JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vekterstreiken

Derfor ble vekterne i Parat enige om en ny tariffavtale

I Parat var det en stor frykt for at regjeringen ville stanse vekterstreiken: – Det ville ha betydd et dårligere lønnsoppgjør for vekterne, påpeker forhandlingslederen.
Lars Petter Larsen har vært forhandlingsleder for Parat i lønnsoppgjøret. 420 vektere er nå tilbake i jobb etter å ha vært i streik i mer enn seks uker.

Lars Petter Larsen har vært forhandlingsleder for Parat i lønnsoppgjøret. 420 vektere er nå tilbake i jobb etter å ha vært i streik i mer enn seks uker.

Vetle Daler, Parat

aslak@lomedia.no

Mens vekterne i Parat inngikk en avtale med NHO Service og Handel mandag 2. november, har ennå ikke Arbeidsmandsforbundet (NAF) fått landet en avtale med arbeidsgiversida for sine medlemmer. Onsdagens mekling brøt sammen. Det innebærer at over 2.000 vektere i NAF fremdeles er i streik. Tirsdag 3. november var 420 Parat-vektere i Securitas og Avarn Security tilbake i jobb.

– Altfor mange streiker avgjøres med tvungen lønnsnemnd. Da står alle parter igjen som tapere. Det er ingen løsning på konflikten, og det økonomiske resultatet blir aldri bedre enn om partene hadde klart å få til en avtale, sier forhandlingsleder Lars Petter Larsen i Parat til FriFagbevegelse.

Siste: Brudd i ny mekling for de streikende vekterne: Nå kan det bli en ytterligere opptrapping

123 ganger siden 1953

Tvungen lønnsnemnd innebærer at regjeringen fremmer et lovforslag om at det er forbudt å streike. Stortinget behandler så lovforslaget. Det innebærer at de streikende må begynne å arbeide igjen.

En egen nemnd, Rikslønnsnemnda, avgjør da hvordan den nye tariffavtalen blir. Siden 1953 har arbeidskamp blitt stoppet med tvungen lønnsnemnd 123 ganger. Siste streik som ble stoppet med tvungen lønnsnemnd var sykepleierstreiken i juni 2019.

– Frykten for en tvungen lønnsnemnd er hovedårsaken til at forhandlingsutvalget vårt tok ansvar og avsluttet denne streiken for medlemmene våre, medgir forhandlingslederen.

Beskyldes for streikebryteri: Securitas setter inn uorganiserte vektere for å gjøre jobben til folk i streik

Grunn til å være fornøyd

Den nye avtalen gir Parats vektere et generelt tillegg på 4,50 kroner per time – 3,50 fra 1. august i år og ytterligere 1 krone fra 1. april neste år. I tillegg er kravet om økte tillegg for natt- og helg med 2 kroner per time innfridd.

Lønnstilleggene innebærer at vekterlønna trappes opp i år og neste år.

Parat har også fått aksept for at lønnsnivået i vekterbransjen skal heves ytterligere. En nyansatt vekter tjener i dag 184,97 kroner i timen ved 37,5 timers uke. Når ansiennitetstoppen er nådd, er timelønna på 194,47 kroner.

– Vi mener at de som har streiket har god grunn til å være fornøyd med resultatet, sier han.

– Det var ikke bare jeg som ønsket meg mer. Det gjorde også forhandlingsutvalget. Vekterne hadde dessuten fortjent enda mer. Samtidig kan vi ikke forvente alt vi vil ha i et lønnsoppgjør, selv om det er streik. Det er utopi, uansvarlig og urealistisk å tro det, påpeker Larsen.

Debatt: «Vekternes krav er ikke bare rimelige, de er absolutt nødvendige»

Skal nærme seg industriarbeiderlønn

Å få hevet lønna til vekterne har vært et mangeårig krav. For ti år siden fikk arbeidstakersiden inn en protokoll i tariffavtalen som sa at partene var enige om at lønnsutviklingen i bransjen skulle bedres.

Det ble satt opp en treåring opptrappingsplan med mål om å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn på 496.400 kroner. Det bedret seg i noen år, men fra 2016 har vekterne igjen sakket akterut sammenlignet med industriarbeiderlønna.

– Avtalen som vi nå har inngått med NHO Service og Handel, betyr at vekteroverenskomsten igjen er over 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier Larsen i Parat.

– Et generelt tillegg på 4,50 kroner per time er for eksempel mer enn dobbelt så mye som vi gikk til streik på. Vi er også i dialog med vekternes arbeidsgivere om rettferdige, riktige og redelige tillegg i forhandlinger mellom de ordinære hoved- og mellomårsoppgjørene. Dette er måten bussbransjen har bygget stein på stein de siste ti årene, understreker han.

Tyra er tillitsvalgt for vekterne: – Lærlinger ble brukt til å sette opp nye møbler, kaste søppel og flytte ting på kontoret

Timelønn vs. fastlønn

For Arbeidsmandsforbundet er fastlønn en prinsippsak. At Parat har inngått en avtale med NHO Handel og Service om lønn basert på antall timer deltidsansatte jobber, er noe forbundet overhodet vil gå med. Det sa også forbundssekretær Terje Mikkelsen i forkant av onsdagens mislykkede mekling.

I den nye vekteravtalen for Parat kan det betales timelønn for deltidsansatte med inntil 20 prosent stilling. For medlemmene som har en høyere deltidsstilling enn dette på vekteroverenskomsten, kan timelønn avtales med den enkelte etter drøftelse med tillitsvalgte.

– Deltidsansatte med inntil 20 prosent stilling er i all hovedsak studenter som har dette som en ren bigeskjeft. De ønsker ikke å ha forpliktelsen som fastlønnsordningen medfører. En slik forpliktelse betyr at arbeidsgiver har styrerett og kan pålegge arbeid med 14 dagers varsel, sier Larsen.

– Når det gjelder ansatte over stillingsbrøken på 20 prosent, har de selv mulighet til å velge timelønn. Dette er ikke noe som arbeidsgiver kan pålegge den enkelte vekter i Parat. Ingen kan presses fra månedslønn til timelønn, understreker forhandlingslederen.

– Hovedregelen er derfor fastlønn basert på stillingsbrøken til vekterne, sier han.

Prøveordning bortfaller 31. mars 2022 dersom partene ikke blir enige om at den skal videreføres.

Lønnsoppgjøret skal nå til uravstemning blant medlemmene. Dersom flertallet forkaster resultatet, vil det bli ny streik fra 18. november.

Innsikt: Seks punkter som forklarer hvorfor vekterne streiker

Dette er den nye vekteravtalen for Parat

• Et generelt tillegg på 4,50 kroner per time – 3,50 fra 1. august i år og ytterligere 1 krone fra 1. april neste år

• Økt tillegg for natt- og helg med 2 kroner per time

• Lønnstilleggene innebærer at vekterlønna trappes opp i år og neste år

• Parat og NHO er også enige om å jobbe for å redusere ufrivillig deltid, gjennom bedring av arbeids- og turnusplaner.

• Lærlinger skal få en mer forutsigbar arbeidstid og opparbeide seg lønnsansiennitet i lærlingperioden.

• Partene skal innen utgangen av januar hvert år forhandle om opptrapping av lønnssatsene

• Det kan betales timelønn for deltidsansatte med inntil 20 prosent stilling

• Timelønn for deltidsansatte med en stillingsprosent høyere enn dette, kan avtales med den enkelte etter drøftelse med tillitsvalgte

• Timelønnsavtalen er en prøveordning i tariffperioden. Ordningen opphører 31. mars 2022 med mindre det er et ønske om at den blir videreført

Annonse
Annonse

Dette er den nye vekteravtalen for Parat

• Et generelt tillegg på 4,50 kroner per time – 3,50 fra 1. august i år og ytterligere 1 krone fra 1. april neste år

• Økt tillegg for natt- og helg med 2 kroner per time

• Lønnstilleggene innebærer at vekterlønna trappes opp i år og neste år

• Parat og NHO er også enige om å jobbe for å redusere ufrivillig deltid, gjennom bedring av arbeids- og turnusplaner.

• Lærlinger skal få en mer forutsigbar arbeidstid og opparbeide seg lønnsansiennitet i lærlingperioden.

• Partene skal innen utgangen av januar hvert år forhandle om opptrapping av lønnssatsene

• Det kan betales timelønn for deltidsansatte med inntil 20 prosent stilling

• Timelønn for deltidsansatte med en stillingsprosent høyere enn dette, kan avtales med den enkelte etter drøftelse med tillitsvalgte

• Timelønnsavtalen er en prøveordning i tariffperioden. Ordningen opphører 31. mars 2022 med mindre det er et ønske om at den blir videreført