JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sikkerhet

Vestland og Troms venter med sikrere busser for sjåførene

Etter nok en dødsulykke vil nesten alle av fylkenes kollektivselskaper kreve bedre kollisjonssikkerhet for busser. Vestland og Troms avventer.
Troms Fylkestrafikk vil ikke på eget initiativ stille strengere sikkerhetskrav for å beskytte sjåførene ved en eventuell kollisjon. Selskapet vil avvente til det kommer strengere fellesnordiske regler.

Troms Fylkestrafikk vil ikke på eget initiativ stille strengere sikkerhetskrav for å beskytte sjåførene ved en eventuell kollisjon. Selskapet vil avvente til det kommer strengere fellesnordiske regler.

Sissel M. Rasmussen

roy@lomedia.no

Det viser en rundspørring Magasinet for fagorganiserte har gjort til samtlige fylkeskommunale kollektivselskaper i Norge.

Mens det per dags dato er elleve fylker, er det 13 slike selskaper, siden både Østfold, Buskerud, og Troms og Finnmark har hver sine selskaper, mens Oslo og Akershus har ett felles.

Fellesforbundet: – Myndighetenes somling har kostet menneskeliv

Flere dødsulykker

Dagens regelverk stiller ingen krav til kollisjonssikkerhet i bussene som beskytter sjåføren.

Bussene har verken airbag, forsterkninger i fronten eller deformasjonssoner som skal redusere effekten en kollisjon har på førerplassen.

De siste årene har det vært flere ulykker med dødelig utfall grunnet manglende kollisjonssikkerhet for sjåførene. Den siste i Fredrikstad i romjulen.

Etter den såkalte Nafstad-ulykken ved Nafstad i Ullensaker kommune mellom Oslo og Gardermoen, laget Statens havarikommisjon for transport en rapport der den dårlige kollisjonssikkerheten fikk skylden for at ulykken fikk dødelig utfall.

Dødsulykken i Fredrikstad: Bussjåføren Øyvind (53) omkom like før sikrere busser er klare

TILFREDSSTILLER KRAVENE: Slik ser en godkjent buss ut under skallet i dag. Den røde ringen viser det som er av kollisjonsbeskyttelse for sjåføren.

TILFREDSSTILLER KRAVENE: Slik ser en godkjent buss ut under skallet i dag. Den røde ringen viser det som er av kollisjonsbeskyttelse for sjåføren.

Statens Havarikommisjon for Transport/Volvo Buss

Etter den på følgende medieoppmerksomheten og rapporten fra Havarikommisjonen, inkluderte Ruter, det fylkeskommunale kollektivselskapet i Oslo og Akershus, sikkerhetskrav tilsvarende det man finner for lastebiler, i sine anbud.

Kravet er at bussene heretter skal ha sikkerhetsstandarden UNECE R-29. Den setter krav til hvor kraftig sammenstøt rett forfra kjøretøyet skal tåle.

I motsetning til dagens busser, betyr det at fronten på bussene blir kraftig forsterket med en stålplate på tvers av bussen under frontruta.

Det første anbudsområdet med sikrere busser hadde oppstart i januar 2022. Det samme gjør nå samtlige andre fylkeskommunale kollektivselskaper i sine anbudsutlysninger. Med unntak av to.

Les mer: Mintes død bussjåfør med ett minutts stillhet foran Stortinget

Ingen stilte krav i 2019

Det er stor fremgang fra den gjennomgangen Magasinet for fagorganiserte gjorde høsten 2019, samme året som Havarikommisjonens rapport etter dødsulykken i Ullensaker ble lagt fram.

Gjennomgangen viste at ingen av fylkene hadde slike sikkerhetskrav i sine siste anbud. Daværende leder i bransjerådet for buss i Fellesforbundet, Per Ole Melgård, var oppgitt.

– Det står mer om hvilke farger bussen skal ha innvendig enn sjåførenes arbeidsforhold og sikkerhet, sa Melgård.

Det er spesielt busser med lavt gulv som er utfordrende. Der sitter sjåføren helt foran i bussen og så nærme bakken at eventuelle kollisjoner selv med småbiler kan bli fatale.

Etter en ny dødsulykke i juni 2020 der en bussjåfør omkom da bussen han kjørte kolliderte med en elbil, var forbundssekretær i Fellesforbundet, Dag-Einar Sivertsen oppgitt.

– Nå er det nok. Nå må man ta sikkerhetsarbeidet på alvor ved å etablere klare nasjonale regler, sier Sivertsen.

Det er mer enn 2,5 år siden, og fremdeles er det ikke nasjonale sikkerhetskrav på plass. I romjula gikk det galt igjen, og Sivertsen er lei av myndighetenes sendrektighet og mener det har ført til flere omkomne bussjåfører.

– I rapporten fra Havarikommisjonen etter ulykken i 2017 fikk vi klare anbefalinger om hva som burde gjøres. Siden har det ikke skjedd en dritt, tordner han.

Fra Statens Havarikommisjon for transport sin rapport etter Nafstad-ulykken i 2017, og viser de ulike sikkerhetskravene.

Fra Statens Havarikommisjon for transport sin rapport etter Nafstad-ulykken i 2017, og viser de ulike sikkerhetskravene.

Statens Havarikommisjon for transport

Troms og Vestland avventer

Etter det første anbudet for området Oslo Sør med UNECE R-29 lagt inn som kriterium for bussene, var Østfold neste med sitt anbud for Halden-området i juli 2022.

I løpet av 2023 vil det være oppstart i anbudsområder hvor UNECE R-29 ligger inne som kriterium i Oslo, Buskerud, Østfold, Nordland og Finnmark. I Agder og Møre og Romsdal vil de første anbud med sikrere busser starte opp i 2024, deretter følger Innlandet, Vestfold-Telemark og Rogaland året etterpå. I Trøndelag er første mulighet i 2028.

De to eneste fylkene som ikke har bestemt seg for å inkludere krav om UNECE R-29 er Vestland og Troms.

Til Magasinet for fagorganiserte skriver pressekontakt i det fylkeskommunale kollektivselskapet i Vestland, Skyss, Øyvind Strømmen at de straks skal gå i gang med å lage anbudsgrunnlag for bussanbud med oppstart i 2025.

– I den sammenheng vil også sjåførsikkerhet være tema, og det kan bli aktuelt å stille tilleggskrav knyttet til kollisjonssikkerhet, i den grad det blir vurdert å ikke være godt nok ivaretatt i gjeldende regelverk og standarder på kunngjøringstidspunktet, påpeker han.

Han forteller at det fylkeskommunale utvalget for samferdsel og mobilitet nylig gjorde et enstemmig vedtak i forbindelse den videre prosessen rundt anbudene i Nordfjord, Hardanger, Voss, Modalen og Vaksdal. I det vedtaket heter det blant annet at «Anbudet skal inneholde tilfredsstillende krav om sjåførsikkerhet". De nye anbudsperiodene har oppstart i juni 2025.

I Troms er første mulighet til å få inn krav om UNECE R-29 og dermed sikrere busser 1. juli 2025 i Nord-Troms, men fylket vil ikke gjøre det på selvstendig grunnlag.

Ifølge Jonny Berg, avdelingsleder for kollektiv og mobilitet i samferdselsdivisjonen i Troms, må det felles nordiske krav inn før de setter slike krav inn i sine anbudsutlysninger.

– Hvis det kommer i Bus Nordic standard, så vil vi kreve det, skriver Jonny Berg på epost.

Les mer: Bussjåfør tror ikke de nye bussene hadde reddet livet til kollegaene

Strengere nordiske regler

Bus Nordic er et samarbeid mellom bransjeorganisasjonene for kollektivtrafikk pluss de nordiske hovedstedenes bestillere.

En buss som oppfyller Bus Nordic-kravene skal kunne aksepteres og fungere på tvers av anbud og geografiske grenser. Den siste listen over standardkrav fra Bus Nordic er fra 2018, og inneholder ikke krav om UNECE R-29 eller lignende.

Nå håper imidlertid Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport på at det skal være mulig å få til endring også på nordisk nivå.

– Norge har gjentatte ganger forsøkt å få inn strengere sikkerhetskrav i Nordic Bus, men ikke fått gehør siden det mangler en internasjonal standard. Men, det skal nå startes en ny gjennomgang av Bus Nordic, og vi vil igjen ta opp kravet om økt sjåførsikkerhet. Nå har vi godt håp om å få gehør siden vi kan vise til den tragiske ulykken i Fredrikstad 28. desember, sier Stordrange.

Fellesforbundet: – Vi har overhodet ingen flere sjåfører å miste

Ikke trygge nok

På landsbasis utløper de siste anbudsperiodene uten UNECE R-29 mellom 2026 og 2031. Det betyr at det minst vil ta mellom tre og åtte år før samtlige anbudsområder i Norge vil ha busser med like god kollisjonssikkerhet for sjåførene som det lastebiler har i dag.

Selv om det nå jobbes hardt for å få UNECE R-29 inn som nasjonalt sikkerhetskrav også i busser, står en samlet bussbransje sammen om at det langt fra er nok. Årsaken er at UNECE R-29 kun gjelder sammenstøt rett forfra. Hjørnene på bussen vil fremdeles kunne trykkes inn mot førerplassen selv med denne kollisjonsstandarden.

Bussjåfør og tillitsvalgt for Tide i Bergen, Ørjan Takle er ikke optimist. I et leserinnlegg på FriFagbevegelse skriver han.

– Vi vil trolig måtte miste enda noen kolleger før hele fronten blir sikret, påpeker han.

Bussjåførene frykter for egen sikkerhet: – Vi sitter i et blikkskur

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse