JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet

Sjøfolk mener regjeringen trosser tidligere løfter

Det ble ingen gode nyheter for norske sjøfolk i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem fredag.
Forbundsleder i Sjømannsforbundet, Kurt Inge Angell, er skuffet over det regjeringen leverer til norske sjøfolk.

Forbundsleder i Sjømannsforbundet, Kurt Inge Angell, er skuffet over det regjeringen leverer til norske sjøfolk.

Tri Nguyen Dinh/Roy Solstad

tri@lomedia.no

– Det regjeringen leverer om dagen begynner å bli krevende for oss som forbund å stå i. Så kommer dette statsbudsjett, sier en skuffet forbundsleder i Sjømannsforbundet Kurt Inge Angell.

Der kom det fram at tilskuddsordningen for sjøfolk ikke er prisjustert, men står på stedet hvil. Dagens forslag for statsbudsjettet er et kraftig tilbakeslag for ordningen.

– Regjeringen sa i regjeringserklæringen at tilskuddsordningen for norske sjøfolk skulle styrkes. Om de bare hadde prisjustert taket i ordningen så skulle det i dag vært på litt over 251.000 kroner. Den står i dag fortsatt på 220.000 kroner, sier Angell.

Tilskuddsordningen er blant annet ment for å gjøre norske sjøfolk konkurransedyktige i møte med billigere utenlandske sjøfolk.

Svekkelse for sjøfolk

Budsjettforslaget vitner om en sterk og faktisk svekkelse av den fremste ordningen for å sikre norske sjøfolk, og dermed en helt kritisk kompetanse for hele den norske maritime verdikjeden, mener forbundslederen. 

 – Dette budsjettforslaget er kort og godt ikke godt nok.

Angell mener budsjettforslaget føyer seg inn i rekken av mange skuffende tiltak regjeringen har gjort, og ikke har gjort, for norske sjøfolk.

– Avstanden mellom det som har blitt lovet for norske sjøfolk, og det som reelt sett leveres er ikke bare uendret, den øker år for år. Det var ikke dette vi forventet for sjøfolkene når denne regjeringen startet sitt arbeid i oktober 2021. Vi snakker derfor ikke bare om en resultatbrist, men også en forventningsbrist som begynner å bli krevende for oss som forbund å stå i, sier Angell.  

 Han påpeker at sjøfolk har ventet tålmodig på en endelig lovproposisjon som skal sikre sjøfolk norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel, men at denne tålmodigheten begynner å renne ut.

Det er snart gått halvannet år siden lovforslaget ble sendt på høring. Vi forventer konkrete resultater raskt også på dette området, avslutter Angell. 

Maritimt hus: Strider mot Hurdalsplatformen

I en felles uttalelse fra Maritimt Hus understreker Norsk Sjøoffiserforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbundet

at manglende justering av taket i tilskuddsordningen svekker konkurransekraften til norske sjøfolk, noe som strider mot forpliktelsene i Hurdalsplattformen. 

– I regjeringens egen erklæring hadde de lovet å styrke tilskuddsordningen, men den forblir uendret på 220.000 kroner, mens den skulle ha vært justert opp til over 251.000 kroner. Differansen på 12,5 prosent er en betydelig svekkelse av konkurransekraften til ordningen, sier Dnmf-leder Hege Merethe Bengtsson.

Maritimt Hus skriver at tilskuddsordningen er helt sentral for sysselsettingen av norske sjøfolk. Det vil den og være fremover, uavhengig av andre virkemidler, så lenge andre land opererer med konkurransedyktige ordninger for sine sjøfolk, må ikke Norge sette seg i en situasjon der vi forringer konkurransekraften til norske sjøfolk på noen som helst måte.

 

– Norske sjøfolk er verdensledende på maritim kompetanse, spiller en kritisk rolle for hele den norske maritime verdikjeden og er en sentral del av norsk totalberedskap. Svekkelsen av ordningen i regjeringens budsjettforslag vil hemme den fremtidige tilgangen på kritisk kompetanse til en av landets største eksportnæringer, sier Sjøoffiserens leder Hans Sande. 

Sjømannsorganisasjonene oppfordrer alle venner av norske sjøfolk på Stortinget til å løfte tilskuddsordningen i sine budsjettforhandlinger med regjeringen. Særlig vil de appellere til SV som er regjeringens foretrukne budsjettpartner.

– SV har vært tydelige på behovet for justeringer i ordningen og behovet for anstendige vilkår for norske sjøfolk. Blant annet gjennom et omfattende representantforslag i forrige sesjon. Vi håper derfor partiet vil bidra aktivt og konstruktivt til å rette opp situasjonen i de kommende budsjettforhandlingene, sier Sande.

Maritim Logg har forsøkt å få en kommentar fra regjeringen, men har foreløpig ikke nådd fram.

Tilskuddsordningen

er en ordning som er viktig for å gjøre norske sjøfolk konkurransedyktig i forhold til billigere utlandsk arbeidskraft. Det er et tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs som skal sikre norsk maritim kompe­tanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår i forhold til vilkårene i andre land.

Det er en økende bekymring blant sjøfolkene for at regjeringen ikke leverer på tidligere løfter og forventninger, spesielt når det gjelder å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på kysten og sokkelen.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om sjøfolk, havfiskere, maritime ledere og ansatte i maritime yrker.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Tilskuddsordningen

er en ordning som er viktig for å gjøre norske sjøfolk konkurransedyktig i forhold til billigere utlandsk arbeidskraft. Det er et tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs som skal sikre norsk maritim kompe­tanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår i forhold til vilkårene i andre land.

Det er en økende bekymring blant sjøfolkene for at regjeringen ikke leverer på tidligere løfter og forventninger, spesielt når det gjelder å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på kysten og sokkelen.