JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KLIMADEBATT: Henny Kristin A. Navarsete er klar på at Norge må kutte utslepp, men trur ikkje ein politikk om ikkje å opne nye olje- og gassfelt er konstruktivt.

KLIMADEBATT: Henny Kristin A. Navarsete er klar på at Norge må kutte utslepp, men trur ikkje ein politikk om ikkje å opne nye olje- og gassfelt er konstruktivt.

Ole Palmstrøm

NTL-tillitsvalgt Henny vil ikkje seie nei til all ny olje og gass

I NTLs landsstyre stemte ni i mot at Norge ikkje skal åpne fleire olje- og gassfelt. Henny Kristin A. Navarsete var blant dei som ikkje kunne stemme for full stopp.29.06.2022
13:25
30.06.2022 12:43

anders@lomedia.no

Eit av landsmøteforslaga NTL sitt landsstyre stemte over i juni, var om formuleringa «NTL skal jobbe for at det ikkje blir opna nye olje- og gassfelt på norsk sokkel» skal inn i prinsipp- og handlingsprogrammet eller ikkje.

Dette var samme formulering forbundet prøvde å få inn i LO sin politikk, men som enda med eit kompromiss på kongressen.

Henny Kristin Asperanden Navarsete, nestleiar i NTL Veg og forbundsstyremedlem, krevde at dette forslaget skulle stemmast over separat, sjølv om det hadde fleirtal frå forbundsstyret.

Denne avstemminga enda med at ni av landsstyremedlemmene stemte i mot, mot 22 som ville ha inn formuleringa.

Oversikt: Her er de 10 viktigste vedtakene fra LO-kongressen

Tenkjer på velferd og distrikta

Navarsete var blant dei som stemte i mot, og forklarar det slik:

– Eg opplever ikkje dette forslaget som ei utstrekt hand og ein invitasjon til konstruktiv dialog om korleis vi kan få til den heilt naudsynte omstillinga som må skje, seier ho.

Navarsete poengterer at staten ligg an til å tene 1.200 milliardar kroner frå olje og gass i år.

– Om vi likar det eller ikkje: Det er velferd i inntekter frå olje og gass. Og det ligg potensiale til utvikling og grøn omstilling i eksportinntektene, seier ho.

Navarsete meiner også at den grøne omstillinga må vekse ut i frå kompetansen som finns i olje- og gassnæringa i dag.

– Vetet er likt fordelt, og summen av det vi kan skape saman er større enn summen av det enkeltindivid eller enkeltforbund kan skape, sier ho.

Navarsete tenkjer også på distrikta i samband med dette forslaget.

– Mange av arbeidsplassane i olje- og gassnæringa er viktige distriktsarbeidsplassar både i høve til kompetanse, økonomi og servicefunksjonar. 

Ho understrekar at i distrikta er det ein kontinuerleg kamp for arbeidsplassar og å få lokalsamfunna til å overleve og utvikle seg.

– Eit så kraftfullt utsegn kan difor framstå som om at vi ikkje forstår utfordringane distrikta står ovanfor. Eg trur me lettare finn dei gode løysingane med samhandling og dialog, enn ved å vedta politikk som kan opplevast ytterleggående og trugande for folk sine arbeidsplassar, seier ho. 

Kronikk: «Historisk kursendring i LOs oljepolitikk er bare begynnelsen»

Må komme i gong med omstillinga

På same tid er Navarsete krystallklar på at det må store omveltningar til.

– Utan kutt i klimgassutslepp vil oppvarminga gje endå større konsekvensar enn dei vi allereie ser i dag. Vi er ansvarlege, og vi må ta grep, seier ho.

Navarsete har ei lang liste med tiltak ho er for: At offentleg sektor som innkjøpar og byggherre krevjer klimavennlege løysingar, at statleg eigarskap hjelper fram grøn teknologi og industri, at tillitsvalde krever gode klimaløysingar frå arbeidsgjevarane, at ein vernar om matjord, natur og biologisk mangfald, får ned utslepp og betrar kollektivtilboda.

– Men eg kan altså ikkje støtte eit forslag som vil kutte all framtidig oljeleiting, seier Navarsete.

Fra LO-kongressen: Oljevedtaket betyr ingen endring i vår politikk, sier LO-ledelsen

Står fast på oljebrems

Ein av dei som stemte for formuleringa om å ikkje åpne nye felt, var leiar Bjørn Halvorsen i NTL Sentralforvaltningen.

Han viser til at Norge har forplikta seg til FN sine bærekraftsmål, og at dette er ambisiøse men oppnåelege mål.

– Klima- og miljø påverkar alt liv på kloda, og det kan ikkje bare overlatast til petroleumsforbunda å bestemme korleis vår politikk skal vere på dette området, seier han.

Han meiner NTL sitt primærstandpunkt om å ikkje åpne nye felt var viktig for å få på plass eit bra kompromiss på LO-kongressen.

– Hadde vi kome med eit litt bleikt forslag ville vi nok ikkje fått gjennomslag for at det skal takast klimamessige hensyn og at nokon av ressursane må bli liggande, seier han.

KLART NEI: Leiar Bjørn Halvorsen i NTL Sentralforvaltningen meiner NTL må vere pådrivar for klimakutt i Norge.

KLART NEI: Leiar Bjørn Halvorsen i NTL Sentralforvaltningen meiner NTL må vere pådrivar for klimakutt i Norge.

Ole Palmstrøm

Halvorsen poengterer også at mange av dei unge medlemmene oppgir at det er nettopp klima- og miljøpolitikken som gjorde at dei valde NTL.

For at Norge skal nå måla våre, meiner Halvorsen det trengs eit godt samarbeid mellom partane i arbeidslivet, men óg mellom organisasjonar og dei forskjellige styresmaktene.

Det inneber at Norge må kutte utslepp på minst 55 prosent fram til 2030.

– Norge må òg støtte EUs arbeid med å kutte klimagassutslepp og bli uavhengig av import av russisk olje og gass. NTL Sentralforvaltningen vil jobbe for at det ikkje blir opna for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel, fastslår Halvorsen.

Mye delt: Ingri (22) leder grønn gigantsatsing: – Utdanninga får komme senere

– Viktig med brei debatt

Forbundsleiar Kjersti Barsok i NTL seier det er viktig for organisasjonen å ha gode, breie debattar om politikken til forbundet, både i forslagsprosessen og på landsmøtet.

– Det er slik vi driv organisasjonen vidare, seier ho.

Barsok har FNs sine klimarapportar og uttalene frå det internasjonale energibyrået IEA i bakhovudet.

– I lys av dette, opplever eg ikkje forslaget om ikkje å opne nye oljefelt på norsk sokkel så kontroversielt. Men også i vår organisasjon, og som i samfunnet elles, er det ulike syn på kor raskt og korleis det grøne skiftet må skje, seier ho.

Barsok seier NTL ønskjer ein politikk som er enda tydelegare på grøn og rettferdig omstilling, og at det er fellesskapet som skal bære kostnadane – og ikkje enkeltpersonar eller landsdelar.

DEBATT: Forbundsleiar Kjersti Barsok i NTL er glad for ein grundig debatt, men opplever oppslutninga om klimapolitikken i NTL som god.

DEBATT: Forbundsleiar Kjersti Barsok i NTL er glad for ein grundig debatt, men opplever oppslutninga om klimapolitikken i NTL som god.

Ole Palmstrøm

– Eg meiner landsstyret sine innstillingar til landsmøtet tydelig peikar på behovet for at staten går foran og legg til rette for industriutvikling og grøn og rettferdig omstilling over heile landet, og særlig i distrikta, sier Barsok.

Barosk understrekar at om ein skal få til dette, treng ein fleire av Fellesforbundet sine «klimaløysarar» og politisk vilje og ressursar til å prioritere innovasjon, forsking og grøn næringsutvikling.

– Vår kamp for grøn og rettferdig omstilling er ein kamp for norsk industri og norske industriarbeidsplassar, med staten i førarsetet og skaping av arbeidsplassar med skikkelige vilkår, seier Barsok.

Barsok understrekar at NTL driv alliansebygging som er solid forankra i organisasjonen.

– Det er noko eg håpar å halde fram med, og ser fram til å høyre debattane i på landsmøtet om desse spørsmåla og andre viktig saker. Eg opplever at oppslutninga om klimapolitikken i NTL har god og stabil oppslutning, seier forbundsleiaren.

29.06.2022
13:25
30.06.2022 12:43Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

30 år var ikke nok: Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

NTB/AP

Israel bruker jagerfly med norske deler i Gaza-krigen

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere


Flere saker