JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Avisbud over hele landet kan glede seg over at dommen i Arbeidsretten kan bety etterbetaling av avslått eller avkortet mertidsarbeid, mener Fellesforbundet. Mediebedriftenes Landsforening mener dommen kun har praktisk innvirkning for Innlandet Distribusjon AS på Lillehammer.

Avisbud over hele landet kan glede seg over at dommen i Arbeidsretten kan bety etterbetaling av avslått eller avkortet mertidsarbeid, mener Fellesforbundet. Mediebedriftenes Landsforening mener dommen kun har praktisk innvirkning for Innlandet Distribusjon AS på Lillehammer.

Roy Ervin Solstad

Arbeidsrettssak om merarbeid:

Hundrevis av avisbud kan ha krav på etterbetaling, mener Fellesforbundet

Mediebedriftens Landsforening er ikke enig.27.10.2021
15:18
28.10.2021 09:13

roy@lomedia.no

Mandag falt dommen i Arbeidsretten der Innlandet Distribusjon AS i Lillehammer sine rutiner, med å avkorte eller avvise avisbudenes krav om mertidsbetaling, ble kjent tariffstridig. Mertid er arbeidstid som går utover tiden en budrute er forhåndsberegnet å ta.

Nå mener Fellesforbundet at det finnes avisbud over hele landet som ikke har fått den betalingen de skal når de har jobbet lenger enn forhåndsoppsatt rutetid.

– De vil også ha krav på etterbetaling etter dommen, sier faglig sekretær, Sissel Karlsen.

Bakgrunn: Avisbudene jobbet tusen ganger uten betaling. Nå har de vunnet i retten

Kjenner til lignende saker

Dommen tok utgangspunkt i krav fra fem-seks avisbud, og inneholdt også et punkt om at avisbudene skal ha etterbetalt kravene sine. Bare kravene fra de fem-seks avisbudene vil beløpe seg til rundt 100.000 kroner, men Fellesforbundet mener dommen ikke begrenser etterbetaling til bare disse budene. I dommen heter det nemlig at:

"Krav som er avslått eller avkortet i strid med den tarifforståelsen Arbeidsretten har lagt til grunn, vil være tariffstridige og arbeidsgiver vil være tariffrettslig forpliktet til å etterbetale de berørte arbeidstakerne."

– Det er flere bud som har fått avvist sine krav om mertid også på Lillehammer, påpeker Karlsen.

Hun understreker at dommen ikke bare gjelder bedriften på Lillehammer, men alle avisbudmedlemmer med tariffavtale i bedriften som ikke har fått mertid.

– Vi kjenner til lignende problemer i så godt som alle firmaene. Et avisbud fra en annen kant av landet fortalte i Arbeidsretten at de fikk beskjed om at det ikke var lov å skrive mertid, men som etter kontakt med forbundet fikk presset igjennom at dette kunne føres opp. Vi har også mange utenlandske bud som ikke klarer å ta tak i problemet. Det kan derfor være flere hundre avisbud som har krav på etterbetaling, sier Karlsen.

Hun innrømmer imidlertid at det vil kreves dokumentasjon for å kunne fremme krav om etterbetaling av mertid.

– Vi har en del utlendinger som ikke har krevd mertidsbetaling fordi de har fått beskjed om at de ikke kan skrive mertid. Vi har også folk som har gitt opp å skrive opp mertiden. Da har vi et problem, for dokumentasjon vil være viktig, sier hun.

Avsløring: Selskap stjal lønn fr ansatte, men fikk likevel nye oppdrag fra Postnord

Faglig sekretær i Fellesforbundet, Sissel Karlsen, er fornøyd med dommen fra Arbeidsretten, men frykter arbeidsgiversiden vil forsøke å bagatellisere den.

Faglig sekretær i Fellesforbundet, Sissel Karlsen, er fornøyd med dommen fra Arbeidsretten, men frykter arbeidsgiversiden vil forsøke å bagatellisere den.

Roy Ervin Solstad

– Husk å registrere mertiden

Karlsen er uansett sikker på at man vil finne avisbud med dokumentasjonen i orden.

– Det vil ikke bli enkelt, og vi kan nok få en del saker inn for forliksrådet, men vi vil nok også finne folk med full oversikt over tidligere innleverte mertidskrav. Mye har nok skjedd muntlig på natta, men det kan finnes eposter eller meldinger som kan brukes som dokumentasjon. Det må sees på i hvert enkelt tilfelle, sier hun.

Karlsen mener likevel at det aller viktigste blir å dokumentere og kreve betalt for mertid framover.

– Dersom avisbudene jobber mertid, må de skrive det opp, slik at de får betalt for jobben de gjør. Jeg frykter at arbeidsgiversiden vil prøve å bagatellisere dommen ved å hevde at de fremdeles kan avslå eller avkorte krav om mertidsbetaling, men når Arbeidsretten var enstemmig, burde de skjønne at heller ikke NHO er enige i at de kan fortsette som før, sier hun.

Karlsen vil nå sørge for at både Fellesforbundets avdelinger, samt medlemmer innen avisbudbransjen får informasjon om hvordan Arbeidsrettsdommen skal forstås, og hva de bør gjøre med krav om etterbetaling og videre registrering av mertidsarbeid.

– Det beste ville være hvis man enten lokalt eller sentralt kom fram til en felles mal for hvordan mertidsarbeid skal registreres. Da ville man sluppet mange framtidige konflikter, sier Sissel Karlsen.

Mye lest: Når folk ikke rekker ferga, får bryggemannskapet ofte skylda. En gang fikk Cato en pistol mot hodet

Mediebedriftens Landsforening er ikke enig

Leder for juridisk avdeling i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Pernille Arneberg Børset, skriver i en epost at de ikke kjenner seg igjen i virkelighetsbeskrivelsen, om at bud har fått beskjed om ikke å fremme mertidskrav eller har følt seg truet til ikke å fremme slike.

Hun mener dommen ikke vil ha praktisk betydning utover den konkrete tvistesaken i Lillehammer, og at avsnittet i dommen som sier at arbeidsgiver vil være tariffrettslig forpliktet til å betale berørte arbeidstakere dersom mertidskrav er blitt avslått eller avkortet i strid med Arbeidsrettens tariff-forståelse, ikke kan sees på isolert.

– Etter vårt syn må det avsnittet selvfølgelig leses i sammenheng med resten av dommen. Vi vil for eksempel peke på avsnitt 67 der det fremgår at arbeidsgivere nettopp kan avslå ubegrunnede krav og krav som ikke er bevist at er reelle mertidskrav. Fra vår side er det derfor viktig å presisere at dommen i det vesentlige ikke synes å ha stor praktisk betydning utover den konkrete tvistesaken og at dommen heller ikke tar stilling til om og hvor mye som skal tilbakebetales til det enkelte bud, skriver Pernille Arneberg Børset i MBL. 

Mye delt: Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

– Vil gjelde alle med reelle krav

Sissel Karlsen mener MBL tolker dommen feil.

– Fellesforbundet mener dommen gir viktige avklaringer som vil få stor praktisk betydning. Mange avisbud har dessverre opplevd å få avvist mertidskrav, og mange har derfor også sluttet å fremme krav. Det er ikke riktig at arbeidsgiver fortsatt kan avslå krav etter eget skjønn. Det er kun i de situasjoner hvor avisbudet fremmer krav uten faktisk å ha arbeidet utover den fastsatte arbeidstiden at et krav kan avslås. Slike fiktive krav vil selvsagt aldri kunne danne grunnlag for mertidskrav. Det sentrale er altså at avisbud som arbeider utover fastsatt arbeidstid også vil få betalt den faktiske tiden de arbeider, sier Karlsen.

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp i Arbeidsretten: – Vi får klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd, seier tillitsvalde Inger

27.10.2021
15:18
28.10.2021 09:13Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»


Flere saker