JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lærerstreik, sykepleierstreik, mellomoppgjør 2021

Eksperter tror ikke Unio får mer, for da må hele oppgjøret starte på nytt

Hvis de streikende i Unio får mer, må hele oppgjøret starte på nytt, tror økonomiprofessor Steinar Holden. Det har ikke vært kontakt mellom partene.
– Hvis KS gir mer til Unio enn til de andre, må hele lønnsoppgjøret i kommunesektoren tas på nytt. Derfor tror jeg det er veldig lite sannsynlig at Unio får mer, sier Steinar Holden.

– Hvis KS gir mer til Unio enn til de andre, må hele lønnsoppgjøret i kommunesektoren tas på nytt. Derfor tror jeg det er veldig lite sannsynlig at Unio får mer, sier Steinar Holden.

Martin Guttormsen Slørdal

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo påpeker overfor Aftenposten at de andre har godtatt 2,8 prosent tillegg i kommuneoppgjøret.

– Hvis KS gir mer til Unio enn til de andre, må hele lønnsoppgjøret i kommunesektoren tas på nytt. Derfor tror jeg det er veldig lite sannsynlig at Unio får mer, sier han.

Rammen i kommuneoppgjøret ble 2,8 prosent slik det ble i industrien.

Forskningskoordinator Kristine Nergaard ved forskningsstiftelsen Fafo er enig.

– Det er inngått avtaler med tre av arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren. Arbeidsgiverne har ingen interesse av gå bort fra dette, sier hun.

Silje Naustvik, nestleder i Sykepleierforbundet og nestleder i Unios forhandlingsutvalg, sier hun er klar over hva om skjer hvis Unio får mer enn de andre.

– Retten til å forhandle på nytt hvis andre får mer er standard i slike avtaler. Selvfølgelig kommer de tre andre til å kreve å forhandle på nytt.

Les mer: Hvis Unio får mer, kan LO, YS og Akademikerne kreve det samme

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Det er inngått avtaler med tre av arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren. Arbeidsgiverne har ingen interesse av gå bort fra dette, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

– Det er inngått avtaler med tre av arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren. Arbeidsgiverne har ingen interesse av gå bort fra dette, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

Kai Hovden

Ingen kontakt mellom partene

Til nå har det vært null kontakt mellom Unio og motparten KS i kommunestreiken. Over 22.000 lærere og sykepleiere er i streik.

– Det er ingen kontakt mellom partene, bekreftet Unios forhandlingsleder Steffen Handal overfor NTB onsdag kveld, samme dag som streiken ble kraftig trappet opp.

Fredag i forrige uke gikk 7.390 Unio-medlemmer, blant dem mange lærere og sykepleiere, ut i streik fordi de mener tilbudet fra kommunenes interesseorganisasjon KS i lønnsoppgjøret er for dårlig.

Onsdag ble streiken utvidet til over 22.500 kommuneansatte. Mange skoler, barnehager, helseinstitusjoner og andre offentlige virksomheter har måttet stenge eller redusere tilbudet som følge av streiken.

Det er foreløpig ikke kjent om en ytterligere opptrapping er i vente. Dette må i så fall meldes inn minst fire dager i forkant.

Aktuelt: Kritikken hagler fra medlemmene. Forbundslederen svarer på hvorfor Skolenes landsforbund sa ja til oppgjøret

– Kan streike lenge

Handal vil ikke røpe hva strategien er framover, men sier Unio har økonomiske muskler til å kunne streike lenge.

– Vi vil fra dag til dag sikre at streiken har nødvendig kraft. Vi er beredt til å streike så lenge det trengs, forsikrer han.

Blant de streikende er nesten 2.150 sykepleiere, ifølge bladet Sykepleien. Sist gang sykepleiere streiket, i 2018, gikk det 28 dager før streiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd.

Det vil ikke bli nødvendig nå, mener Handal.

– Streikeuttaket er ansvarlig, og vi har gitt arbeidsgiverne nødvendige muligheter til å søke dispensasjon, påpeker han.

Null i reallønnsvekst

Resultatet i kommuneoppgjøret endte på 2,8 prosent, noe som er lik den anslåtte prisveksten i år. Dermed blir reallønna stående på stedet hvil, mens Unios krav var en reell vekst.

De andre forbundene – LO, YS og Akademikerne – godtok resultatet.

Det er første gang siden Unio ble dannet i 2001 at fagforbundet går til streik i et mellomoppgjør. I et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn.

I forkant av oppgjøret gikk særlig lærerne hardt ut fordi de mener at de har sakket uforholdsmessig akterut lønnsmessig sammenlignet med andre grupper. Både de og sykepleierne argumenterer med at det dårlige lønnsnivået nå går hardt utover rekrutteringen til yrkene.

Så langt har streiken stor støtte i befolkningen. En spørreundersøkelse fra Respons Analyse onsdag viser at nesten tre av fire, 74 prosent, støtter streiken.

Les også: Solberg: Nordmenn kan reise på harryhandel igjen i juni

KS: Umulig krav

I KS er derimot tonen at det er helt urealistisk, for ikke å si umulig, å innfri Unios krav.

Dersom lønna til de mange lærerne og sykepleierne skal økes, er det ifølge kilder i organisasjonen i realiteten bare to måter kommunene kan gjøre dette på:

* Å kutte lønna til andre kommunalt ansatte, som renholdere.

* Å kutte i tjenestetilbudet i kommunene.

Kommunene er nemlig lovpålagt å holde budsjettene i balanse. Økte utgifter til lærerlønn må derfor dekkes inn fra andre budsjettposter.

Handal avviser på sin side argumentet.

– KS vet godt hva som skal til for å komme i mål. De har også muligheten til å komme oss i møte ved å legge mer penger på bordet, slår han fast.

Aktuelt: Nå trenger vi en sterkere stat, mener en samlet venstreside i Norden

Ingen tro på staten

I KS tviles det også sterkt på om staten vil tre støttende til med økte bevilgninger til kommunene for å dekke opp for et lærerløft.

Det vil nemlig innebære at selve frontfagsmodellen, rammen som LO og NHO ble enige om i starten av årets lønnsoppgjør, sprenges.

I april ble NHO og LO enige om en ramme på 2,7 prosent.

Resultatet i kommuneoppgjøret ligger allerede litt over dette, påpeker KS-kilder overfor NTB.

Innsikt: Fire streiker som forandret norsk arbeidsliv

Kommuneoppgjøret:

* LO, YS og NHO ble i april enig om en ramme for årets tariffoppgjør på 2,7 prosent. Ettersom anslått prisvekst er 2,8 prosent, utgjør dette en svak reallønnsnedgang.

* De fire fagforbundene LO, Unio, YS og Akademikerne brøt forhandlingene med KS i slutten av april da KS ikke ville gå ut over rammen for frontfaget.

* I meklingen i slutten av mai ble resultatet for kommuneoppgjøret en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner. Dette ble godtatt av LO, YS og Akademikerne, mens Unio valgte å gå til streik.

* Også i Oslo-oppgjøret, som er et eget tariffområde, sa Unio nei til resultatet.

* Fredag 27. mai gikk 7.390 lærere og helsearbeidere ut i streik. Onsdag ble streiken trappet opp til å omfatte minst 22.500 Unio-medlemmer, hvorav rundt 1.800 i Oslo.

* Blant de streikende er nesten 2.150 sykepleiere.

* Ti fylkeskommuner, deriblant Oslo, samt kommunene Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Haugesund, Kristiansand, Porsgrunn, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund er berørt av streiken.

* Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning og har over 380.000 medlemmer på landsbasis, fordelt på 13 fagforbund.

Warning
Annonse
Annonse

Kommuneoppgjøret:

* LO, YS og NHO ble i april enig om en ramme for årets tariffoppgjør på 2,7 prosent. Ettersom anslått prisvekst er 2,8 prosent, utgjør dette en svak reallønnsnedgang.

* De fire fagforbundene LO, Unio, YS og Akademikerne brøt forhandlingene med KS i slutten av april da KS ikke ville gå ut over rammen for frontfaget.

* I meklingen i slutten av mai ble resultatet for kommuneoppgjøret en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner. Dette ble godtatt av LO, YS og Akademikerne, mens Unio valgte å gå til streik.

* Også i Oslo-oppgjøret, som er et eget tariffområde, sa Unio nei til resultatet.

* Fredag 27. mai gikk 7.390 lærere og helsearbeidere ut i streik. Onsdag ble streiken trappet opp til å omfatte minst 22.500 Unio-medlemmer, hvorav rundt 1.800 i Oslo.

* Blant de streikende er nesten 2.150 sykepleiere.

* Ti fylkeskommuner, deriblant Oslo, samt kommunene Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Haugesund, Kristiansand, Porsgrunn, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund er berørt av streiken.

* Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning og har over 380.000 medlemmer på landsbasis, fordelt på 13 fagforbund.