JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Frislipp av drosjemarkedet

Reversering av taxireformen tar for lang tid, mener Rødt

Regjeringen burde fryse tildelingen av nye drosjeløyver umiddelbart. Nå risikerer man at det blir enda flere drosjer på markedet før regjeringen kommer med tiltakene sine.
Regjeringen burde fryse tildelingen av nye drosjeløyver umiddelbart, mener Rødt.

Regjeringen burde fryse tildelingen av nye drosjeløyver umiddelbart, mener Rødt.

Roy Ervin Solstad/Stein Inge Stølen/Stortinget

roy@lomedia.no

Det sier stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra partiet Rødt til Magasinet for Fagorganiserte.

I Stortingets spørretime onsdag 19. januar ville han ha svar på hva regjeringen gjør for å følge opp både egen regjeringserklæring og Arbeiderpartiets egen 100-dagersplan når det gjelder reversering av taxireformen.

– Skal ikke bruke lang tid

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet svarte at dagens reguleringer av drosjemarkedet både er omstridt og krevende, og at han forsto utålmodigheten med arbeidet regjeringen har varslet.

– Men det er også viktig at vi lager solide løsninger som står seg over tid. Både for å gjenopprette forutsigbarhet og tillit, og for å unngå nye og omfattende runder med regelendring. Da er det blant annet behov for endelig avklaring av handlingsrommet i EØS-retten, sa Nygård.

Statsråden viste videre til at regjeringen samme dag hadde varslet at det vil bli innført nye krav til løyvehavere, og at det vil bli vurdert konkrete krav til blant annet bankgaranti og taklampe. Nygård avviste også at regjeringen ikke hadde gjort noe siden den tiltrådte.

– Det er sånn at vi er i gang med dette arbeidet. Nå har vi varslet krav til løyvehavere, og det vil komme andre konkrete punkter fortløpende. Vi har ikke tenkt å bruke veldig lang tid på det, men vi skal gjøre det grundig nok til at det står seg, og at det er en solid drosjepolitikk som kan ha tilslutning og oppslutning og varighet over tid, poengterte Jon-Ivar Nygård.

Bakgrunn: Fullt frislipp av drosjeløyver i ni av elleve fylker

Bør stoppe tildeling av nye løyver

De svarene var imidlertid ikke egnet til å berolige Geir Jørgensen. Snarere tvert imot.

– Jeg ble ikke klokere av de svarene. Statsråden sier at de er gang, men han ga ingen god tidsangivelse eller hvordan tiltakene skulle komme. Egentlig ble jeg litt skuffa over svarene siden planene i både Hurdalsplattformen og 100-dagersplanen til Arbeiderpartiet var klokkeklare, sier Jørgensen.

Siden frislippet av antall drosjeløyver ble iverksatt 1. november 2020 har antallet nye løyver økt fra drøyt 7800 til mer enn 12.700. Hva som skjer med de nye løyvene burde statsråden svart på, mener Jørgensen.

– Regjeringa burde fryse tildeling av nye løyver umiddelbart, slik at det ikke blir enda flere løyver i drosjemarkedet. Det burde være en enkel sak å fryse det fram til den andre tiltakene de vil innføre for å reversere ordningen er på plass. Nå risikerer man i stedet at det kommer en mengde nye løyver før regjeringa kommer med en avgjørelse, understreker Rødt-politikeren.

Gir statsråden noen uker

Han lover at Rødt vil henge på samferdselsministeren til reglene er blitt endret.

– Nå har vi fått dratt samferdselsministeren ut i ringen for å få svar, og siden han sa at dette ville skje raskt, så skal vi gi ham noen uker. Skjer det ikke noe, så må han komme på Stortinget og svare for seg igjen, påpeker Jørgensen.

Han mener en reversering av regelverket er helt nødvendig for de som har drosjekjøring som fulltidsjobb.

– Derfor kan ikke regjeringa være så utydelige som de har vært til nå. De har sagt at de vil rydde opp, men når jeg hørte svarene fra statsråden, sitter jeg med et inntrykk av at regjeringen ikke vet hvor den vil. Det er bekymringsfullt, sier Geir Jørgensen.

Mye lest: Anne Grete kjører 15 minutter – tjener 30.000 kroner mer

Litt mer tålmodighet i Taxiforbundet

I Norges Taxiforbund, er de ikke like utålmodige som Geir Jørgensen i Rødt. Direktør Hanne Skåle Thowsen, sier hun vet at det ikke er noen kjapp og enkel løsning på problemene i drosjenæringen.

– Vi har forståelse for at det er viktig å få avklart hva som er «lavthengende og høythengende frukter», og så begynne et systematisk arbeid for å rydde opp, sier hun. 

Skåle Thowsen mener imidlertid at det som kan gjennomføres raskt er å gjeninnføre krav om bankgaranti, taklampe for alle taxier og løyvekurs for nye løyvehavere.

– I tillegg mener vi at man kan gjennomføre hyppigere kontroller på det regelverket som allerede ligger her, for eksempel sjekke at alle taxier gir kunden kvittering med spesifisert merverdiavgift, og at alle taxier har og bruker taksameteret. Her må kontrollen også gjøres på de taxiene som ikke står på holdeplass. Først da får man tak i de frittstående løyvehaverne og de som kjører for app-selskapene, understreker hun.

Må lovendring til

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skriver i en epost til Magasinet for fagorganiserte at en regulering av antall løyver er noe som vil bli grundig vurdert, men at det ikke er så lett å fryse tildeling av nye løyver som det Geir Jørgensen ønsker.

– Antallsreguleringen av drosjeløyver ble opphevet ved lovendring som trådte i kraft i 2020. Gjeninnføring av antallsregulering krever ny lovendring. Antallsregulering av løyver må også vurderes opp mot handlingsrommet etter EØS-avtalen og prinsippet om fri rett til etablering, forklarer Nygård.

Han understreker at departementet er oppmerksom på utfordringene i drosjenæringen, og at man følger nøye med på utviklingen.

– Vi vil sende på høring et forslag om endring i løyvekravene, og vurderer blant annet å gjeninnføre krav om kompetanse, bankgaranti og taklampe. Vi jobber langsiktig for å sikre et regelverk som holder seg over tid, parallelt med at vi gjør noen mer kortsiktige tiltak for å få på plass nødvendige endringer raskest mulig, avslutter Jon-Ivar Nygård.

Taxi-frislippet

• Fra den 1. november 2020 kunne ikke lenger fylkeskommunene behovsprøve hvor mange drosjeløyver det skulle være i de ulike kommunene.

• Før reformen ble innført av Erna Solbergs regjering, var det 7814 ordinære drosjeløyver i hele Norge.

• Nå er tallet 12.703 drosjeløyver. Det er en økning på 62,5 prosent.

• Per 21. januar er det tildelt 604 nye drosjeløyver i 2022. Tre av fire er i Oslo og Viken.

• I Hurdalsplattformen lovte Støre-regjeringen å reversere dereguleringen av drosjemarkedet.

• Etter 100 dager er det ikke iverksatt et eneste reversene tiltak.

• I en pressemelding onsdag 19. september ble det varslet nye krav til løyvehavere. Det ble ikke konkretisert hva som skal ligge i de nye kravene.

• Partiet Rødt mener regjeringen bruker altfor lang tid.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Taxi-frislippet

• Fra den 1. november 2020 kunne ikke lenger fylkeskommunene behovsprøve hvor mange drosjeløyver det skulle være i de ulike kommunene.

• Før reformen ble innført av Erna Solbergs regjering, var det 7814 ordinære drosjeløyver i hele Norge.

• Nå er tallet 12.703 drosjeløyver. Det er en økning på 62,5 prosent.

• Per 21. januar er det tildelt 604 nye drosjeløyver i 2022. Tre av fire er i Oslo og Viken.

• I Hurdalsplattformen lovte Støre-regjeringen å reversere dereguleringen av drosjemarkedet.

• Etter 100 dager er det ikke iverksatt et eneste reversene tiltak.

• I en pressemelding onsdag 19. september ble det varslet nye krav til løyvehavere. Det ble ikke konkretisert hva som skal ligge i de nye kravene.

• Partiet Rødt mener regjeringen bruker altfor lang tid.