JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FELLES POLITIKK: Å kvitte seg med alle bemanningsbyrå må bli felles politikk for Sp og Ap, meiner Sp-veteran Per Olaf Lundteigen.

FELLES POLITIKK: Å kvitte seg med alle bemanningsbyrå må bli felles politikk for Sp og Ap, meiner Sp-veteran Per Olaf Lundteigen.

Jan-Erik Østlie

Bemanningsbransjen:

Lundteigen (Sp) vil ha med seg Ap på å bli kvitt bemanningsbyrå. Her er planen

Over ein toårsperiode skal bemanningsbyrå bli ulovleg, og alt som skal stå igjen er vikarbyrå som leiger ut til reelle vikariat. Iallfall om Sp-politikar Per Olaf Lundteigen får det som han vil.30.08.2021
09:57
30.08.2021 12:25

tormod@lomedia.no

I dag kan bedrifter fritt leige inn frå bemanningsbyrå til arbeid som er av såkalla mellombels karakter. Mellombels arbeid er arbeidstoppar og sesongarbeid. Denne definisjonen har blitt uthola, meiner Per Olaf Lundteigen.

– Skipsverft kallar ein kontrakt for ein arbeidstopp, byggebransjen kallar ein byggekontrakt ein arbeidstopp og entreprenørar kallar eit veganlegg for ein topp, seier stortingspolitikaren som representerer Sp i arbeids- og sosialkomiteen.

Derfor vil han, som Arbeidarpartiet, gjere denne typen innleige ulovleg.

Markering: Fagforeninger streiket mot innleie i byggebransjen: – Utfordringene er aller størst i Oslo

Bort med bemanningsbyrå

I motsetnad til Ap, vil Sp dessutan fjerne moglegheita til å leige inn dersom bedrifta har tariffavtale med eit stort fagforbund og avtale med tillitsvald.

Dermed står berre innleige til vikariat igjen, der innleigde i ein periode kan erstatte tilsette som for eksempel er sjuke eller ute i permisjon.

– Det vil seie at det ikkje lenger finst bemanningsselskap, men vikarbyrå. Nav og vikarbyråa skal stå for arbeidsformidlinga, seier Lundteigen.

Overgangsperiode

– Vi ønsker å fase ut bemanningsbransjen i norsk arbeidsliv, slår han fast.

For å fjerne moglegheita til å leige inn etter avtale med tillitsvalde, skal overgangsperioden vere minst to år.

– Veldig mange bedrifter har gjort seg avhengig av bemanningsselskap som hentar arbeidsfolka sine frå utlandet. Vi må få opp utdanningskapasiteten både i fagutdanninga og bedriftene sånn at dei kan bruke eigne tilsette.

– Vi snakkar om ei enorm endring i norsk arbeidsliv, seier Lundteigen.

Debatt: «Frislippet av bemanningsbransjen var et historisk feilgrep»

EØS har skulda

Bruken av bemanningsbyrå som erstattar fast tilsette og ukontrollert arbeidsinnvandring frå EØS-området utanfor Norden, meiner han er sjølve hovudproblema i norsk arbeidsliv.

– Før EØS-avtala hadde vi eit heilt anna og tryggare arbeidsliv i Norge.

– Vi utdannar no for få målarar, gartnarar og tømrarar i Norge, samtidig som vi har galopperande utgifter gjennom Nav til folk som ikkje får seg arbeidsinntekter. Ei rekke yrke blir karakterisert på ein nedlatande måte og dermed for dårlege for folk som bur i Norge. Sånn kan vi ikkje ha det, seier han.

Styre kapitalkreftene

Lundteigen etterlyser meir folkevald styring.

– For Senterpartiet er det avgjerande viktig at Stortinget styrer arbeidsmarknaden. Styringa må vere sånn at det blir litt større etterspurnad enn tilbod av arbeidsfolk. Dette er heilt nødvendig for å sikre full sysselsetting, også av folk med delvis arbeidsevne. Dette vil komme tusenvis av arbeidsfolk til gode.

– I dag styrer ikkje stortingsfleirtalet kapitalkreftene i stor nok grad. Det er ein av hovudgrunnane til at sosialdemokratiet forvitrar i Europa.

Sp-veteranen kjem med nokre stikk til Ap som for tida stig på målingane, mens Sp går motsett veg i oppløpet til stortingsvalet 13. september.

Stortingsvalet: Kva vil partia gjere med bemanningsbransjen? Her er svara

Inviterer Ap

– Det er rart at Sp vil styre arbeidsmarknaden i større grad enn Ap. Sp er no meir på arbeidsfolk si side. Ap har eit nærmast heilag syn på EØS-avtala og vil ikkje ta innover seg konsekvensane, meiner Lundteigen.

Saman med stikka til ønskepartnaren i eit eventuelt regjeringssamarbeid, kjem han med ein invitasjon:

– Ei sånn styring av arbeidsmarknaden som eg no skisserer, må bli felles politikk for Sp og Ap.

– Norsk arbeidsliv klarte seg utan bemanningsselskap før år 2000. Det er berre eit spørsmål om politisk vilje for å klare det også framover, avsluttar han.

Fikk du med deg denne? Innleigde Isaac fekk ikkje lønna han hadde krav på. Sånn fekk han 14 kroner meir i timen

Ap vil ha storreingjering

– Arbeidarpartiet vil gjennomføre ei storreingjering i arbeidslivet, skriv stortingspolitikar for Ap i arbeids- og sosialkomiteen, Arild Grande, i ein epost.

Han viser til at partiet vil forby innleige frå bemanningsbyrå i byggebransjen i Oslo-området, straks Ap inntar regjeringskontora.

I tillegg har Ap lova å fjerne moglegheita til innleige for bedrifter utan tariffavtale, innan 100 dagar i regjering. Det er her lovverket blir omgått, påpeikar Grande, og reglane skal gjelde alle bedrifter i heile landet.

Stortingsvalet: Her er Aps 100-dagersplan

… men har ein annan plan

Bedrifter med tariffavtale med eit stor fagforbund og avtale med tillitsvald, skal derimot framleis kunne leige inn.

– Med dei innstrammingane vi vil ha på innleige, saman med ei styrking av den offentlege arbeidsformidlinga, vil vi kunne få rydda opp ein gong for alle.

– Vi kan få til forbetringar som vanlege arbeidsfolk merker raskt, dersom fagrørsla og venstresida står saman i felles front mot høgrekreftene i staden for å angripe kvarandre, slår Grande fast.

Les også: Her låner bedriftene folk av hverandre før de leier

30.08.2021
09:57
30.08.2021 12:25Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige


Flere saker