JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TALERSTOLEN: Rita Øren holdt et innlegg på landsmøtet til HK: - Det er viktig med lokalkunnskap i taxinæringen. Det gjør kundene trygge, sier Øren.

TALERSTOLEN: Rita Øren holdt et innlegg på landsmøtet til HK: - Det er viktig med lokalkunnskap i taxinæringen. Det gjør kundene trygge, sier Øren.

Brian Cliff Olguin

Taxireformen og ny regjering:

Frislippet i drosjenæringa skal stanses – men for Rita (49) og kollegaene er det for sent

Sentralbordoperatør Rita Øren og åtte kolleger ved Taxi Sør i Kristiansand er sagt opp som følge av taxireformen.19.11.2021
09:34
19.11.2021 09:48

katharina@lomedia.no

– Det har vært en berg-og-dal-bane. Vi hadde forventet nedbemanning, men ikke at alle måtte gå, sier sentralbordoperatør og tillitsvalgt Rita Øren.

For litt over et år siden – 1. november 2020 – opphevet Solberg-regjeringen begrensningen i antall drosjer. Frislippet av taxiløyver førte til 4.000 nye løyver i Norge. Med flere taxier på veiene, er kampen om kundene hardnet til. Noe som igjen fører til dårligere arbeids- og lønnsvilkår for sjåførene. Men også ansatte ved taxisentralene rammes.

Ved Taxi Sør har ni sentralbordoperatører mistet jobbene sine det siste året. Tre ansatte ble oppsagt i begynnelsen av 2021. Øren og fem kolleger har bare jobb fram til 1. februar.

– Jeg har vært frustrert. Det er ingen vei tilbake, sier 49-åringen.

Hun har 15 års erfaring som sentralbordansatt i Taxi Sør. Flere av de andre ansatte har også lang fartstid. Øren er spent på framtida.

– Å jobbe på sentralbordet er det jeg kan. Jeg har ingen utdannelse. Før jeg begynte i Taxi Sør, var jeg hjemmeværende med barn.

Status, oktober 21: Kraftig økning i antall drosjeløyver

HK: – Det viktigste er å stoppe frislippet

Lena Reitan, 2. nestleder Handel og Kontor i Norge (HK), er kritisk til endringene som trådte i kraft i fjor. Ikke nok med at taket på antall løyver forsvant, men den såkalte kjøreplikten er også opphevet. Nå kan sjåførene la bilen stå parkert på stille dager og bare kjøre passasjerer når fortjenesten er høy.

– Frislippet har vært en katastrofe. Det har gått ut over lønns- og arbeidsforhold til sjåførene og påvirker også våre medlemmer i administrasjonen og på sentralbordene i taxisentralene, sier Reitan.

FORVENTNINGER TIL REGJERINGEN: Lena Reitan i HK mener frislippet i taxinæringen har vært en katastrofe.

FORVENTNINGER TIL REGJERINGEN: Lena Reitan i HK mener frislippet i taxinæringen har vært en katastrofe.

Brian Cliff Olguin

HK har 200 medlemmer i taxinæringen.

Reitan setter sin lit til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I Hurdalsplattformen står det et regjeringen vil stanse frislippet og sikre ordna forhold for sjåførene.

– Taxireformen har resultert i en kamp om kundene, og kvaliteten på tjenestene er også rammet. Det viktigste er å stoppe frislippet, få kontroll på taxibransjen og motvirke sosial dumping, sier HK-nestlederen.

HK vil lytte til ansatte

Ifølge Hurdalsplattformen vil regjeringen samarbeide med næringen og fagbevegelsen for å bekjempe sosial dumping og styrke seriøse aktører i bransjen. Reitan liker det hun leser. 

– Vi forventer at regjeringen følger opp det de har sagt. Vi må huske på at taxiene er en del av det nasjonale kollektivtilbudet. Det gjelder spesielt i distriktene. HK vil lytte til folk i bransjen.

Solberg-regjeringens taxireform innebar også at drosjene ikke trenger å være tilknyttet en sentral og at løyvehavere kan kjøre taxi i hele Norge. Før var det geografiske begrensninger. For HK er det viktig at drosjene er tilknyttet en sentral og at antall løyver reguleres. Men Lena Reitan er usikker på om hun vil reversere hele taxireformen. Først må hun se nærmere på konsekvensene.

– Det er mange hensyn å ta. Vi må være oppmerksomme på de eventuelle positive sidene ved reformen, sier hun. 

Det er vanskelig å trekke tilbake løyver som er gitt. De er i utgangspunktet ikke tidsbegrenset.

Fikk du med deg denne? Taxisjåførar rasar mot store lønnskutt: – Sinnssvak anbodspolitikk

122 flere taxier i Agder

I Agder, hvor Taxi Sør holder til, har antallet drosjer økt med 122 biler på et år, viser tall fra transportloyve.no. Før var det to taxisentraler som konkurrerte om kundene og kontraktene på skolekjøring, pasienttransport og TT-kjøring (kjøring av mennesker med nedsatt funksjonsevne). Etter frislippet har nok en taxisentral og flere enkeltstående løyvehaver inntatt det lokale drosjemarkedet. Det resulterte i at Taxi Sør mistet to anbud og måtte nedskalere taxiparken fra rundt 125 til 79 biler.

At Taxi Sør tapte for en konkurrent kan daglig leder Ole Stenbro i Taxi Sør leve med. Sånn er livet i bransjen. Han er mer bekymret for framtida til sjåførene og sentralbordoperatørene.

– Før levde sjåførene av å kjøre taxi. Nå er det flere deltidsansatte med taxikjøring som en biinntekt. Etter frislippet er det blitt vanskeligere å forsørge en familie som taxisjåfør, sier Stenbro.

Verken de ansatte, passasjerene eller samfunnet er tjent med at sjåførene jobber deltid, ifølge Stenbro.

– Vi må ha et fungerende drosjemarked med sjåfører i heltidsstillinger med en fornuftig lønn og arbeidstid, sier han.

Taxisentralene er pålagt å ha døgnkontinuerlig drift som innebærer en vaktordning. Til enhver tid, hvor som helst, skal kundene kunne ringe etter en drosje. Siden sjåførene jobber 100 prosent på provisjon, blir timelønna mye lavere på en tirsdagsvakt sammenlignet med natt til søndag.

– Det er utfordrende å konkurrere med folk som har taxikjøring som en hobby, sier daglig leder.

EU-regler: EØS-tilsyn vil reagere på reversering av taxireformen

Håper på jobb i Oslo Taxi

Ifølge Stenbro er ikke frislippet den eneste årsaken til at ni sentralbordansatte i Taxi Sør er oppsagt det siste året. Et fåtall reiste med taxi under pandemien, og selvbetjeningsløsninger på app og nett gjør at færre ringer for å bestille en bil.

– For å forsvare å ha en sentralbordoperatør på en 8-timersskift må de motta 240 samtaler. Det gjør de ikke i dag. Jeg er bekymret for sentralbordoperatører som mister jobbene i denne prosessen, sier Stenbro.

Etter at Rita Øren og kollegene i Taxi Sør ble sagt opp, har det åpnet seg en mulighet for at de sentralbordansatte kan få jobb i Oslo Taxi, men med arbeidsplass i Kristiansand. På nåværende tidspunkt har ikke Øren skrevet under på en arbeidskontrakt, men hun har store forventninger.

– Jeg håper for alt i verden at vi får jobb i Oslo Taxi, sier hun.

Stor tro på regjeringen

En annen som har fulgt ekstra godt med på konsekvensene av taxireformen er Barbro Elin Nærø, tidligere leder av bransjerådet for HK media, samferdsel og administrasjon og sentralbordoperatør og tillitsvalgt ved Haugaland Taxi. Fra et prinsipielt ståsted er hun imot endringene.

– Med flere taxier, blir det færre turer for sjåførene. Da jobber de ofte lengre dager. Hvis du jobber et 12-timers skift, blir du også mer uforsvarlig i trafikken, sier Nærø. 

GODE OG DÅRLIGE DAGER: – På lørdager er det masse biler ute i byene, men taxiene vil ikke ut på en vanlig hverdag med færre folk og lite penger å tjene, sier Barbro Elin Nærø.

GODE OG DÅRLIGE DAGER: – På lørdager er det masse biler ute i byene, men taxiene vil ikke ut på en vanlig hverdag med færre folk og lite penger å tjene, sier Barbro Elin Nærø.

Erlend Angelo

Taxireformen går også ut over passasjerene i distriktene, mener hun. Selskapene har geografiske avgrensede kontrakter for å frakte pasienter og skolebarn. Men det finnes områder i Norge hvor ingen drosjeselskap har vunnet anbud. Hun forteller at det kan være vanskelig, for ikke si umulig, å skaffe drosjer søndag kveld i enkelte avsidesliggende områder.

– Frislippet har resultert i at det finnes tidspunkt på døgnet uten taxier tilgjengelig i nærområdet.

Men selv om Nærø er negativ til taxireformen, ser hun også positive sider. Haugaland Taxi har blant annet vunnet flere anbud som et resultat av at de geografiske begrensningene på løyvene er opphevet. Selskapet vant blant annet anbud på skolekjøring og pasientkjøring på Bømlo og Stord i Vestland fylke. Før kunne de bare konkurrere i Rogaland.

– Vårt selskap har kommet heldig ut av frislippet. Vi har økt fra ti til 15 sentralbordansatte og fra rundt 70 til 110 løyver.

Den tillitsvalgte i Haugaland taxi har finlest Hurdalsplattformen.

– Det er nesten som jeg skulle ha skrevet det selv. Jeg har stor tro på og forventning til at regjeringen gjør det levelig for taxisjåfører og sentralbordoperatører. 

Taxireformen

• Drosjene trenger ikke være tilknyttet en sentral.

• Det er ikke tak på antall taxier i et fylke.

• Løyvehavere kan kjøre drosje i hele Norge. Før var løyvet geografisk begrenset.

• Kjøreplikten er fjernet. Nå kan biler stå parkert og sjåførene kan jobbe når de vil/tjener mest.

• Endringen trådde i kraft 1. november 2020.

• Bestemt av den forrige regjeringen.

Kilde: regjeringen.no

Hurdalsplattformen om drosjenæringen

Regjeringen vil sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og der sjåførene kan leve av jobben sin. Regjeringen vil ha trygg pasient– og skoletransport og godt drosjetilbud også i distriktene, og vil derfor stanse frislippet i drosjenæringen.

Regjeringen vil:

• Stoppe frislippet i drosjenæringen.

• Gjennomgå sammen med drosjenæringen hvilken rolle drosjenæringen skal ha som en del av det nasjonale kollektivtilbudet.

• Fremme tiltak sammen med næringen og fagbevegelsen for å bekjempe sosial dumping og styrke de seriøse aktørene i drosjenæringen.

• Gjeninnføre ordningen med fylkeskommunal antallsregulering.

• Sørge for et godt drosjetilbud over hele landet.

• Videreføre kontroll- og innrapporteringssystemer med samme eller tilsvarende funksjonalitet som dagens taksameter for aktører i drosjenæringen.

• Sørge for tilknytningsplikt til drosjesentral og generell driveplikt.

19.11.2021
09:34
19.11.2021 09:48

Taxireformen

• Drosjene trenger ikke være tilknyttet en sentral.

• Det er ikke tak på antall taxier i et fylke.

• Løyvehavere kan kjøre drosje i hele Norge. Før var løyvet geografisk begrenset.

• Kjøreplikten er fjernet. Nå kan biler stå parkert og sjåførene kan jobbe når de vil/tjener mest.

• Endringen trådde i kraft 1. november 2020.

• Bestemt av den forrige regjeringen.

Kilde: regjeringen.no

Hurdalsplattformen om drosjenæringen

Regjeringen vil sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og der sjåførene kan leve av jobben sin. Regjeringen vil ha trygg pasient– og skoletransport og godt drosjetilbud også i distriktene, og vil derfor stanse frislippet i drosjenæringen.

Regjeringen vil:

• Stoppe frislippet i drosjenæringen.

• Gjennomgå sammen med drosjenæringen hvilken rolle drosjenæringen skal ha som en del av det nasjonale kollektivtilbudet.

• Fremme tiltak sammen med næringen og fagbevegelsen for å bekjempe sosial dumping og styrke de seriøse aktørene i drosjenæringen.

• Gjeninnføre ordningen med fylkeskommunal antallsregulering.

• Sørge for et godt drosjetilbud over hele landet.

• Videreføre kontroll- og innrapporteringssystemer med samme eller tilsvarende funksjonalitet som dagens taksameter for aktører i drosjenæringen.

• Sørge for tilknytningsplikt til drosjesentral og generell driveplikt.
Mest lest

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Arkivfoto: Tord Paulsen, Khrono

Alexander ble satt ut av kommentar på pauserommet: – Ser ikke ut som du er fra Bodø

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

Martin Guttormsen Slørdal

Erlend ble utestengt fra jobb i fire år. Tillitsvalgt forteller om fryktkultur

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

Brian Cliff Olguin

Forvirret av pensjon? Her er en oversikt

Kokk Vebjørn Furuseth og verftsarbeiderne Steinar Skomedal Rasmussen og Odd Magne Sjursen Skogland er alle delegater på Fellesforbundets landsmøte. Debatten om framtidas AFP blir het.

Kokk Vebjørn Furuseth og verftsarbeiderne Steinar Skomedal Rasmussen og Odd Magne Sjursen Skogland er alle delegater på Fellesforbundets landsmøte. Debatten om framtidas AFP blir het.

Full strid om pensjon før landsmøtet. Nå blir det kamp om AFP

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

Martin Guttormsen Slørdal

Etter 13 år får Rune millionerstatning: – Tårene triller her nå

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Jonas Fagereng Jacobsen

Jarle og Vendela tar Equinor til retten for å få fast jobb

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Anita Arntzen

Skulle ønske hun fikk spørsmål om sexlivet da mannen flyttet på sykehjem

Kommentar

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Fjern den nye kakseskatten

Debatt

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Jan-Erik Østlie

Erna Solberg er raus med dei mektige og hard mot dei med minst

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Sykepleiere og lærere kan bli pålagt å anmelde papirløse mennesker

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Ole Palmstrøm

Lite LO kan gjøre for å presse Sparebank1 på renter, mener Jørn Eggum

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

TJENER GODT, OG BETALER HØY KONTINGENT: En del oljearbeidere og andre høytlønte i Fellesforbundet mener det burde være et tak på hvor mye man betaler i kontingent.

TJENER GODT, OG BETALER HØY KONTINGENT: En del oljearbeidere og andre høytlønte i Fellesforbundet mener det burde være et tak på hvor mye man betaler i kontingent.

Håvard Sæbø

Blir det billigere å være medlem i Fellesforbundet?

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Kai Hovden

Stadig nærmere et nytt LO-forbund: Vil få 80.000 medlemmer

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

Debatt

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

En skam for velferdsstaten at det fremdeles finnes fattigdom i Norge


Flere saker