JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TrønderEnergi vil lage nytt fornybar-selskap sammen med et privat kapitalselskap.

TrønderEnergi vil lage nytt fornybar-selskap sammen med et privat kapitalselskap.

Colourbox.com

Vannkraft

En femdel av Trønderenergis vannkraft skal privatiseres

Eierkommunene applauderer. Politikere i Arbeiderpartiet er splittet.15.06.2022
13:29
02.08.2022 11:02

oystein@lomedia.no

Trønderenergi vil lage nytt fornybar-selskap med det private kapitalselskapet Hitecvision, som har eiere i Luxembourg. 20 prosent av vannkrafta og de fleste ansatte går inn i det nye selskapet.

10 av 19 kommuner har behandlet saken, alle har stemt ja.

Trondheim bystyre behandler denne saken i dag, onsdag. Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi sier til FriFagbevegelse at han er relativt trygg på at dette blir vedtatt.

Dermed vil drøyt 9 prosent av vannkrafta snart være under kontroll av investeringsfondet Hitecvision.

Hitecvision er et norsk selskap børsnotert i Norge. Det er blitt stilt spørsmål om Hitecvisions faktiske eiere og til hvilket land de ulike eierne betaler skatt.

Konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers har vurdert risikoen knyttet til et samarbeid med Hitecvision og konkludert med at denne er lav. Men det er ikke mulig å følge hvor og hvordan investorene i fondet beskattes, har kommunedirektøren i Trondheim forklart.

– Snart privatiseres en femdel av Trønderenergis vannkraft - med entusiastisk samtykke fra fylkets sosialdemokrater, kommenterte nylig redaktør og tidligere SV-nestleder Snorre Valen i Trønderdebatt.

Ingen entusiast

Medlem av fylkestinget for Arbeiderpartiet i Trøndelag, Knut Ring, sier til FriFagbevegelse at han absolutt ikke er blant dem som er entusiastiske til de nye planene for Trønderenergi.

– Vi har hatt saken oppe i kommunestyret i Ørland. Da sa jeg min mening. Men det er fånyttes, slik utviklingen har vært de siste ti årene i Trønderenergi, sier Ring.

Han peker blant annet på oppdeling av selskapet og vedtektsendringer som gjør at ikke eierkommunene har vetorett i dette spørsmålet.

– Det er et flertall for forslaget, og da blir det slik de bestemmer.

Ring forteller at han ikke er bekvem med situasjonen.

– Jeg er ikke bekvem med at krafta vår og at produksjonen skal skje av et holdingselskap med utenlandsk eierskap. Men av og til blir en bundet på både hender og føtter i politikken. Dette er en sak som over tid gjør at man blir maktesløs, sier Ring.

Aktuelt: Nå har LO-forbund fått nok: Gir Støre strømfrist

Stemte likevel ja

Ørland kommune er blant trønderkommunene som stemte for. Vedtaket var enstemmig.

– Jeg stemte for jeg også, opplyser Ring.

Han forteller at de hadde en diskusjon i partigruppa på forhånd.

– Jeg fulgte partigruppa, for å si det sånn.

Argumenter for vedtaket er at det nye selskapet vil ha helt andre økonomiske muskler til å investere i fornybar energi i flere land, enn Trønderenergi ville hatt alene.

Til dette sier Ap-politiker Ring:

– Jeg mener i utgangspunktet at for både jernbane og vei og slike ting har staten et ansvar. Og i alle fall i forhold til kraft og kraftressurser. Det er staten som bør ha det største eierskapet og bør komme med de største investeringene.

– Beklager du i dag at du stemte for?

– Nei, jeg kan ikke beklage. Det var ut fra en diskusjon. Vi landet på et standpunkt, og det standpunktet følger jeg også.

Ring mener det er for dårlig belyst at kommunen har hatt et eierskap der selskapet skal sikre arbeidsplasser, men de siste ti årene har det vært økonomien som teller, mener han.

– Det har vært et investeringsobjekt. Styrene i selskapene har gitt avkastning til eierne. Jeg spurte om utbytte i framtida, men de kunne ikke garantere det, når halve omsetningen forsvinner ut i et privat selskap.

En del av utbyttet kan brukes til skoler og eldreomsorg, påpeker Ring. Ørland kommune med sine rundt 10.000 innbyggere får mellom 16 og 18 millioner kroner i året i utbytte, opplyser han.

– Når du har så sterke innvendinger, hvorfor stemte du da ikke imot?

– Nei, hvorfor stemte jeg ikke imot? Man kan jo stemme imot for å protestere. Jeg fikk sagt meningen min i kommunestyret.

Ring forteller at det var et overveldende flertall i kommunestyret.

Mye delt: Kommer det en strømstøtte til bedriftene? Slik svarer regjeringen

Entusiastene

Jorodd Asphjell sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Han har vært styreformann i Orkland energi i mange år. Asphjell framhever at Trønderenergi lenge har vært en viktig samfunnsaktør i hele Trøndelag.

– De har gått foran både om vannkraft, vindkraft og fornybar energi.

– Du er en av dem som er entusiastiske til at selskapet nå går sammen med Hitecvision?

– Ja, absolutt. Det er viktig at Trønderenergi omstrukturerer. Den prosessen de har kjørt, er veldig grundig, sier Asphjell, på telefon fra Bommersvik utenfor Stockholm. Der er Samarbeidskomitéen for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene samlet til møte.

Stortingspolitikeren er opptatt av å ha selskap som har handlekraft og ryggrad i et mer og mer internasjonalt marked.

– Vi må se på hvordan vi kan strukturere selskapene framover, for å styrke det offentlige eierskapet enda mer.

– Men en femdel av vannkrafta blir nå privatisert. Er det offentlig eierskap?

– Trønderenergi vil framover kontrollere rundt 90 prosent av vannkrafta, direkte og indirekte. Det handler om å legge ut 9,5 prosent av vannkrafta, med en gjenkjøpsrett etter 30 år.

– Du mener den prosentdelen som blir privatisert, er så liten?

– Ja. Dagens eiere har stor kontroll. Det er derfor ansatte også har vært positive til denne beslutningen. Den er godt gjennomtenkt og godt forankret blant ansatte og eiere.

Leder i EL og IT-klubben i Trønderenergi, Rune Jerpstad, er positiv til etableringen av det nye selskapet.

– Vi har god tro på at dette vil kunne skape nye arbeidsplasser, har Jerpstad sagt til FriFagbevegelse.

De to Arbeiderparti-politikerne Marianne Sivertsen Næss og Stein Erik Lauvås i energikomiteen på Stortinget er enige om at omstruktureringen i Trønderenergi er noe eierne må ta stilling til.

– Vi har tillit til at de vil følge opp på en god måte, og at konsesjonslovene og offentlig eierskap ivaretas, skriver Næss og Lauvås i en e-post til FriFagbevegelse.

Debatt: «Kraftmangel løses ikke med nye kabler»

Betenkt

Bjørn Iversen er medlem i fylkestinget i Trøndelag for Arbeiderpartiet.

– Den offisielle begrunnelsen for omstruktureringen av Trønderenergi er det lett å ha tillit til. Hvis du skal ha muskler til å satse mer fornybart, må det til en større økonomi. Det går det an å forstå, sier Iversen til FriFagbevegelse.

Han er likevel kritisk:

– Det er lagt inn et element av norske naturressurser, som en annen type kapital vil få tak i. Det vil jo være en privatisering som mange er betenkt over. Det gjelder meg også.

Pål Sture Nilsen er også Ap-politiker i det samme fylkestinget.

– Jeg skjønner at Trønderenergi trenger kapital for å satse, men det skal ikke skje med privatisering av våre naturressurser, skriver han i en SMS.

Fylkestingspolitiker for Arbeiderpartiet i Trøndelag Stig Klomsten går lenger.

– Å gjennomføre denne omstruktureringen ved å privatisere vannkraft, burde Norge greid å styre unna, sier Klomsten, som mener det er prinsipielt feil at et offentlig selskap skal hente inn privat kapital for å løse utfordringer som Trønderenergi står i.

Han trekker paralleller til en annen dagsaktuell sak i Trøndelag om eierskap til naturressurser: Mulig salg av Meraker Brug, og dermed nesten hele Meråker kommune, for å sikre drifta av kunstmuseet Astrup Fearnley i Oslo. Dagens Næringsliv og NRK er blant mediene som nylig har omtalt saken.

Statskog kunne blitt gjort i stand til å kjøpe opp Meraker Brug, foreslår Klomsten.

– Hvilken statlig aktør kunne gått sammen med Trønderenergi?

– Det kunne vært Statskog der også, om de ble rigget for å være en aktør i det grønne skiftet.

– Men de ansatte er entusiastiske. Det blir arbeidsplasser av dette?

– Det skulle også bli arbeidsplasser da man etablerte vindkraft i Sør-Trøndelag. Det endte som kjent ikke opp med produksjon av vindmøller i Trøndelag, men med hyllevarer fra Tyskland og Danmark.

– Har Arbeiderparti-politikere i de 19 eierkommunene vært for stille om denne saken?

– Jeg hadde ikke hatt noe imot at de hadde satt en fot i bakken og utfordret både lokalt og regionalt på å ta en diskusjon om saken, nei.

Denne skaper debatt: Næringsministeren truer med å kaste flere styrer hvis lederlønningene øker mye

Avviser Statskog

Stortingspolitiker Jorodd Asphjell er uenig med fylkestingspolitiker Klomsten i at Statskog er et godt forslag.

– Statskog vil ikke være den riktige aktøren her. Hitecvision vil bidra med investeringskraft på opp mot 20 milliarder kroner på kort sikt. Det vil bidra til god vekst og utvikling for eierne, som ifølge beregninger kan sitte på store verdier fram i tid, sier Asphjell.

– Ikke privatisering inn i evigheten

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi sier til FriFagbevegelse at det er forkjøpsrett for kommunen ved et eventuelt salg og at det ligger inne en tilbakekjøpsrett etter 30 år.

– Det offentlige låner ut denne delen av vannkrafta i 30 år og kan kjøpe den tilbake for markedspris. Så det er ikke en privatisering inn i evigheten, sier Gjersvold.

Mye lest: Frustrasjon i Fellesforbundet etter «tannløse» kraft-vedtak i LO

– Ikke uten risiko

Kommunedirektøren i Trondheim påpeker i saksframlegget til bystyret i Trondheim i dag at at satsingen ikke er uten risiko.

«Strømprisene kan bli lavere enn det som ligger i dagens prognoser, og dermed svekke lønnsomheten i prosjektene. Utenlandske energiaktører er til dels betydelig større enn TE, og har økonomiske muskler til å ta posisjoner i fornybarmarkedet som kan gjøre det vanskelig for TE å gjennomføre sin strategi. Motstanden mot naturinngrepene ved etablering av vindparker kan bli større enn den allerede er. Den politiske begunstigelsen av grønn energi kan også bli svakere, ikke minst ved eventuelle skift i geopolitiske forhold.»

Det skriver finansdirektør Olaf Løberg og rådgiver Tore R. Neverdal.

Jan Helland Eide, partner i Hitecvision (fra venstre), Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi, Odd Inge Mjøen, styreleder i Trønderenergi og Jon Vatnaland, senior partner i Hitecvision.

Jan Helland Eide, partner i Hitecvision (fra venstre), Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi, Odd Inge Mjøen, styreleder i Trønderenergi og Jon Vatnaland, senior partner i Hitecvision.

TrønderEnergi

TrønderEnergi og Hitecvision

* TrønderEnergi er et fornybarkonsern eid av 19 kommuner og KLP.

* Er Nordens nest største vindkraftaktør.

* Har de siste årene lansert flere satsinger innen elektrifisering, blant annet Ohmia Charging, landets største aktør innen elbillading til borettslag og sameier.

* Hitecvision er en norsk kapitalforvalter og serie-entreprenør. 

* Med 70 milliarder kroner i forvaltningskapital er selskapet en av de ledende investorene i den europeiske energisektoren.

* 60 ansatte i Stavanger, Oslo og London skal de neste årene gjennom sine porteføljeselskaper investere over 200 milliarder kroner.

Kilder: TronderEnergi.no og Hitecvision.com

15.06.2022
13:29
02.08.2022 11:02

TrønderEnergi og Hitecvision

* TrønderEnergi er et fornybarkonsern eid av 19 kommuner og KLP.

* Er Nordens nest største vindkraftaktør.

* Har de siste årene lansert flere satsinger innen elektrifisering, blant annet Ohmia Charging, landets største aktør innen elbillading til borettslag og sameier.

* Hitecvision er en norsk kapitalforvalter og serie-entreprenør. 

* Med 70 milliarder kroner i forvaltningskapital er selskapet en av de ledende investorene i den europeiske energisektoren.

* 60 ansatte i Stavanger, Oslo og London skal de neste årene gjennom sine porteføljeselskaper investere over 200 milliarder kroner.

Kilder: TronderEnergi.no og Hitecvision.com
Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Det lønner seg ikke alltid å kombinere jobb og Nav-ytelser

– Jeg begynner å bli godt voksen, og jeg så for meg en myk avrunding av mitt yrkesaktive liv, sier Vendela Fremstad.

– Jeg begynner å bli godt voksen, og jeg så for meg en myk avrunding av mitt yrkesaktive liv, sier Vendela Fremstad.

Arkivfoto: Jonas Fagereng Jacobsen

Vendela (61) får ikke jobben tilbake: – Så for meg en myk avrunding av mitt yrkesaktive liv

Den dagen regningen ikke kan betales mer, må Oscar Anderson  flytte i campingvogn i sønnens hage der sønnen må pleie han.

Den dagen regningen ikke kan betales mer, må Oscar Anderson flytte i campingvogn i sønnens hage der sønnen må pleie han.

Tri Nguyen Dinh

Om noen uker kan Oscar (102) miste sykehjemsplassen sin

Ola Rune Kleiven har Ap-medlem i nesten 30 år.

Ola Rune Kleiven har Ap-medlem i nesten 30 år.

Morten Hansen/Jonas Fagereng Jacobsen

Støre får kritikk etter «arrogant» svar

Birgitte Mobekk er sykmeldt fra jobben sin som renholder i ISS. Neste år blir hun uføretrygdet.

Birgitte Mobekk er sykmeldt fra jobben sin som renholder i ISS. Neste år blir hun uføretrygdet.

Jan-Erik Østlie

Neste år blir Birgitte 100 prosent ufør: – Jeg har brukt lang tid på å godta det

Eirik Dahl Viggen

– Ensomheten er verst. Det er summen av alt, ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

Verneombud Solveig Teien Nyhuus (t.v.) og Fagforbundets tillitsvalgte Vibeke Rossnes. De jobber ved Navs kontor for bydel Grünerløkka i Oslo, der sykefraværet ligger på nesten13 prosent i det som kalles statlig linje. De mener dårlig bemanning skaper stress blant ansatte.

Verneombud Solveig Teien Nyhuus (t.v.) og Fagforbundets tillitsvalgte Vibeke Rossnes. De jobber ved Navs kontor for bydel Grünerløkka i Oslo, der sykefraværet ligger på nesten13 prosent i det som kalles statlig linje. De mener dårlig bemanning skaper stress blant ansatte.

Ole Palmstrøm

Nav skal hjelpe de som blir syke, men sliter selv med skyhøyt fravær

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild da arbeidsgiver ville nedbemanne

Hvordan er det å være organisert i Tesla? Jævlig, ifølge Erling Weydahl.

Hvordan er det å være organisert i Tesla? Jævlig, ifølge Erling Weydahl.

Håvard Sæbø

– Jævlig, sier Erling om hvordan det er å jobbe i Tesla og være fagorganisert

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

Jan Olav Johansen fortalte nylig om sin situasjon. Nå får han politisk støtte.

Jan Olav Johansen fortalte nylig om sin situasjon. Nå får han politisk støtte.

Berit Baumberger

Kollegaene får lønnstillegg, men ikke Jan Olav: – Klart dette blir urettferdig

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

Jan-Erik Østlie

Norske arbeidere fortjener mer av overskuddet, mener Kalle Moene

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

NTB/AP

Israel bruker jagerfly med norske deler i Gaza-krigen

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Høyre legger fram en jobbpakke på nesten 500 millioner i sitt alternative statsbudsjett.

Høyre legger fram en jobbpakke på nesten 500 millioner i sitt alternative statsbudsjett.

Javad Parsa / NTB

Høyre vil ha skattekutt for barnefamiliene og bedriftene

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Lang kø for boliglånsrente på 4-tallet

Terje Pedersen / NTB

SV-politiker kritiserer Tesla: – Elon Musk må følge norske lover

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for


Flere saker