JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Liv Bjørnhaug Johansen har skrevet bok om hvordan det har vært å være helsearbeider under koronapandemien. Koronakommisjonen peker på mange av de samme problemstillingene som sykepleieren tar opp i boka «Den lange vakta».

Liv Bjørnhaug Johansen har skrevet bok om hvordan det har vært å være helsearbeider under koronapandemien. Koronakommisjonen peker på mange av de samme problemstillingene som sykepleieren tar opp i boka «Den lange vakta».

Siv Dolmen

Ny bok: Den lange vakta

Sykepleier Liv skrev om koronahverdagen i helsevesenet: – Virkelig bekymra for ansatte i eldreomsorgen

Etter å ha arbeidet med boka «Den lange vakta», er Liv sykepleier og forfatter Bjørnhaug Johansen ikke nådig i sin dom av norsk helsevesen.21.04.2021
14:15
21.04.2021 14:59

marte.bjerke@fagbladet.no

Diagnosen Liv Bjørnhaug Johansen setter på norsk helsevesen er alt annet enn oppløftende. Nå retter Koronakommisjonen pekefingeren mot flere av problemstillingene sykepleieren tar opp i boka «Den lange vakta». Særlig bekymra er hun for kollegene i eldreomsorgen.

– Koronapandemien har gått bra på grunn av dem som jobber i helsevesenet, ikke på grunn av myndighetenes håndtering, sier hun.

Liv Bjørnhaug Johansen er sykepleier på Drammen sykehus og temaredaktør i tidsskriftet Sykepleien.

I februar ga hun ut boka Den lange vakta – en personlig fortelling om arbeidet på innsiden av sykehuset under pandemien. Her møter vi pasienter på sengekanten, slitne og frustrerte ansatte som har mista følelsen av kontroll over egen arbeidshverdag, og en ledelse som befinner seg et sted oppe i etasjene.

Flere sykepleiere er intervjuet på de drøye 200 sidene. Samtalene som gjorde sterkest inntrykk, var dem forfatteren hadde med ansatte i eldreomsorgen.

– Etter arbeidet med utgivelsen er det denne gruppa av helsearbeidere jeg virkelig er bekymra for. De er kjempepressa, sier Bjørnhaug Johansen over Zoom fra hjemmekontoret.

Les også: Sykehjemmet fikk skrekkbeskjeden: «Du har en medarbeider som er smittet. Hva har du tenkt til å gjøre med det?»

Koronakommisjonen: Liten oppmerksomhet om kommunale tjenester

Også Koronakommisjonen peker på utfordringer i kommunehelsetjenesten: Mangel på smittevernutstyr og smittevernplaner og et høyt antall ansatte i deltidsstillinger som gjør smittevernarbeidet utfordrende. Samtidig kritiserer kommisjonen regjeringen for å ha hatt for liten oppmerksomhet om den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

«Det kan virke som statlige myndigheter har konsentrert seg om spesialisthelsetjenesten (...)», står det i rapporten som ble lagt fram for statsminister Erna Solberg onsdag 14. april. Sykehjemmene får ros for sin håndtering, selv om de ikke var forberedt på pandemien.

Les også: Sykepleierforbundet skuffet og forundret over korona-rapporten

Kommunehelsetjenesten – mange oppgaver, magre ressurser

Det er ikke bare smitteverntiltakene som har gjort hverdagen krevende for hjemmesykepleien og sykehjemmene. Også selve nedstengingen har rammet pasienter og ansatte.

Dagtilbud, rehabiliterings- og treningstilbud forsvant da pandemien traff Norge. «Vi sto alene igjen med alt» – slik beskriver en sykepleier i hjemmesykepleien tilværelsen i Bjørnhaug Johansens bok.

Koronapandemien har ikke virvlet opp så mange nye problemstillinger – den har først og fremst tydeliggjort det alle veit, mener forfatteren.

– I kommunehelsetjenesten er det mangel på kontinuitet som følge av mange deltidsstillinger. Dette går ut over det faglige tilbudet. Det siste tiårets effektivisering av helsetjenesten, og særlig samhandlingsreformen, har økt presset på kommunehelsetjenesten uten at rammen egentlig er blitt endra. Man må erkjenne hvor syke pasientene som sendes til kommunen er og rigge helsetjenesten på en annen måte. I kommunehelsetjenesten er det veldig mange virkelig krevende oppgaver som utføres med veldig magre ressurser, sier Bjørnhaug Johansen.

Les også: Ansatte møtte på jobb mens de var smittet av koronaviruset – med ledelsens velsignelse

– Lav bemanning er det store problemet

Boka Den lange vakta er på den ene siden en uforbeholden kjærlighetserklæring til sykepleieryrket, på den andre siden et oppgjør med et helsevesen som setter økonomi først.

For få hender har vært et problem lenge før pandemien, mener Bjørnhaug Johansen. Lite har skjedd det siste året: «Vi er tilbake der vi var, bare mer slitne», skriver hun i boka.

– Har helsevesenet lært noe av koronapandemien?

– Man kan jo lure litt. Mange av de problemene som var der fra starten, ble ikke løst underveis. Vi fikk nok mer smittevernutstyr etter hvert, men det store problemet er bemanning, mener Bjørnhaug Johansen, som tar til orde for bemanningsnormer i helsevesenet.

Samtidig handler det om å bruke de menneskelige ressursene på en mer fornuftig måte:

– Ikke sett sykepleiere eller helsefagarbeidere til å steke vafler eller rydde i bøttekottet. Pleie- og omsorgskompetanse må få høyere status. Det har ingen plass i regnskapet, men å pleie pasientene er kanskje det viktigste vi gjør, påpeker sykepleieren.

Les også: Solberg om importsmitte: Det er ting vi kunne gjort litt bedre

– De som kan faget, har for lite de skulle sagt

Bjørnhaug Johansen kjenner seg igjen i Koronakommisjonens rapport og mener den peker på noen sentrale læringspunkter for framtida.

– Jeg må si at mye av det passer godt med det jeg har pekt på i boka, sier hun.

Kommisjonen skriver blant annet at sykehusene var dårlig forberedt på en pandemi.

– Det er også min opplevelse: Her har ingen voksne tenkt på forhånd, selv om det ikke er så lenge siden svineinfluensaen og sarsepidemien, sier Bjørnhaug Johansen.

Ledelsene ved sykehusene peker i likhet med sykepleieren på mangelen på personell som et overgripende problem. Nå må både ledelse og myndigheter orientere seg mot dem som jobber tettest på pasienten, mener forfatteren:

– Mye av problemet er at de som kan faget, har for lite de skulle ha sagt. Alt kommer ovenfra. Det er langt fra dem som tar beslutningene til dem som opplever konsekvensene av dem.

Les også: Bruken av vikarer utgjør en stor smittefare for omsorgssektoren, mener helsepolitikeren fra Ap

Det vanskelige smittevernet

Sykepleieren er også opptatt av å få fram hvor vanskelig smittevern egentlig er.

– Bare det å få med et matbrett ut fra et isolat og hele veien til vaskemaskinen krever trening.

Når lederne ved sykehjemmene som har hatt smitte, sier at de har gjort alt riktig og likevel fått smitte inn, tenker jeg at nei – det går nesten ikke an. Jeg tror knapt det er mulig å gjøre alt riktig ved et sykehjem uten pasientrom med sluser og personell som er trent på å jobbe i isolater. Vi har ikke tatt inn over oss hvor vanskelig smittevern er og at det må trenes på.

– Hadde ikke orka å jobbe fulltid som sykepleier

– Hva er din største bekymring for framtidas helsevesen?

– Å miste folka. Hvis rovdriften på de ansatte fortsetter, kommer vi til å miste veldig mye kompetanse, og det kommer til å gå ut over pasientsikkerheten. Vi får rett og slett en helsetjeneste som produserer mye behandling, men som også gir mange komplikasjoner, pasientskader og mye lidelse, mener Bjørnhaug Johansen.

Selv er hun usikker på om hun hadde orka å jobbe 100 prosent som sykepleier i dagens helsevesen.

– Dette snakket om frivillig deltid provoserer meg. De jeg kjenner jobber ikke deltid fordi de vil ha masse fri og synes de tjener greit. De gjør det fordi de ikke orker å stå i en 100-prosentstilling, sier Bjørnhaug Johansen.

Les også: 13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Koronakommisjonens budskap i 17 punkter

1. Myndighetenes håndtering av pandemien har samlet sett vært god.

2. Myndighetene visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Likevel var de ikke forberedt da den omfattende og alvorlige covid-19-pandemien kom.

3. Regjeringen har i beredskapsarbeidet ikke tatt hensyn til hvordan risiko i én sektor avhenger av risikoen i andre sektorer.

4. Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi.

5. Kommisjonen vurderer at det var riktig å sette inn inngripende smitteverntiltak 12. mars 2020.

6. Beslutningene om å innføre de inngripende smitteverntiltakene 12. mars 2020 skulle vært truffet av regjeringen, ikke Helsedirektoratet.

7. I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene.

8. Under covid-19-pandemien har norske myndigheter brukt smitteverntiltak i et omfang som ingen hadde forestilt seg eller planlagt for.

9. Kommisjonen mener myndighetene jevnlig må vurdere strategien for hvordan pandemien håndteres.

10. Det er en styrke at kommunene har et stort ansvar for smittevern i Norge.

11. Smittevernloven har vært et viktig verktøy i krisehåndteringen, men den bør revideres.

12. Myndighetene har samlet sett lyktes godt med kommunikasjonen ut til befolkningen.

13. Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020.

14. Alle er berørt av pandemien, men den har rammet skjevt.

15. Barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet for dem som er unge i dag.

16. De økonomiske kostnadene ved pandemien blir høye.

17. Det er for tidlig å konkludere om de langsiktige konsekvensene av pandemien.

Kilde: Koronakommisjonenes rapport

De jeg kjenner jobber ikke deltid fordi de vil ha masse fri og synes de tjener greit. De gjør det fordi de ikke orker å stå i en 100-prosentstilling.

Liv Bjørnhaug Johansen

Bare det å få med et matbrett ut fra et isolat og hele veien til vaskemaskinen krever trening.

Liv Bjørnhaug Johansen

21.04.2021
14:15
21.04.2021 14:59

Koronakommisjonens budskap i 17 punkter

1. Myndighetenes håndtering av pandemien har samlet sett vært god.

2. Myndighetene visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Likevel var de ikke forberedt da den omfattende og alvorlige covid-19-pandemien kom.

3. Regjeringen har i beredskapsarbeidet ikke tatt hensyn til hvordan risiko i én sektor avhenger av risikoen i andre sektorer.

4. Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi.

5. Kommisjonen vurderer at det var riktig å sette inn inngripende smitteverntiltak 12. mars 2020.

6. Beslutningene om å innføre de inngripende smitteverntiltakene 12. mars 2020 skulle vært truffet av regjeringen, ikke Helsedirektoratet.

7. I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene.

8. Under covid-19-pandemien har norske myndigheter brukt smitteverntiltak i et omfang som ingen hadde forestilt seg eller planlagt for.

9. Kommisjonen mener myndighetene jevnlig må vurdere strategien for hvordan pandemien håndteres.

10. Det er en styrke at kommunene har et stort ansvar for smittevern i Norge.

11. Smittevernloven har vært et viktig verktøy i krisehåndteringen, men den bør revideres.

12. Myndighetene har samlet sett lyktes godt med kommunikasjonen ut til befolkningen.

13. Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020.

14. Alle er berørt av pandemien, men den har rammet skjevt.

15. Barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet for dem som er unge i dag.

16. De økonomiske kostnadene ved pandemien blir høye.

17. Det er for tidlig å konkludere om de langsiktige konsekvensene av pandemien.

Kilde: Koronakommisjonenes rapport
Mest lest

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Torgrim Halvari/NOF

Charles vant i retten. Nå øker pensjonen med flere tusen

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Torgny Hasås

Sara plukket bær i Norge: Hevder hun mistet bonusen da samboeren ble syk

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

Nina Hanssen

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap: – Dette bør bekymre Støre

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

Ida Bing

Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Kai Hovden

Kraftselskapene er positive til fastpris på strøm for husholdninger

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

Marit Hommedal / NTB

Mohn takker for seg i Tankesmien Agenda

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

privat

Lene Elin ble stolt da sjefen slo tilbake mot hijab-hatet

Debatt

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Jan-Erik Østlie

«Forstår Vedum den norske modellen?»

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Halvard Alvik/NTB

Norges Hytteforbund mener staten har brutt Grunnloven

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

Ole Palmstrøm

LO-lederen til Stortinget: – Ikke kast bort tida på politisk spill

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Jan-Erik Østlie

Tillitsvalgt Johan Henry jubler: Arbeidsgiveren har begynt å ansette i stedet for å leie inn

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

Guro Gulstuen Nordhagen

Avverget oppsigelser på flyplass, inntil videre: – En usikkerhet ansatte må leve med

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

Morten Hansen

Fagorganiserte Viktor og Ørjan ble nektet kurs-fri med lønn

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet


Flere saker