JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anbud i drosjenæringa

Nordvest Taxi tapte ankesak om pasienttransport. Nå frykter styrelederen taxidød

Nordvest Taxis får ikke stoppe Helse Midt-Norge i å inngå avtale med anbudsvinneren Persontransport1. Det kan ramme det vanlige drosjetilbudet i fylket.
PARKERT: Drosjesjåfør Robert Henden håpet at drosjene i Møre og Romsdal skulle få fortsette med pasienttransport. Det håpet har trolig Frostating lagmannsrett parkert i en fersk kjennelse.

PARKERT: Drosjesjåfør Robert Henden håpet at drosjene i Møre og Romsdal skulle få fortsette med pasienttransport. Det håpet har trolig Frostating lagmannsrett parkert i en fersk kjennelse.

Tormod Ytrehus

roy@lomedia.no

Ifølge styreleder Knut Jektvik i Nordvest Taxi utgjør nemlig pasienttransporten opp mot 90 prosent av inntektene for taxiene i de minste kommunene i Møre og Romsdal.

Hvis den inntekten forsvinner, mener han det bare er et tidsspørsmål før drosjetilbudet forsvinner helt.

– Min subjektive mening er at de prisene vi kjører på nå, er pint så langt ned som det går. Anbudsvinneren ligger 20 prosent under det, forteller Jektvik.

Han tror to ting kan skje dersom Persontransport1 får kontrakten.

– Det ene er at de vil tilby drosjesjåfører å kjøre på priser som ligger 20 prosent under det de kjører på i dag. Hvis drosjesjåførene takker nei, så vil Persontransport1 gå konkurs. Hvis drosjesjåførene takker ja, så vil drosjene gå konkurs. Den andre løsningen er at de kjøper opp biler og selv bemanner de som skal kjøre pasienttransport, men det tror jeg blir vanskelig. Det problemer nok med å skaffe sjåfører allerede, sier han.

Nordvest Taxi AS hadde det nest laveste anbudet i Søre Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, som var tre av de fire anbudsområdene i Møre og Romsdal. I området i og rundt Ålesund vant Norgestaxi, mens i de tre andre var det Persontransport1 AS som vant anbudet for pasienttransport i fylket. Selskapet var formelt sett under opprettelse da anbudet ble levert inn. Det var stiftet, men ikke registrert i foretaksregisteret.

Vant i tingretten

Siden offentlige anbud skal være bindende, mente Nordvest Taxi AS som ble nummer to i anbudsrunden at Persontransport1 AS sitt anbud måtte avvises. Årsaken var at det i stiftelsesdokumentet ikke sto noe om at selskapet var bundet av det anbudet som ble levert inn.

Tidligere i mars stevnet derfor taxiselskapet Helse Midt-Norge AS inn for Trøndelag tingrett, der de ba om en midlertidig forføyning fram til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) hadde vurdert deres klage. Tingretten ga Nordvest Taxi medhold og forbød helseforetaket å inngå kontrakt med anbudsvinneren inntil klagen til KOFA var behandlet. Samtidig ga tingretten Nordvest Taxi ti dager på å innklage saken for KOFA.

Uklar binding

Helse Midt-Norge RHF (Regionalt Helseforetak) anket kjennelsen inn til Frostating lagmannsrett, og fredag 25. mars kom det en kjennelse som enstemmig opphevet den midlertidige forføyningen. Årsaken er at lagmannsretten mener at aksjeloven ikke er konsekvent hva som kreves for at et selskap under etablering kan levere inn anbud. På den ene siden står det at selskapet ikke kan pådra seg forpliktelser som ikke står i selskapets stiftelsesdokumenter, mens det på den andre siden står at selskapets stiftere står personlig ansvarlig dersom det ikke står i stiftelsesdokumentet.

Frostating konkluderer dermed at siden spørsmålet er helt åpent, så kan man heller ikke kreve en midlertidig forføyning om at anbudet skal avvises.

Yrkesskadeerstatning: Are kjempet mot Nav og forsikringsselskapet i åtte år: – De mente jeg bløffet

Ikke lenger optimist

Taxibransjen har store deler av sin inntekt fra kontraktskjøring med det offentlige. Det kan gjelde skolekjøring der det av praktiske grunner ikke lar seg gjøre å kjøre skolebuss, eller kjøring av pasienter til og fra helsebehandling.

Spesielt på mindre steder har denne type kontraktskjøring vært helt avgjørende for at det har vært mulig å opprettholde et taxitilbud.

En av dem som er avhengig av pasienttransporten er taxisjåfør Robert Henden i Kristiansund. Han var forsiktig optimist da Magasinet for fagorganiserte møtte ham 9. mars, dagen etter at tingretten hadde gitt taxiselskapet i medhold. Henden anslår at han har omtrent 20 prosent av sin inntekt fra pasienttransport. Nå som den forsvinner, forsvinner også optimismen for sjåføren med 22 års erfaring fra drosjeyrket.  

– Uten pasientkjøringa blir det vanskelig. Nå får jeg det akkurat til å gå rundt økonomisk, sa Robert Henden til oss for få uker siden.

Han anslo da at han tjente mellom 25.000 og 30.000 kroner brutto i måneden. Dermed ville han uten pasientkjøring miste 5.000–6.000 i inntekt hver eneste måned.

– Det er jo ikke akkurat topp betalt fra før, men for taxisjåførene i distriktet er det enda verre å miste pasientkjøringa. De har jo nesten bare den, poengterte han Henden.

Sjekk snittlønna i 360 yrker: Drosjesjåfører er på 320. plass på lista

Utgjør opp mot 90 prosent

Det kan styreleder Knut Jektvik i Nordvest Taxi AS, bekrefte.

– I distriktene utgjør pasientkjøringa minst halvparten av inntekten, og i de minste kommunene hele 90 prosent, forteller han på telefon.

Selv om lagmannsretten fjernet den midlertidige forføyningen om å inngå kontrakt med Persontransport1, så ber han Helse Midt-Norge RHF vente til Nordvest Taxi sin klage er behandlet av KOFA.

– Lagmannsretten mente det var tvil, så hvis helseforetaket tegner kontrakt nå, er det etter min mening mot all fornuft. Hvis du har en sak som er litt tvilsom, så venter du til du kan være sikker, påpeker han.

– Har dere fått noen signaler på når dere kan få svar på klagen deres til KOFA?

– Nei, vi har ikke hørt noe, men da vi stevnet Helse Midt-Norge inn for retten, fikk vi beskjed om at det kom til å ta tre uker. Det tok tre dager, så man vet jo aldri, sier Jektvik.

Ifølge KOFA sin egen statistikk, var den gjennomsnittlige behandlingstiden for prioriterte rådgivende saker, 56 dager i 2021.

Bakgrunn: Fullt frislipp av drosjeløyver i ni av elleve fylker

Under vurdering

I en epost bekrefter Helse Midt-Norge at helseforetaket er orientert om at Nordvest Taxi har sendt klage til KOFA, men senior kommunikasjonsrådgiver Jostein Listou skriver at det ikke er avgjort om helseforetaket vil vente på behandlingen i KOFA, eller inngå kontrakt med Persontransport1 AS før KOFA har kommet med sin konklusjon.

– Saken er under vurdering hos oss, og det er per i dag ikke besluttet hva som vil være videre skritt fra vår side, forklarer han.

Magasinet for fagorganiserte har forsøkt å få tak i styreleder Sindre Hanken i Persontransport1 AS både på telefon og sms, men uten å lykkes.

Rødt: Reversering av taxireformen tar for lang tid

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse