JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Innleie

Øyvind krever lik lønn for likt arbeid. Nå ankes saken til Høyesterett

En ny dom gir oljearbeideren rett til etterbetaling, men begge parter tar saken videre.
– Jobben er lik. Alt er likt – bortsett fra at jeg som innleid, ikke fikk betalt overtid eller nattillegg, fortalte Øyvind Akselsen.

– Jobben er lik. Alt er likt – bortsett fra at jeg som innleid, ikke fikk betalt overtid eller nattillegg, fortalte Øyvind Akselsen.

Jan Kåre Ness

tonje@lomedia.no

Øyvind Akselsen var tidligere ansatt i bemanningsselskapet Saga Subsea, som blant annet leier ut ansatte til oljebransjen.

Han og en kollega har gått til sak for å få likt betalt som de fast ansatte på skipet de jobbet fra.

Gulating lagmannsrett gir i dom av 4. mai oljearbeideren rett på etterbetaling av lønn.

– Jobben er lik. Alt er likt – bortsett fra at jeg som innleid, ikke fikk betalt overtid eller nattillegg. Det er spesielt at vi må ta denne kampen i 2022, sa Akselsen før lagmannsretten behandlet saken.

Krever mer etterbetalt

De to oljearbeiderne har vært utleid fra bemanningsforetaket Saga Subsea til oljeserviceselskaper som Dof Subsea, Reach Subsea og DeepOcean.

Fagforbundet Industri Energi krevde at de skulle få over 800.000 kroner hver i erstatning.

Lagmannsretten mener en noe lavere erstatning er riktig og har landet på 153.498 kroner og 442.627 kroner i etterbetaling.

Nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka, bekrefter at de vil anke selve erstatningssummen, da de mener at likebehandlingsprinsippet ikke er oppfylt.

Et sentralt punkt

Akselsen er ROV-pilot og fjernstyrer farkoster som gjør ulike oppdrag under havoverflaten, altså «subsea». Han kan gjøre arbeidet sitt fra offshoreinstallasjoner, fra land eller fra flerbruksfartøy.

De såkalte flerbruksfartøyene er skip som brukes i oljebransjen til for eksempel inspeksjon og vedlikeholdsarbeid.

Det er kun når Akselsen har jobbet fra skip at han ikke har fått likt betalt med andre som gjør samme jobb.

Saga Subsea driver selv ikke virksomhet innenfor sjøfart, men har i retten argumentert for at de utleide arbeidstakerne skulle være underlagt skipsarbeiderlovgivningen når de var utleid til skip.

Det er et sentralt punkt i rettssaken fordi kravet om likebehandling ikke er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

Øyvind Akselsen startet hos Saga Subsea i 2018, men har seinere skiftet arbeidsgiver.

Etter tap i tingretten anket Akselsen saken og fikk erstatning av lagmannsretten. Men Industri Energi mener summen er for lav.

Etter tap i tingretten anket Akselsen saken og fikk erstatning av lagmannsretten. Men Industri Energi mener summen er for lav.

Jan Kåre Ness

Saga Subsea anker

Bemanningsselskapet vant saken i Haugaland og Sunnhordland tingrett i fjor.

I dom av 30. mai 2022 var ikke retten nødvendigvis uenig med arbeidstakerne, men mente at det måtte en lovendring til for at de skulle ha krav på likebehandling etter arbeidsmiljøloven når de jobbet fra skip.

Advokat Thor Harald Eike har anket saken til Høyesterett for Saga Subsea.

Han skriver i en epost at bedriften mener at lagmannsretten har gjort en saksbehandlingsfeil da de ikke vurderte hvorvidt rammeforskriften § 4, som handler om arbeidsmiljølovens anvendelse på flerbruksfartøy, kommer til anvendelse i denne saken.

De mener også at rettsanvendelsen til lagmannsretten er feil fordi det konkluderes med at personell på flerbruksfartøy er omfattet av § 14- 12 a, hvor kravet om likebehandling er nedfelt. De holder fast på at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for flerbruksfartøy.

Saken kan komme til å påvirke mange oljearbeidere i samme situasjon og er derfor prinsipielt viktig.

Lavere lønn

Akselsen og en kollega møtte arbeidsgiver Saga Subsea i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Mandag 30. mai 2022 kom dommen. Det er når han har arbeidet fra skip at han som innleid, ikke har blitt behandlet likt med fast ansatte som gjør samme jobb.

Ifølge dommen fra tingretten er det «ikke omstridt at de fast ansatte i Deep Ocean AS har vesentlig høyere lønn enn innleid personell».

Tingrettens dom slo også fast at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for de to oljearbeiderne, og at likebehandlingsplikten i denne loven dermed ikke gjelder for de to arbeiderne.

Retten var «ikke nødvendigvis uenig» i Industri Energis syn på at arbeidsmiljøloven burde omfatte den aktuelle yrkesgruppen.

Men retten uttaler i dommen at problemstillingen må løses ved lovendring, ikke rettsprosess.

– Det har ikke vært intensjonen med dagens lovgivning at bedrifter skal kunne fri seg fra rettighetene som ansatte har i ansettelsesavtalen, ved å leie dem inn framfor å ansette dem, sa advokat Karianne Rettedal i Industri Energi før saken i tingretten.

Lagmannsretten var altså ikke enig i tingrettens vurdering. Nå skal blir ankene vurdert og eventuelt prøvd for Høyesterett.

Likebehandling

Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom vedkommende var direkte ansatt i innleievirksomhet for å utføre samme arbeid.

Kravet om likebehandling fremgår av arbeidsmiljøloven § 14- 12 a.

Det er utleier som skal sørge for at arbeidstakerne blir likebehandlet, men likebehandlingsprinsippet medfører også plikter for innleier.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Likebehandling

Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom vedkommende var direkte ansatt i innleievirksomhet for å utføre samme arbeid.

Kravet om likebehandling fremgår av arbeidsmiljøloven § 14- 12 a.

Det er utleier som skal sørge for at arbeidstakerne blir likebehandlet, men likebehandlingsprinsippet medfører også plikter for innleier.