JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Statssekretær Johan Vasara (til høyre) forsvarte regjeringas jernbanepolitikk under en debatt denne uka.

Statssekretær Johan Vasara (til høyre) forsvarte regjeringas jernbanepolitikk under en debatt denne uka.

Herman Bjørnson Hagen

Tog på Østlandet

Hvorfor vil regjeringa splitte jernbanen når de er for å samle den? Her er statssekretærens forklaring

Støre-regjeringa har for kort frist på seg til å gjennomføre jernbanepolitikken, sier statssekretær Johan Vasara (Ap). Først må direktetildelinga skje.22.09.2022
12:28
28.09.2022 10:18

herman@lomedia.no

Hva skjer hvis ikke statseide Vy, Flytoget eller begge får jernbanen på Østlandet før 25. desember 2023?

Da må togstrekningene ut på anbud, ifølge Samferdselsdepartementet.

Det er EUs jernbanepolitikk og Solberg-regjeringas jernbanereform som skaper hodebry for regjeringa. Fristen er kort, og konsekvensene store.

– Vi ser logikken i å tegne opp kartet før man begir seg ut på vandring. En grunn til at vi ikke kan gjøre det i den rekkefølgen nå, er tidsfristen første juledag 2023.

Det sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Johan Vasara (Ap) til FriFagbevegelse etter et debattmøte om oppdelinga av jernbanen på Østlandet 20. september.

Regjeringa har fått mye kritikk for at Jernbanedirektoratet nå skal dele jernbanen på Østlandet i to, før de skal utrede om Flytoget og Vy skal slås sammen.

Flere har ropt varsku om både løftebrudd og bakvendt politikk.

Men selv om de vil se på å samle de to selskapa, må direktetildelinga altså skje først, ifølge Vasara.

– Vi er opptatte av å ha en sterk statlig styring av norsk jernbane, understreker Vasara.

Oppsplitting av jernbanen: Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap

Ingen fra høyresida

På debattmøtet, arrangert av Lokomotivpersonalets forening Oslo og Oslo distrikt konduktørforening, møtte fire politikere i panelet:

Mímir Krístjansson fra Rødt, Mona Fagerås fra SV, Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet og regjeringas utsending Vasara fra Arbeiderpartiet.

Med andre ord et ganske venstrevridd panel.

Under debatten varsla Fagerås at SV kommer til å levere et stortingsforslag om å stoppe oppdelinga av jernbanen på Østlandet.

Rødt har tidligere varsla at de vil kalle inn samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på Stortinget for å svare om Flytoget/Vy-saken.

Lundteigen svarte også kort og konsist, «ja», når han ble spurt om han mente oppdelinga av Østlandet gikk mot Hurdalsplattformen.

Mannstungt og venstrevridd i debattpanelet. Fra venstre: Mímir Krístjansson, Mona Fagerås, Per Olaf Lundteigen og Johan Vasara.

Mannstungt og venstrevridd i debattpanelet. Fra venstre: Mímir Krístjansson, Mona Fagerås, Per Olaf Lundteigen og Johan Vasara.

Herman Bjørnson Hagen

Stoler på direktoratet

Vasara sier at regjeringa ikke har bestemt at det skal være to togselskaper på Østlandet.

– Det regjeringa har sagt er at Jernbanedirektoratet får vurdere begge de to statseide togselskapa når de legger opp kabalen, med sikte på å oppnå det tilbudet som er best for de reisende, sier Vasara.

– Dette handler til sjuende og sist om å øke jernbanens konkurransekraft, og få deg og meg til å velge jernbanen når vi våkner om morgenen, legger han til.

Nå som Jernbanedirektoratet har valgt å gå til samtaler med Flytoget om Østlandet 2, må Flytoget bruke ressurser på å ruste opp administrasjonen og på konsulenttjenester. Samtidig har regjeringa sagt vi må spare penger framover.

– Hvordan kan regjeringa forsvare pengebruken når dere sier vi skal spare penger?

– Vi legger til grunn at det også inngår i vurderingene direktoratet nå gjør. Det ligger i deres mandat å ta til seg alle typer argumenter. Pris og kostnadsbilde er selvfølgelig viktige faktorer oppi det her, spesielt i en tid med et strammere økonomisk handlingsrom.

EUs jernbanepakke: Norge kan få unntak fra EU-kravene om anbud på togtrafikken, tror regjeringen

Hvem bestemmer?

Statssekretæren trekker flere ganger fram at det er Jernbanedirektoratet som styrer denne prosessen. Men er det politikerne eller direktoratet som faktisk bestemmer?

– Politikerne, altså regjeringa, har gitt et mandat til Jernbanedirektoratet. I det mandatet har direktoratet fått et faglig spillerom til å finne de beste løsningene.

Her ramser Vasara opp en rekke kriterier og føringer regjeringa har gitt direktoratet, men regjeringa har ikke gått inn og gitt noen føringer for hvilket selskap direktoratet skulle gå for.

Jernbanedirektoratet har også tidligere bekrefta at de ikke fikk noen føringer fra politikerne om hvilket selskap de skulle velge som foretrukket avtalepartner.

– Er dere villige til å gi enda tydeligere føringer til direktoratet?

– Regjeringa har gitt fra seg et mandat, der ligger den en rekke føringer. De føringene ligger fast, og vi legger til grunn at direktoratet med bakgrunn i det gjør jobben sin, og tar vurderinger som er til det beste for jernbanen.

Vasara sier også at regjeringa har hatt dialog med direktoratet om hvordan mandatet skal tolkes.

Tog på Østlandet: Helt bak mål å splitte togtilbudet på Østlandet i to, mener samferdselssjefen i Viken

Rydde opp

Selv om mye av kritikken under debatten blei retta mot Vasara og regjeringa, var det enighet om at dette handla om å rydde opp etter Solberg-regjeringas EU-vennlige jernbanereform.

Reformen gikk ut på å konkurranseutsette jernbanen – noe som har ført til at svenske SJ kjører toga nordover, Go Ahead sørover og Vy vestover.

I tillegg kommer Flytoget på linja mellom Drammen og Gardermoen.

– Jeg syns ikke det er vanskelig å stoppe Frp sin politikk, jeg syns det er artig, svarte Vasara på kritikken.

Kan være enkelt

FriFagbevegelse har avslørt at Jernbanedirektoratet ikke henta inn en eneste vurdering utenfra før de gikk for å dele opp Østlandet mellom to selskaper.

Igjen var det tidsfristen som var problemet.

– Man kunne kanskje fått en hurtigutredning på plass, men det kunne man også stilt kritiske spørsmål til. En lang, god og grundig utreding fra for eksempel Transportøkonomisk institutt, ville vært vanskelig med tanke på tidsfristen, sier Vasara.

Johan Vasara

Johan Vasara

Herman Bjørnson Hagen

– Hvorfor kreves det et så stort arbeid å slå sammen de to selskapa? Man kunne kanskje også sett på å slå sammen Spordrift med Bane Nor ganske enkelt?

– Ja, det kan være enkelt når det er reine statseide selskaper det er snakk om, men det er likevel noen grunnprosesser som må ivaretas. Det er kreditorer som har et forhold til selskapa, og igjen de ansatte.

Regjeringa har også varsla at de skal gå gjennom selskapa i jernbanesektoren, også Bane Nor, Spordrift og de andre drifts- og vedlikeholdsselskapa. Regjeringa vil ha en mer samla og helhetlig jernbanesektor, sier Vasara.

– Det kan for eksempel gjøres i form av sammenslåinger eller å hente ting tilbake til Bane Nor.

– Så konklusjonen er at det er mye som vurderes før man konkluderer med noe?

– Det er som nevnt grundige vurderinger som må gjøres før vi gjør endringer som berører tusenvis av menneskers arbeidshverdag. Det tar tid å belyse alle konsekvensene slike endringer kan ha for selskapa i jernbanesektoren generelt, og de ansatte spesielt, men vi vil jobbe så raskt som mulig.

– Det er satt opp en ambisiøs framtidsplan for vurderingen av selskapsstruktur.

Hva LO mener: LO håper regjeringa dropper oppdeling av jernbanen på Østlandet

Vil ikke gi fra seg talla

Vy har gått ut med at de vil tape to milliarder kroner i stordriftsfordeler om de mister drifta av halve Østlandet. Det regnestykket har verken regjeringa eller Jernbanedirektoratet fått se, sa Vasara under debatten.

– Kan dere ikke gå inn og si: «det her er et statlig selskap, dere må gi oss talla nå»?

– Som eier av Vy, vil departementet få en gjennomgang av tallgrunnlaget innen kort tid. Jeg legger også til grunn at Vy syner sine kort i samtaler med direktoratet. Det er viktig kunnskap for direktoratet, hvis Vy faktisk kan vise til at det er snakk om så store summer.

– Det er ikke en direkte forhandling heller, det er det som er det litt kinkige med direktetildeling. Det er en forhandling med ett og ett selskap, ikke konkurranse mellom to selskaper, understreker Vasara.

– En konklusjon her kan bli at direktoratet ser at det er mest formålstjenlig å gå videre med Vy, også på Østlandet 2, avslutter statssekretæren.

Oppdeling av Østlandet

• Togtrafikken på Østlandet deles opp i to pakker, Østlandet 1 og Østlandet 2.

• Jernbanedirektoratet har valgt å gå til forhandlinger med Vy om Østlandet 1 og Flytoget om Østlandet 2.

• Tildelingene må være i mål før 25. desember 2023, ifølge Samferdselsdepartementet.

På grunn av EUs jernbanepakke 4 må områdene ut på anbud om de ikke tildeles før det.

• Dette har fått kritikk fra fagbevegelsen, Vy og flere partier, både i posisjon og opposisjon.

• Flere mener dette går mot Hurdalsplattformen, som sier at regjeringa vil stoppe konkurranseutsettinga av jernbanen og sørge for færre togselskaper.

• Regjeringa skal utrede å slå sammen Vy og Flytoget til ett selskap, men vil ikke stoppe forhandlingene med de to selskapene.

• En eventuell samling vil mest sannsynlig først skje etter forhandlingene om Østlandet-pakkene er i mål.

22.09.2022
12:28
28.09.2022 10:18

Oppdeling av Østlandet

• Togtrafikken på Østlandet deles opp i to pakker, Østlandet 1 og Østlandet 2.

• Jernbanedirektoratet har valgt å gå til forhandlinger med Vy om Østlandet 1 og Flytoget om Østlandet 2.

• Tildelingene må være i mål før 25. desember 2023, ifølge Samferdselsdepartementet.

På grunn av EUs jernbanepakke 4 må områdene ut på anbud om de ikke tildeles før det.

• Dette har fått kritikk fra fagbevegelsen, Vy og flere partier, både i posisjon og opposisjon.

• Flere mener dette går mot Hurdalsplattformen, som sier at regjeringa vil stoppe konkurranseutsettinga av jernbanen og sørge for færre togselskaper.

• Regjeringa skal utrede å slå sammen Vy og Flytoget til ett selskap, men vil ikke stoppe forhandlingene med de to selskapene.

• En eventuell samling vil mest sannsynlig først skje etter forhandlingene om Østlandet-pakkene er i mål.
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

Håvard Sæbø

Hva var det blennende lyset Emil så? Hittil har ingen kunnet forklare

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær


Flere saker