JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønn

Elkjøp-ansatte krever én million kroner i overtidsbetaling

De har jobba overtid i flere år uten å få lønn for det. Nå vil 32 ansatte ha pengene etterbetalt.
John Opsahl (t.v), Ørjan Larsen og 20 andre medlemmer ved Elkjøp Vinterbro vil ha betalt for alle timene de har jobbet ut over normal arbeidstid.

John Opsahl (t.v), Ørjan Larsen og 20 andre medlemmer ved Elkjøp Vinterbro vil ha betalt for alle timene de har jobbet ut over normal arbeidstid.

Katharina Dale Håkonsen

katharina@lomedia.no

brian.cliff.olguin@lomedia.no

– Vi jobba alltid mer enn 37,5 timer i uka, men fikk aldri overtidsbetalt. Det var slitsomt, sier John Opsahl, klubbleder ved Elkjøp Vinterbro, litt sør for Oslo.

For fem år siden fikk medlemmene ved Vinterbro-filialen tariffavtale og dermed bedre lønns- og arbeidsvilkår. Ansatte med en slik avtale har blant annet krav på overtidsbetaling når de jobber mer en 37,5 timer i uka.

I arbeidsmiljøloven er grensa satt til 40 timer.

Fram til i våres jobba Opsahl og kollegene ofte 40–45 timer i uka uten overtidsbetaling. Etter at den tillitsvalgte ble klar over sine rettigheter, krevde han overtidsbetaling på vegne av medlemmene.

Men pengene uteble selv om Opsahl påpekte det overfor ledelsen gang på gang.

Uenigheten dreier seg om hvorvidt det finnes en avtale om å gjennomsnittsberegne arbeidstida. Les mer om det lenger ned i saken.

I vår var det slutt på tålmodigheten. Klubben satte seg ned for å regne ut hvor mye penger de ansatte gikk glipp av.

– Vi fikk sjokk. Det var jo snakk om en del penger, sier tillitsvalgt Ørjan Larsen.

I sju år har han jobba på Vinterbro-filialen. Like lenge har han arbeida 40- til 45-timers uker uten overtidsbetaling.

Vil ha overtidsbetalt

Ansatte ved Elkjøp Skien opplevde om lag det samme som kollegene på Vinterbro. De jobba jevnlig mer enn 37,5 timer i uka, men fikk ikke betalt for overtid.

De tillitsvalgte fra begge klubbene gikk sammen og krevde at Elkjøp etterbetalte overtidstimene medlemmene hadde gått glipp av. Men heller ikke det hjalp.

– Vi ble tilbudt et for lavt beløp. Det sa medlemmene enstemmig nei til, sier tillitsvalgt Morten Sundvall ved Elkjøp Skien.

Uenigheten handler om hvorvidt de ansatte har hatt en avtale om gjennomsnittsberegning eller ikke.

Med en sånn avtale kan ansatte én uke jobbe mer enn 37,5 timer mot at de en annen uke jobber mindre. I snitt skal de ikke jobbe mer enn 37,5 timer i uka innafor en avtalt periode.

– Det er våre penger. Medlemmene er interessert i å få en økonomisk kompensasjon for timene de har jobbet overtid, sier tillitsvalgt Morten Sundvall.

– Det er våre penger. Medlemmene er interessert i å få en økonomisk kompensasjon for timene de har jobbet overtid, sier tillitsvalgt Morten Sundvall.

Brian Cliff Olguin

Ansatte i bedrifter med tariffavtale hvor tillitsvalgt ikke har signert en slik avtale, har rett på overtidsbetaling.

– Elkjøp mener at vi har hatt en avtale om gjennomsnittsberegning. Det har vi ikke hatt, sier Sundvall.

De siste fem årene har han arbeidet fast 45 timer en uke og 30 timer den neste. I praksis jobba han annenhver uke 7,5 timer ekstra uten å få overtidsbetalt fordi snittet på to uker ble 37,5 timer.

Innsikt: Får du ikke lønna du har krav på? Her er seks råd

Krever én million kroner

Medlemmene ved Vinterbro ble tilbudt en sum penger som de mente ikke var i nærheten av det de hadde krav på, ifølge Ørjan Larsen. Selv om medlemmene takket nei til tilbudet, utbetalte Elkjøp pengene.

Fordi partene, inkludert de tillitsvalgte i Skien, ikke kom til enighet, bestemte medlemmene seg for å sende inn en klage til Forliksrådet i Oslo i høst.

– Forliksklagen inneholder medlemmenes krav om å få betalt for alle overtidstimene de har jobba mer enn 37,5 timer i uka. Kravene går tre år tilbake i tid, sier LO-advokat Andreas van del Heuvel.

Til sammen krever 32 medlemmer – ti fra Skien og 22 fra Vinterbro – å få etterbetalt rundt én million kroner, inkludert feriepenger og forsinkelsesrenter.

– Hva er prosessen videre?

– Forliksrådet kan gi medlemmene medhold. Resultatet blir da at de får kravene utbetalt. Eller kanskje beløpene blir justert, og de får mindre penger, sier LO-advokaten.

Han legger til at det kan være at Forliksrådet mener at saken er for kompleks til at de kan behandle den. Da er neste steg å ta saken til tingretten.

Mye delt: Ti tips for å forhandle fram bedre lønn

– Det er sleipt

Medlemmene ved Elkjøp Tønsberg hadde det samme problemet som kollegene på Vinterbro og Skien. Ved Tønsberg-filialen ble de tillitsvalgte i vår enige med ledelsen om et kompromiss.

Både nåværende og tidligere ansatte har fått etterbetalt overtidstimer, skriver tillitsvalgt Lars Hansen ved Elkjøp Tønsberg i en e-post.

Etter at partene kom til enighet i Tønsberg, endret Elkjøp vaktplanen til de ansatte på filialene i Skien og Vinterbro. Nå er det ingen som jobber mer enn 37,5 timer i uka, forteller de tillitsvalgte ved begge filialene.

– Det er godt, og sånn det skulle vært hele tida, sier Ørjan Larsen på Elkjøp Vinterbro.

Han er spent på utfallet av klagen som LO-advokaten sendte 17. november. Det neste som skjer er at forliksrådet sender et brev med klagen til Elkjøp. Elektronikkjeden får rundt 14 dager til å svare.

– Å jobbe så mange timer uke etter uke, er tungt mentalt og fysisk, sier Larsen.

John Opsahl vil ikke spå utfallet av klagen, men legger til at medlemmene er gira, og at de håper det går veien.

– Det er sleipt at vi ikke har fått overtidsbetalt. Du blir ikke rik av å jobbe i butikk, sier Opsahl.

Oversikt: Hvor mye tjener lærlinger? Her er lønna i 50 yrker

Elkjøp svarer

Arbeidsgiver hevder at de ansatte ved Elkjøp Vinterbro, Skien og Tønsberg har fått utbetalt lønn basert på en gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

En ordning arbeidsgiver mener har vært godt kjent blant medarbeiderne gjennom løpende publisering av arbeidsplaner.

– Denne avtalefestede praksisen, som arbeidsmiljøloven legger til grunn, betyr at hver medarbeider har en tidskonto som gir mulighet for å jobbe mer en uke og mindre en annen – men likevel ikke utover lovens begrensninger for overtid. Dette er en fleksibilitet vi vet at mange setter pris på, skriver HR-sjef Jan Erik Aaserød i Elkjøp Norge i en e-post.

Elkjøp mener de har rettet seg etter de ansattes krav og ønsker.

– For Elkjøp Vinterbro er det blitt etterbetalt fra det tidspunktet de tillitsvalgte motsatte seg praksisen. Ved Elkjøp Skien har vi fulgt opp de tillitsvalgtes ønsker og allerede endret arbeidstidsordningen, skriver Aaserød.

Dette er gjennomsnittsberegning:

• Ansatte kan jobbe mer i noen perioder og mindre i andre perioder, slik at den gjennomsnittlige arbeidstiden i løpet av en definert periode blir lik den alminnelige arbeidstiden. Det kalles gjennomsnittsberegning.

• I bedrifter med tariffavtale kan sjefen og tillitsvalgt inngå en skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning hvor den alminnelige arbeidstid ikke overstiger 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager.

• Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker.

• Ved inngåelse av en avtale om gjennomsnittsberegning skal en ta hensyn til ansattes helse og velferd.

Kilde: Arbeidsmiljøloven, § 10–5

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i handel, kontor, luftfart og reiseliv, finans, forlag, media, samferdsel og organisasjoner.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Dette er gjennomsnittsberegning:

• Ansatte kan jobbe mer i noen perioder og mindre i andre perioder, slik at den gjennomsnittlige arbeidstiden i løpet av en definert periode blir lik den alminnelige arbeidstiden. Det kalles gjennomsnittsberegning.

• I bedrifter med tariffavtale kan sjefen og tillitsvalgt inngå en skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning hvor den alminnelige arbeidstid ikke overstiger 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager.

• Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker.

• Ved inngåelse av en avtale om gjennomsnittsberegning skal en ta hensyn til ansattes helse og velferd.

Kilde: Arbeidsmiljøloven, § 10–5