JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

Tri Nguyen Dinh

Lønn

Sykepleierne krever «helseløft» fra politikerne: – Det er krise

Lederen i Norsk Sykepleierforbund har mistet troen på streik i lønnsoppgjørene. Flukten fra helsesektoren må stanses politisk, mener hun.05.02.2023
07:00
07.02.2023 16:25

torgny@lomedia.no

– Det er ikke kun lønnsoppgjørene som kan sørge for at sykepleierne skal få et skikkelig lønnshopp. Helt andre politiske grep må til, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen til FriFagbevegelse.

Det mangler ikke på streikeviljen blant Larsens medlemmer, men det høres ikke ut på Larsen som om streik er veien å gå.

– Vi har ikke noen reell streikerett. Vi kan streike, men alle streikene kommer til å bli stoppet av tvungen lønnsnemnd, slår hun fast, og viser til erfaring fra de siste 30 årene.

Les mer: Sykepleierstreik endte uten en krone ekstra

– Regjeringen avslutter alltid streikene

Det var ingen sykepleierstreik i fjor, men i 2021 var det hele tre konflikter med sykepleiere involvert.

To av dem, Unios streik i kommune sektoren og Oslo kommune, endte i tvungen lønnsnemnd.

Den tredje streiken, sykepleierstreiken på sykehusene, ble avsluttet med frivillig lønnsnemnd. Det vil si uten at regjeringen grep inn.

– Fafo-forsker Åsmund Arup Seip sa i et intervju i FriFagbevegelse i forbindelse med lærerstreiken i fjor høst, at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Hva mener du om det?

– Ja, kanskje det. Arbeidsgiverne i offentlig sektor sparer i alle fall penger når vi streiker, og streikene blir alltid avsluttet med at regjeringen griper inn, sier forbundslederen.

Problemet er at fagbevegelsen har ingen gode alternativer til tvungen lønnsnemnd

– Vi har ikke noen reell streikerett. Streikene blir alltid avsluttet med at regjeringen griper inn, sier Larsen om streik i offentlig sektor. Her fra lærerstreiken i fjor høst, som også ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd.

– Vi har ikke noen reell streikerett. Streikene blir alltid avsluttet med at regjeringen griper inn, sier Larsen om streik i offentlig sektor. Her fra lærerstreiken i fjor høst, som også ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ikke sjokkert over avsløringer

De siste ukene har det vært en stor diskusjon om manglene i eldreomsorgen, etter at NRK har vist to Brennpunkt-dokumentarer som har avslørt svikt i pleien av eldre pasienter.

En viktig grunn til situasjonen er mangel på kvalifisert personell.

Som en sykepleier sa til Larsen: Det mest sjokkerende er vel kanskje at vi ikke blir sjokkert, sier Larsen.

De som har fulgt lederen i Sykepleierforbundet de siste årene, kjenner argumentasjonen: Lønna er for dårlig. Det er mange som slutter i yrket.

Les mer: Sju av ti sykepleiere vurderer å slutte eller bytte jobb. Lønna er én av grunnene

Krevende oppgjør

– Årets lønnsoppgjør kommer til å bli et krevende oppgjør. Det er høy inflasjon, men innen vår sektor er det i alle fall ikke mangel på jobber. Det er mange ledige jobber, sier Larsen.

– Vår oppgave er å få opp lønna slik at vi får økt rekruttering og ikke minst rekruttere tilbake, slik at vi får tilbake noen av de mange tusen som har tatt sykepleierutdanning og funnet seg andre jobber, mener hun.

Forbundet har fortsatt ikke gått gjennom kravene til årets lønnsoppgjør, men de vet hvordan frontfagsrammen blir praktisert.

– Det ser ut til at det blir reallønnsnedgang i 2022. Kan det være aktuelt å kreve kompensasjon for dette i årets oppgjør?

Larsen viser til at de ennå ikke har vedtatt kravene, men at de har observert at det sannsynligvis kommer til å bli nedgang i reallønna.

– Det som er viktig er at det vi får en lønnsvekst som gir håp slik at det blir mulig å rekruttere flere til yrket.

Livsnødvendig med helseløft

Hun viser til tall fra Nav om at det mangler 6600 sykepleiere og 2600 helsefagarbeidere.

Larsen mener at det er livsnødvendig for politikerne å gjøre noen grep for å få opp sykepleierlønningen, og at lønnsoppgjøret ikke er tilstrekkelig.

Hun vil gjerne ha et eget «helseløft». Der de ansatte i helsesektoren øker lønna betraktelig utover det andre grupper får i oppgjøret.

– Regjeringa har gjort det med fastlegene. De har gitt mer penger til fastlegene, et fastlegeløft. Det er mulig å gjøre et slikt løft for hele helsesektoren.

Kommentar: «Regjeringen tar et langt steg i riktig retning for å løse fastlegekrisen»

For mange oppgaver

– Men det har vist seg tidligere at når en løfter en gruppe så gir det en kortvarig effekt. For eksempel gikk lærerne betraktelig opp i lønn da de ble overført fra staten til kommunene, men nå har de glidd tilbake. Vil et slikt løft hjelpe?

– Det er akkurat nå vi trenger å rekruttere folk. I årene 2040 og 2050 vil vi ha en gammel befolkning med stort pleiebehov. Jeg har ikke sagt at lønnsnivået skal forbli høyt.

Larsen treffer stadig vekk tidligere kolleger som har sluttet for å få seg en bedre betalt jobb et annet sted.

– Men er det bare penger som gjør at folk slutter?

– Nei. I vår medlemsundersøkelse viser det seg at mange slutter på grunn av den høye belastningen.

Undersøkelsen blant medlemmene i Norsk sykepleierforbund viser at sykepleierne er utsatt for stor emosjonell belastning.

– Det er ikke de 10 til 15 000 skrittene som du går hver dag, som er slitsomt. Sykepleierne arbeider mellom liv og død. Når de går hjem om kvelden, sitter de for ofte igjen med en opplevelse om at de ikke har fått gjort jobben, slik de skulle ha gjort. De har for mange oppgaver, konflikter mellom oppgaver som må utføres samtidig.

Skummel trend i sårbart system

– Noen sykepleiere sørger for å få egne lønnstillegg ved å si opp en fast jobb, søke jobb i et bemanningsbyrå som så blir leid ut til sin tidligere arbeidsgiver. Er dette en strategi for å øke lønningene?

– Det er hyggelig at noen sykepleiere får høyere lønn, men dette er ikke noen holdbar strategi for samfunnet. Innleie av vikarer skal være unntaket, men når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier Larsen.

Nylig fremmet regjeringen et lovforslag om innstramming av bemanningsbransjen, men den gjorde et unntak for helsesektoren. Det vil fortsatt være behov for å leie inn helsepersonell hvis det oppstår et midlertidig behov.

Larsen mener at dette unntaket er unødvendig. Det er allerede tillatt å leie inn helsepersonell etter avtale med de tillitsvalgte.

– Krisa gjør at vi jobber tettere sammen, sier Lill Sverresdatter Larsen om det bedrede forholdet sykepleierne har fått til Fagforbundet, her sammen med deres leder Mette Nord.

– Krisa gjør at vi jobber tettere sammen, sier Lill Sverresdatter Larsen om det bedrede forholdet sykepleierne har fått til Fagforbundet, her sammen med deres leder Mette Nord.

Leif Martin Kirknes

Bedre forhold til Fagforbundet i krisa

– Regjeringen har nettopp nedsatt et utvalg, Holden 4-utvalget, som blant annet skal vurdere frontfaget. Hva synes du om det?

– Jeg er glad for at det ble et utvalg og at frontfaget skal vurderes. Frontfaget slik det blir praktisert i dag, er med på å sementere lønnsforskjellene, og er et hinder for likelønn.

– Sett utenfra kan det virke som om forholdet mellom Sykepleierforbundet og Fagforbundet blitt bedre. Er det tilfellet?

Sykepleierlederen sier at de to forbundene jobber tett og godt med deltidsproblematikken, ansvar- og oppgavedeling. Dessuten også hvordan tillitsreformen skal utformes både sentralt og lokalt.

– Det er en krise i helsesektoren og da er det ingen vits i å bites internt. Krisa gjør at vi jobber tettere sammen, avslutter Larsen.

Kommisjon advarer: Helsevesenet kan bryte sammen hvis det drives som i dag

Nok arbeid til alle

– Helsepersonellkommisjonen har nettopp lagt fram sin innstilling. De går inn for at flere oppgaver som i dag utføres av sykepleiere skal bli utført av helsefagarbeidere. Hva er din kommentar til det?

– Det er oppgaver nok til alle. Det må være pasientens situasjon og behov som avgjør hvilken kompetanse som skal brukes i behandlingen, svarer Larsen.

Les mer: I denne kommunen løyser dei mangelen på sjukepleiarar med å vidareutdanne helsefagarbeidarane

05.02.2023
07:00
07.02.2023 16:25Mest lest

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

Knut Viggen

Hovedtillitsvalgt utestengt og oppsagt: – Hadde ikke trodd at dette var mulig

Arne Birkemo

Avdekket mareritt på Stavanger-restaurant: – Det verste jeg har sett

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

Leif Martin Kirknes

LO forbereder storstreik: Dette kravet må innfris

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Frøydis Falch Urbye

Skal du jobbe i påska? Her er rettighetene dine

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Brian Cliff Olguin

LO-lederen angriper Wolt: – Hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Tormod Ytrehus

Raudt vil undersøke arbeidsforholda i Olivia – truar med å ta frå restaurantane skjenkebevillinga

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Tormod Ytrehus

Femdobling av strømutgiften kan knekke sørlandsbedrift

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Vaggelis Kousioras / AP / NTB

Det greske raseriet: Jernbaneulykken var en ventet katastrofe

–  Jeg kjenner flere barnepleiere som har lyst til å gå veien videre for å bli sykepleier. La oss få lov. Samfunnet vil ikke angre, sier Henrikke Tresselt.

– Jeg kjenner flere barnepleiere som har lyst til å gå veien videre for å bli sykepleier. La oss få lov. Samfunnet vil ikke angre, sier Henrikke Tresselt.

Jan-Erik Østlie

Henrikke vil bli sykepleier. 22 års erfaring som barnepleier teller ikke


Flere saker