JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Her vil Kaefer Energy leige inn frå bemanningsbyrå utan avtale med tillitsvalte for fagforeininga.

Her vil Kaefer Energy leige inn frå bemanningsbyrå utan avtale med tillitsvalte for fagforeininga.

Equinor

Bemanningsbyrå

Selskap avtalte ikkje innleige med tillitsvalde: ­– Forsøk på å omgå lovendringane

Selskapet skuldar på arbeidsministeren.22.05.2023
08:40
23.05.2023 13:49

tormod@lomedia.no

Frå 1. april vart reglane for innleige stramma inn, og overgangsreglane for allereie inngåtte avtaler går ut 1. juli.

Da er det berre lovleg med innleige frå bemanningsbyrå når bedrifta har tariffavtale og ei skriftleg og tidsavgrensa avtale med tillitsvalde.

I slutten av april inngjekk Kaefer Energy ei avtale om innleige frå bemanningsbyrå på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Det oppsiktsvekkande er at avtala er inngått med verneomboda på installasjonen, ikkje dei tillitsvalde for Fellesforbundet som ISO-selskapet (isolasjon, stillas og overflatebehandling) har inngått tariffavtale med.

Magasinet for fagorganiserte har sett avtala.

– Omgår lovendringa

Over mange år har bedriftsleiinga og Fellesforbundet-klubben ikkje klart å bli einige om innhaldet i ei innleigeavtale.

­– Dette er eit forsøk på å omgå lovendringane, meiner sekretær Atle Rostad i klubben om avtala med verneomboda.

HR-sjef Thorbjørn Jensen viser i ein epost til at arbeidsministeren fleire gongar har stadfesta at avtaler om innleige kan bli inngått med andre grupper enn fagorganiserte.

«Etter departementets vurdering kan det ikke stilles et krav om at avtalen om innleie må inngås med en fagforeningstillitsvalgt eller at den tillitsvalgte må være organisert i fagforeningen som har inngått tariffavtalen», heiter det i det siste av to skriftleg svar frå Marte Mjøs Persen til Stortinget.

Svara hennar kom overraskande på LO.

– Dette svaret er noko heilt anna enn vi har blitt førespegla i to år. Om initiativet til Kaefer-leiinga er innafor, må regjeringa gjere eit hastearbeid for å tette smottholet. Elles forsvinn heile meininga med lovendringa, meiner Rostad.

Arbeidsdepartementet viser til svara frå statsråden til Stortinget, og skriv i ein epost at verken statsråden eller departementet kan kommentere enkeltsaker nærmare eller om dei er lovlege.

Bemanningsbyrå i hardt vær: 100 filippinske helsearbeidere kan bli utvist fra Sverige

Kven er tillitsvalt?

Av arbeidsmiljølova har det lenge gått fram at bedrifter som er bunde av tariffavtale, kan inngå skriftleg avtale om tidsavgrensa innleige mellom arbeidsgivar og tillitsvalde.

Frå 1. januar 2019 vart det lagt til at tariffavtala må vere inngått med ei fagforeining med innstillingsrett etter arbeidstvistlova. Det betyr at fagforeininga må ha meir enn 10.000 medlemmar. Og det var ein siger for LO som rapporterte om husforeiningar (ikkje tilknytt eit fagforbund) der tillitsvalde opplevde press for å godkjenne innleige.

Det står også i lova at dei tillitsvalde må representere eit fleirtal av den arbeidskategorien innleiga gjeld.

– Brot på tariffavtala

LO-nestleiar Steinar Krogstad meiner at svaret frå arbeidsministeren ikkje nødvendigvis betyr at arbeidsgivarane kan gå til uorganiserte for å inngå avtale om innleige.

– Vår haldning er at svaret hennar dreier seg om situasjonar der det ikkje er 50 prosent organiserte innanfor den arbeidskategorien innleiga omfattar. Det er riktig at lova ikkje har ei klar og god definisjon på kva ein tillitsvalt eller tariffavtale er.

– Men svaret hennar går ikkje inn i at tariffavtalene har bestemmingar om kva ein tillitsvalt er og korleis innleige skal skje. Verksemdene må ta omsyn til tariffavtala. Om ikkje, er det eit tariffbrot, og vi har ein tvist.

Tvistar rundt tariffavtala kan partane ta til Arbeidsretten for ei endeleg avgjerd.

– Vi har over år meint at tillitsvaltomgrepet i arbeidsmiljølova er utan innhald. Ein bør generelt vurdere behovet for å presisere omgrepa tariffavtale og tillitsvalt, seier LO-nestleiaren.

Vil ha forbod mot innleige

Innleige frå bemanningsbyrå vart forbode på byggeplassar i Oslo-området i år.

No må regjeringa forby innleige frå bemanningsbyrå også i ISO-bransjen, meiner tillitsvalt Atle Rostad.

– Når arbeidsgivarsida utan skruplar utforskar alle omvegar, berre understrekar det poenget i vårt allereie godt grunngitte krav om at slik innleige bør bli forbode på dette området. Regjeringa nemnde sjølv ISO-bransjen som en kandidat i høyringsnotatet før lovendringa, påpeikar han.

Innleide Øyvind: Krevde like bra betaling som de fast ansatte. Nå får han støtte i retten

Nye reglar

Det er moglegheita til innleige frå bemanningsbyrå til arbeid av mellombels karakter, som no har blitt fjerna frå arbeidsmiljølova.

Formålet med innstramminga er «å begrense bruken av innleie som fortrenger faste ansettelser, og dermed sikre at fast og direkte ansettelse er den sentrale ansettelsesformen i norsk arbeidsliv». Innstramminga har «også til formål å forhindre misbruk og omgåelse av innleiereglene», ifølge lovproposisjonen til regjeringa.

22.05.2023
08:40
23.05.2023 13:49

Nye reglar

Det er moglegheita til innleige frå bemanningsbyrå til arbeid av mellombels karakter, som no har blitt fjerna frå arbeidsmiljølova.

Formålet med innstramminga er «å begrense bruken av innleie som fortrenger faste ansettelser, og dermed sikre at fast og direkte ansettelse er den sentrale ansettelsesformen i norsk arbeidsliv». Innstramminga har «også til formål å forhindre misbruk og omgåelse av innleiereglene», ifølge lovproposisjonen til regjeringa.
Mest lest

Anne Myklebust Odland

Mor ble innlagt i psykisk helsevern. Da flyttet barnevernet inn til far og babyen

Debatt

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Helena Yankovska/Unsplash

Jeg fryder meg over middelklassens økonomiske krise

Hanna Skotheim

Forsinkelser i utbetalinger

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

Eirik Dahl Viggen

Sykefravær: Arbeidsgivere kutter i egenmeldingsdager

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Colourbox

Lønnshopp før sommarferien: Sjekk den nye minstelønna i ni bransjar

Brian Cliff Olguin

Kristin jobber gratis 240 timer i året for å få vaktplanen til å gå opp

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

I flere år ble «Kari» trakassert: – Helt forferdelig å være på jobb

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Håvard Sæbø

Ble syk etter én dag i ny jobb – nå må kommunen betale sykepenger

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

Torstein Bøe / NTB

Etter Nav-drapet: 25 ansatte ved kontoret har sluttet hittil i år

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Flere fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

Debatt

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Erlend Angelo

Regninga kommer, og den sendes rett til norske arbeidstakere og pensjonister

SKADET PÅ JOBB: Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Bildet er tatt på norsk side.

SKADET PÅ JOBB: Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Bildet er tatt på norsk side.

Erlend Angelo

Arbeider ble ufør av for trange vernesko – avvist av Høyesterett

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Hanna Skotheim

Olav ble kalt kvinnehater: – Jeg er ikke redd for å stikke hodet fram

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

Leif Martin Kirknes

Sjefen sendte grove e-poster i fylla. Får kritikk fra Arbeidstilsynet

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Gorm Kallestad / NTB

Tre av fire unge på Nav-ordning har psykiske lidelser

Kommentar

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

LO-jubel med bitter bismak

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Sissel M. Rasmussen

Status og hierarki på jobb: Dette avslører matpausen om oss

Håvard Sæbø

Kimek-ansatte beholder jobben inntil videre

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Frederik Ringnes / NTB

Erna Solbergs fem beste grunner for å stemme Høyre

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Arkivfoto: Petter Pettersen

Over 3000 ansatte i kjemisk industri får ny lønn. Her er tallene


Flere saker