JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidslivskriminalitet:

Kampen mot arbeidslivskriminalitet: Slutt på gratis innsyn i konkurser

Regjeringen varslet økt innsyn i konkurser som en del av kampen mot a-krim, samtidig begynte staten å kreve gebyr for å få innsyn i konkurspapirene.
Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Lucie Katrine Sunde-Eidem, mener at innføring av gebyr på konkursinneberetninger ikke har noe med regjeringens a-krimstrategi. I strategien står det at regjeringen ønsker mer åpenhet om konkurser.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Lucie Katrine Sunde-Eidem, mener at innføring av gebyr på konkursinneberetninger ikke har noe med regjeringens a-krimstrategi. I strategien står det at regjeringen ønsker mer åpenhet om konkurser.

Nærings- og fiskeridepartementet

torgny@lomedia.no

Gravende journalister og a-krimjegere i næringslivet har tidligere fått fri tilgang opplysninger fra Konkursregisteret. Regjeringen skriver i sin strategi mot arbeidslivskriminalitet at det skal bli enklere tilgang til konkursopplysninger.

Samtidig innfører Konkursregisteret gebyr for å få opplysninger.

En av de viktigste metodene for kriminelle i arbeidslivet er konkurskriminalitet. Økokrim mener at konkurskriminaliteten kommer til å øke i 2021, på grunn av koronaen. Analysesenteret, NTAES, som er Norges fremste spesialister på arbeidslivskriminalitet, har oppsummert at nesten halvparten av de som er mistenkt for a-krim har hatt ledende roller ved en eller flere konkurser.

Lest denne? Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger. Slik fungerer loven

Skjuler kriminalitet

NTAES skriver i sin situasjonsrapport fra 2020 at «konkurs er et virkemiddel som også kan ha fordeler for trusselaktørene (de kriminelle red.anm.). Personer som utfører kriminalitet i aksjeselskap, lider sjelden økonomisk tap som følge av dette. Opphør av en virksomhet kan også benyttes til å skjule kriminalitet da det er uvanlig å kontrollere nedlagte virksomheter. Økonomiske sanksjoner har også liten effekt der virksomhetene er rigget for en planlagt konkurs.»

Når en bedrift går konkurs, oppnevner skifteretten en bobestyrer som gjennomgår verdiene i boet. Bostyrer har ansvaret for at det som er igjen av verdier blir fordelt på en mest mulig rettferdig måte mellom de som har penger til gode. Det skrives to rapporter. Først en midlertidig innstilling, og når boet er ferdig oppgjort og pengene er utbetalt til de som skal ha penger, skriver bostyrer en endelig rapport.

Aktuelt: Kraftig nedgang i konkurser i første halvår

Konkurs et viktig verktøy

For kriminelle i arbeidslivet er konkurs et viktig virkemiddel. De mest aktive har mange konkurser bak seg og prøver å skjule sine spor ved å slå virksomheter konkurs. For journalister, fagforeninger og personer i Fair Play-avdelingene er derfor konkursinnberetningene en viktig kilde til informasjon om hvordan kriminelle arbeider.

Bostyrer sender konkursberetningene til Konkursregisteret som er en del av Brønnøysundregistrene.

Mye lest: Tidligere ansatt i Statens vegvesen varsler om juks: – Det er alltid sjåføren som får skylda

200 kroner per beretning

8. februar i å la regjeringen ved statsminister Erna Solberg og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen fram sin fjerde strategi mot arbeidslivskriminalitet. Tiltak 36 heter «Enklere tilgang til opplysninger i Konkursregisteret er viktig i myndighetenes arbeid mot konkurskriminalitet og konkursgjengangere.» Men det viser seg bare å gjelde myndighetene, ikke medier og organisasjoner som Fair Play Norge og Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim.

Nøyaktig en uke før a-krimstrategien ble lagt fram, 1. februar, innførte Konkursregisteret et gebyr på å hente ut innberetningene. Minstegebyret var på 200 kroner per innberetning. Dette til tross for at forskriften som regulerer dette, gebyrforskriften, slår fast at det «ikke skal betales gebyr for utskrifter og bekreftelser fra Konkursregisteret».

Han etterforsker sosial dumping, men Arbeidstilsynet hemmeligholder lønna for dem som blir underbetalt

Manuelt arbeid

Underdirektør i Konkursregisteret, Øyvind Vågan, skriver i et brev til FriFagbevegelse, at konkursinnberetninger ikke er en utskrift av Konkursregisteret, og derfor ikke er omfattet av forskriften. Registeret mener de må sladde personopplysninger i innberetningene. Dette er manuelt arbeid de skal ha betalt for.

– Dette er skuffende, og hever terskelen for små og store mediehus som skal følge med i økonomisk kriminalitet, sier Sindre Granly Meldalen. Meldalen er jurist i Norsk Presseforbund med ansvar for offentlighet og innsynsloven.

Alle vil ha spesialgruppe som skal bekjempe transportkriminalitet – bortsett fra samferdselsministeren

Dårlig prosess

– Det er en mulighet til å kontakte bostyreren, men det er ikke alltid mulig å få en innberetning derfra. Kanskje vedkommende har sluttet sin advokatpraksis. Det er mange ulemper ved ikke å ha tilgang til konkursinnberetninger fra ett sted, sier Meldalen.

Meldalen har også gjort undersøkelser hvilke prosesser som er bakgrunnen for Brønnøysundregisterets vurdering. Han mener at prosessen har vært mangelfull. Det er ikke gjort en vurdering om hvilke interesser dette vedtaket berører. Han har heller ikke funnet noen dokumentasjon på hvilken prosess som har vært gjennomført før vedtaket ble fattet.

Større begrensninger

Også Vidar Sagmyr i Byggebransjens Uropatrulje er opptatt av konkurskriminalitet.

– Konkursinnberetningene er en fin måte å få innsikt i hvordan konkursryttere arbeider, sier Sagmyr til FriFagbevegelse. Et gebyr på innsyn i konkursinnberetninger vil legge enda større begrensninger på å få innsikt i hvordan de kriminelle jobber.

Brønnøysundregistrene har ingen oversikt over hvilke henvendelser de har hatt tidligere år, men i løpet av de fem første månedene fra 1. februar hadde de fått 24 henvendelser. Ni av dem trakk forespørselen etter at de hadde fått et pristilbud. Bare 15 fikk tilsendt innberetninger, og faktura.

– På generelt grunnlag ønsker Økokrim størst mulig åpenhet rundt bostyrers innberetninger, svarer Økokrim-sjef Pål Lønseth på spørsmål fra FriFagbevegelse. Men han vil ikke svare konkret på spørsmålet om hvilke gebyr Brønnøysundregistrene ilegger. Dette må konkret besvares av Brønnøysundregistrene selv eller Finansdepartementet.

Fikk du med deg denne? Vidar rensker Trondheim for byggebanditter

Ingen sammenheng

– Regjeringen er opptatt av at tilgangen til konkursopplysninger skal være så enkel så mulig, skriver statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) i en epost til FriFagbevegelse.

Hun sier at det aktuelle gebyret er innført av Brønnøysundregistrene og har ikke sammenheng med regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Nærings- og fiskeridepartementet vurderer for tiden hele gebyrstrukturen til Brønnøysundregistrene.

– Departementet vil i den sammenheng også vurdere de ulike gebyrene, og i hvilken grad disse er hensiktsmessige, skriver statssekretæren.

Warning
Annonse
Annonse