JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GIR GJERNE REGJERINGSRÅD: – Den nye regjeringa har en alvorlig stor jobb å gjøre, men om de trenger tips og råd på veien, er det bare å ta kontakt, sier lastebilsjåfør Asgeir Ripe.

GIR GJERNE REGJERINGSRÅD: – Den nye regjeringa har en alvorlig stor jobb å gjøre, men om de trenger tips og råd på veien, er det bare å ta kontakt, sier lastebilsjåfør Asgeir Ripe.

Sissel M. Rasmussen

Stortingsvalget 2021

Tillitsvalgte i transport har store forventninger og enda større krav til en ny regjering

Åtte år med borgerlig regjering har satt negative spor, mener både lagerarbeidere og sjåfører. Valgresultatet gir håp om lys i tunnelen.20.09.2021
12:55
29.09.2021 14:44

roy@lomedia.no

En av dem som raskest kommer til å merke at det kommer en ny regjering, er taxisjåfør Roald Arentz i Trondheim. Arentz var i mange år bransjerådsleder for taxi i Transportarbeiderforbundet, og opplevde at de borgerlige åpnet opp for frislipp i bransjen midt under koronakrisen.

– Det har svekka omdømmet til bransjen og gjort det svært vanskelig å livnære seg som drosjesjåfør, sier han.

– Må ta EU-kamp om nødvendig

Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt lovet før valget å snu liberaliseringa av bransjen. Arentz forventer at de holder løftene sine.

(Saken fortsetter under bildet)

LIBERALISERINGSEFFEKT: – Det borgerlige frislippet i drosjenæringa har svekka omdømmet til bransjen og gjort det svært vanskelig å livnære seg som drosjesjåfør, sier taxisjåfør Roald Arentz.

LIBERALISERINGSEFFEKT: – Det borgerlige frislippet i drosjenæringa har svekka omdømmet til bransjen og gjort det svært vanskelig å livnære seg som drosjesjåfør, sier taxisjåfør Roald Arentz.

Tormod Ytrehus

– Jeg forventer at de om nødvendig tar en kamp med ESA om det, og at den nye regjeringa leverer en tiltakspakke mot sosial dumping der strengere krav til anbudskriterier for offentlige innkjøp av transportoppdrag inngår, sier han.

Arentz mener anbudene fra fylkeskommunale transportselskap og helseforetakene har ført til en negativ lønnsspiral og et dårligere tilbud til de svake gruppene som trenger de transporttjenestene.

Mye lest: Tidligere ansatt i Statens vegvesen varsler om juks: – Det er alltid sjåføren som får skylda

Vil ha øremerkede midler

Heller ikke i bussbransjen er det grunn til å juble for det offentliges kutt i budsjettene. Geir Tore Kravdal er bussjåfør på Kongsvinger og sitter i bransjerådet for buss i Fellesforbundet. Også han håper på bedre tider med en ny regjering.

– Under de borgerlige har vi merket at det har vært enklest å redusere budsjettet til samferdsel når overføringene til fylket ikke har vært øremerket. Vi håper de rødgrønne vil gå bort fra det, og øremerke overføringer tl samferdsel, sier Kravdal.

Aktuelt: Jaget etter billig arbeidskraft kveler norsk transportbransje, advarer sjåførene. Her er partienes medisin

(Saken fortsetter under bildet)

STRENGERE ANBUDSKRAV: Bussjåfør Geir Tore Kravdal vil ha strengere krav til hele stillinger og kollisjonssikkerhet for bussjåfører i alle offentlige anbud.

STRENGERE ANBUDSKRAV: Bussjåfør Geir Tore Kravdal vil ha strengere krav til hele stillinger og kollisjonssikkerhet for bussjåfører i alle offentlige anbud.

Roy Ervin Solstad

Han vil som Arentz også ha strengere krav i offentlige anbud.

– Vi må få inn krav om noe som sikrer de ansatte bedre, og at det skal være hele stillinger. I tillegg må vi få inn dette med kollisjonssikkerheten for bussjåførene, poengterer han.

Underrapportering i transportbransjen: Arbeidstimer skjules som «pause». Kan bety flere titalls tusen kroner lavere månedslønn

– Åtte år med stillstand

Hans tungbilkolleger som sitter bak rattet i lastebiler på norske veier, har også en lang liste med krav og forventninger til en ny regjering. Asgeir Ripe er tidligere bransjerådsleder for gods i Norsk Transportarbeiderforbund, og sitter fremdeles i bransjerådet i Fellesforbundet. Han kjører for Transferd i Førde, og synes de siste åtte årene med borgerlig regjering har betydd stillstand i arbeidet mot sosial dumping.

– Kontrollapparatet har manglet både samkjøring og midler. De har mer eller mindre jobba i blinde på hver sin holme, sier Ripe oppgitt.

Mye delt: Utenlandske sjåfører kjører varer i Norge for 25 kroner timen: – Bransjen er i en dødsspiral

(Saken fortsetter under bildet)

SYNDERNE BLIR IKKE TATT: - Slik det er i dag, er det fritt fram for dem som ikke følger regelverket. Det gjør at de som forsøker å følge det, taper konkurransekraft. Det må gis nok midler til at alle kontrollstasjoner kan ha døgnkontinuerlig drift, sier Asgeir Ripe.

SYNDERNE BLIR IKKE TATT: - Slik det er i dag, er det fritt fram for dem som ikke følger regelverket. Det gjør at de som forsøker å følge det, taper konkurransekraft. Det må gis nok midler til at alle kontrollstasjoner kan ha døgnkontinuerlig drift, sier Asgeir Ripe.

Roy Ervin Solstad

Nå forventer han stor økning i midlene til kontrollvirksomheten langs veiene, og langt bedre samarbeid mellom de ulike kontrolletatene.

– Slik det er i dag, er det fritt fram for dem som ikke følger regelverket. Det gjør at de som forsøker å følge det, taper konkurransekraft. Derfor må det nok midler inn til å kunne kontrollere døgnet rundt på alle kontrollstasjoner, mener han.

Historisk dom: 52 lastebilsjåfører får rekorderstatning, styreleder holdes personlig ansvarlig

– Konkurransevridning må fjernes

Ripe understreker at selv det ikke er nok i kampen mot sosial dumping på veiene.

– Transportkjøperne må stilles mer til ansvar gjennom kraftige bøter når det foreligger brudd på lov og regelverk. For å få til det, så må det lages et transportregister der en har oversikt over både tidligere lovbrudd og om det kjøres kabotasje, peker han på.

Transferd-sjåføren mener også at det må gjøres noe med forskjellene i avgifter som utenlandske og norske aktører må betale.

– I Tyskland har de et system der utenlandske operatører må betale det samme som de tyske. Slik burde vi få det her også, for de forskjellene i tillegg til sosial dumping gjør at bransjen ligger med brukket rygg, sier Ripe og kommer med følgende oppfordring:

– Den nye regjeringa har en alvorlig stor jobb å gjøre, men om de trenger tips og råd på veien, er det bare å ta kontakt, sier Asgeir Ripe.

Denne skaper debatt: Langtransportsjåfør Anita (37) er på jobb 15 timer daglig: – Jobben går først, alltid

Grønn tilrettelegging

Noen tips kan de sikkert også få fra Sten Rune Wold som er klubbleder for Fellesforbundets medlemmer på Schenker sitt spedisjonslager i Drammen. Han forteller til Magsinet for fagorganiserte at hans bransje har opplevd en uthuling av lovverket.

– Vi leser i media og hører om det i bransjen at det har blitt stadig flere selvstendig næringsdrivende og enkeltmannsforetak som i vår bransje nærmest jobber som slaver, sier Wold.

Fått med deg denne? Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

(Saken fortsetter under bildet)

SLAVEKONTRAKTER: - Vi leser i media og hører i bransjen at det er økning i selvstendig næringsdrivende og enkeltmannsforetak som nærmest jobber som slaver, sier lagerarbeider hos Schenker i Drammen, Sten Rune Wold.

SLAVEKONTRAKTER: - Vi leser i media og hører i bransjen at det er økning i selvstendig næringsdrivende og enkeltmannsforetak som nærmest jobber som slaver, sier lagerarbeider hos Schenker i Drammen, Sten Rune Wold.

Roy Ervin Solstad

Han mener som Ripe at det må stilles større krav til transportørene. Ikke minst nå som man står foran et grønt skifte.

– Jeg har et håp om at regjeringen skal kunne få gjennomslag for det som trengs i vår bransje. Det trengs mye tilrettelegging nå som mer av transporten vil gå over på elektriske og hydrogendrevne lastebiler. Det må også jobbes mer med jernbane, og der tror jeg det er realistisk at regjeringen får til noe, men da må staten tilrettelegge bedre enn de har gjort, sier Sten Rune Wold.

Seks av ti oppdragsgivere bryter reglene: Gustav Witzøe-selskap brøt loven i fem år, men slipper straff

Økt fagforeningsfradrag

På Lillehammer jobber Rune Kristiansen som avisbud. Han sitter i bransjerådet, og har tro på bedring de neste årene.

– De siste åtte årene har det vært fritt frem for midlertidige stillinger. Det har vært en skjev økonomisk fordeling, og det har vært mye økninger i avgiftsnivået. Med en ny regjering har jeg forventninger om at vi kan bli kvitt de midlertidige stillingene, og at det skal satses mer på hele og faste stillinger. Jeg forventer også at fradraget for fagforeningskontingenten økes, sier Kristiansen.

Mye lest: Politikere er rystet av Rafals historie. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

(Saken fortsetter under bildet)

HELE OG FASTE STILLIGER: - Jeg forventer at en ny regjering kan bli kvitt de midlertidige stillingene og at det satses mer på hele og faste stillinger, sier avisbudet Rune Kristiansen.

HELE OG FASTE STILLIGER: - Jeg forventer at en ny regjering kan bli kvitt de midlertidige stillingene og at det satses mer på hele og faste stillinger, sier avisbudet Rune Kristiansen.

Bjørn A. Grimstad

Favorittsamferdselsminister

Med såpass mange forventninger, blir det mye å gjøre for den som blir sittende med ansvaret for samferdsel i regjereringen. Geir Tore Kravdal peker på Arbeiderpartiets Sverre Myrli som en aktuell kandidat til jobben som samferdselsminister. Det gjør Sten Rune Wold også, men legger til at Arne Nævra fra SV også er en god kandidat.

Taxisjåfør Roald Arentz vil helst ha en fra SV eller Senterpartiet for å ta kampen opp med EU. Rune Kristiansen vil la Arbeiderpartiet eller Senterpartiet få samferdselsministeren, og også lastebilsjåfør Asgeir Ripe peker på Senterpartiet.

– Personlig håper jeg på en minister derfra. Senterpartiet kom med en lang liste viktige tiltak for transportbransjen i valgkampen og har derfor mye å følge opp. Det må nok justeringer til underveis, men jeg håper de tar med oss som kjenner bransjen med på veien videre, avslutter Asgeir Ripe.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
20.09.2021
12:55
29.09.2021 14:44Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Ir šiukšlių vežėjas, ir padavėjas, ir parduotuvės darbuotojas dirbdami alina kūną.

Ir šiukšlių vežėjas, ir padavėjas, ir parduotuvės darbuotojas dirbdami alina kūną.

Martin Guttormsen Slørdal og Sissel M. Rasmussen

Darbas alina kūną: Darbdavio prievolė pasirūpinti jūsų sveikata

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

Stig-Audun Hansen / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

«Slavemerket» som reiste arbeiderkampen på Norges nest største arbeidsplass

LØSNING: Kulturstreiken er avsluttet etter at partene ble enige om å innføre livslang og kjønnsnøytral pensjon.

LØSNING: Kulturstreiken er avsluttet etter at partene ble enige om å innføre livslang og kjønnsnøytral pensjon.

Frank Holtschlag/nyebilder

Slik ble løsningen på kulturstreiken

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Jan-Erik Østlie

Klimaministeren vil bygge ut mer vindkraft

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Helge Rønning Birkelund

Innleieforbud i Oslo ikke nok: – Blir det forbud, flytter bare byråene ut

OVERMODENT: Strakstiltak i Oslo-området er overmodent, eit løfte frå dei raudgrøne partia og behovet er godt dokumentert, meiner leiar Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening.

OVERMODENT: Strakstiltak i Oslo-området er overmodent, eit løfte frå dei raudgrøne partia og behovet er godt dokumentert, meiner leiar Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening.

Håvard Sæbø

Fellesforbundet krev innleige-forbod straks


Flere saker