JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Vekterstreiken:

Full krangel om nivået på vekterlønningene

NHO Service og Handel mener protokollen etter vekterstreiken i 2010 ikke gjelder lenger. – Et desperat forsøk på å unngå de forpliktelsene som ligger i overenskomsten, mener forbundssekretær Terje Mikkelsen.25.11.2020
12:47
25.11.2020 15:38

ane.borrud@lomedia.no

Vekterstreiken i 2010 ble avsluttet da partene skrev under på en protokoll der de var er enige om at lønnsutviklingen i bransjen skal bedres. Protokollen legger fram en opptrappingsplan for lønna fram til 1. april 2013, og avsluttes slik: Målet er å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Protokollen ligger som protokolltilførsel 4 i vekteroverenskomsten for 2018 – 2020.

Mener vekterne har urealistiske forventninger

I et intervju med Klassekampen lørdag 21. november, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn arbeidsgiverne ikke vil gi mer til vekterne, og at de streikende vekterne har urealistiske forventninger.

– De har selv sagt i andre intervjuer at det ikke bare dreier seg om økonomi, men om en langsiktig følelse av ikke å ha holdt følge med industrien. Dette er ikke det året hvor man generelt kan ha en forestilling om å ta igjen det tapte. De ligger på 87 prosent av industrien. Det er svært tett opp til industriarbeiderlønn, sier direktøren.

Forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen, mener dette er tull.

– 87 prosent er ikke tett opp til en industriarbeiderlønn. Og dette er ikke basert på følelser. I 2010 fikk vi inn en protokoll i tariffavtalen som slår fast at målet er å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I 2016 tjente en vekter 90,7 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, men etter det har lønningene gått tilbake, påpeker han.

Debatt: «Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Ifølge Mikkelsen krever ikke vekterne at hele lønnsgapet skal tas i årets oppgjør.

– Men vi vil ha en forpliktende plan om opptrapping av lønna, i tråd med protokollen fra 2010!

NHO Service og Handel på sin side mener arbeidsgiverne har gitt et tilbud som ligger godt over rammen for frontfaget.

– Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning med Terje Mikkelsen om hvilken situasjon Norge og verden står i, og hvordan dette treffer økonomien, skriver Kaltenborn til Arbeidsmanden.

Til VG har Kaltenborns sagt at det er uansvarlig av vekterne å ikke være fornøyd med et tilbud i det krevende korona-året som er over det som er gitt i industrien.

– 88 prosent av en industriarbeiderlønn er ganske bra – med tanke på at industriarbeidere ofte har lengre utdanning enn vekterne som ifølge NHO har en grunnutdanning på 167 timer, sier Kaltenborn i intervjuet.

Mikkelsen tolker det dit hen at arbeidsgiversiden mener vekterlønna er god nok.

– Det bryter helt med avtalen vi har fra 2010. Det er trist å registrere, og det er helt utidig av NHO Service og Handel og snakke ned vekternes lønn på den måten, sier han.

• Tyra er tillitsvalgt for vekterne: – Lærlinger ble brukt til å sette opp nye møbler, kaste søppel og flytte ting på kontoret

Avtalen varte til 2013

NHO Service og Handel føler seg ikke bundet av protokollen fra 2010.

– Teksten det vises til i avtalen er knyttet til en treårig opptrappingsplan som partene ble enige om i 2010, og som ble fulgt opp. Det er ikke en generell bestemmelse om at vekterlønnen skal nærme seg industriarbeiderlønn, skriver Kaltenborn i en epost til Arbeidsmanden.

Hun mener det ikke er rimelig å inngå forpliktende lønnsregulering i mange år framover uavhengig av de konjunkturer som måtte komme.

– Og koronaåret 2020 er virkelig ikke året å velge for å ta igjen det man mener er det tapte. Allikevel er det viktig å si at med det gode oppgjøret som Parat fikk i år, og som NAF sa nei til, ville de ha tatt innpå industriarbeiderlønnen, fordi det er en økning som ligger over den lønnsøkning som industrien fikk.

Debatt: Vekterstreiken er like mye en kamp om en kursendring som det er en lønnskamp, skriver tillitsvalgt

Meningsløs påstand

Arbeidsmandsforbundet er helt klar på at protokollen fra vekterstreiken i 2010 fortsatt gjelder.

– Opptrappingsplanen av lønna fram til 2013 var et skritt på veien til å nå målet om å komme nærmere en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det var målet om å komme nærmere en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn vi avsluttet streiken på i 2010. Det ville vært helt meningsløst å avslutte en streik for en opptrapping som skulle vare i tre år, for så å skulle falle tilbake igjen til samme lønnsnivå, sier Terje Mikkelsen.

Han mener dette er et desperat forsøk fra arbeidsgiversiden på å unngå de forpliktelsene som ligger i overenskomsten.

Innsikt: Fire punkter som oppsummerer hvorfor vekterne streiker

Vil ikke dikteres av avtalen med Parat

Fram til mandag 2. november var både vekterne i Arbeidsmandsforbundet og i Parat i streik. 2. november ble Parat enige med NHO Service og Handel om forslag til ny tariffavtale.

Mikkelsen mener det er uforskammet av NHO Service og Handel og inngå avtale med den minste fagforeningen først.

– Det er ikke den fagforeninga som har færrest vektere som skal sette fasiten for lønnsoppgjøret. NHO Service og Handel har spilt et helt bevisst spill ved å forhandle med Parat og ikke oss, sier han.

Ifølge forbundssekretæren var Arbeidsmandsforbundet aldri involvert i forhandlingene som førte fram til en avtale mellom Parat og arbeidsgiverne.

– Da Parat hadde inngått avtalen fikk vi lese den og svært kort tid til å si om vi ville inngå en avtale på de samme premissene eller ikke. Vi sa nei. Avtalen var ikke god nok! Spesielt delen om fastlønn av altfor dårlig for oss.

NHO Service og Handel mener på sin side på at Mikkelsen ønsker å diktere hvilke regler som skal gjelde for forhandlinger der det er tre selvstendige parter.

– Det tyder på liten respekt for andre parters frihet til å trekke egne konklusjoner, skriver Kaltenborn.

Undersøkelse: Nesten ingen vet at vekterne streiker. Fafo-forsker forklarer hvorfor

Trapper opp streiken

Fredag 27. november trapper Arbeidsmandsforbundet opp streiken for andre gang på en uke, bare tre dager etter forrige opptrapping. Av de 85 nye vekterne som tas ut i streik er 38 fra Avarn Security, 32 fra Securitas og 15 fra Securitas Transport Aviation Security (STAS) ved Heliporten på Sola. Det tas også ut 12 vektere fra Avarn Security ved Heliporten i Kristiansund. Dermed vil oljearbeidere som skal til og fra plattformer i Nordsjøen få enda større problemer med å komme seg til og fra jobb.

– Vi velger å trappe opp streiken fortere enn vi har gjort før, for å legge enda mer press på arbeidsgiversiden for at de skal komme til forhandlingsbordet, sier Mikkelsen.

Områdene der det er tatt ut flest er Oslo, der 21 Securitasvektere og 8 fra Avarn Security er tatt ut. I Stavanger tas det ut 12 vektere i streik fra Avarn Security. På Stord blir fem Securitas-vektere tatt ut i streik, og i Tønsberg fem vektere fra Avarn Security.

Totalt vil 2373 vektere fra Arbeidsmandsforbundet være i streik fra fredag av. Da er streiken i sin 10. uke, og er en av de lengste streikene som har vært i privat sektor nyere tid.

Derfor ble vekterne i Parat enige om en ny tariffavtale

Ønsker å få en slutt på streiken

Nå håper forbundssekretæren av fredagens opptrapping av vekterstreiken vil føre til at det blir forhandlinger partene, og at vekterstreiken tar slutt.

– Selv om det er en godstreikemoral hos vekterne, så tærer det på både de tillitsvalgte, medlemmene og organisasjonen vår. Og det antar jeg det gjør hos arbeidsgiverne også.

– Men hvis dere vil ha slutt på streiken, så kunne vel vekterne i Arbeidsmandsforbundet ha godtatt den samme avtalen som Parat har inngått?

– Det kunne vi ikke gjøre. Den var ikke god nok, avslutter Terje Mikkelsen.

Beskyldes for streikebryteri: Securitas setter inn uorganiserte vektere for å gjøre jobben til folk i streik

NHO Service og Handel: Meget fastlåst situasjon

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Ann-Cecilie Kaltenborn, sier at arbeidsgiversiden til enhver tid er villige til å forhandle.

– Men situasjonen virker dessverre meget fastlåst, etter at NAF har avvist det gode tilbudet som Parat sa ja til, som lå over det mange i årets lønnsoppgjør har sagt ja til, skriver hun i en epost.

Protokolltilførsel 4 i vekteroverenskomsten 2018 – 2020

Partene er enige om at lønnsutviklingen i bransjen skal bedres.

Dette er et ledd i arbeidet med å heve bransjens status og gjøre den bedre i stand til

å konkurrere om arbeidskraft.

Det skal innen utgangen av januar hvert år forhandles om en opptrapping av

lønnssatsene med særlig vekt på kompetanse som øker verdiskapningen i bransjen.

Økningen gis med virkning fra 1. april og skal minst resultere i slik økning:

1. april 2011 kr 2,00

1. april 2012 kr 3,50

1. april 2013 kr 5,00

Målet er å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Dersom man ikke blir enig om annet legges tilleggene ut flatt på trinnene (37,5 time).

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.11.2020
12:47
25.11.2020 15:38Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

Brede Edvardsen er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han frykter for konsekvensene hvis lavtlønte vektere mister tillegget i lønna.

Brede Edvardsen er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han frykter for konsekvensene hvis lavtlønte vektere mister tillegget i lønna.

Øyvind Aukrust

4.000 vektere kan miste tillegg i lønna: – Dette er et helt hårreisende krav av NHO, mener topptillitsvalgt

Hanna Skotheim

Nav er klare for å betale ut feriepenger på dagpenger før sommerferien

Martin Guttormsen Slørdal

Gunvor (81) har slitt ut åtte motorsager: – Jeg har mange trær på samvittigheten

KAN SMITTE: Fordi forurenset tøy kan etterlate seg koronavirus i hjemmet, bør arbeidsklær, for eksempel i helsevesenet, vaskes i et profesjonelt vaskeri og ikke hjemme, mener Industri Energi og Norsk Renseri- og Vakseriforening.

KAN SMITTE: Fordi forurenset tøy kan etterlate seg koronavirus i hjemmet, bør arbeidsklær, for eksempel i helsevesenet, vaskes i et profesjonelt vaskeri og ikke hjemme, mener Industri Energi og Norsk Renseri- og Vakseriforening.

Ole Palmstrøm

Derfor advarer vaskeriene mot å vaske arbeidsklærne hjemme

KRAFTTAK: Vibeke Eriksen (48) tviholder på full jobb som lærer samtidig som hun dekker hjemmebanen og pleier sin livstruende syke mann.

KRAFTTAK: Vibeke Eriksen (48) tviholder på full jobb som lærer samtidig som hun dekker hjemmebanen og pleier sin livstruende syke mann.

Eirik Dahl Viggen

Vibeke (48) må bruke egenmeldinger for å ta seg av sin kreftsyke mann

Renholderne var blant de yrkesgruppene som fikk lavlønnstillegg i mellomoppgjøret i 2019.

Renholderne var blant de yrkesgruppene som fikk lavlønnstillegg i mellomoppgjøret i 2019.

Håvard Sæbø

Hvem kan få lavlønnstillegg i årets lønnsoppgjør? Disse fikk et ekstra løft sist

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO kan se fram til to intense dager når årets lønnsoppgjør skal avgjøres

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO kan se fram til to intense dager når årets lønnsoppgjør skal avgjøres

Leif Martin Kirknes

Lønnsoppgjøret: Slik foregår meklingen

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Kommentar

Ihne Pedersen

«Norske journalister kjøper NHOs skambud til vanlige folk», skriver Mímir Kristjánsson

Debatt

Man blir sittende igjen med inntrykket av at sykepleierne alltid har blitt hengende etter på lønna. Det er feil, skriver Torgny Hasås. (Illustrsjonsfoto)

Man blir sittende igjen med inntrykket av at sykepleierne alltid har blitt hengende etter på lønna. Det er feil, skriver Torgny Hasås. (Illustrsjonsfoto)

Colourbox.com

«Lederen i Sykepleierforbundet mener jeg har misforstått sykepleierlønna. Det er feil»

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble utfordret av SV-leder Audun Lysbakken om de voksende køene utenfor Fattighuset og hos Frelsesarmeen under pandemien. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble utfordret av SV-leder Audun Lysbakken om de voksende køene utenfor Fattighuset og hos Frelsesarmeen under pandemien. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Røe Isaksen: – Det skal ikke være flaut å be om hjelp for å få mat på bordet

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Ruland og LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ha mye med hverandre å gjøre gjennom meklingsinnspurten som foregår fredag og lørdag. Frist er natt til søndag.

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Ruland og LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ha mye med hverandre å gjøre gjennom meklingsinnspurten som foregår fredag og lørdag. Frist er natt til søndag.

Leif Martin Kirknes

Innspurten på lønnsoppgjøret er i gang: – Streik er en mulighet, sier LO-lederen

Ansatte som har vært permittert risikerer at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk, hevder HR-selskapet Simployer.

Ansatte som har vært permittert risikerer at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk, hevder HR-selskapet Simployer.

Colourbox.com

Feriepenger på dagpenger blir ikke trukket i skatt i juni

Asfaltarbeidere er blant dem som står klare til å streike.

Asfaltarbeidere er blant dem som står klare til å streike.

Dorthe Karlsen

2500 medlemmer av Arbeidsmandsforbundet kan gå ut i streik søndag

JUBLER: Peter Barkar, hovedtillitsvalgt i Implenia fram t il 15. april, jubler over at utenlandske anleggsarbeidere som ikke kommer seg på jobb, skal få kompensasjon med etterbetaling fra 29. januar. Bildet er tatt før korona en kom, da han fortsatt kunne møte opp på kontoret på Lysaker.

JUBLER: Peter Barkar, hovedtillitsvalgt i Implenia fram t il 15. april, jubler over at utenlandske anleggsarbeidere som ikke kommer seg på jobb, skal få kompensasjon med etterbetaling fra 29. januar. Bildet er tatt før korona en kom, da han fortsatt kunne møte opp på kontoret på Lysaker.

Sissel M. Rasmussen

De kom seg ikke på jobb: Nå skal EØS-pendlerne få kompensasjon for inntektstapet

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger


Flere saker