JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
VIL RYDDE OPP: -  Useriøse aktører har i lengere tid vært en utfordring for bransjen og dette ønsker vi å få bukt med, sier adminstrerende direktør i Postnord, Robin Olsen. Nå har selskapet inngått en intensjonsavtale med Politiet og Skatteetaten for å bekjempe arbeidskriminaliet i transportleverandørbransjen.

VIL RYDDE OPP: - Useriøse aktører har i lengere tid vært en utfordring for bransjen og dette ønsker vi å få bukt med, sier adminstrerende direktør i Postnord, Robin Olsen. Nå har selskapet inngått en intensjonsavtale med Politiet og Skatteetaten for å bekjempe arbeidskriminaliet i transportleverandørbransjen.

Bård Gudim

Sosial dumping i transportbransjen:

Postnord tar grep etter avsløringene om underbetalte sjåfører

Logistikk- og transportgiganten Postnord vil samarbeide med Politiet og Skatteetaten for å avdekke arbeidskriminalitet hos transportleverandører.28.01.2022
08:08
09.03.2022 10:35

roy@lomedia.no

FriFagbevegelse har i en serie artikler avdekket at Postnord har hatt underleverandører som har underbetalt sine sjåfører, og at Postnord selv har presset sine underleverandører til å kjøre på lavere kilometersatser enn det Postnord-direktørene selv mener er et akseptabelt nivå.

Det har fått både nærings- og samferdselsministre i Danmark, Sverige og Norge, Fellesforbundet og kunder som bruker Postnord til å reagere. Avsløringene ble også tema i den svenske Riksdagen nylig.

Nå tar Postnord grep.

Inviterte Politiet og Skatteetaten

Administrerende direktør Robin Olsen innrømmet på Dagsnytt 18 på NRK den 20. januar at Postnord hadde blitt utsatt for svindel av underleverandører som hadde forfalsket lønnslistene. Til Magasinet for fagorganiserte utdyper han at Postnord fikk nyss om at Politiet og Skatteetaten ønsket å komme i dialog med de større aktørene i transportbransjen, og at Postnord deretter inviterte de to etatene til et møte.

– Vi har hatt utfordringer med å avdekke dokumentforfalskninger. Et samarbeid med politi og kontrolletater er av flere kilder som kan bidra til bekjempelse av arbeidskriminalitet. Vi har ingen intensjon med å bygge opp under underbetaling av sjåfører, understreker Olsen.

Derfor har Postnord nå startet en dialog med Politiet og Skatteetaten for å kunne utveksle råd og informasjon for å avdekke arbeidskriminalitet hos transportleverandører.

– Vi håper dette vil hjelpe oss å avdekke mer enn vi har lyktes med tidligere, skriver han.

Mye lest: Kunder boikotter Postnord og Zalando etter avsløringer: – Det er skammelig

– En bransjeutfordring

Han forteller at det har kommet tips om underbetaling av sjåfører og annen arbeidskriminalitet på tross av rett betaling fra PostNord og andre transportkjøpere.

– Derfor er det viktig at vi deler informasjon med Politiet og Skatteetaten slik at vi effektivt kan slå ned på tilfeller av arbeidskriminalitet i transportbransjen. Det skal også påpekes at dette først og fremst er en bransjeutfordring og at vi derfor også har tatt dette opp videre med NHO Logistikk og Transport for å igangsette et program for å forebygge arbeidskriminalitet hos transportleverandører. Vi ønsker et felles initiativ for transportbransjen, hvor vi sammen skal bekjempe og avdekke arbeidskriminalitet. Det gjør at dialogen med NHO Logistikk og Transport helt essensiell og viktig for oss, men først og fremst for bransjen som helhet. Useriøse aktører har i lengre tid vært en utfordring for bransjen og dette ønsker vi å få bukt med, sier Olsen.  

Postnord har selv drevet revisjon på sine transportleverandører, uten å oppdage de avvikene som FriFagbevegelse har kunnet dokumentere. Det gjelder også avsløringer som Norges Lastebileier-Forbund gjorde i forbindelse med den såkalte Vlantana-saken. Olsen sier rett ut at Postnord er blitt lurt gjennom feilinformasjon fra underleverandørene.

– Det er rett at vi har utført revisjoner over lang tid, men det er basert på den informasjonen vi mottar fra leverandørene. Derfor er vi avhengig å få tips og informasjon fra andre parter, påpeker han.   

Vil vurdere ytterligere kabotasjekutt

Den store utfordringen har vist seg å være at sjåførene ikke får utbetalt norsk tarifflønn, slik utenlandske sjåfører har krav på når de kjører innenriks i Norge. Postnord-sjefen sa på Dagsnytt 18 at selskapet har redusert denne typen transport, som kalles kabotasje, betraktelig de siste årene.

– Hovedgrunnen til denne reduksjonen er at vi har gjort oss noen erfaringer med useriøse leverandører, og da utenlandske spesielt. Derfor har vi avsluttet samarbeid med leverandører utenfor Norden og spesielt fra de områder som var overrepresentert med dokumentforfalskning. Samtidig har vi som transportkjøper også et ansvar – og derfor har vi stor tro på et tett samarbeid med kontrolletatene, også få bedre kontroll og oversikt over transportleverandører også i Norge, sier Olsen.   

Til Magasinet sier Olsen at Postnord vil fortsette med å redusere kabotasjeandelen fra i underkant av de fire prosentene av Postnords transport gjennom kabotasjekjøring. Hvor mye, er han imidlertid ikke konkret på, ei heller om det kommer noen ytterligere reduksjon i 2022, men at det vil bli vurdert i løpet av året.

– Vi har allerede redusert antall kabotasjeoppdrag massivt de siste årene. Årsaken til bruk av kabotasjeoppdrag er i all hovedsak knyttet til manglende transportkapasitet i det norske markedet. Samtidig er bruk av kabotasje en mulighet for å benytte ledig kapasitet, og for å unngå at transportører på importoppdrag i Norge kjører tomt fra første lossested, til neste lastested. Nå har vi kun avtaler med nordiske selskaper, og så vil vi ta løpende vurderinger ut over i 2022 sett ut fra transportkapasiteten i det norske markedet, forklarer han.

Denne skaper debatt: Postnord-direktøren mener forfalskning av lønnsdokumentasjon er «typisk»

Vil ikke si noe om eierskap

Selv om Postnord nå sier de kun har avtaler med nordiske selskaper, er det imidlertid ingen garanti for at alt er på stell. Noen av de transportørene selskapet har benyttet tidligere, slik som Vlantana Norge og Rimell Transport, var norske transportselskaper, men med utenlandske eiere. Begge disse har blitt avslørt for å drive lønnstyveri, men Olsen vil verken bekrefte eller avkrefte om selskapet nå krever at underleverandørene også skal ha nordiske eiere.

– Det er jo her intensjonssamarbeidet med Politi og Skatteetaten, og ikke minst dialogen med NHO Logistikk og Transport og igangsettelsen av programmet som skal bekjempe arbeidskriminalitet vil komme til nytte. Sammen med etatene og NHO LT har vi et bedre utgangspunkt å få bukt med de useriøse aktørene. Erfaringen vår viser at det er utenlandske selskaper fra spesifikke områder som er overrepresentert når det kommer til forfalskning av dokumentasjon, poengterer han. 

Vil gjennomgå egne rutiner

På direkte spørsmål om hva Postnord gjør internt i egne rekker for å luke bort det prispresset mot underleverandører som FriFagbevegelse har avdekket har skjedd direkte fra Postnord-ansatte som forhandler priser med underleverandører, svarer Olsen for første gang at de nå også vil se på egne rutiner.

– Vi tar en gjennomgang av alle våre rutiner, systemer og avtaler både for utenlandske og norske leverandører for å se om det har vært noen tilfeller av brudd, samt at vi iverksetter ytterligere tiltak for å sikre dette fremover. Vi er opptatt å betale riktig og forsvarlige for alle typer transporter gjennom bruk av kalkyler og fraktkalkulatorer basert på en anstendig norsk lønn til sjåfører. Vi er avhengige av at våre leverandører tjener penger over tid for å skape forutsigbarhet i våre leveringer. Mange av våre leverandører har vi samarbeidet med over 20 år, og det er faktisk godt under ti prosent per år som slutter å kjøre for PostNord. Dette hadde ikke skjedd om leverandørene ikke så seg tjent med å kjøre for oss, sier Robin Olsen i Postnord. 

– Skal være en øyeåpner

Christina Thomassen Rooth, politiinspektør og næringslivskontakt i enhet for forebygging i Oslo politidistrikt, sier det er naturlig å gå i dialog med store aktører i transportbransjen, slik som Postnord.

– Vi har to måter å angripe kriminalitet i bransjen på. Det ene er gjennom etterforskningssporet. Det andre er å drive forebygging ved å formidle den trusselen vi ser, og være i dialog med bransjen. Vi kan være en øyeåpner for bransjen, noe som kan gjøre det lettere for dem å gjøre egne tiltak, sier Rooth.

Hun forteller at man sammen med a-krimsenteret og kontrolletatene som Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Nav og Statens vegvesen har et prosjekt for å få en renere varebilbransje.

– Der skal vi utarbeide en veileder til varebilbransjen sammen med bransjen for å gi de innspill og råd, forklarer hun.

– Ser dere også på andre deler av transportbransjen?

– I dette prosjektet er det kun varebilbransjen, avslutter Christina Thomassen Rooth i Politiet.

To møter med Postnord

Erik Nilsen, avdelingsdirektør for skattekriminalitet i Skatteetaten, sier det ikke er inngått noen avtale med Postnord, men at Skatteetaten har avholdt to møter med selskapet.

– Et av møtene ble avholdt kun mellom Postnord og Skatteetaten, og det var et møte hvor politiet og Skatteetaten deltok sammen med Postnord. I begge møtene delte vi kunnskap og ga råd om hvordan de kan styrke sin internkontroll og forebygge a-krim, skriver Nilsen på epost til Magasinet for fagorganiserte.

Nilsen forteller at møtene blant annet kom i stand som følge av at Skatteetaten deltar i en tiltaksgruppe for tverretatlig forebyggende innsats mot kriminalitet i varetransportbransjen. Denne gruppen er ledet av Oslo politidistrikt og i tillegg til Skatteetaten deltar Arbeidstilsynet og Nav.

– Tiltaksgruppen har hatt bransjemøte med de største aktørene i transportbransjen. I etterkant av dette har det også vært oppfølgingsmøter med flere aktører, blant dem Postnord, forklarer han. 

Selv om det ikke eksisterer noen samarbeidsavtale mellom Postnord og Skatteetaten på det nåværende tidspunkt, har Skatteetaten hele 19 landsdekkende samarbeidsavtaler med store oppdragsgivere. Ifølge Nilsen gjelder det blant annet Avinor, Bane Nor, Statnett, Nye Veier AS, Statsbygg, Statens vegvesen, Skanska, Veidekke og flere av Norges største kommuner og fylkeskommuner.

– I samarbeid med store innkjøpere, kan vi bidra til at useriøse leverandører ikke får oppdrag og stenges ute av markedet, påpeker Erik Nilsen.

Les mer om Postnord-avsløringene:

Svensk riksdagspolitiker mener Sverige bør skamme seg over Postnord-skandalen i Norge

Ukrainske sjåfører kjørte fast for Postnord for under 400 kroner dagen

Postnord stjeler penger fra lastebil-bedrifter, mener sjåfør

Postnord sa de kuttet alle bånd til Vlantana etter lønnstyveri-skandalen. Likevel fikk selskapet nye oppdrag

Postnord svarer: «Ensidig fremstilling i FriFagbevegelse»

28.01.2022
08:08
09.03.2022 10:35Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

Alf Ragnar Olsen

Rebecca (22) er Norges yngste yrkessjåfør. Her er hennes melding til jenter som vurderer yrket

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

ERFAREN:  – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

ERFAREN: – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

Brian Cliff Olguin

Torbjørn (92) har vært fagorganisert i snart 70 år. Her er hans beste råd

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

Brian Cliff Olguin

Finansbransjen skal ikke tjene penger på ansattes pensjoner, mener store LO-forbund

Alf Ragnar Olsen

Oslo rammes først hvis det blir streik i staten

Aldri har nordmenn fått mer i bonus. Fra 2020 til 2021 økte bonusutbetalingene med 6,1 milliarder kroner.

Aldri har nordmenn fått mer i bonus. Fra 2020 til 2021 økte bonusutbetalingene med 6,1 milliarder kroner.

Brian Cliff Olguin

Ikke alle bonuser virker, advarer forsker. Her er noen tabber


Flere saker