JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
VIL RYDDE OPP: -  Useriøse aktører har i lengere tid vært en utfordring for bransjen og dette ønsker vi å få bukt med, sier adminstrerende direktør i Postnord, Robin Olsen. Nå har selskapet inngått en intensjonsavtale med Politiet og Skatteetaten for å bekjempe arbeidskriminaliet i transportleverandørbransjen.

VIL RYDDE OPP: - Useriøse aktører har i lengere tid vært en utfordring for bransjen og dette ønsker vi å få bukt med, sier adminstrerende direktør i Postnord, Robin Olsen. Nå har selskapet inngått en intensjonsavtale med Politiet og Skatteetaten for å bekjempe arbeidskriminaliet i transportleverandørbransjen.

Bård Gudim

Sosial dumping i transportbransjen:

Postnord tar grep etter avsløringene om underbetalte sjåfører

Logistikk- og transportgiganten Postnord vil samarbeide med Politiet og Skatteetaten for å avdekke arbeidskriminalitet hos transportleverandører.28.01.2022
08:08
09.03.2022 10:35

roy@lomedia.no

FriFagbevegelse har i en serie artikler avdekket at Postnord har hatt underleverandører som har underbetalt sine sjåfører, og at Postnord selv har presset sine underleverandører til å kjøre på lavere kilometersatser enn det Postnord-direktørene selv mener er et akseptabelt nivå.

Det har fått både nærings- og samferdselsministre i Danmark, Sverige og Norge, Fellesforbundet og kunder som bruker Postnord til å reagere. Avsløringene ble også tema i den svenske Riksdagen nylig.

Nå tar Postnord grep.

Inviterte Politiet og Skatteetaten

Administrerende direktør Robin Olsen innrømmet på Dagsnytt 18 på NRK den 20. januar at Postnord hadde blitt utsatt for svindel av underleverandører som hadde forfalsket lønnslistene. Til Magasinet for fagorganiserte utdyper han at Postnord fikk nyss om at Politiet og Skatteetaten ønsket å komme i dialog med de større aktørene i transportbransjen, og at Postnord deretter inviterte de to etatene til et møte.

– Vi har hatt utfordringer med å avdekke dokumentforfalskninger. Et samarbeid med politi og kontrolletater er av flere kilder som kan bidra til bekjempelse av arbeidskriminalitet. Vi har ingen intensjon med å bygge opp under underbetaling av sjåfører, understreker Olsen.

Derfor har Postnord nå startet en dialog med Politiet og Skatteetaten for å kunne utveksle råd og informasjon for å avdekke arbeidskriminalitet hos transportleverandører.

– Vi håper dette vil hjelpe oss å avdekke mer enn vi har lyktes med tidligere, skriver han.

Mye lest: Kunder boikotter Postnord og Zalando etter avsløringer: – Det er skammelig

– En bransjeutfordring

Han forteller at det har kommet tips om underbetaling av sjåfører og annen arbeidskriminalitet på tross av rett betaling fra PostNord og andre transportkjøpere.

– Derfor er det viktig at vi deler informasjon med Politiet og Skatteetaten slik at vi effektivt kan slå ned på tilfeller av arbeidskriminalitet i transportbransjen. Det skal også påpekes at dette først og fremst er en bransjeutfordring og at vi derfor også har tatt dette opp videre med NHO Logistikk og Transport for å igangsette et program for å forebygge arbeidskriminalitet hos transportleverandører. Vi ønsker et felles initiativ for transportbransjen, hvor vi sammen skal bekjempe og avdekke arbeidskriminalitet. Det gjør at dialogen med NHO Logistikk og Transport helt essensiell og viktig for oss, men først og fremst for bransjen som helhet. Useriøse aktører har i lengre tid vært en utfordring for bransjen og dette ønsker vi å få bukt med, sier Olsen.  

Postnord har selv drevet revisjon på sine transportleverandører, uten å oppdage de avvikene som FriFagbevegelse har kunnet dokumentere. Det gjelder også avsløringer som Norges Lastebileier-Forbund gjorde i forbindelse med den såkalte Vlantana-saken. Olsen sier rett ut at Postnord er blitt lurt gjennom feilinformasjon fra underleverandørene.

– Det er rett at vi har utført revisjoner over lang tid, men det er basert på den informasjonen vi mottar fra leverandørene. Derfor er vi avhengig å få tips og informasjon fra andre parter, påpeker han.   

Vil vurdere ytterligere kabotasjekutt

Den store utfordringen har vist seg å være at sjåførene ikke får utbetalt norsk tarifflønn, slik utenlandske sjåfører har krav på når de kjører innenriks i Norge. Postnord-sjefen sa på Dagsnytt 18 at selskapet har redusert denne typen transport, som kalles kabotasje, betraktelig de siste årene.

– Hovedgrunnen til denne reduksjonen er at vi har gjort oss noen erfaringer med useriøse leverandører, og da utenlandske spesielt. Derfor har vi avsluttet samarbeid med leverandører utenfor Norden og spesielt fra de områder som var overrepresentert med dokumentforfalskning. Samtidig har vi som transportkjøper også et ansvar – og derfor har vi stor tro på et tett samarbeid med kontrolletatene, også få bedre kontroll og oversikt over transportleverandører også i Norge, sier Olsen.   

Til Magasinet sier Olsen at Postnord vil fortsette med å redusere kabotasjeandelen fra i underkant av de fire prosentene av Postnords transport gjennom kabotasjekjøring. Hvor mye, er han imidlertid ikke konkret på, ei heller om det kommer noen ytterligere reduksjon i 2022, men at det vil bli vurdert i løpet av året.

– Vi har allerede redusert antall kabotasjeoppdrag massivt de siste årene. Årsaken til bruk av kabotasjeoppdrag er i all hovedsak knyttet til manglende transportkapasitet i det norske markedet. Samtidig er bruk av kabotasje en mulighet for å benytte ledig kapasitet, og for å unngå at transportører på importoppdrag i Norge kjører tomt fra første lossested, til neste lastested. Nå har vi kun avtaler med nordiske selskaper, og så vil vi ta løpende vurderinger ut over i 2022 sett ut fra transportkapasiteten i det norske markedet, forklarer han.

Denne skaper debatt: Postnord-direktøren mener forfalskning av lønnsdokumentasjon er «typisk»

Vil ikke si noe om eierskap

Selv om Postnord nå sier de kun har avtaler med nordiske selskaper, er det imidlertid ingen garanti for at alt er på stell. Noen av de transportørene selskapet har benyttet tidligere, slik som Vlantana Norge og Rimell Transport, var norske transportselskaper, men med utenlandske eiere. Begge disse har blitt avslørt for å drive lønnstyveri, men Olsen vil verken bekrefte eller avkrefte om selskapet nå krever at underleverandørene også skal ha nordiske eiere.

– Det er jo her intensjonssamarbeidet med Politi og Skatteetaten, og ikke minst dialogen med NHO Logistikk og Transport og igangsettelsen av programmet som skal bekjempe arbeidskriminalitet vil komme til nytte. Sammen med etatene og NHO LT har vi et bedre utgangspunkt å få bukt med de useriøse aktørene. Erfaringen vår viser at det er utenlandske selskaper fra spesifikke områder som er overrepresentert når det kommer til forfalskning av dokumentasjon, poengterer han. 

Vil gjennomgå egne rutiner

På direkte spørsmål om hva Postnord gjør internt i egne rekker for å luke bort det prispresset mot underleverandører som FriFagbevegelse har avdekket har skjedd direkte fra Postnord-ansatte som forhandler priser med underleverandører, svarer Olsen for første gang at de nå også vil se på egne rutiner.

– Vi tar en gjennomgang av alle våre rutiner, systemer og avtaler både for utenlandske og norske leverandører for å se om det har vært noen tilfeller av brudd, samt at vi iverksetter ytterligere tiltak for å sikre dette fremover. Vi er opptatt å betale riktig og forsvarlige for alle typer transporter gjennom bruk av kalkyler og fraktkalkulatorer basert på en anstendig norsk lønn til sjåfører. Vi er avhengige av at våre leverandører tjener penger over tid for å skape forutsigbarhet i våre leveringer. Mange av våre leverandører har vi samarbeidet med over 20 år, og det er faktisk godt under ti prosent per år som slutter å kjøre for PostNord. Dette hadde ikke skjedd om leverandørene ikke så seg tjent med å kjøre for oss, sier Robin Olsen i Postnord. 

– Skal være en øyeåpner

Christina Thomassen Rooth, politiinspektør og næringslivskontakt i enhet for forebygging i Oslo politidistrikt, sier det er naturlig å gå i dialog med store aktører i transportbransjen, slik som Postnord.

– Vi har to måter å angripe kriminalitet i bransjen på. Det ene er gjennom etterforskningssporet. Det andre er å drive forebygging ved å formidle den trusselen vi ser, og være i dialog med bransjen. Vi kan være en øyeåpner for bransjen, noe som kan gjøre det lettere for dem å gjøre egne tiltak, sier Rooth.

Hun forteller at man sammen med a-krimsenteret og kontrolletatene som Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Nav og Statens vegvesen har et prosjekt for å få en renere varebilbransje.

– Der skal vi utarbeide en veileder til varebilbransjen sammen med bransjen for å gi de innspill og råd, forklarer hun.

– Ser dere også på andre deler av transportbransjen?

– I dette prosjektet er det kun varebilbransjen, avslutter Christina Thomassen Rooth i Politiet.

To møter med Postnord

Erik Nilsen, avdelingsdirektør for skattekriminalitet i Skatteetaten, sier det ikke er inngått noen avtale med Postnord, men at Skatteetaten har avholdt to møter med selskapet.

– Et av møtene ble avholdt kun mellom Postnord og Skatteetaten, og det var et møte hvor politiet og Skatteetaten deltok sammen med Postnord. I begge møtene delte vi kunnskap og ga råd om hvordan de kan styrke sin internkontroll og forebygge a-krim, skriver Nilsen på epost til Magasinet for fagorganiserte.

Nilsen forteller at møtene blant annet kom i stand som følge av at Skatteetaten deltar i en tiltaksgruppe for tverretatlig forebyggende innsats mot kriminalitet i varetransportbransjen. Denne gruppen er ledet av Oslo politidistrikt og i tillegg til Skatteetaten deltar Arbeidstilsynet og Nav.

– Tiltaksgruppen har hatt bransjemøte med de største aktørene i transportbransjen. I etterkant av dette har det også vært oppfølgingsmøter med flere aktører, blant dem Postnord, forklarer han. 

Selv om det ikke eksisterer noen samarbeidsavtale mellom Postnord og Skatteetaten på det nåværende tidspunkt, har Skatteetaten hele 19 landsdekkende samarbeidsavtaler med store oppdragsgivere. Ifølge Nilsen gjelder det blant annet Avinor, Bane Nor, Statnett, Nye Veier AS, Statsbygg, Statens vegvesen, Skanska, Veidekke og flere av Norges største kommuner og fylkeskommuner.

– I samarbeid med store innkjøpere, kan vi bidra til at useriøse leverandører ikke får oppdrag og stenges ute av markedet, påpeker Erik Nilsen.

Les mer om Postnord-avsløringene:

Svensk riksdagspolitiker mener Sverige bør skamme seg over Postnord-skandalen i Norge

Ukrainske sjåfører kjørte fast for Postnord for under 400 kroner dagen

Postnord stjeler penger fra lastebil-bedrifter, mener sjåfør

Postnord sa de kuttet alle bånd til Vlantana etter lønnstyveri-skandalen. Likevel fikk selskapet nye oppdrag

Postnord svarer: «Ensidig fremstilling i FriFagbevegelse»

28.01.2022
08:08
09.03.2022 10:35Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

Håvard Sæbø

Hva var det blennende lyset Emil så? Hittil har ingen kunnet forklare

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær


Flere saker