JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Store lønnsforskjeller

Tariffavtale åpner for sosial dumping for lageransatte, mener tillitsvalgte

En nyansatt på et grossistlager med Fellesforbundets tariffavtale tjener minst 120.000 kroner mer i året, enn om lageret har tariffavtale med Handel og Kontor.
FRYKTER TARIFFHOPPING: Uten bedre klargjøring av hvem som skal organisere de ulike typene lager, frykter Tina Sjue og Kai-Arne Nordhaug i grossistgruppa til Oslo Transportarbeiderforening i Fellesforbundet at mange bedrifter vil hoppe over til avtalen mellom NHO og Handel og Kontor. Det kan bedriftene spare mer enn 100.000 kroner på årlig, per ansatt.

FRYKTER TARIFFHOPPING: Uten bedre klargjøring av hvem som skal organisere de ulike typene lager, frykter Tina Sjue og Kai-Arne Nordhaug i grossistgruppa til Oslo Transportarbeiderforening i Fellesforbundet at mange bedrifter vil hoppe over til avtalen mellom NHO og Handel og Kontor. Det kan bedriftene spare mer enn 100.000 kroner på årlig, per ansatt.

Håvard Sæbø

roy@lomedia.no

– Vi frykter det vil føre til tariffhopping, sier grossistarbeiderne Tina Sjue og Kai Arne Nordhaug.

De to utgjør ledelsen i grossistgruppa til Oslo Transportarbeiderforening, som er en av Fellesforbundets avdelinger. Gruppa ble etablert i 2019. Sjue, som også er klubbleder på Ahlsell sitt lager på Gardermoen, sier at bransjegruppa allerede har mer enn nok å henge fingrene i.

Stor forskjell på avtalene

Den største irritasjonen nå går mot effekten av Handelsoverenskomsten som NHO har med Handel og Kontor. Den har flere grossistbedrifter allerede gått inn på. Å hoppe fra Fellesforbundets tariffavtaler i grossistbransjen til HK/NHO-avtalen er det nemlig store penger å spare på. For bedriftene.

En nyansatt på den Handelsoverenskomsten vil tjene omtrent 10.000 kroner mindre i måneden enn om bedriften hadde hatt Fellesforbundets mer spesialiserte tariffavtale med enten NHO eller Hovedorganisasjonen Virke.

Sjekk tariffleksikonet: Hva er en tariffavtale?

I dag ligger begynnerlønna i HKs avtale på 25.924 kroner måneden, mens de to tariffavtalene til Fellesforbundet i grossistbransjen med NHO og Virke, ligger på henholdsvis 35.797 og 38.860 kroner i måneden. HK-avtalen har imidlertid en lønnsstige, der trinn seks er det øverste. På det trinnet ligger månedslønnen på 34.731 kroner.

Fellesforbundets avtaler har også 20 og 30 prosent skifttillegg for to- eller treskiftsarbeid, mens Handelsoverenskomsten til HK har 2,74 prosent + 11 kroner timen, og 5,63 prosent og 50 kroner timen for det samme.

En nyansatt som jobber to-skiftordning vil tjene omtrent 14.500 kroner mer i måneden dersom lageret har tariffavtale mellom NHO og Fellesforbundet, enn om lageret har tariffavtale med Handel og Kontor. På treskiftsordning vil forskjellen være nesten utlignet dersom den ansatte på HK-lageret er på trinn 6 på lønnsstigen. Da er forskjellen omtrent 1700 kroner måneden.

Se oppdaterte tall nederst i artikkelen

Tilsvar: Handel og Kontor reagerer kraftig på beskyldninger om sosial dumping

Enda større forskjeller til Virke-avtale

Hvis man sammenligner med grossistoverenskomsten Fellesforbundet har med Virke, blir forskjellene enda større. Da skiller det nesten 13.000 kroner i månedslønn for en nyansatt uten skifttillegg, og mer enn 18.000 kroner i måneden for en nyansatt på toskiftsordning. På treskiftsordning for en med topplønn på Handelsoverenskomsten til HK, vil forskjellen være omtrent 5700 kroner opp til en lageransatt på Virke/Fellesforbunds-avtalen.

Alle disse regnestykkene tar utgangspunkt i 162,5 timers arbeidstid per måned.

– Handel og Kontor sin tariffavtale gjør forskjellene store, og etter vedtaket i tariffnemnda om Pluss+-lageret som sier at den bedriften skal på handelsoverenskomsten med NHO fordi grossistlageret betjener egne butikker, har den overenskomsten blitt en fare for oss som grossistarbeidere, sier Nordhaug.

Lageransatte Kamilla får 25 kroner mer i timen: – Utrolig godt jobbet av fagforeninga

Fremmer ulik lønn for likt arbeid

Han og Sjue frykter nemlig at det vedtaket vil gjøre at svært mange av de bedriftene som i dag er underlagt grossistavtaler mellom Fellesforbundet og Virke eller NHO, men som leverer til egne butikker, slik som blant annet Coop, Apotek1 og Rema 1000, vil gå over til handelsoverenskomsten.

– Problemet er at handelsoverenskomsten bryter med tanken om lik lønn for likt arbeid. Vi har jobbet hardt for de lønns- og arbeidsvilkårene vi har på grossistavtalene i Fellesforbundet, og med den nemndsavgjørelsen har vi fått en avtale som er langt billigere for bedriftene. Hadde noen laget en dårligere tariffavtale utenfor LO for den samme yrkesgruppen, ville LO kalt det sosial dumping. Vi ser det som en nedgradering av logistikkfaget. Vi har kjempet for anerkjennelsen til dette yrket, og opplever at Handel og Kontor ikke har gjort nok for å hindre at anerkjennelsen for yrket vårt blir brutt ned, sier Sjue.

Nordhaug peker på at Fellesforbundet og Handel og Kontor tidligere har vært enige om hva som menes med tilknyttede lager, og at ansatte som jobber på lager som er en forlengelse av butikken, skal være organisert i HK, mens dersom lageret og butikken ligger fysisk atskilt fra hverandre, skal de lageransatte være organisert i Fellesforbundet.

– Handel og Kontor hadde mulighet til å oppklare det da nemnda behandlet saken om de lageransatte på lageret til Pluss+. At HK ikke gjorde det, medførte at nemnda kom fram til at «tilknyttet lager» like gjerne kunne bety at lageret lå i en by og butikken i en annen. Det er vanskelig å skjønne at det er annet enn jakten på flere medlemmer som gjorde at HK ikke bidro til å oppklare det i nemnda, sier Nordhaug.

Nye tall: Dette er snittlønna i over 360 yrker

Bidrar til konkurransevridning

Han peker på at det ikke bare er lønnsnivået i seg selv som er problematisk med Handelsoverenskomsten. Ifølge Nordhaug har ikke avtalen i seg de spesialiserte bestemmelsene for logistikkfaget, som blant annet reguleringer for arbeid på fryselager og kjøring med store trucker.

Handelsoverenskomsten åpner også for arbeid på søndager, som tariffavtalene til Fellesforbundet innen bransjen ikke har.

– Det er jo ikke uvanlig at ulike LO-forbund kjemper om de samme yrkesgruppene, men når HK ikke klargjør skillelinjene slik de kunne gjort, betyr jo det at et LO-forbund vil overta medlemmer fra et annet LO-forbund fordi HK tilbyr dårligere vilkår for de ansatte. Sånt har jeg ikke hørt om før, sukker han oppgitt.

Sjue mener den uklarheten bidrar til å endre konkurransesituasjonen i markedet.

– De bedriftene som kan gå på Handelsoverenskomsten vil ha en konkurransefordel sammenlignet med de bedriftene som går på Fellesforbundets tariffavtaler for grossistbransjen. Det blir en konkurransevridning, påpeker hun.

Erlend vil tilbake på jobb, men får ikke lov: – En filleting har utviklet seg til å bli et mareritt

– Må ta krigen

At situasjonen bekymrer er det ikke vanskelig å se på de to. De prater ofte med mange av de tillitsvalgte innen bransjen, og de forteller at det er mye bekymring og sinne der ute når man nevner Handelsoverenskomsten.

– Dette er noe jeg kunne gått på gata og protestert mot, og jeg må innrømme at jeg savner at Fellesforforbundet har brukt kraften og størrelsen sin for hindre denne utviklingen. Vi Transportarbeidere gikk jo inn i Fellesforbundet nettopp i den tro at med et større og sterkere forbund i ryggen, ville vi ikke bli overkjørt slik vi innimellom opplevde i NTF, sier Sjue.

Hun og Nordhaug legger til at man gjerne må ta en større debatt i LO om hvilke forbund som skal organisere ulike yrkesgrupper, men at situasjonen rundt Handelsoverenskomsten ikke er noe som kan vente på en slik stor debatt.

– Nå er det på tide at Jørn Eggum står opp og går i krigen for oss, sier Nordhaug.

Sjue er klokkeklar på at for mange lageransatte kan lønnsforskjellen få enorm betydning.

– Dette kan avgjøre om du kan få kjøpt deg et sted å bo eller ikke, sier Tina Sjue.

LO jubler: 50.000 årsverk til gigantprosjekt i Nordsjøen

Splitt og hersk-taktikk

Den utfordringen er leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, klar til å ta, og han har allerede hatt møter med HKs leder Christopher Beckham om saken. Eggum advarer imidlertid mot å gjøre dette til en kamp mot HK. Forbundslederen sier det er NHO som skytset skal rettes mot.

– Vi har hatt trøbbel i grossistbransjen etter den Pluss+-saken som var i nemnda i november i fjor, men dette er en kampanje fra NHO sin side, der de forsøker å sette fagforbund opp mot hverandre. Det gjør meg fly forbanna, tordner Eggum.

(Saken fortsetter under bildet)

SPLITT OG HERSK: Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, mener NHO har en kampanje for å sette LO-forbund opp mot hverandre i saken om organisering av ulike typer lager.

SPLITT OG HERSK: Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, mener NHO har en kampanje for å sette LO-forbund opp mot hverandre i saken om organisering av ulike typer lager.

Jan-Erik Østlie

Han innrømmer imidlertid at det ikke eksisterer noen avtale mellom Fellesforbundet og Handel og Kontor om hvor grensen skal gå for hvilket av de to forbundene som skal organisere hvilke lagerarbeidere, men Fellesforbunds-sjefen nærmest garanterer at det skal være på plass før denne tariffperioden utløper 1. april i år.

– Vi må få stoppet den krigen der ute, og vi er i god dialog med HK om å få klargjort disse grensene. Jeg er selv sterkt involvert i å få en grenseoppgang mellom HK og Fellesforbundet, slik at vi kan begynne å drive organisasjonsbygging ute i bedriftene, og ikke bruke tid på krangel med andre fagforbund, sier Eggum.

Han har full forståelse for at situasjonen oppleves som kritisk ute blant de tillitsvalgte i bransjen.

– NHO forsøker alltid å finne den billigste avtalen, men nå må vi få stoppet dette tullet deres, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.

Jørn Eggum er kampklar: – Når folk er livredde for å bruke strøm, går det på verdigheten løs

Fornøyd med Eggum-respons

Tina Sjue og Kai-Arne Nordhaug er glad for tilbakemeldingen fra Jørn Eggum.

– Det er betryggende å vite at denne saken er på agendaen helt på toppen i Fellesforbundet, og at Jørn Eggum allerede jobber med å få til en løsning med Handel og Kontor. Avgjørelsen i nemnda må rettes opp i, og det bør skje raskt. Forhåpentligvis kan det bli enklere å få til, siden det er toppene som diskuterer, avslutter Tina Sjue, leder i grossistgruppa i Oslo Transportarbeiderforening i Fellesforbundet.

HK bekrefter samtaler

Handel og Kontor ønsker ikke å kommentere kritikken fra Sjue og Nordhaug, men bekrefter at forbundet har en prosess med med Fellesforbundet om hvor grensen skal gå for hvilke av de to forbundene som skal organisere de ulike typene lager.

– Vi har en konstruktiv og god dialog med Fellesforbundet, men før vi har en løsning på plass, ønsker vi ikke å kommentere ytterligere, sier kommunikasjonsrådgiver Gjermund Skaar til Magasinet for fagorganiserte.

Oversikt: I disse yrkene er det flest ledige jobber

– Ikke grossistvirksomhet

Sigbjørn Mygland, tariff- og forhandlingsdirektør i NHO Service og Handel, svarer ikke på kritikken fra Jørn Eggum, men skriver i en epost til Magasinet for fagorganiserte at arbeidsgiverorganisasjonen forholder seg til de tariffavtalene som er inngått mellom LO og NHO.

– For handelsvirksomhet gjelder Handelsoverenskomsten som er inngått med Handel og Kontor i Norge og som også LO er part i. Partene var enige om at det var viktig å få på plass en helhetlig regulering av lønns- og arbeidsforhold i denne bransjen. Dette skiller seg fra grossistvirksomhet og det var nemnda enige med oss i, påpeker han.

Mygland legger til at grossistvirksomhet skal reguleres av Grossistavtalen som er inngått med Fellesforbundet.

– Der er også LO part, avslutter Sigbjørn Mygland. 

KORRIGERING: Oppdaterte tall

Våre tall for Handelsoverenskomsten viste seg å være fra 2020-oppgjøret, ikke 2021. Her er oppdaterte tall hentet fra HKs egne nettsider:

Uten skiftordning:
Handelsoverenskomsten (HK/NHO), nyansatt uten fagbrev: 26.290 per måned
Handelsoverenskomsten (HK/NHO), seks års ansiennitet, uten fagbrev: 35798 per måned
Grossistavtalen (Fellesforbundet/NHO), nyansatt uten fagbrev: 35.797 per måned
Grossistoverenskomsten (Fellesforbundet/Virke), nyansatt uten fagbrev: 38.860 per måned

En nyansatt på Handelsoverenskomsten har altså drøyt 9500 kroner mindre i måneden, enn på den grossistavtalen Fellesforbundet har med NHO, mens en med seks års ansiennitet har ett øre mer i timen enn en på Fellesforbunds-avtalen.

Toskiftsordning:

Handelsoverenskomsten (HK/NHO), nyansatt uten fagbrev: 28.798 per måned
Handelsoverenskomsten (HK/NHO), seks års ansiennitet, uten fagbrev: 38.566 per måned
Grossistavtalen (Fellesforbundet/NHO), nyansatt uten fagbrev: 42.956 per måned
Grossistoverenskomsten (Fellesforbundet/Virke), nyansatt uten fagbrev: 46.632 per måned

Her er forskjellene for en nyansatt drøyt 14.000 kroner og for en med minst seks års ansiennitet omtrent 4400 kroner mellom Handelsoverenskomsten og Grossistavtalen i NHO. Hver måned.

Treskiftsordning
Handelsoverenskomsten (HK/NHO), nyansatt uten fagbrev: 35.895 per måned
Handelsoverenskomsten (HK/NHO), seks års ansiennitet, uten fagbrev: 45.938 per måned
Grossistavtalen (Fellesforbundet/NHO), nyansatt uten fagbrev: 46.536 per måned
Grossistoverenskomsten (Fellesforbundet/Virke), nyansatt uten fagbrev: 50.518 per måned

For en nyansatt utgjør forskjellen mellom HK og Fellesforbundets avtale med NHO omtrent drøyt 10.600 kroner måneden, mens en med seks års ansiennitet i HK nesten utligner forskjellen. Der skiller det snaut 600 kroner måneden.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse