JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

SVs landsmøte 2021

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra SVs landsmøte

SV vil avvikle bemanningsbransjen og øke formuesskatten. Se flere viktige vedtak fra partiets landsmøte.
SV og leder Audun Lysbakken vil delta i en ny regjering som går inn for «en kraftfull politikk for forandring i Norge».

SV og leder Audun Lysbakken vil delta i en ny regjering som går inn for «en kraftfull politikk for forandring i Norge».

Jan-Erik Østlie

aslak@lomedia.no

SVs landsmøte er over, og dermed er også hovedlinjene i partiprogrammet for neste stortingsperiode fra 2021–2025 vedtatt. Dette er noen av de viktigste vedtakene:

Tannhelsereform

SV vil at det skal innføres et tak på kostnader til nødvendig tannbehandling. Det skal skje i påvente av en større reform der utgiftene til tannhelse blir dekket av folketrygden i tråd med andre helseutgifter.

Partiet vil starte tannhelsereformen med et tilbud til unge under 26 år og eldre over 75 år.

Mye lest: Vi har fått en ulikhetskrise etter åtte år med Erna, mener SV. Slik svarer regjeringen

Skatt

Landsmøtevedtaket er økt skatt på formue, arv, utbytte og eiendom. SV går inn for å fjerne rabatten på aksjer og driftsmidler.

Skattelette skal gis til alle som tjener under 600.000 kroner. Progressiv skatteøkning for inntektene over denne grensa. Bunnfradraget på skatt på arv er fem millioner kroner.

SVs intensjon er å flytte pengene fra dem som har mest til felles velferd fordi det har en utjevnende effekt.

Mye delt: 70 000 kan miste feriepenger på dagpenger. Løsningen er enkel, mener Fellesforbundet

Arbeidsliv

SVs landsmøte går inn for å sikre lovfestet og reell rett til heltid.

Partiet vil styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven ved å stille krav om at arbeidsgiver må sannsynliggjøre sitt behov for deltidsstilling. Alle landets kommuner skal vedta en strategi for heltidskultur, i tillegg til at det opprettes en statlig økonomisk tilskuddsordning for prosjekter for heltid.

SV sier ja til å avvikle bemanningsbransjen. Spesielt utsatte bransjer skal skjermes totalt inntil dette er gjennomført. Bruk av slik innleie for øvrig skal begrenses til reelle vikariater.

Partiet går inn for å tillate utvidet innleie mellom reelle produksjonsbedrifter etter avtale med tillitsvalgte i fagforening med innstillingsrett. Brudd på bestemmelsene skal straffes.

SV-flertallet på landsmøtet vil ha en jobb- eller opplæringsgaranti som del av det rettferdige grønne skiftet og kraftige offentlige investeringer i jobbskapende grønne industrier.

Alle tendenser til løsarbeidersamfunn som høyreregjeringens frislipp i drosjenæringen har ført til, skal rettes opp igjen. SV vil få på plass et seriøsitetskrav for taxinæringen i samråd med bransjen.

Denne skaper debatt: Kulturministeren «glemte 1. mai». Men nevnte id og ortodoks påske

Nav

Landsmøtet går inn for å sikre tilstrekkelige ressurser og nok ansatte ved NAVs lokalkontor, slik at folk får individuell oppfølging og bistand til å komme i jobb.

SV ønsker å reversere regjeringens innstramminger i arbeidsavklaringspenger (AAP) og sørge for at alle er ferdig avklart før stønaden opphører. Satsen på dagpenger skal økes til 80 prosent av inntekt opp til 3G (300.000 kroner).

Tilgjengeligheten til Nav skal styrkes både fysisk og digitalt, ved siden av at tjenestene må bli mer brukervennlige.

Fått med deg denne? Ann Jeanette måtte stoppe lånet da sykepengene ikke kom: – Fikk beskjed om at jeg kunne gå på «sosialen»

Pensjon fra første krone

SV vil innføre opptjening av pensjon fra første krone og sørge for at tjenestepensjon tjenes opp på all inntekt, uavhengig av alder, stillingsstørrelse og varighet.

Flertallet vil også fjerne underreguleringen av pensjon for å sikre at pensjonistene ikke blir hengende etter andre grupper i kjøpekraft.

Boligmarkedet

Det skal bli enklere å komme seg inn på boligmarkedet. SV vil derfor at Husbanken gjenreises og styrkes som en motor i sosial boligpolitikk.

Lånerammen skal utvides, og det må igjen åpnes for at flere grupper kan få startlån.

En sterk fagbevegelse

SV har vedtatt å øke organisasjonsgraden og gi fullt fradrag for fagforeningskontingent.

Oversikt: Her er de viktigste vedtakene fra Venstres landsmøte

Gratis SFO

SVs landsmøte går inn for gratis SFO i hele landet. I kommende stortingsperiode vil SV gå inn for gratis halvdagsplass. Staten skal ta regningen. Målet er at hele SFO blir gratis, noe som SV mener at vi koste rundt åtte milliarder kroner. 5,4 milliarder kroner er anslått kostnad for gratis halvdagspass, ifølge SV-leder Audun Lysbakken.

Vindkraft på land

SVs landsmøte sa nei til storskala vindkraft på land. Partiet vil føre en restriktiv linje for vindkraft, men sier ikke nei til alt.

SV godtar nå «bare» småskala vindkraft på industrialiserte områder på svært strenge vilkår. Det skal skje der det er «helsemessig og sikkerhetsmessig forsvarlig og der det er lokalt ønske om det». Det blir en vurdering fra sak til sak med slike utbygginger.

Oversikt: Dette var de viktigste vedtakene på Aps landsmøte

Havvind

SVs landsmøte vil «utrede om noen områder kan egne seg til offshore havvind». Disse områdene skal ikke være nær kysten, og det er en forutsetning at viktige natur- og næringsverdier ikke undergraves. Etablering skal bidra til å nå viktige mål for verdiskapning.

Flertallet på landsmøtet er også for at oljenæringen må gis pålegg om å bygge ut like mye offshore havvind som den trenger til elektrifiseringen. Investeringene må næringen selv betale for.

Undersøkelse: Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Petroleumsvirksomhet

SV vil at Norge ikke skal gi flere lete- eller utvinningstillatelser for ny olje- og gassutvinning på norsk sokkel.

«Utvinningstillatelser skal ikke forlenges automatisk, men vurderes etter strenge krav til lønnsomhet og påvirkning på klima og miljø. Alle søknader om forlengelse av utvinningstillatelser som strider mot 1,5-gradersmålet, skal stanses», fastslås det videre.

Utslippene på sokkelen skal, ifølge vedtaket fra landsmøtet, reduseres «gjennom redusert produksjon, økt CO2- avgift, og elektrifisering ved bruk av offshore havvind».

Partiet vil ikke sette noen sluttdato for oljeproduksjonen.

Grasrotparti: Medlemmene skal bestemme om SV skal gå i regjering. – Helt naturlig for et grasrotparti, mener Lysbakken

Et rettferdig grønt skifte

SV vil styrke den økonomiske politikken og statsbudsjettet etter målene i Paris-avtalen, etablere et klimabudsjett og utrede klimajobb- og opplæringsgaranti for arbeidstakere i Norge.

En industri- og investeringsplan skal sikre dagens industriarbeidere jobb. Målet er å skape nye arbeidsplasser innenfor industrien hvert år fram mot 2030.

Abort

Abortnemndene skal avskaffe, og kvinnen skal selv avgjøre om abort skal tas fram til dagens «yttergrense for lovlig abort». Den er i dag i uke 22.

«Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres», lyder vedtaket videre.

Warning
Annonse
Annonse