det ikke oppnås


Flere saker