Alf Ragnar Olsen" />

Yrkessjåfører truer med masseflukt fra Posten

Posten ønsker å kutte kostnader ved å få sjåførene over på dårligere lønns- og arbeidstidsvilkår. Tillitsvalgte frykter mange vil si opp.
Posten vil spare 100 millioner kroner. Det skal blant annet komme fra lavere lønnsutgifter.

Posten vil spare 100 millioner kroner. Det skal blant annet komme fra lavere lønnsutgifter.

Posten

alf@lomedia.no

Som tidligere omtalt, vil Posten forsøke å spare 100 millioner kroner ved å samle alle yrkessjåfører i selskapet over på Posten Bring Bildrift AS.

Per i dag har sjåførene i de røde Posten-bilene andre lønns- og arbeidsvilkår i sin tariffavtale enn kollegene i de grønne trailerne og bilene fra Bring-selskapene.

Kjernen i Postens omorganisering er å kutte kostnader ved å få sjåførene over på dårligere lønns- og arbeidstidsvilkår, på linje med vilkårene konsernet er kritisert for å tilby sjåførene i Bring Transportløsninger (BTL) og andre Bring-selskap.

I ledelsen hos Fagforbundet Post og finans er man svært skeptisk til dette.

I forbindelse med de pågående forhandlingene med Posten-konsernet har de tillitsvalgte lyttet til medlemmenes meninger og tatt dem med på råd.

Sjåførene sier tydelig «nei»

I regionale sjåførmøter i alle deler av landet, har medlemmenes tilbakemelding vært et klart og tydelig «nei» til å bli overført fra Postens tariffavtale til den såkalte BTL-avtalen i Posten Bring Bildrift (PBB).

For å beholde Posten-tariffens betingelser har yrkessjåførene signalisert at de heller kan være villige til å gi slipp på noen fremforhandlede punkter i dagens avtale.

– Folk betegner dette som et svik fra ledelsen. De oppfatter seg som postfolk og vil ikke presses ut av morselskapet. Vi deler målet om å skape lønnsomhet i transporten, men er ikke enige i Postens forslag til løsning. Vi mener transporten bør beholdes som en intern del av Posten-konsernet, for å skape samhandling. Vi vil ikke at sjåførene skal over i et frittstående transportselskap, sa Gerd Øiahals til de tillitsvalgte som var samlet på Hamar nylig.

Yrkessjåfører er en mangelvare: Norge trenger 10.000 nye yrkessjåfører

Økt grad av innleie

Det forhandles og diskuteres rundt de planlagte endringene, men samtidig konkurranseutsettes rute for rute i det stille.

Et ferskt eksempel på dette gjelder ruter i Oslo. Det er med på å øke frustrasjonen hos sjåførene.

– Det gjør det vanskeligere å få personalkabalen på enhetene til å gå opp, vanskeligere å lage gode turnuser. Så det er en forsurende prosess som pågår. Det er tilbakemeldingene fra både ansatte og ledere, opplyste Håvard Sivertsen.

At frustrasjonen er stor, bekreftet Ronald Eriksen fra Fagforbundet Post Oslo og omegn.

– Går det som mange av oss frykter, så kan vi få en masseflukt av yrkessjåfører. Det er som alle vet, mangel på yrkessjåfører. Folk sier de har gode tilbud fra solide selskaper rundt seg, så mange vil nok si takk for seg om dette tvinges gjennom, sa Eriksen.

Kjell-Otto Haugan påpekte at frustrasjonen er stor i Trøndelag også, og at det er høy risiko i det Posten-konsernet prøver å gjennomføre.

– Rakner det i transporten, vil konkurrentene våre være på hugget. Yrkessjåførene i vår region er også kjempefrustrerte, tilføyde han.

– Om Posten trumfer igjennom noe Fagforbundet Post og finans sterkt fraråder, vil resultatet bli mindre vellykket. Vi håper på enighet, sier nestleder Kjell Otto Haugan og leder Knut Marius Lydvo i region Midt-Norge.

– Om Posten trumfer igjennom noe Fagforbundet Post og finans sterkt fraråder, vil resultatet bli mindre vellykket. Vi håper på enighet, sier nestleder Kjell Otto Haugan og leder Knut Marius Lydvo i region Midt-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Kritisk til regnestykkene

Posten-konsernet mener å kunne spare 100 millioner på dette grepet, der innsparingene blant annet skal komme fra lavere lønnsutgifter.

Tove Rundtom fra region Oslo og omegn mener man bør være kritisk til dette regnestykket.

– Lønningene utenfor Posten, blant annet i Oslo, er stedvis mye høyere enn i Posten. Mange av de store selskapene betaler langt bedre, som Asko og Tine, og Posten sliter derfor med å få søkere til sine sjåførstillinger, sa Rundtom.

– Sånn er det i store deler av landet, og jeg vil tro at lønnsnivået i PBB kan bli høyere enn i Posten, fordi man i pressområder må tilby mer for å få folk, sa hun.

Knut Marius Lydvo sa seg enig.

– Jeg tror Posten spekulerer i at vi kjøper tallene deres, og at vi har tradisjon for å bli enige, sa Lydvo, som også var kritisk til kjørekontorenes rolle og myndighet.

– Kjørekontorenes rolle og myndighet må diskuteres. Slik de opptrer, oppfattes det som om de ikke har noen interesse av å holde kjøring internt i konsernet, sa han.

Lydvo fikk støtte fra mange på kritikken av kjørekontorenes opptreden.

– Ja, jeg deler den bekymringen, sa Ann Elisabeth Wirgeness.

Fortsetter etter ferien

Et møte om transportsaken mellom Fagforbundet Post og finans og konsernet like etter samlingen på Hamar, ga ingen avklaring.

Gerd Øiahals sier saken har stor viktighet, da den handler om cirka ti prosent av arbeidsstokken i konsernet, men at det ikke blir noen avklaring før ferien.

– Etter ferien fortsetter samtalene. Da vil Posten ventelig komme med sine forslag eller. Så får vi ta det derfra, sier hun.

– Vi har kommentert saken tidligere og har ingenting å tilføye på dette tidspunktet, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Bring Norge AS.

Når yrkessjåførene i Posten Bring-konsernet møtes, er PBB-saken den store snakkisen. Forhandlingene fortsetter etter fellesferien.

Når yrkessjåførene i Posten Bring-konsernet møtes, er PBB-saken den store snakkisen. Forhandlingene fortsetter etter fellesferien.

Alf Ragnar Olsen

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i Posten, Bring og DNB.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse