JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nye regler for innleie

Regjeringen vil unngå omgåelser av innleiereglene. Dermed kan Rødt og LO få det som de vil

Nye signaler fra arbeidsministeren om hvem som har rett til å godkjenne innleie, blir tatt godt imot av LO. Nå krever Rødt at regjeringen presiserer dette i lovverket.

Erlend Angelo

helge@lomedia.no

1. april i år trådte regjeringens nye regler for innleie i kraft. Etter de nye reglene er det bare bedrifter med tariffavtale, som etter avtale med de tillitsvalgte, kan benytte seg av innleie fra bemanningsbyråer.

Fagbevegelsen har imidlertid ment at det ikke har vært tydelig nok hvem som kan regnes som tillitsvalgt i denne sammenhengen.

Derfor ble det godt mottatt i LO og i Fellesforbundet da den nye arbeids- og inkluderingsministeren Tonje Brenna (Ap) forrige uke presiserte hvordan reglene skulle forstås.

– Intensjonen med lovbestemmelsen har aldri vært å undergrave fagforeningenes rolle, eller å legge til rette for at tillitsvalgte bevisst skal forbigås i tariffbundne bedrifter. Tvert imot, sa Tonje Brenna til FriFagbevegelse fredag.

Hun gjentok dette da hun gjestet landsmøtet i Fellesforbundet sist helg.

– Intensjonen i loven er klar. Det organiserte arbeidslivet skal styrkes, og det er fagforeninger med innstillingsrett som har rett til å avtale dette med virksomhetene, presiserte statsråden.

Fagforening med innstillingsrett betyr i praksis at fagforeningen må ha minst 10 000 medlemmer.

Bakgrunn: Her er de nye innleiereglene

Forventer at det ryddes opp

Uttalelsene fra Brenna tas godt imot av Rødt og LO, som har frontet denne saken.

Et forslag fra partiet Rødt om å presisere dette ligger nemlig allerede til behandling i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Rødts leder, Marie Sneve Martinussen, mener at dersom innleieregelverket skal fungere, er det helt avgjørende at de tillitsvalgte får reell makt og innflytelse over innleien på sin egen bedrift.

Hun mener regjeringens tidligere syn gjennom Brennas forgjenger ville undergravd hele innstrammingen.

– Derfor er vi veldig glad for at Brenna sier at regjeringen nå har snudd, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til FriFagbevegelse.

Flere ganger har Rødt-politikere bedt regjeringen klargjøre om loven slår fast at det kun er de tillitsvalgte i fagforeningen som bedriften har tariffavtale med som kan godkjenne innleie.

Svaret har vært at også andre kan fungere som tillitsvalgte etter lovens definisjon.

– Derfor har vi stilt forslag om at det skal ryddes opp i dette. Nå forventer vi at regjeringspartiene støtter opp om vårt forslag i Stortinget, mener Martinussen.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen er glad for nye signaler fra regjeringen i innleie-spørsmålet.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen er glad for nye signaler fra regjeringen i innleie-spørsmålet.

Brian Cliff Olguin

Smutthull

Gjennom flere saker i FriFagbevegelse er det avdekket smutthull i loven som gjør det mulig for useriøse bedrifter å omgå de nye innleiereglene ved å sette tillitsvalgte de ikke blir enige med om innleie, på gangen.

Bedriften Kaefer Energy brukte dette for alt det er verdt da de inngikk en avtale om innleie fra bemanningsbyrå med verneombudet på installasjonen, ikke de tillitsvalgte for Fellesforbundet som selskapet har inngått tariffavtale med.

Tillitsvalgt ved bedriften, Atle Rostad, mente dette måtte få regjeringen til gjøre et hastearbeid for å tette smutthullet.

– Hvis ikke forsvinner hele meningen med lovendringen, uttalte han.

Også LO mente dette er en omgåelse av loven.

Usikkerhet om tillitsvalgtbegrepet

Men tidligere arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen var ikke villig til å presisere dette.

I et skriftlig spørsmål til statsråden spurte stortingsrepresentant Anna Molberg (H) om hvilke krav en bedrift må oppfylle for å kunne leie inn arbeidskraft fra et bemanningsbyrå.

Daværende statsråd Mjøs Persen svarte blant annet at «tillitsvalgtbegrepet i arbeidsmiljøloven ikke er til å forstås snevert som bare representanter for arbeidstakere som er organisert i tradisjonelle fagforeninger/fagforbund; det kan også være tale om valgte representanter for arbeidstakere uten organisasjonsmessig tilknytning».

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen synes det både er uheldig, og litt underlig at regjeringen har vært så vinglete i denne saken.

– Selv om det nå ser ut som at saken kan ende godt til slutt, vil vi følge opp saken i Stortinget og forsikre oss om at det kun er de reelle tillitsvalgte som kan godkjenne innleie. Vi kan på ingen måte godta at tillitsvalgte som Atle Rostad i Keafer, som kjemper for å sikre faste ansettelser i sin bedrift, blir omgått og satt på sidelinjen, sier Marie Sneve Martinussen.

Hun håper regjeringen også vil støtte det andre forslaget fra Rødt om sammen med partene å presisere begrepet tariffavtale. Dette har også Fellesforbundet og LO bedt om.

LO reagerte

Også LO reagerte sterkt på statsrådens svar og er uenig i ministerens vurdering.

«Det er kun arbeidstakeren som er tillitsvalgt i fagforeningen som er part i tariffavtalen det vises til i bestemmelsen som har kompetanse til å inngå avtale om innleie», mente LO.

LOs andre nestleder, Steinar Krogstad mener loven ikke har en klar og god definisjon på hva en tillitsvalgt eller tariffavtale er, og at man bør vurdere å presisere begrepene tillitsvalgt og tariffavtale.

Da Mímir Kristjánsson fra partiet Rødt i tillegg ba om en ny vurdering av begrepet tillitsvalgt, var svaret fra statsråden at LOs reaksjon ikke gir grunnlag for å endre forståelsen av hvem som kan regnes som tillitsvalgt.

Glad for presiseringen

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson, Tuva Moflag, vil ikke forskuttere ordlyden i et eventuelt vedtak. Men Moflag er glad for presiseringen til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, og vil legge hennes presisering til grunn for behandlingen i komiteen.

Hun vil ikke kommentere svaret som daværende arbeidsminister Marte Mjøs Persen ga til komiteen.

Anna Molberg, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Høyre, mener tidligere arbeidsminister Mjøs Persen har klargjort hva begrepet tillitsvalgt betyr og mener det er ingen grunn til å gjøre noe med dette.

– Hvis den nye arbeidsministeren mener noe annet, og vil gå i retningen som Rødt vil, er det en ytterligere innstramming av innleieregelverket. Da tolker jeg det slik at hun vil bryte med gjeldende rett som hennes eget departement legger til grunn ved vurderingen av hvem som skal regnes som tillitsvalgt. Dette skaper bare mer kaos rundt forståelsen av regelverket. Det er unødvendig, sier Anna Molberg til FriFagbevegelse.

Warning
Annonse
Annonse