JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forbud mot innleie

Elektrikere er ikke med i regjeringens forslag til innleieforbud. Det vil LO gjøre noe med

Da regjeringen sendte spørsmålet om forbud mot innleie i byggebransjen i Oslofjordområdet ut på høring, var det uklart om elektrikerne var en del av forbudet. LO mener at det må være forbud også mot innleie av elektrikere.
Heismontører er ikke uten videre omfattet av regjeringens forslag om forbud mot innleie fra bemanningsbyråer. Her river heismontør Morten Sandaas i Schindler, en av de gamle heisene i Folkets hus i Oslo i 2015. (Illustrasjonsbilde)

Heismontører er ikke uten videre omfattet av regjeringens forslag om forbud mot innleie fra bemanningsbyråer. Her river heismontør Morten Sandaas i Schindler, en av de gamle heisene i Folkets hus i Oslo i 2015. (Illustrasjonsbilde)

Leif Martin Kirknes

torgny@lomedia.no

Regjeringen har bestemt at det skal være forbudt å leie inn arbeidstakere fra bemanningsbyråer i Oslofjord-området. Men i forslaget fra regjeringen er det ikke åpenbart at dette vil gjelde elektrikerarbeid.

I forslaget som nå er ute på høring, har departementet tatt utgangspunkt i definisjonen av byggearbeid fra byggherreforskriften. Denne forskriften tar utgangspunkt i avgrensningen som er gjort i Fellesoverenskomsten for byggfag. Verken forskriften eller overenskomsten gjelder for elektrikerarbeid.

Bakgrunn: Nå kommer det et forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området

Heis, rulletrapper og IKT-infrastruktur

EL og IT Forbundet gjorde LO oppmerksom på at elektrofagene ikke uten videre var omfattet av forbudet. LO har tatt hensyn til dette. Organisasjonen skriver i sitt høringssvar at el-installasjoner er en integrert og uatskillelig del av bygningsarbeid. Derfor bør opplistingen av arbeid som er omfattet av forbudet også gjelde elektroinstallasjoner, montasje av heis, rulletrapper og IKT-infrastruktur.

I svaret skriver LO at EL og IT Forbundet også har dokumentert at det er svært høy og økende innleie av arbeidstakere som utfører elektro- og IKT-installasjoner.

Innleie kan bli forbudt: Her er 13 svar til ansatte i bemanningsbyråer

Følge med på andre bransjer

Men LO vil at regjeringen også følger med på utviklingen av innleie i andre bransjer. De peker spesielt på luftfarten og det som kalles ISO-fagene, det vil si vedlikehold av offshore-installasjoner. Hvis innleie ikke går ned i disse bransjene, bør regjeringa vurdere et forbud, mener LO.

Et annet av regjeringens forslag er å fjerne adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå ved midlertidige behov. Grunnen til dette er at det er vanskelig å definere hva som er midlertidige behov, og ulikt skjønn blir lagt til grunn når en skal vurdere om innleie er ulovlig.

Skille mellom innleie og entreprise

LO støtter forslaget, men mener også at det er en viss risiko for at innleie blir erstattet av ulovlige midlertidige ansettelser, innleie forkledd som entrepriser og bruk av selvstendige oppdragstakere.

Et av de vanskeligste punktene i høringen er grenseoppgangen mellom innleie og entreprise. Høyesterett har behandlet en sak etter at flyselskapet Norwegian overførte sine egne ansatte til et bemanningsbyrå de selv eide. Norwegian leide så personalet tilbake, men benektet at dette var innleie. Norwegian kalte dette for bemanningsentreprise. Høyesterett ga Norwegian rett i at dette var en lovlig konstruksjon.

Kampen mot innleie: Da oljen kom, kjempet arbeidsgiverne mot innleie. Så snudde det

Behov for lovendring

På bakgrunn av Norwegian-dommen mener LO at det er behov for en lovendring.

Flertallet i Fougner-utvalget som kom med sin innstilling i juni i fjor, kom med flere kriterier i sin definisjon av innleie. Utvalget mente at det også skal legges vekt på om arbeidet skjer i tilknytning til oppdragsgivers virksomhet og er en del av innleiers kjernevirksomhet.

I regjeringens forslag heter det at det skal legges særlig vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet.

LO skriver i sitt høringssvar tilbake til Fougner-utvalgets definisjon, men mener at Fougner-utvalget ikke går langt nok. LO mener at definisjonen bør være at det bør legges avgjørende vekt på om arbeidet skjer i tilknytning til oppdragsgivers virksomhet og er en del av innleiers kjernevirksomhet, når en skal avgjøre om det er innleie eller en entreprise.

Forklart: Hva er Oslomodellen, Skiensmodellen, Telemarksmodellen og Seriøsitetsbestemmelsene?

Må være tidsbegrenset

Med unntak av byggebransjen i Oslofjord-området blir det fortsatt lov å leie inn arbeidstakere etter avtale med tillitsvalgte i bedrifter som er tilknyttet en landsomfattende tariffavtale. Dette kan føre til stort press på de tillitsvalgte. LO ber derfor regjeringen om å vurdere om også utleiebedriften må være omfattet av en landsomfattende tariffavtale for at innleie skal være lovlig.

I forslaget står det at avtale om innleie med tillitsvalgte skal være «tidsbegrenset». Men det er ikke skrevet noe om hvor lenge en slik tidsbegrenset avtale skal vare. LO mener at varigheten bør begrenses til seks eller tolv måneder. 

Warning
Annonse
Annonse