JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tog på Østlandet

Spurte ikke ekspertene før Vy mista halve Østlandet

Jernbanedirektoratet mener to togselskaper på Østlandet vil øke kvaliteten. De henta ikke inn fagkunnskap utenfra.
Hittil har Vy hatt ansvaret for all trafikk med lokal- og regionstog på Østlandet. (Arkivfoto)

Hittil har Vy hatt ansvaret for all trafikk med lokal- og regionstog på Østlandet. (Arkivfoto)

Eivind Olai Kristiansen

herman@lomedia.no

Jernbanedirektoratet valgte å splitte togtilbudet på Østlandet fordi de mener det vil øke kvaliteten på tilbudet.

Det har blitt sterkt kritisert av flere.

Direktoratet ga halve Østlandet til Flytoget uten håndfast info og kunnskap.

Det blei heller ikke henta inn en eneste ekspert utenfra.

Det kommer fram i et brev fra direktoratet til Vy som FriFagbevegelse har fått tilgang til.

– Vi mener generelt at beslutningene som tas er altfor lite kunnskapsbaserte.

Det sier direktør ved Norges fremste fagmiljø innen transportforskning, Transportøkonomisk institutt (TØI), Bjørne Grimsrud.

Han mener det er helt nødvendig å få mer kunnskap om jernbanesektoren i Norge.

Bakgrunn: Vy mister halvparten av togtrafikken på Østlandet

– Krevende

– Vi har et solid fagmiljø som jobber med persontrafikk, skriver fagdirektør i Jernbanedirektoratet Hans Henrik Kristensen i en epost.

Hans Henrik Kristensen i Jernbanedirektoratet.

Hans Henrik Kristensen i Jernbanedirektoratet.

Jernbanedirektoratet

Kristensen mener med andre ord det ikke var nødvendig å hente inn eksterne vurderinger.

– Hvor sikre er dere på vurderingene som er tatt, med tanke på at det er gjort såpass mange antakelser?

– Vurderingene var krevende. Der hvor det var usikkerhet er dette tydeliggjort i våre interne beslutningsgrunnlag og -prosesser. Vi er likevel trygge på de vurderinger som er gjort, svarer Kristensen.

Fagdirektøren opplyser også at de ikke har fått noen politiske føringer for hvilke selskaper de velger å forhandle med.

Trenger uavhengig ekspertise

Ifølge TØI-direktør Grimsrud finnes det ikke nok kunnskap om jernbanen i Norge til å ta gode beslutninger.

– Man bør egentlig sette seg ned nå og skaffe mer kunnskap om dette markedet gjennom forskning og evalueringer, sier Grimsrud.

Bjørne Grimsrud i TØI.

Bjørne Grimsrud i TØI.

Nina Hanssen

Han mener vi både må se på hva som skaper verdiene i jernbanen og hvor og når det må konkurreres eller koordineres.

– Vi skulle gjerne visst mye mer om hva som er kostnadsdrivende for jernbanesystemet i Norge.

LO-veteran har fått nok: Forlater Arbeiderpartiet om de ikke snur i jernbanepolitikken

Grimsrud er tydelig på at de ikke har noe mer informasjon om valget av Flytoget enn det som står i pressa og kan derfor ikke si noe konkret om vurderingene Jernbanedirektoratet har tatt.

– Du kan få mye kunnskap fra aktørene i næringa, men de vil bidra med det de kan og syns er viktig. Her trengs det uavhengig ekspertise, understreker Grimsrud.

– Vi syns rett og slett det er rart at man ikke har satsa på mer forskning, utredning og evaluering av jernbanesektoren i Norge. Både aktørene og beslutningstakende myndighet har behov for mer kunnskap.

Det er også viktig å se jernbanen som en del av hele transportsystemet.

– Jernbanen har en kapasitetsutfordring og er veldig avhengig av å være integrert i hele transportsystemet. I Oslo er også hele systemet avhengig av jernbanen.

Debatt: «Regjeringens jernbanepolitikk er på riktig spor», skriver statssekretær

Garanterer uendra priser

Det er Jernbanedirektoratet som fastsetter billettpriser og sosiale rabatter, for eksempel barne- eller honnørbilletter.

– Det vil være en videreføring av dagens takster og rabatter, skriver Kristensen.

Han opplyser også at dagens prissamarbeidsavtaler, som Ruter, blir videreført.

– Kan dere garantere at punktligheten blir den samme eller bedre?

– Trafikkavtalene for Østlandet vil inneholde mål for punktlighet, samt bonus knytta til oppnåelse av måla. Vi har god tro på at både Vy og Flytoget kan drive trafikken med god punktlighet hvis de tildeles avtalen.

Lokfører Grethe: – Jernbanereformen har neppe spart staten for ei krone

Kan miste stordriftsfordeler

Vys konserndirektør for tog, Erik Røhne, anslår i en pressemelding at stordriftsfordelene ved å ha en aktør på Østlandet reduserer kostnadene med to milliarder kroner.

Dette mener også Jernbanedirektoratet er baksida med å ha to aktører.

Likevel mener de fordelene knytta til kvalitet og kundetilfredshet veier tyngre.

– Flytoget kan bidra til å finne gode løsninger for bedre samordning av ordinært togtilbud og tilbringertjeneste til Oslo lufthavn, sier Kristensen.

Direktoratet mener bedre samordning både kan gi høyere setekapasitet for pendlere i rushtida og utsette behovet for investering i en ny togtunnel i Oslo.

Fem kriterier

Jernbanedirektoratet har sett på fem ulike kriterier der de har sammenligna Vy og Flytoget.

Bakt inn i kriteriene er økonomi, kvalitet, omdømme, kundetilfredshet, infrastruktur og utvikling.

Alt i alt konkluderer de med at det ikke er store forskjeller mellom selskapene. De kunne altså like gjerne valgt Vy.

Men avgjørende for valget var at direktoratet mener at å ha to togselskaper på Østlandet vil øke kvaliteten.

Kommentar: «Vi snakker om det grønne skiftet. Men satser på fly i stedet for tog»

Antar mye

«Det er mulig at Vygruppen as ved trafikkstart vil kunne drive trafikken på Østlandet noe bedre, men at Flytoget, i en utfordrerrolle, raskt antas å kunne heve kvaliteten på operasjonen til et høyere nivå», står det i brevet.

Direktoratet har heller ikke nok informasjon til å si hvilket av de to selskapa som kan drive Østlandet 2 med minst vederlag fra staten.

Ifølge brevet antar direktoratet også at Flytoget vil være noe bedre til å ta ut inntektspotensialet i trafikkpakken.

Samtidig tror de at Vy har bedre forutsetninger for å realisere stordriftsfordeler. Altså at selskapet tjener mer fordi de er store.

Direktoratet mener også det er høyere risiko ved å velge Flytoget foran Vy. Det er altså større sjanse for at Flytoget ikke fullfører.

Likevel antar de at det er mulig å avklare og redusere risikoen tidlig i forhandlingene.

Østlandet deles

Drifta av jernbanen på Østlandet skal deles i to. Vy har fått tilbud om å forhandle om Østlandet 1, Flytoget om Østlandet 2.

Østlandet 1

• Lokaltog Spikkestad/Asker – Lillestrøm

• Lokaltog Stabekk/Oslo S – Ski

• Regiontog Oslo S – Hakadal/Jaren

• Regiontog Stabekk – Moss

• Regiontog Oslo S – Mysen/Rakkestad

• Regiontog Oslo S – Ski

• Regionekspresstog Oslo S – Halden

• Regionekspresstog Oslo S – Gjøvik

Østlandet 2

• Regionekspresstog Skien – Eidsvoll

• Regionekspresstog Drammen – Lillehammer

• Regiontog Kongsberg – Eidsvoll

• Regiontog Drammen – Dal

• Regiontog Asker – Kongsvinger

• Regiontog Notodden – Porsgrunn (Bratsbergbanen)

• Avtalen vil kunne inkludere tilbringertjenesten som i dag trafikkeres av Flytoget, seinest fra 2028.

Kilde: Jernbanedirektoratet

Annonse
Annonse

Østlandet deles

Drifta av jernbanen på Østlandet skal deles i to. Vy har fått tilbud om å forhandle om Østlandet 1, Flytoget om Østlandet 2.

Østlandet 1

• Lokaltog Spikkestad/Asker – Lillestrøm

• Lokaltog Stabekk/Oslo S – Ski

• Regiontog Oslo S – Hakadal/Jaren

• Regiontog Stabekk – Moss

• Regiontog Oslo S – Mysen/Rakkestad

• Regiontog Oslo S – Ski

• Regionekspresstog Oslo S – Halden

• Regionekspresstog Oslo S – Gjøvik

Østlandet 2

• Regionekspresstog Skien – Eidsvoll

• Regionekspresstog Drammen – Lillehammer

• Regiontog Kongsberg – Eidsvoll

• Regiontog Drammen – Dal

• Regiontog Asker – Kongsvinger

• Regiontog Notodden – Porsgrunn (Bratsbergbanen)

• Avtalen vil kunne inkludere tilbringertjenesten som i dag trafikkeres av Flytoget, seinest fra 2028.

Kilde: Jernbanedirektoratet