JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Vekterstreiken:

Full krangel om nivået på vekterlønningene

NHO Service og Handel mener protokollen etter vekterstreiken i 2010 ikke gjelder lenger. – Et desperat forsøk på å unngå de forpliktelsene som ligger i overenskomsten, mener forbundssekretær Terje Mikkelsen.25.11.2020
12:47
25.11.2020 15:38

ane.borrud@lomedia.no

Vekterstreiken i 2010 ble avsluttet da partene skrev under på en protokoll der de var er enige om at lønnsutviklingen i bransjen skal bedres. Protokollen legger fram en opptrappingsplan for lønna fram til 1. april 2013, og avsluttes slik: Målet er å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Protokollen ligger som protokolltilførsel 4 i vekteroverenskomsten for 2018 – 2020.

Mener vekterne har urealistiske forventninger

I et intervju med Klassekampen lørdag 21. november, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn arbeidsgiverne ikke vil gi mer til vekterne, og at de streikende vekterne har urealistiske forventninger.

– De har selv sagt i andre intervjuer at det ikke bare dreier seg om økonomi, men om en langsiktig følelse av ikke å ha holdt følge med industrien. Dette er ikke det året hvor man generelt kan ha en forestilling om å ta igjen det tapte. De ligger på 87 prosent av industrien. Det er svært tett opp til industriarbeiderlønn, sier direktøren.

Forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen, mener dette er tull.

– 87 prosent er ikke tett opp til en industriarbeiderlønn. Og dette er ikke basert på følelser. I 2010 fikk vi inn en protokoll i tariffavtalen som slår fast at målet er å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I 2016 tjente en vekter 90,7 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, men etter det har lønningene gått tilbake, påpeker han.

Debatt: «Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Ifølge Mikkelsen krever ikke vekterne at hele lønnsgapet skal tas i årets oppgjør.

– Men vi vil ha en forpliktende plan om opptrapping av lønna, i tråd med protokollen fra 2010!

NHO Service og Handel på sin side mener arbeidsgiverne har gitt et tilbud som ligger godt over rammen for frontfaget.

– Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning med Terje Mikkelsen om hvilken situasjon Norge og verden står i, og hvordan dette treffer økonomien, skriver Kaltenborn til Arbeidsmanden.

Til VG har Kaltenborns sagt at det er uansvarlig av vekterne å ikke være fornøyd med et tilbud i det krevende korona-året som er over det som er gitt i industrien.

– 88 prosent av en industriarbeiderlønn er ganske bra – med tanke på at industriarbeidere ofte har lengre utdanning enn vekterne som ifølge NHO har en grunnutdanning på 167 timer, sier Kaltenborn i intervjuet.

Mikkelsen tolker det dit hen at arbeidsgiversiden mener vekterlønna er god nok.

– Det bryter helt med avtalen vi har fra 2010. Det er trist å registrere, og det er helt utidig av NHO Service og Handel og snakke ned vekternes lønn på den måten, sier han.

• Tyra er tillitsvalgt for vekterne: – Lærlinger ble brukt til å sette opp nye møbler, kaste søppel og flytte ting på kontoret

Avtalen varte til 2013

NHO Service og Handel føler seg ikke bundet av protokollen fra 2010.

– Teksten det vises til i avtalen er knyttet til en treårig opptrappingsplan som partene ble enige om i 2010, og som ble fulgt opp. Det er ikke en generell bestemmelse om at vekterlønnen skal nærme seg industriarbeiderlønn, skriver Kaltenborn i en epost til Arbeidsmanden.

Hun mener det ikke er rimelig å inngå forpliktende lønnsregulering i mange år framover uavhengig av de konjunkturer som måtte komme.

– Og koronaåret 2020 er virkelig ikke året å velge for å ta igjen det man mener er det tapte. Allikevel er det viktig å si at med det gode oppgjøret som Parat fikk i år, og som NAF sa nei til, ville de ha tatt innpå industriarbeiderlønnen, fordi det er en økning som ligger over den lønnsøkning som industrien fikk.

Debatt: Vekterstreiken er like mye en kamp om en kursendring som det er en lønnskamp, skriver tillitsvalgt

Meningsløs påstand

Arbeidsmandsforbundet er helt klar på at protokollen fra vekterstreiken i 2010 fortsatt gjelder.

– Opptrappingsplanen av lønna fram til 2013 var et skritt på veien til å nå målet om å komme nærmere en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det var målet om å komme nærmere en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn vi avsluttet streiken på i 2010. Det ville vært helt meningsløst å avslutte en streik for en opptrapping som skulle vare i tre år, for så å skulle falle tilbake igjen til samme lønnsnivå, sier Terje Mikkelsen.

Han mener dette er et desperat forsøk fra arbeidsgiversiden på å unngå de forpliktelsene som ligger i overenskomsten.

Innsikt: Fire punkter som oppsummerer hvorfor vekterne streiker

Vil ikke dikteres av avtalen med Parat

Fram til mandag 2. november var både vekterne i Arbeidsmandsforbundet og i Parat i streik. 2. november ble Parat enige med NHO Service og Handel om forslag til ny tariffavtale.

Mikkelsen mener det er uforskammet av NHO Service og Handel og inngå avtale med den minste fagforeningen først.

– Det er ikke den fagforeninga som har færrest vektere som skal sette fasiten for lønnsoppgjøret. NHO Service og Handel har spilt et helt bevisst spill ved å forhandle med Parat og ikke oss, sier han.

Ifølge forbundssekretæren var Arbeidsmandsforbundet aldri involvert i forhandlingene som førte fram til en avtale mellom Parat og arbeidsgiverne.

– Da Parat hadde inngått avtalen fikk vi lese den og svært kort tid til å si om vi ville inngå en avtale på de samme premissene eller ikke. Vi sa nei. Avtalen var ikke god nok! Spesielt delen om fastlønn av altfor dårlig for oss.

NHO Service og Handel mener på sin side på at Mikkelsen ønsker å diktere hvilke regler som skal gjelde for forhandlinger der det er tre selvstendige parter.

– Det tyder på liten respekt for andre parters frihet til å trekke egne konklusjoner, skriver Kaltenborn.

Undersøkelse: Nesten ingen vet at vekterne streiker. Fafo-forsker forklarer hvorfor

Trapper opp streiken

Fredag 27. november trapper Arbeidsmandsforbundet opp streiken for andre gang på en uke, bare tre dager etter forrige opptrapping. Av de 85 nye vekterne som tas ut i streik er 38 fra Avarn Security, 32 fra Securitas og 15 fra Securitas Transport Aviation Security (STAS) ved Heliporten på Sola. Det tas også ut 12 vektere fra Avarn Security ved Heliporten i Kristiansund. Dermed vil oljearbeidere som skal til og fra plattformer i Nordsjøen få enda større problemer med å komme seg til og fra jobb.

– Vi velger å trappe opp streiken fortere enn vi har gjort før, for å legge enda mer press på arbeidsgiversiden for at de skal komme til forhandlingsbordet, sier Mikkelsen.

Områdene der det er tatt ut flest er Oslo, der 21 Securitasvektere og 8 fra Avarn Security er tatt ut. I Stavanger tas det ut 12 vektere i streik fra Avarn Security. På Stord blir fem Securitas-vektere tatt ut i streik, og i Tønsberg fem vektere fra Avarn Security.

Totalt vil 2373 vektere fra Arbeidsmandsforbundet være i streik fra fredag av. Da er streiken i sin 10. uke, og er en av de lengste streikene som har vært i privat sektor nyere tid.

Derfor ble vekterne i Parat enige om en ny tariffavtale

Ønsker å få en slutt på streiken

Nå håper forbundssekretæren av fredagens opptrapping av vekterstreiken vil føre til at det blir forhandlinger partene, og at vekterstreiken tar slutt.

– Selv om det er en godstreikemoral hos vekterne, så tærer det på både de tillitsvalgte, medlemmene og organisasjonen vår. Og det antar jeg det gjør hos arbeidsgiverne også.

– Men hvis dere vil ha slutt på streiken, så kunne vel vekterne i Arbeidsmandsforbundet ha godtatt den samme avtalen som Parat har inngått?

– Det kunne vi ikke gjøre. Den var ikke god nok, avslutter Terje Mikkelsen.

Beskyldes for streikebryteri: Securitas setter inn uorganiserte vektere for å gjøre jobben til folk i streik

NHO Service og Handel: Meget fastlåst situasjon

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Ann-Cecilie Kaltenborn, sier at arbeidsgiversiden til enhver tid er villige til å forhandle.

– Men situasjonen virker dessverre meget fastlåst, etter at NAF har avvist det gode tilbudet som Parat sa ja til, som lå over det mange i årets lønnsoppgjør har sagt ja til, skriver hun i en epost.

Protokolltilførsel 4 i vekteroverenskomsten 2018 – 2020

Partene er enige om at lønnsutviklingen i bransjen skal bedres.

Dette er et ledd i arbeidet med å heve bransjens status og gjøre den bedre i stand til

å konkurrere om arbeidskraft.

Det skal innen utgangen av januar hvert år forhandles om en opptrapping av

lønnssatsene med særlig vekt på kompetanse som øker verdiskapningen i bransjen.

Økningen gis med virkning fra 1. april og skal minst resultere i slik økning:

1. april 2011 kr 2,00

1. april 2012 kr 3,50

1. april 2013 kr 5,00

Målet er å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Dersom man ikke blir enig om annet legges tilleggene ut flatt på trinnene (37,5 time).

25.11.2020
12:47
25.11.2020 15:38

Protokolltilførsel 4 i vekteroverenskomsten 2018 – 2020

Partene er enige om at lønnsutviklingen i bransjen skal bedres.

Dette er et ledd i arbeidet med å heve bransjens status og gjøre den bedre i stand til

å konkurrere om arbeidskraft.

Det skal innen utgangen av januar hvert år forhandles om en opptrapping av

lønnssatsene med særlig vekt på kompetanse som øker verdiskapningen i bransjen.

Økningen gis med virkning fra 1. april og skal minst resultere i slik økning:

1. april 2011 kr 2,00

1. april 2012 kr 3,50

1. april 2013 kr 5,00

Målet er å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Dersom man ikke blir enig om annet legges tilleggene ut flatt på trinnene (37,5 time).
Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

SLÅR RING OM TILLITSVALGT: Delegatene på landsmøtet fra Distrikt Nordland slår ring om hovedtillitsvalgt Alf-Tore Albrigtsen, som står fremst på dette gruppebildet. De fikk enstemmig støtte også fra de andre delegatene på landsmøtet, samt ledelse og forbundskontor. Nå blir det kamp!

SLÅR RING OM TILLITSVALGT: Delegatene på landsmøtet fra Distrikt Nordland slår ring om hovedtillitsvalgt Alf-Tore Albrigtsen, som står fremst på dette gruppebildet. De fikk enstemmig støtte også fra de andre delegatene på landsmøtet, samt ledelse og forbundskontor. Nå blir det kamp!

Leif Martin Kirknes

Hovedtillitsvalgt ble utestengt og oppsagt: – Forsøk på knebling, mener El og IT Forbundet

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av


Flere saker