JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Taxireformen og ny regjering:

Frislippet i drosjenæringa skal stanses – men for Rita (49) og kollegaene er det for sent

Sentralbordoperatør Rita Øren og åtte kolleger ved Taxi Sør i Kristiansand er sagt opp som følge av taxireformen.
TALERSTOLEN: Rita Øren holdt et innlegg på landsmøtet til HK: - Det er viktig med lokalkunnskap i taxinæringen. Det gjør kundene trygge, sier Øren.

TALERSTOLEN: Rita Øren holdt et innlegg på landsmøtet til HK: - Det er viktig med lokalkunnskap i taxinæringen. Det gjør kundene trygge, sier Øren.

Brian Cliff Olguin

katharina@lomedia.no

– Det har vært en berg-og-dal-bane. Vi hadde forventet nedbemanning, men ikke at alle måtte gå, sier sentralbordoperatør og tillitsvalgt Rita Øren.

For litt over et år siden – 1. november 2020 – opphevet Solberg-regjeringen begrensningen i antall drosjer. Frislippet av taxiløyver førte til 4.000 nye løyver i Norge. Med flere taxier på veiene, er kampen om kundene hardnet til. Noe som igjen fører til dårligere arbeids- og lønnsvilkår for sjåførene. Men også ansatte ved taxisentralene rammes.

Ved Taxi Sør har ni sentralbordoperatører mistet jobbene sine det siste året. Tre ansatte ble oppsagt i begynnelsen av 2021. Øren og fem kolleger har bare jobb fram til 1. februar.

– Jeg har vært frustrert. Det er ingen vei tilbake, sier 49-åringen.

Hun har 15 års erfaring som sentralbordansatt i Taxi Sør. Flere av de andre ansatte har også lang fartstid. Øren er spent på framtida.

– Å jobbe på sentralbordet er det jeg kan. Jeg har ingen utdannelse. Før jeg begynte i Taxi Sør, var jeg hjemmeværende med barn.

Status, oktober 21: Kraftig økning i antall drosjeløyver

HK: – Det viktigste er å stoppe frislippet

Lena Reitan, 2. nestleder Handel og Kontor i Norge (HK), er kritisk til endringene som trådte i kraft i fjor. Ikke nok med at taket på antall løyver forsvant, men den såkalte kjøreplikten er også opphevet. Nå kan sjåførene la bilen stå parkert på stille dager og bare kjøre passasjerer når fortjenesten er høy.

– Frislippet har vært en katastrofe. Det har gått ut over lønns- og arbeidsforhold til sjåførene og påvirker også våre medlemmer i administrasjonen og på sentralbordene i taxisentralene, sier Reitan.

FORVENTNINGER TIL REGJERINGEN: Lena Reitan i HK mener frislippet i taxinæringen har vært en katastrofe.

FORVENTNINGER TIL REGJERINGEN: Lena Reitan i HK mener frislippet i taxinæringen har vært en katastrofe.

Brian Cliff Olguin

HK har 200 medlemmer i taxinæringen.

Reitan setter sin lit til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I Hurdalsplattformen står det et regjeringen vil stanse frislippet og sikre ordna forhold for sjåførene.

– Taxireformen har resultert i en kamp om kundene, og kvaliteten på tjenestene er også rammet. Det viktigste er å stoppe frislippet, få kontroll på taxibransjen og motvirke sosial dumping, sier HK-nestlederen.

HK vil lytte til ansatte

Ifølge Hurdalsplattformen vil regjeringen samarbeide med næringen og fagbevegelsen for å bekjempe sosial dumping og styrke seriøse aktører i bransjen. Reitan liker det hun leser. 

– Vi forventer at regjeringen følger opp det de har sagt. Vi må huske på at taxiene er en del av det nasjonale kollektivtilbudet. Det gjelder spesielt i distriktene. HK vil lytte til folk i bransjen.

Solberg-regjeringens taxireform innebar også at drosjene ikke trenger å være tilknyttet en sentral og at løyvehavere kan kjøre taxi i hele Norge. Før var det geografiske begrensninger. For HK er det viktig at drosjene er tilknyttet en sentral og at antall løyver reguleres. Men Lena Reitan er usikker på om hun vil reversere hele taxireformen. Først må hun se nærmere på konsekvensene.

– Det er mange hensyn å ta. Vi må være oppmerksomme på de eventuelle positive sidene ved reformen, sier hun. 

Det er vanskelig å trekke tilbake løyver som er gitt. De er i utgangspunktet ikke tidsbegrenset.

Fikk du med deg denne? Taxisjåførar rasar mot store lønnskutt: – Sinnssvak anbodspolitikk

122 flere taxier i Agder

I Agder, hvor Taxi Sør holder til, har antallet drosjer økt med 122 biler på et år, viser tall fra transportloyve.no. Før var det to taxisentraler som konkurrerte om kundene og kontraktene på skolekjøring, pasienttransport og TT-kjøring (kjøring av mennesker med nedsatt funksjonsevne). Etter frislippet har nok en taxisentral og flere enkeltstående løyvehaver inntatt det lokale drosjemarkedet. Det resulterte i at Taxi Sør mistet to anbud og måtte nedskalere taxiparken fra rundt 125 til 79 biler.

At Taxi Sør tapte for en konkurrent kan daglig leder Ole Stenbro i Taxi Sør leve med. Sånn er livet i bransjen. Han er mer bekymret for framtida til sjåførene og sentralbordoperatørene.

– Før levde sjåførene av å kjøre taxi. Nå er det flere deltidsansatte med taxikjøring som en biinntekt. Etter frislippet er det blitt vanskeligere å forsørge en familie som taxisjåfør, sier Stenbro.

Verken de ansatte, passasjerene eller samfunnet er tjent med at sjåførene jobber deltid, ifølge Stenbro.

– Vi må ha et fungerende drosjemarked med sjåfører i heltidsstillinger med en fornuftig lønn og arbeidstid, sier han.

Taxisentralene er pålagt å ha døgnkontinuerlig drift som innebærer en vaktordning. Til enhver tid, hvor som helst, skal kundene kunne ringe etter en drosje. Siden sjåførene jobber 100 prosent på provisjon, blir timelønna mye lavere på en tirsdagsvakt sammenlignet med natt til søndag.

– Det er utfordrende å konkurrere med folk som har taxikjøring som en hobby, sier daglig leder.

EU-regler: EØS-tilsyn vil reagere på reversering av taxireformen

Håper på jobb i Oslo Taxi

Ifølge Stenbro er ikke frislippet den eneste årsaken til at ni sentralbordansatte i Taxi Sør er oppsagt det siste året. Et fåtall reiste med taxi under pandemien, og selvbetjeningsløsninger på app og nett gjør at færre ringer for å bestille en bil.

– For å forsvare å ha en sentralbordoperatør på en 8-timersskift må de motta 240 samtaler. Det gjør de ikke i dag. Jeg er bekymret for sentralbordoperatører som mister jobbene i denne prosessen, sier Stenbro.

Etter at Rita Øren og kollegene i Taxi Sør ble sagt opp, har det åpnet seg en mulighet for at de sentralbordansatte kan få jobb i Oslo Taxi, men med arbeidsplass i Kristiansand. På nåværende tidspunkt har ikke Øren skrevet under på en arbeidskontrakt, men hun har store forventninger.

– Jeg håper for alt i verden at vi får jobb i Oslo Taxi, sier hun.

Stor tro på regjeringen

En annen som har fulgt ekstra godt med på konsekvensene av taxireformen er Barbro Elin Nærø, tidligere leder av bransjerådet for HK media, samferdsel og administrasjon og sentralbordoperatør og tillitsvalgt ved Haugaland Taxi. Fra et prinsipielt ståsted er hun imot endringene.

– Med flere taxier, blir det færre turer for sjåførene. Da jobber de ofte lengre dager. Hvis du jobber et 12-timers skift, blir du også mer uforsvarlig i trafikken, sier Nærø. 

GODE OG DÅRLIGE DAGER: – På lørdager er det masse biler ute i byene, men taxiene vil ikke ut på en vanlig hverdag med færre folk og lite penger å tjene, sier Barbro Elin Nærø.

GODE OG DÅRLIGE DAGER: – På lørdager er det masse biler ute i byene, men taxiene vil ikke ut på en vanlig hverdag med færre folk og lite penger å tjene, sier Barbro Elin Nærø.

Erlend Angelo

Taxireformen går også ut over passasjerene i distriktene, mener hun. Selskapene har geografiske avgrensede kontrakter for å frakte pasienter og skolebarn. Men det finnes områder i Norge hvor ingen drosjeselskap har vunnet anbud. Hun forteller at det kan være vanskelig, for ikke si umulig, å skaffe drosjer søndag kveld i enkelte avsidesliggende områder.

– Frislippet har resultert i at det finnes tidspunkt på døgnet uten taxier tilgjengelig i nærområdet.

Men selv om Nærø er negativ til taxireformen, ser hun også positive sider. Haugaland Taxi har blant annet vunnet flere anbud som et resultat av at de geografiske begrensningene på løyvene er opphevet. Selskapet vant blant annet anbud på skolekjøring og pasientkjøring på Bømlo og Stord i Vestland fylke. Før kunne de bare konkurrere i Rogaland.

– Vårt selskap har kommet heldig ut av frislippet. Vi har økt fra ti til 15 sentralbordansatte og fra rundt 70 til 110 løyver.

Den tillitsvalgte i Haugaland taxi har finlest Hurdalsplattformen.

– Det er nesten som jeg skulle ha skrevet det selv. Jeg har stor tro på og forventning til at regjeringen gjør det levelig for taxisjåfører og sentralbordoperatører. 

Taxireformen

• Drosjene trenger ikke være tilknyttet en sentral.

• Det er ikke tak på antall taxier i et fylke.

• Løyvehavere kan kjøre drosje i hele Norge. Før var løyvet geografisk begrenset.

• Kjøreplikten er fjernet. Nå kan biler stå parkert og sjåførene kan jobbe når de vil/tjener mest.

• Endringen trådde i kraft 1. november 2020.

• Bestemt av den forrige regjeringen.

Kilde: regjeringen.no

Hurdalsplattformen om drosjenæringen

Regjeringen vil sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og der sjåførene kan leve av jobben sin. Regjeringen vil ha trygg pasient– og skoletransport og godt drosjetilbud også i distriktene, og vil derfor stanse frislippet i drosjenæringen.

Regjeringen vil:

• Stoppe frislippet i drosjenæringen.

• Gjennomgå sammen med drosjenæringen hvilken rolle drosjenæringen skal ha som en del av det nasjonale kollektivtilbudet.

• Fremme tiltak sammen med næringen og fagbevegelsen for å bekjempe sosial dumping og styrke de seriøse aktørene i drosjenæringen.

• Gjeninnføre ordningen med fylkeskommunal antallsregulering.

• Sørge for et godt drosjetilbud over hele landet.

• Videreføre kontroll- og innrapporteringssystemer med samme eller tilsvarende funksjonalitet som dagens taksameter for aktører i drosjenæringen.

• Sørge for tilknytningsplikt til drosjesentral og generell driveplikt.

Warning
Annonse
Annonse

Taxireformen

• Drosjene trenger ikke være tilknyttet en sentral.

• Det er ikke tak på antall taxier i et fylke.

• Løyvehavere kan kjøre drosje i hele Norge. Før var løyvet geografisk begrenset.

• Kjøreplikten er fjernet. Nå kan biler stå parkert og sjåførene kan jobbe når de vil/tjener mest.

• Endringen trådde i kraft 1. november 2020.

• Bestemt av den forrige regjeringen.

Kilde: regjeringen.no

Hurdalsplattformen om drosjenæringen

Regjeringen vil sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og der sjåførene kan leve av jobben sin. Regjeringen vil ha trygg pasient– og skoletransport og godt drosjetilbud også i distriktene, og vil derfor stanse frislippet i drosjenæringen.

Regjeringen vil:

• Stoppe frislippet i drosjenæringen.

• Gjennomgå sammen med drosjenæringen hvilken rolle drosjenæringen skal ha som en del av det nasjonale kollektivtilbudet.

• Fremme tiltak sammen med næringen og fagbevegelsen for å bekjempe sosial dumping og styrke de seriøse aktørene i drosjenæringen.

• Gjeninnføre ordningen med fylkeskommunal antallsregulering.

• Sørge for et godt drosjetilbud over hele landet.

• Videreføre kontroll- og innrapporteringssystemer med samme eller tilsvarende funksjonalitet som dagens taksameter for aktører i drosjenæringen.

• Sørge for tilknytningsplikt til drosjesentral og generell driveplikt.