JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Så mye lønnsøkning har transportarbeiderne fått i år

Lageransatte har fått mest. Se hva de andre har fått.

Roy Ervin Solstad

frode@lomedia.no

Denne våren er full av lønnsoppgjør, og det er forskjeller på hvor mye ulike grupper får.

Her får du en oversikt over hva de største gruppene i Transportarbeiderforbundet har fått. Lista er ikke komplett, men blir oppdatert ukentlig.

Lageransatte fikk godt oppgjør

Allerede før selve lønnsoppgjøret startet var det regulering av lønna for lager- og transportarbeidere på grossistoverenskomsten mellom Transportarbeiderforbundet og Virke.

Det ga 9,83 kroner mer per time – som er en lønnsøkning på fem prosent. Dette er et svært godt resultat og mer enn det dobbelte av resultatet i det såkalte frontfaget i industrien.

Minste timelønn er nå over 205 kroner timen.

På denne overenskomsten er det en lønnsgaranti som gjør at minstelønna skal justeres opp til 90 prosent av gjennomsnittslønna for samtlige lagerarbeidere og transportarbeidere som omfattes av overenskomsten.

• Les hele saken om lønnsgarantien i grossistoverenskomsten

Seinere i mai var det ordinære forhandlinger i grossistoverenskomsten. Da ble det null kroner i tillegg.

Bussjåførene tar innpå industrien

5. mai ble det enighet om en ny tariffavtale for bussjåførene. Det ble nesten 16.000 i lønnstillegg. Men det har også kommet kritikk mot avtalen:

• Bussjåførene i Oslo vil streike

Her er hovedpunktene i buss-avtalen:

• 40 prosent tillegg fra lørdag klokken 06 til 15.

• 40 prosent tillegg ut skiftdøgnet på søndag.

• Fire kroner i lønnstillegg fra 1. april 2016

• To kroner i lønnstillegg fra 1. juli 2016, som kompensasjon for endring av frikortordningen.

• Bedre frikortordning for alle nye anbud.

• 10 kroner i fagbrevtillegg for renhold, verksted, vask, funksjonærer.

• «Dopause» er på plass.

• Tre kroner i lønnstillegg fra 1. april 2017.

• Ikke opprettholdt ytelsesnivå på uførepensjon.

Resultatet fra uravstemninga blir levert arbeidsgiver 3. juni.

Rema får ikke dumpe lønna

Transportarbeiderforbundet vant en viktig seier i forhandlingene med NHO Handel. Rema 1000 meldte seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke og inn i NHO Handel, noe som kunne gitt lønnskutt for de ansatte. Men Transportarbeiderforbundet fikk tvunget Rema 1000 til å godta at lønna skal videreføres.

21. april ble det enighet mellom Transportarbeiderforbundet og NHO Handel om dette.

Også i denne overenskomsten er det en februar-regulering. Den ga 10,40 kroner mer per time på minstelønna – ei økning på 5,8 prosent. Det er svært høyt i et år med mye moderasjon.

Noe du lurer på? Sjekk Tariffleksikonet vårt her

Hva skjer i tariffoppgjørene? Se tariffkalenderen vår

Reddet minstelønnsgarantien i spedisjon

Arbeidsgiverne innen spedisjon ville fjerne minstelønnsgarantien som i år ga over ti kroner timen ekstra. Men Transportarbeiderforbundet sto imot presset, og fikk beholde garantien.

Garantien regulerer opp lønna i år med 4-4,5 prosent – godt over det Ola og Kari Nordmann vil få. Men forbundet oppnådde ikke noen lønnsøkning ut over dette i de ordinære forhandlingene.

Enkelte i forhandlingsutvalget sa nei til resultatet – blant annet fordi forbundet ikke fikk gjennomslag for «dagsing» – en slags streikerett under lokale forhandlinger.

Oppgjøret er mellom Transportarbeiderforbundet og NHO Logistikk og Transport

Det ble også en løsning for overenskomsten med Schenker.

Les mer om oppgjøret i spedisjon her: Transport reddet minstelønnsgarantien i spedisjon

Strid i pappaperm i taxi-forhandlingene

Taxiforbundet krevde først at taxi-sjåfører som blir fedre selv skulle betale for de første 14 dagene med fødselspermisjon – rett etter fødselen. Da forhandlingene startet trakk de imidlertid kravet, og det ble enighet etter sju timers forhandlinger.

Det ga en økning en økning på 5,59 kroner per time i regulerte områder og 7,23 kroner per time i uregulerte områder, sa forhandlingsleder for Transportarbeiderforbundet, Dag-Einar Sivertsen.

• Les om hele taxi-oppgjøret her

Miljøoverenskomsten

I miljøoverenskomsten fikk Transportarbeiderforbundet innfridd en rekke krav. Den nye minstelønna øker med 6,50 per time.

Oppgjøret er mellom Maskinentreprenørenes Forbund på arbeidsgiversida og på arbeidstakersida er det LO, Transportarbeiderforbundet, Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet.

• Minstelønnen øker med kr. 6,42 til kr. 167,32.

• Timelønn for ansatte under 18 år, kr. 117,12.

• Lavlønnstillegg til alle på kr. 2,- per time.

• Ansatte med førerkort klasse C1 får kr. 4,- ekstra per time.

• Ansatte som tar kurs for å få Ykreskompetansebevis, avlønnes med timelønn under kurset.

• Matpengene øker med fire kroner til kr. 82,50.

• Et partssammensatt utvalg skal se på hvordan man kan sikre de ansattes lønn ved virksomhetsoverdragelse ved anbud.

• Les om hele oppgjøret på Miljøoverenskomsten her

Felleskjøpet

De ansatte i Felleskjøpet Agri klarte ikke å få på plass noen minstelønnsgaranti slik man har i grossist og spedisjon, men med nesten seks kroner timen i økt timelønn, kunne likevel leder for LO-utvalget i Felleskjøpet Agri, Pål Rostad leve med resultatet.

Les om hele oppgjøret til Felleskjøpet Agri her

Enighet i LKAB

For de ansatte i LKAB ble det ikke gitt sentrale lønnstillegg, men det ble kjørt lokale forhandlinger parallelt for å finne løsning. Den endte med en heving av lønnssatsene i bedriften med 1,5 prosent i 2016 og ytterligere en prosent i 2018. Samlet sett vil dette gi en økning på omtrent fem kroner timen.

Nesten 61 prosent av de som avga stemme i uravstemningen om oppgjøret, sa ja til resultatet.

Bring Linehaul

Allerede 19. april ble Transportarbeideforbundet, Jernbaneforbundet og Yrkestrafikkforbundet enige med Spekter og Bring Linehaul om ny tariffavtale. Den dekker kun denne bedriften, og det forhandles derfor både på tariffavtalens bestemmelser og avdelingsvise særavtaler samtidig.

• Minstelønna i tariffavtalen økes med kr. 3,25 per time.

• Ansatte i bedriftens avdeling på vestlandet får alle et lønnstillegg på kr. 1,75 per time.

• Ansatte i bedriftens andre avdelinger får alle et lønnstillegg på kr. 3,25 per time.

• Tillegget for flerdagsturer økes med kr. 1,50, til kr. 16,50 per løpende time.

• Fagbrevtillegget økes til kr. 9,- per time.

Disse er ikke ferdig:

Gods:

Forhandlingene mellom Transportarbeiderforbundet og YTF på den ene sida og NHO Transport på den andre ble brutt 27. mai.

Transport mener tilbudet fra NHO er en «provokasjon». Her blir det mekling 13-14. juni med mulighet for streik fra 15. juni.

• Les hele saken om dette her

Havn:

Oppgjøret mellom Transportarbeiderforbundet og NHO Logistikk og transport om tariffavtale for havnearbeiderne ble brutt 25. mai. Dette oppgjøret går til mekling, men det skjer ikke før etter sommeren. Den 16-17. august møtes partene hos riksmekler Nils Dalseide.

• Les hele saken om forhandlingene for havnearbeiderne her

Olje:

Oppgjøret om ny oljeavtale ble brutt og går til mekling. Partene er arbeidsgiver Norsk Industri og ansattes organisasjoner Norsk Transportarbeiderforbund og Parat. Avtalen omfatter 250 ansatte på landsbasis i selskapene Esso Norge, Gardermoen Fuelling Services, Vestkai, Smart Fuel og Bunker Oil. Disse jobber blant annet med fuelling på de store flyplassene og på oljedepoter over hele landet.

Partene vil trolig møtes til mekling 23. juni, og en eventuell streik vil tidligst kunne starte to dager senere.

• Les hele saken om oljeforhandlingene her

Avis:

Oppgjøret for avisbudene ble brutt og går til mekling. Meklinga starter trolig ikke før til høsten. Partene er Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Mediebedriftenes Landsforbund (MBL).

• Les hele saken om avisforhandlingene her

Tariffoppgjøret til nå

Enighet i forhandlinger

• Bring Linehaul

• Papiroverenskomsten

• Felleskjøpet Agri

• Speditørtariffen

• Schenkeravtalen

• Grossistoverenskomsten, Virke

• Grossistavtalen, NHO

• Havnetariffen

• LKAB

• Miljøoverenskomsten, MEF

• Taxioverenskomsten

Enige i mekling

• Bussbransjeavtalen

• Funksjonæroverenskomsten

Til mekling

• Godsavtalen (13-14. juni)

• Transportselskaper i Norge (13-14. juni)

• Oljeavtalen (23-24. juni)

• Sør- og Nord-Norgeavtalen (16-17. august)

• Rammeavtalen (16-17. august)

• Avisbudavtalen (dato ikke bestemt)

Ikke startet forhandlinger

• Miljøbedrifter i Norge (16-17. juni)

• Coop Transport (dato ikke bestemt)

• Folla Cmpt (dato ikke bestemt)

(Ajour per. 8. juni)

Annonse
Annonse

Tariffoppgjøret til nå

Enighet i forhandlinger

• Bring Linehaul

• Papiroverenskomsten

• Felleskjøpet Agri

• Speditørtariffen

• Schenkeravtalen

• Grossistoverenskomsten, Virke

• Grossistavtalen, NHO

• Havnetariffen

• LKAB

• Miljøoverenskomsten, MEF

• Taxioverenskomsten

Enige i mekling

• Bussbransjeavtalen

• Funksjonæroverenskomsten

Til mekling

• Godsavtalen (13-14. juni)

• Transportselskaper i Norge (13-14. juni)

• Oljeavtalen (23-24. juni)

• Sør- og Nord-Norgeavtalen (16-17. august)

• Rammeavtalen (16-17. august)

• Avisbudavtalen (dato ikke bestemt)

Ikke startet forhandlinger

• Miljøbedrifter i Norge (16-17. juni)

• Coop Transport (dato ikke bestemt)

• Folla Cmpt (dato ikke bestemt)

(Ajour per. 8. juni)