JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønn

Lønnsoppgjøret 2024: Slik har det gått så langt

Du skal få mer igjen for pengene du bruker. Det er en gjenganger i årets lønnsforhandlinger.
Økt kjøpekraft er gode nyheter for norske lønnsmottakere. De har knapt hatt noen reallønnsvekst siden 2015. Du har fått mer i lønn, men tillegget ditt har blitt spist opp av prisstigningen.

Økt kjøpekraft er gode nyheter for norske lønnsmottakere. De har knapt hatt noen reallønnsvekst siden 2015. Du har fått mer i lønn, men tillegget ditt har blitt spist opp av prisstigningen.

Colourbox

aslak@lomedia.no

Vårens lønnsoppgjør er i gang for fullt. 

Oppgjøret om Industrioverenskomsten var først ut, det er det som kalles frontfaget. Så følger resten av oppgjørene i alle andre bransjer. Da brukes ramma fra frontfaget som grunnlag for forhandlingene.

Frontfaget er forhandlingene mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO). Når forhandlingene om din og min lønn begynner hvert år, starter man med frontfaget.

Lønnsveksten de ble enige om, er utgangspunktet for alle andres lønnsvekst. 7. april ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige. Storstreiken i industrien ble dermed avblåst.

7 kroner mer per time

Resultatet for norske industriarbeidere ble et lønnstillegg på 5,2 prosent.

Dette ble partene i frontfaget enige om:

• Generelt tillegg til alle på 7 kroner per time.

• Lavlønnstillegg på 3,50 kroner er time.

• Samlet økning i offshoretillegg på 11 kroner per time.

• De fleste andre satser reguleres med 7,5 prosent

• Det skal i tillegg føres reelle lokale lønnsforhandlinger

• I dette oppgjøret er også reisebestemmelsene i avtalen forbedret.

I og med at Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anslått en prisvekst på 4,1 prosent i år, betyr det at reallønna kommer til å øke med god margin – med mindre det skjer noe dramatisk med prisveksten.

Økt kjøpekraft er gode nyheter for norske lønnsmottakere. De har knapt hatt noen reallønnsvekst siden 2015. Du har fått mer i lønn, men tillegget ditt har blitt spist opp av prisstigningen.

Ingen streik i byggebransjen

I det forbundsvise oppgjøret er det tariffavtalen i byggebransjen som kommer etter industrien.

Tre dager etter at det ble satt sluttstrek for forhandlingene i frontfaget, ble partene i Fellesforbundet og NHO Byggenæringen enige om en løsning

Også her fikk alle 7 kroner mer i timen. I tillegg økte minstelønna med 12 kroner.

– Dette er en god dag for bygningsarbeidere i Norge, sa forhandlingsleder Christian Justnes etter at forhandlingene var unnagjort og Fellesforbundet hadde kommet i mål med sine viktigste krav.

Også i år ble minstelønnssatsene jekket opp. Det innebærer følgende:

• Minste lovlige timelønn for en fagarbeider er 250 kroner timen

• En ufaglært med ett års erfaring i bransjen kan lønnes med 236 kroner timen

Økningen kommer fordi alle som går på minstelønn kan legge 12 kroner på den gamle lønna beløpene fra 1. april i år. Fellesforbundet mener dette er et solid løft som vil gi ringvirkninger i hele bransjen.

Bygningsarbeidere i Norge har fått et nytt lønnstillegg etter årets forhandlinger.

Bygningsarbeidere i Norge har fått et nytt lønnstillegg etter årets forhandlinger.

Erlend Angelo

Økt kjøpekraft i byggeindustrien

Minst 7 kroner mer i timen til alle, økt minstelønn og en kompetansereform som kan passe inn i byggeindustrien. Det var fasiten for arbeiderne i byggeindustrien etter enigheten i årets lønnsoppgjør. 

– Vi har innfridd målet om økt kjøpekraft gjennom et historisk lønnstillegg og en solid heving av minstelønnssatsene, sa forhandlingsleder Hege Espe i Fellesforbundet. 

Motparten, NHO Byggenæringen, syntes oppgjøret ble dyrt. Årsaken er at det er krevende tider for bransjen som lager materialene til dem som bygger. 

Et av Fellesforbundets hovedkrav har vært muligheten til å gi arbeidere lønnet videreutdanning. Nå skal et utvalg se på hvordan regjeringens kompetansereform kan fungere i byggeindustrien.

Aktuelt: Eimante (24) lever så sparsommelig hun kan – likevel strekker ikke elektrikerlønna til

Høyere tillegg i Riksavtalen

Arbeidstakersiden og NHO Reiseliv til slutt kom til enighet i årets lønnsoppgjør for Riksavtalen. Det er tariffavtalen for ansatte i hoteller, restauranter, uteliv, kantiner og catering.

Dermed slipper over 1500 servitører, resepsjonister, renholdere, kokker og bartendere å gå ut i streik.

Ansatte i noen av de dårligst betalte jobbene i Norge får nå et generelt tillegg på 7 kroner i lønn. 

Avtalen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv hever også minstelønna og gir høyere tillegg for nattevakter, skiftarbeid, fagbrev og ansiennitet.

– Dette resultatet sørger for et lønnsløft som vil merkes av alle i bransjen, sa forhandlingsleder Clas Delp i Fellesforbundet etter å ha meklet med motparten i 11 timer på overtid.

Dette er de blitt enige om:

• Generelt tillegg på 7 kroner for alle

• Minstelønnssats for de med 2 års praksis heves med 8 kroner (inkludert det generelle tillegget)

• Minstelønnssats for de med mer enn 4 års praksis heves med 10,50 kroner (inkludert det generelle tillegget)

• Nytt fagbrevtillegg heves til 10 kr

• Tilleggene for kveld, helg og natt økes med 10 prosent

• Det skal i tillegg føres reelle lokale lønnsforhandlinger 

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten (t.v.) og LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen ble til slutt enige.

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten (t.v.) og LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen ble til slutt enige.

Ole Palmstrøm

Nesten 14.000 kroner til alle

De forhandlet hele natta, men arbeidsgiverforeningen og arbeidstakerne ble til slutt enige om ny lønn for over 200.000 ansatte som jobber i Spekter-virksomhetene

Det sentrale tillegget på årslønna ble satt til 13.650 kroner.

Ifølge LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen er dette sentrale tillegget i tråd med frontfaget.

– Mange opplever trangere økonomi, og økt kjøpekraft er det viktigste i årets lønnsoppgjør, sa hun etter å ha forhandlet på vegne av 55.000 LO-medlemmer i dette oppgjøret.

LO-forbundene som organiserer i Spekter hadde med seg krav om lavlønnstillegg inn i forhandlingene, men det fikk de ikke på sentralt nivå i år.

LO Stat fikk også gjennomslag for kravet om at det skal startes et arbeid med en etter- og videreutdanningsreform også i Spekter-området.

I tillegg til selskaper som Vy, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, sykehusene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter i oppgjøret.

Mye delt: Får du dette fradraget? Her kan det være penger å hente

Bussjåførenes lønnsøkning

Bussbransjen får en økt timelønn på 11 kroner etter at det ble enighet i lønnsforhandlingene mellom Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter.

– Vi har fått et solid lønnsløft for samtlige medlemmer på avtalen. I tillegg har vi fått innfridd etter- og videreutdanningskravet og de viktigste tekniske kravene vi gikk inn i forhandlingene med, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet.

Her er noe av det partene ble enige om:

• 7 kroner i timen i generelt tillegg fra 1. april.

• 4 kroner i timen i normallønnstillegg fra 1. april.

• Alle minstelønnssatser reguleres med 11 kroner i timen fra 1. april.

• Matpengesatsen økes til 107 kroner.

• Rutebussjåfører gis per 01. april 2025 et tillegg på 4,50 kroner per time. Dette kommer i tillegg til resultatet i mellomoppgjøret i 2025.

Kontoransatte har fått ny lønn

Handel og Kontor (HK) og NHO er enige i lønnsoppgjøret til om lag 3.000 kontor- og logistikkansatte som er omfattet av standardoverenskomsten.

Dette er HK og NHO enige om:

• Generelt tillegg på 7 kroner i timen. Dette tillegget vil alle på overenskomsten garantert få. Tillegget er i tråd med frontfaget, ifølge Beckham.

• Garantilønnssatsene reguleres opp med 4,7 prosent. I pressemeldinga til HK kan du se tabellen med de nye satsene.

• Et partsutvalg skal sette i gang med arbeidet med å se på kompetanse.

• Det såkalte idrettsbilaget som regulerer pensjonen til ansatte i idretten forblir i tariffavtalen. Et utvalg skal gjennomgå bilaget.

• Et utvalg skal gjennomgå hele tariffavtalen for å modernisere og forenkle den. Avtalen bærer preg av at det er den eldste HK har med NHO, ifølge Beckham.

• HK fikk ikke gjennomslag for lønn når man er borte på grunn av planleggingsdager i barnehage, SFO/AKS og grunnskole.

• HK avviste også en rekke av NHO sine krav om endringer i tariffavtalen.

Standardoverenskomsten organiserer kontor- og logistikkansatte i en rekke bransjer. Alt fra bedriftsidrett til produksjonsbedrifter. Dette er avtalen mellom HK og NHO som omfatter flest medlemmer.

Ingen streik i varehandelen

Ti timer etter at fristen for å bli enige under meklingen gikk ut, ble Handel og Kontor (HK) og arbeidsgiverorganisasjonen Virke enige om årets lønnsoppgjør for butikk-, kontor- og lageransatte.

Dette ble partiene enige om:

• Et generelt tillegg på 4 kroner i timen til alle.

• Minstelønnssatsene i tariffavtalene økes slik:

Lønnstrinn 1-4 økes med 6 kroner i timen (inkludert det generelle tillegget).

Lønnstrinn 5 øker med 9 kroner i timen (inkludert det generelle tillegget).

Lønnstrinn 6 økes med 12,45 kroner i timen (inkludert det generelle tillegget).

Tilleggene som ble gitt fra 1. februar som følge av garantilønnssatsene i tariffavtalen er inkludert i disse trinnøkningene.

– Med dette har vi klart å sikre medlemmene økt kjøpekraft, sier HK-leder Christopher Beckham til HK-Nytt.

Kommuneansatte med ny lønn

Alle ansatte i kommunal sektor er sikret et tillegg i årslønna på mellom 21 000 og 37 000 kroner. Det er fasiten etter forhandlingene i kommuneoppgjøret

Resultatet er på nivå med årets frontfagsoppgjør.

LO Kommune er også fornøyd med likelønnsprofilen i oppgjøret og enigheten om å styrke arbeidet for at ansatte skal få hele stillinger. Det er også satt av penger til lokale forhandlinger.

Kommuneoppgjøret er Norges største lønnsoppgjør, og LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området. LO kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor.

– Det har vært viktig for LO Kommune å sikre at hele laget får et godt lønnsoppgjør, ikke bare enkeltgrupper, sier leder Mette Nord.

Ansatte i Posten har fått ny lønn

Alle Posten-ansatte får minst 26.000 kroner mer i året. Det er resultatet etter at Fagforbundet og Posten ble enige om de lokale tilleggene.

Dette er noe av det som er avtalt:

• De som tjener under 520.000 kroner i året får 26.000 kroner i tillegg (inkludert tillegget som er avtalt i A-delsforhandlingene).

• De som tjener over 520.000 kroner i året får et tillegg på 5 prosent (inkludert tillegget som er avtalt i A-delsforhandlingene).

• Endringer på ansiennitetsstigene gir et ekstra løft til de med ansiennitet på mellom to og åtte år.

• Ubekvemstillegget for arbeid på morgen og kveld er økt, til 25 kroner i timen.

• Posten skal øke innbetalingen i pensjonsordningen for de ansatte.

• All avtalt reisetid skal nå regnes som arbeidstid.

• Potten Posten-ansatte kan søke om stipend til kompetanseheving fra økes.

Fagforbundet Post og finans organiserer rundt 7000 ansatte i Posten-konsernet.

Høyere lønn og mer makt i storindustri

Norsk Industri og LO-forbundet IE & FLT forhandlet på overtid, men ble til slutt enige om ny lønn og vilkår.

Over 7700 medlemmer i store industrikonsern som Hydro, Elkem, Yara, Eramet, Bilfinger og Alcoa er omfattet av elektrokjemisk overenskomst.

Oppgjøret sikrer et generelt tillegg på minimum 7 kroner for alle ansatte på overenskomsten.

Beløpet vil bli justert for uketimetall og skiftordninger. I tillegg får skifttillegget et løft på 6 prosent.

– Det er et godt økonomisk oppgjør, sier forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet IE & FLT. Han ledet forhandlingene for forbundet.

Denne lønnsøkningen kommer i tillegg til det de lokale klubbene får forhandlet fram med ledelsen på sin bedrift.

Økt kjøpekraft for finansansatte

Fagforbundet og Handel og Kontor er blitt enige med Finans Norge om lønn og arbeidsvilkår.

De ansatte i banker og finansinstitusjoner får et tillegg på 2,65 prosent, men minimum 15.000 kroner med virkning fra 1. mai.

I resultatet er cirka 53 prosent gitt som et sentralt tillegg, mens resten skal forhandles lokalt.

Fagforbundet forhandlet sammen med Handel og Kontor. LO-forbundene organiserer 2.300 medlemmer, og resultatet er det samme resultatet som Finansforbundet.

Får minimum 15.000 kroner mer i året

De ansatte i banker og finansinstitusjoner får en lønnsøkning på minimum 15.000 kroner i året.

Det er klart etter at forhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene Finansforbundet og LO-forbundene Handel og Kontor og Fagforbundet er gjennomført med arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge.

Lønnstillegget utgjør 2,65 prosent lønnsøkning, litt mer enn halvparten av ramma på 5,2 prosent som ble avtalt i frontfaget.

Christopher Beckham, leder Handel og Kontor og forhandlingsleder for de to LO-forbundene, er fornøyd med resultatet.

Han understreker at de tillitsvalgte nå må sørge for å ta ut ytterligere lønnsøkning på arbeidsplassene.

LO-forbundene, som organiserer 2.300 medlemmer, har fått nøyaktig det samme resultatet som Finansforbundet.

Saken vil bli oppdatert når flere lønnsoppgjør er i mål.

Warning
Annonse
Annonse