JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bemanningsbyråer

Hvem kan godkjenne innleie av arbeidskraft? Reglene er fortsatt uklare

LO ber regjeringen rydde opp i innleiereglene før tariffoppgjøret starter. To arbeidsministre, i tillegg til Arbeidstilsynet, har skapt forvirring om tillitsvalgt-definisjonen.
Kampen for å begrense inneleie fra bemanningsbyrå varte i mange år. Fortsatt er det strid om hvem som kan si ja til til innleie. Bildet er fra en demonstrasjon bygningsarbeiderne i Oslo gjennomførte mot bemanningsbransjen i 2019.

Kampen for å begrense inneleie fra bemanningsbyrå varte i mange år. Fortsatt er det strid om hvem som kan si ja til til innleie. Bildet er fra en demonstrasjon bygningsarbeiderne i Oslo gjennomførte mot bemanningsbransjen i 2019.

Håvard Sæbø

torgny@lomedia.no

Siden 1. april i fjor er det bare bedrifter med tariffavtale, som etter avtale med de tillitsvalgte, har lov til å leie inn personell fra bemanningsbyråer.

Men hvem er det som kan regnes som tillitsvalgt? Det har ikke vært like klart.

8. januar hadde partene i arbeidslivet møte med arbeidsministeren for å klare opp i hvem det er som har rett til å inngå avtale om innleie. Alle hovedorganisasjoner både på arbeidstaker og arbeidsgiversida var til stede på møtet.

På møtet var det enighet om at det bare er tillitsvalgte etter hovedavtalen som kan avtale innleie.

Men tidligere arbeidsminister Marte Mjøs Persen var av en annen oppfatning. Hun har ved flere anledninger pekt på at det er tillitsvalgte slik arbeidsmiljøloven definerer begrepet, som skal gjelde.

«Tillitsvalgtbegrepet i arbeidsmiljøloven er ikke begrenset til å forstås snevert som bare representanter for arbeidstakere som er organisert i tradisjonelle fagforeninger/fagforbund; det kan også være tale om valgte representanter for arbeidstakere uten organisasjonsmessig tilknytning», svarte Mjøs Persen på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Anna Molberg (H).

Ikke tradisjonelle fagforeninger

Denne tolkningen har også Arbeidstilsynet praktisert. Det har gjort at enkelte bedrifter har inngått avtale med andre tillitsvalgte, for eksempel verneombudet.

Det mest kjente eksempelet er fra Käfer i Haugesund, der bedriften inngikk en avtale om innleie fra bemanningsbyrået med verneombudet.

På Arbeidstilsynets nettsider står det:

«Tillitsvalgte trenger i denne sammenhengen ikke å være representant for arbeidstakere som er organisert i tradisjonelle fagforeninger. Tillitsvalgt kan være valgt representant for arbeidstakere som ikke er medlemmer av en fagforening.»

Statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø i Arbeidsdepartementet skriver i en e-post til FriFagbevegelse at departementet ikke har instruert Arbeidstilsynet til å endre informasjon som ligger på deres nettsider.

Innleieforbudet: LO krever at arbeidsministeren rydder opp i hvem som er tillitsvalgt

Vedtak i Stortinget

Da arbeidsminister Tonje Brenna var på Fellesforbundets landsmøte i oktober i fjor svarte hun på spørsmål fra FriFagbevegelse at det er fagforeninger med innstillingsrett som har rett til å avtale innleie med virksomhetene.

Stortinget behandlet også et forslag om å presisere begrepet.

Rødts stortingsrepresentanter Mímir Kristjánsson og Bjørnar Moxnes fremmet forslag om å presisere tillitsvalgtbegrepet, slik at kun fagforeningstillitsvalgte har anledning til å avtale innleie.

Dette førte til at Stortinget vedtok å be «regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet vurdere behovet for en bred gjennomgang av arbeidsmiljølovens bruk av begrepene 'tillitsvalgt' og 'tariffavtale'.»

Møte i januar

Men fortsatt skjedde ingenting.

Rett før jul stilte Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson skriftlig spørsmål til Brenna om hvordan tillitsvalgtbegrepet skal defineres. Brenna henviste da til møtet som ble avholdt i begynnelsen av januar.

I en e-post til FriFagbevegelse oppsummerer arbeidsministeren med at møtet med partene 8. januar var en nyttig gjennomgang hvor partene fikk anledning til å dele synspunkter og erfaringer.

– Jeg opplever at partene i all hovedsak er enige om hvordan avtaleadgangen for innleie skal praktiseres. Samtidig er det i alles felles interesse at regelverket ikke misbrukes eller omgås. Sammen med partene skal vi se på eventuelle presiseringer i veilederen for innleie, skriver hun.

I veilederen står det fortsatt at «Loven stiller ikke krav om at avtale må inngås med fagforeningstillitsvalgte. Det sentrale er at den tillitsvalgte representerer er flertall av den arbeidstakerkategorien innleie gjelder.»

Begge parter er enige

Nestleder i LO, Steinar Krogstad, oppsummerte januar-møtet med at alle var enige om at det bare er tillitsvalgte etter hovedavtalen som kunne avtale innleie.

– Både arbeidsgivere og fagbevegelsen var enige om at dette var en riktig oppfatning, sier Krogstad til FriFagbevegelse.

Krogstad sier at det også var enighet om at det ikke var nødvendig med noen lovendring for å endre denne praksisen.

I møtet med departementet var derimot enige om at veilederen må skrives om.

– Det må skje før tariffoppgjøret, presiserer Krogstad.

Nødvendig opprydning

Forbundssekretær Joachim Espe i Fellesforbundet sier at forbundet bare har hatt én formell tvist på bordet når det gjelder definisjonen av tillitsvalgt, og det er Käfer-saken.

– Men vi hører at usikkerheten om hvilke tillitsvalgte som kan inngå avtale om innleie, blir brukt som argument på bedriftene. Det er nødvendig å rydde opp i dette ellers vil det svekke ordningen, sier Espe til FriFagbevegelse.

Feie all tvil til side

Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson mener at useriøse firmaer som Käfer vil bruke alle smutthull i lovverket omtrent fram til de er dømt.

Derfor mener Kristjánssondet er nødvendig å feie all tvil til side når det gjelder hvem det er som har rett til å avtale innleie.

– Det er bra det regjeringa har gjort, men vi er ikke trygge før loven er endret, sier han.

Saken er oppdatert 30. januar kl.13.00 med kommentaren fra Mímir Kristjánsson

Warning
Annonse
Annonse