JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bemanningsbransjen

Forbudet mot innleie angripes i rettsapparatet. Tre saker kan avgjøre

Akkurat nå foregår det tre ulike rettsprosesser som prøver å gi bemanningsbransjen bedre arbeidsforhold.
Forbud mot bemanningsbransjen har vært et sterkt krav fra fagbevegelsen i mange år. Nå slår bransjen tilbake, ikke med daomstrasjoner, faner og flagg, men med advokater i rettssystemet.

Forbud mot bemanningsbransjen har vært et sterkt krav fra fagbevegelsen i mange år. Nå slår bransjen tilbake, ikke med daomstrasjoner, faner og flagg, men med advokater i rettssystemet.

Leif Martin Kirknes

torgny@lomedia.no

I april i år ble det ikke lenger lov til å leie inn med begrunnelsen av at det er et midlertidig behov. Da ble det også totalforbud mot innleie i byggebransjen for Oslo-området.

Innstrammingene for bemanningsbyråene som virker for fullt i år, har ført til tre ulike rettsprosesser.

Den viktigste er ESAs prosess mot Norge. De mener at endringene i arbeidsmiljøloven bryter mot EØS-avtalen.

ESA er overvåkingsorganet som kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen.

Bedrifter varsler søksmål etter Esa-avgjørelse

Kontant avvist

ESA har reist saken mot Norge på eget initiativ.

Men også et estisk bemanningsbyrå, Adecco, Manpower og bransjeforeningen SMB, har klaget Norge inn til overvåkingsorganet.

I det første brevet fra ESA til Norge, som ble sendt i juli, hevdet de at endringene i arbeidsmiljøloven er uforenlig med EØS-retten.

Dette har Norge kontant avvist.

Arbeidsdepartementet har svart at det er opp til den norske staten selv å prioritere de ulike hensynene opp mot hverandre.

Klagerne hevder at lovendringene bryter mot EUs regler om fri etableringsrett og fri flyt av tjenester og arbeidskraft.

Bakgrunn: Esa vil fjerne innleieforbudet: – Vil være en katastrofe for arbeidslivet

Balanserer hensyn

Departementet forklarer at de hensynene som må veies opp mot hverandre, er hensynet til arbeidstakernes krav på en sikker jobb, opp mot næringslivets behov for fleksibilitet. Men loven balanserer disse hensynene.

19. oktober avviste regjeringen ESAs krav.

Nå er det opp til overvåkingsorganet i Brussel å vurdere om de er fornøyde med det norske svaret. Hvis de ikke er fornøyde, kan saken ende i Efta-domstolen.

Brussels overvåkingsorgan undersøker om innleieforbudet bryter med EØS-avtalen

Midlertidig forføyning

I en annen sak har 29 bemanningsbyråer gått til sak mot staten for å sette til side innleieforbudet i bygg- og anleggsbransjen i Oslo-området, og få tilbake bestemmelsen om at det er mulig å leie inn arbeidskraft ved midlertidige behov.

Bemanningsbyråene krever en såkalt midlertidig forføyning. Det betyr at rettens avgjørelse blir satt i verk straks. I dette tilfellet vil det bety at forbudet mot innleie i byggebransjen i Oslo-området oppheves øyeblikkelig.

De 29 bemanningsbyråene tapte i Oslo tingrett. I begynnelsen av desember kommer avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Byråene har krevd at retten innhenter en uttalelse fra Efta-domstolen. Dette har lagmannsretten avslått, dels med å vise til at behandlingstiden i Efta-domstolen er åtte måneder, og dels fordi dette ikke er et prinsipielt spørsmål.

Hvis staten taper i lagmannsretten, er det trolig at saken vil havne på Høyesteretts bord.

Regjeringen avviser at de nye innleiereglene bryter med EØS

40 millioner kroner i erstatning

Den tredje saken er et erstatningssøksmål som ni små bemanningsbyråer har reist mot staten. De mener at hvert av byråene taper mellom 2 og 4 millioner kroner i året på forbudet og den generelle innstrammingen i muligheten for utleie av arbeidskraft.

De krever derfor mellom 35 og 40 millioner kroner i erstatning fra Staten.

De ni byråene har Nicolay Skarning som advokat. Også i denne saken har de reist krav om at Efta-domstolen uttaler seg.

Efta-domstolen gir sin tolkning av EØS-avtalen til hjelp for norske domstoler som til daglig ikke befatter seg med EØS-rett.

De uttaler seg om generelle og prinsipielle spørsmål, og går ikke inn i den konkrete saken. En uttalelse fra Efta-domstolen er veiledende for den norske retten, men vil naturligvis veie tungt.

Tingretten har gått med på Skarnings krav om å spørre Efta-domstolen. Partene har blitt bedt om å samarbeide om spørsmålene som Efta-domstolen skal besvare.

Dersom Efta-domstolen sier at staten har rett, vil erstatningssaken falle.

Dersom Efta-domstolen sier at den norske loven bryter med EØS-retten, vil bemanningsselskapene antakelig vinne fram med søksmålet.

Ber dommeren tenke seg om

Avgjørelsen fra tingretten om å spørre Efta-domstolen til råds, kan ikke ankes. Til tross for dette har regjeringsadvokaten bedt tingretten om å tenke seg om en gang til. Dette omtalte Aftenposten tidligere denne uken.

I et brev til Oslo tingrett skriver regjeringsadvokaten ved Ida Thue at adgangen til å stille spørsmål til EFTA-domstolen forutsetter at den nasjonale domstolen mener det er «nødvendig».

– Staten er positiv til å anmode om rådgivende uttalelser i saker hvor det er grunn til det. Forutsetningene for å anmode om en rådgivende uttalelse er imidlertid ikke til stede i vår sak, da eksisterende rettspraksis gir tilstrekkelig veiledning om alle aktuelle tolkningsspørsmål, skriver Thue i brevet som er sitert i Aftenposten.

Markeringer mot EØS-innblanding i norsk arbeidsliv flere steder i landet

Stor betydning for Norge

Hvis Efta-domstolen slipper igjennom Skarnings sak, vil avgjørelsen ha stor betydning for ESAs sak mot Norge.

Hvis Efta-domstolen slår fast at Norge ikke har brutt EØS-retten, er det gode muligheter for at ESA vil frafalle saken mot Norge.

Kommer derimot Efta-domstolen til at Norge har brutt EØS-retten, vil ESA ganske sikkert forfølge saken inn for domstolen.

Mens Efta-domstolen i de to sakene med bemanningsbyråer, er rådgivende, vil en dom fra Efta-domstolen der Esa har klaget inn Norge, være bindende.

Da vil Norge bli nødt til å endre arbeidsmiljøloven.

Dette er saken

Eftas overvåkingsorgan Esa skal overvåke at medlemslandene i Efta ikke bryter EØS-regelverket.

Efta-domstolen skal avgjøre saker som gjelder tolkning av EØS-retten. En norsk domstol kan spørre om råd.

Hvis Efta-domstolen avgjør at en medlemsstat bryter EØS-retten, må staten endre det nasjonale lovverket.

1. april ble arbeidsmiljøloven endret på to vesentlige punkter.

* Det er ikke lenger lov å leie inn arbeidskraft bare med begrunnelsen av at det er midlertidig behov. Slik innleie kan bare skje etter skriftlig avtale med tillitsvalgte i bedrifter med tariffavtale

* I området Oslo, Viken og gamle Vestfold fylke er det ikke lenger lov for byggebransjen å leie inn arbeidstakere fra bemanningsbransjen.

Eftas overvåkingsorgan, Esa, har reist sak mot Norge fordi de mener at disse endringene i arbeidsmiljøloven bryter mot EØS-avtalen.

Warning
Annonse
Annonse

Dette er saken

Eftas overvåkingsorgan Esa skal overvåke at medlemslandene i Efta ikke bryter EØS-regelverket.

Efta-domstolen skal avgjøre saker som gjelder tolkning av EØS-retten. En norsk domstol kan spørre om råd.

Hvis Efta-domstolen avgjør at en medlemsstat bryter EØS-retten, må staten endre det nasjonale lovverket.

1. april ble arbeidsmiljøloven endret på to vesentlige punkter.

* Det er ikke lenger lov å leie inn arbeidskraft bare med begrunnelsen av at det er midlertidig behov. Slik innleie kan bare skje etter skriftlig avtale med tillitsvalgte i bedrifter med tariffavtale

* I området Oslo, Viken og gamle Vestfold fylke er det ikke lenger lov for byggebransjen å leie inn arbeidstakere fra bemanningsbransjen.

Eftas overvåkingsorgan, Esa, har reist sak mot Norge fordi de mener at disse endringene i arbeidsmiljøloven bryter mot EØS-avtalen.