JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GIR GJERNE REGJERINGSRÅD: – Den nye regjeringa har en alvorlig stor jobb å gjøre, men om de trenger tips og råd på veien, er det bare å ta kontakt, sier lastebilsjåfør Asgeir Ripe.

GIR GJERNE REGJERINGSRÅD: – Den nye regjeringa har en alvorlig stor jobb å gjøre, men om de trenger tips og råd på veien, er det bare å ta kontakt, sier lastebilsjåfør Asgeir Ripe.

Sissel M. Rasmussen

Stortingsvalget 2021

Tillitsvalgte i transport har store forventninger og enda større krav til en ny regjering

Åtte år med borgerlig regjering har satt negative spor, mener både lagerarbeidere og sjåfører. Valgresultatet gir håp om lys i tunnelen.20.09.2021
12:55
29.09.2021 14:44

roy@lomedia.no

En av dem som raskest kommer til å merke at det kommer en ny regjering, er taxisjåfør Roald Arentz i Trondheim. Arentz var i mange år bransjerådsleder for taxi i Transportarbeiderforbundet, og opplevde at de borgerlige åpnet opp for frislipp i bransjen midt under koronakrisen.

– Det har svekka omdømmet til bransjen og gjort det svært vanskelig å livnære seg som drosjesjåfør, sier han.

– Må ta EU-kamp om nødvendig

Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt lovet før valget å snu liberaliseringa av bransjen. Arentz forventer at de holder løftene sine.

(Saken fortsetter under bildet)

LIBERALISERINGSEFFEKT: – Det borgerlige frislippet i drosjenæringa har svekka omdømmet til bransjen og gjort det svært vanskelig å livnære seg som drosjesjåfør, sier taxisjåfør Roald Arentz.

LIBERALISERINGSEFFEKT: – Det borgerlige frislippet i drosjenæringa har svekka omdømmet til bransjen og gjort det svært vanskelig å livnære seg som drosjesjåfør, sier taxisjåfør Roald Arentz.

Tormod Ytrehus

– Jeg forventer at de om nødvendig tar en kamp med ESA om det, og at den nye regjeringa leverer en tiltakspakke mot sosial dumping der strengere krav til anbudskriterier for offentlige innkjøp av transportoppdrag inngår, sier han.

Arentz mener anbudene fra fylkeskommunale transportselskap og helseforetakene har ført til en negativ lønnsspiral og et dårligere tilbud til de svake gruppene som trenger de transporttjenestene.

Mye lest: Tidligere ansatt i Statens vegvesen varsler om juks: – Det er alltid sjåføren som får skylda

Vil ha øremerkede midler

Heller ikke i bussbransjen er det grunn til å juble for det offentliges kutt i budsjettene. Geir Tore Kravdal er bussjåfør på Kongsvinger og sitter i bransjerådet for buss i Fellesforbundet. Også han håper på bedre tider med en ny regjering.

– Under de borgerlige har vi merket at det har vært enklest å redusere budsjettet til samferdsel når overføringene til fylket ikke har vært øremerket. Vi håper de rødgrønne vil gå bort fra det, og øremerke overføringer tl samferdsel, sier Kravdal.

Aktuelt: Jaget etter billig arbeidskraft kveler norsk transportbransje, advarer sjåførene. Her er partienes medisin

(Saken fortsetter under bildet)

STRENGERE ANBUDSKRAV: Bussjåfør Geir Tore Kravdal vil ha strengere krav til hele stillinger og kollisjonssikkerhet for bussjåfører i alle offentlige anbud.

STRENGERE ANBUDSKRAV: Bussjåfør Geir Tore Kravdal vil ha strengere krav til hele stillinger og kollisjonssikkerhet for bussjåfører i alle offentlige anbud.

Roy Ervin Solstad

Han vil som Arentz også ha strengere krav i offentlige anbud.

– Vi må få inn krav om noe som sikrer de ansatte bedre, og at det skal være hele stillinger. I tillegg må vi få inn dette med kollisjonssikkerheten for bussjåførene, poengterer han.

Underrapportering i transportbransjen: Arbeidstimer skjules som «pause». Kan bety flere titalls tusen kroner lavere månedslønn

– Åtte år med stillstand

Hans tungbilkolleger som sitter bak rattet i lastebiler på norske veier, har også en lang liste med krav og forventninger til en ny regjering. Asgeir Ripe er tidligere bransjerådsleder for gods i Norsk Transportarbeiderforbund, og sitter fremdeles i bransjerådet i Fellesforbundet. Han kjører for Transferd i Førde, og synes de siste åtte årene med borgerlig regjering har betydd stillstand i arbeidet mot sosial dumping.

– Kontrollapparatet har manglet både samkjøring og midler. De har mer eller mindre jobba i blinde på hver sin holme, sier Ripe oppgitt.

Mye delt: Utenlandske sjåfører kjører varer i Norge for 25 kroner timen: – Bransjen er i en dødsspiral

(Saken fortsetter under bildet)

SYNDERNE BLIR IKKE TATT: - Slik det er i dag, er det fritt fram for dem som ikke følger regelverket. Det gjør at de som forsøker å følge det, taper konkurransekraft. Det må gis nok midler til at alle kontrollstasjoner kan ha døgnkontinuerlig drift, sier Asgeir Ripe.

SYNDERNE BLIR IKKE TATT: - Slik det er i dag, er det fritt fram for dem som ikke følger regelverket. Det gjør at de som forsøker å følge det, taper konkurransekraft. Det må gis nok midler til at alle kontrollstasjoner kan ha døgnkontinuerlig drift, sier Asgeir Ripe.

Roy Ervin Solstad

Nå forventer han stor økning i midlene til kontrollvirksomheten langs veiene, og langt bedre samarbeid mellom de ulike kontrolletatene.

– Slik det er i dag, er det fritt fram for dem som ikke følger regelverket. Det gjør at de som forsøker å følge det, taper konkurransekraft. Derfor må det nok midler inn til å kunne kontrollere døgnet rundt på alle kontrollstasjoner, mener han.

Historisk dom: 52 lastebilsjåfører får rekorderstatning, styreleder holdes personlig ansvarlig

– Konkurransevridning må fjernes

Ripe understreker at selv det ikke er nok i kampen mot sosial dumping på veiene.

– Transportkjøperne må stilles mer til ansvar gjennom kraftige bøter når det foreligger brudd på lov og regelverk. For å få til det, så må det lages et transportregister der en har oversikt over både tidligere lovbrudd og om det kjøres kabotasje, peker han på.

Transferd-sjåføren mener også at det må gjøres noe med forskjellene i avgifter som utenlandske og norske aktører må betale.

– I Tyskland har de et system der utenlandske operatører må betale det samme som de tyske. Slik burde vi få det her også, for de forskjellene i tillegg til sosial dumping gjør at bransjen ligger med brukket rygg, sier Ripe og kommer med følgende oppfordring:

– Den nye regjeringa har en alvorlig stor jobb å gjøre, men om de trenger tips og råd på veien, er det bare å ta kontakt, sier Asgeir Ripe.

Denne skaper debatt: Langtransportsjåfør Anita (37) er på jobb 15 timer daglig: – Jobben går først, alltid

Grønn tilrettelegging

Noen tips kan de sikkert også få fra Sten Rune Wold som er klubbleder for Fellesforbundets medlemmer på Schenker sitt spedisjonslager i Drammen. Han forteller til Magsinet for fagorganiserte at hans bransje har opplevd en uthuling av lovverket.

– Vi leser i media og hører om det i bransjen at det har blitt stadig flere selvstendig næringsdrivende og enkeltmannsforetak som i vår bransje nærmest jobber som slaver, sier Wold.

Fått med deg denne? Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

(Saken fortsetter under bildet)

SLAVEKONTRAKTER: - Vi leser i media og hører i bransjen at det er økning i selvstendig næringsdrivende og enkeltmannsforetak som nærmest jobber som slaver, sier lagerarbeider hos Schenker i Drammen, Sten Rune Wold.

SLAVEKONTRAKTER: - Vi leser i media og hører i bransjen at det er økning i selvstendig næringsdrivende og enkeltmannsforetak som nærmest jobber som slaver, sier lagerarbeider hos Schenker i Drammen, Sten Rune Wold.

Roy Ervin Solstad

Han mener som Ripe at det må stilles større krav til transportørene. Ikke minst nå som man står foran et grønt skifte.

– Jeg har et håp om at regjeringen skal kunne få gjennomslag for det som trengs i vår bransje. Det trengs mye tilrettelegging nå som mer av transporten vil gå over på elektriske og hydrogendrevne lastebiler. Det må også jobbes mer med jernbane, og der tror jeg det er realistisk at regjeringen får til noe, men da må staten tilrettelegge bedre enn de har gjort, sier Sten Rune Wold.

Seks av ti oppdragsgivere bryter reglene: Gustav Witzøe-selskap brøt loven i fem år, men slipper straff

Økt fagforeningsfradrag

På Lillehammer jobber Rune Kristiansen som avisbud. Han sitter i bransjerådet, og har tro på bedring de neste årene.

– De siste åtte årene har det vært fritt frem for midlertidige stillinger. Det har vært en skjev økonomisk fordeling, og det har vært mye økninger i avgiftsnivået. Med en ny regjering har jeg forventninger om at vi kan bli kvitt de midlertidige stillingene, og at det skal satses mer på hele og faste stillinger. Jeg forventer også at fradraget for fagforeningskontingenten økes, sier Kristiansen.

Mye lest: Politikere er rystet av Rafals historie. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

(Saken fortsetter under bildet)

HELE OG FASTE STILLIGER: - Jeg forventer at en ny regjering kan bli kvitt de midlertidige stillingene og at det satses mer på hele og faste stillinger, sier avisbudet Rune Kristiansen.

HELE OG FASTE STILLIGER: - Jeg forventer at en ny regjering kan bli kvitt de midlertidige stillingene og at det satses mer på hele og faste stillinger, sier avisbudet Rune Kristiansen.

Bjørn A. Grimstad

Favorittsamferdselsminister

Med såpass mange forventninger, blir det mye å gjøre for den som blir sittende med ansvaret for samferdsel i regjereringen. Geir Tore Kravdal peker på Arbeiderpartiets Sverre Myrli som en aktuell kandidat til jobben som samferdselsminister. Det gjør Sten Rune Wold også, men legger til at Arne Nævra fra SV også er en god kandidat.

Taxisjåfør Roald Arentz vil helst ha en fra SV eller Senterpartiet for å ta kampen opp med EU. Rune Kristiansen vil la Arbeiderpartiet eller Senterpartiet få samferdselsministeren, og også lastebilsjåfør Asgeir Ripe peker på Senterpartiet.

– Personlig håper jeg på en minister derfra. Senterpartiet kom med en lang liste viktige tiltak for transportbransjen i valgkampen og har derfor mye å følge opp. Det må nok justeringer til underveis, men jeg håper de tar med oss som kjenner bransjen med på veien videre, avslutter Asgeir Ripe.

20.09.2021
12:55
29.09.2021 14:44Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Privat

To timer etter at de kjørte sammen, fikk han beskjed om at kollegaen var død

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

– Jeg føler meg overveldet. jeg er så glad for at noen forstår hvor viktig dette er. Ikke bare for meg, men for alle Navs flere millioner brukere, sier Janne Cecilie Thorenfeldt. Hun har møtt arbeidsgiver Nav i retten i flere runder. Nå håper hun menneskerettsdomstolen i Strasbourg kan dømme på en måte som styrker personvernet for alle Navs brukere.

– Jeg føler meg overveldet. jeg er så glad for at noen forstår hvor viktig dette er. Ikke bare for meg, men for alle Navs flere millioner brukere, sier Janne Cecilie Thorenfeldt. Hun har møtt arbeidsgiver Nav i retten i flere runder. Nå håper hun menneskerettsdomstolen i Strasbourg kan dømme på en måte som styrker personvernet for alle Navs brukere.

Ole Palmstrøm

Over 100 ansatte hadde vært inne i mappa hennes hos Nav

LEILIGHETER STÅR TOMME: – Et premiss for å lage serien var at jeg ikke skulle ta en leilighet fra noen som trengte den. Men flere toromsleiligheter sto tomme, og jeg fikk høre at det var fordi folk ikke hadde råd, sier Petter Nyquist.

LEILIGHETER STÅR TOMME: – Et premiss for å lage serien var at jeg ikke skulle ta en leilighet fra noen som trengte den. Men flere toromsleiligheter sto tomme, og jeg fikk høre at det var fordi folk ikke hadde råd, sier Petter Nyquist.

Teddy TV/TV 2

«Petter Uteligger» flyttet inn i kommunal bolig: – Det provoserte meg noe jævlig

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned. Over 200 ansatte er berørt: – Vi visste overhodet ingenting

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

Stadig færre LO-medlemmer stemmer Ap. Sjekk det store fallet her

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Debatt

Politikere må komme på Nav oftere. De må snakke med oss sosialarbeidere, skriver Julian Slettaøien. Hun reagerer på at ikke de enslig aleneboende får mer hjelp.

Politikere må komme på Nav oftere. De må snakke med oss sosialarbeidere, skriver Julian Slettaøien. Hun reagerer på at ikke de enslig aleneboende får mer hjelp.

Hanna Skotheim

Politikere må komme på Nav oftere. De må snakke med oss

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

Brian Cliff Olguin

– Man har tenkt at det er så få kvinner i fengsel, så de har blitt glemt

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Norske hjørnesteinsbedrifter kan forsvinne, advarer tillitsvalgte

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Kronikk

Arbeiderpartiet og LO trenger en «grunnlagskommisjon», skriver Torgeir E. Fjærtoft.

Arbeiderpartiet og LO trenger en «grunnlagskommisjon», skriver Torgeir E. Fjærtoft.

Ole Palmstrøm

«Markedet» er en illusjon. Vi trenger nå politisk styring

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Roy Ervin Solstad

Langtransportsjåfører har dårligere reisegodtgjørelse enn andre

Å handle på børsen med informasjon som ikke er kjent for allmennheten, er straffbart.

Å handle på børsen med informasjon som ikke er kjent for allmennheten, er straffbart.

Colourbox

Straffen for innsidehandel er streng. Slik unngår du den som tillitsvalgt

– Vi må aldri slutte å snakke om det som skjedde for 50 år siden, da glemmer vi, sier Blamey.

– Vi må aldri slutte å snakke om det som skjedde for 50 år siden, da glemmer vi, sier Blamey.

André Kjernsli

Flukten fra Chile skulle bli kortvarig, men det tok 21 år før Sergio kom hjem


Flere saker