JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nye tariffavtaler:

Her er resultatene fra lønnsoppgjørene i 2020

Busstreiken er avsluttet. Minstelønna øker betydelig i industri og bygg. Her er resultatene i de ulike lønnsoppgjørene.
Forbundsledelsen i HK med  forbundsleder Christopher Beckham og 1. nestleder Bjørn Mietinen på vei til riksmekleren.

Forbundsledelsen i HK med forbundsleder Christopher Beckham og 1. nestleder Bjørn Mietinen på vei til riksmekleren.

Erlend Angelo

aslak@lomedia.no

frode@lomedia.no

Det tikker inn med resultater fra en rekke lønnsoppgjør. Noen må veien innom Riksmekleren, og det kan bli flere streiker utover høsten. Her er oversikten per 30. november:

Økt minstelønn med nesten fem prosent i miljøbransjen

Enigheten om ny tariffavtale mellom Norsk Industri og Fellesforbundet i miljøbransjen betyr følgende for de ansatte:

Bortsett fra et generelt tillegg på 50 øre timen fra 1. april, vil imidlertid disse tilleggene ikke tre i kraft før 1. desember. Da kommer også et ekstra generelt tillegg på én krone timen og en økning i minstelønna på fem kroner timen.

Sistnevnte økes med ytterligere tre kroner timen fra 1. mars neste år. Det gjør at minstelønna går opp med 4,67 prosent totalt som følge av årets tariffoppgjør. Sjåførtillegg og fagbrevtillegget gjør også et hopp med nesten to kroner timen totalt. Det gjør at ansatte med denne kompetansen får 22 kroner timen ekstra for kompetansen sin.

Oppgjøret sendes nå ut på uravstemning med frist 17. desember.

Lønnsenighet for Kystrederiene

Kystrederiene har kommet i havn i meklingen med Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Resultatet er blant annet et generelt tillegg på 1,25 prosent med virkning fra 1. oktober i år.

Avisbudene får ny lønn. Her er resultatet

Økt minstelønn, økt kompensasjon for natt- og søndagsarbeid og enighet om å se på avisbudenes arbeidstid. Det ble resultatet for avisbudene etter meklinga med arbeidsgiversida. Helt konkret betyr det følgende:

• 50 øre timen i generelt tillegg fra 1. april i år

• Fra 1. november løftes minstelønnen opp med 6,50 per time

• 10 kroner ekstra i timen for jobbing på på søndager og helligdager

Økt timelønn og høyere minstelønn for dyrepleierne

Dyrepleiere og klinikkassistenter får følgende etter at forhandlingene med NHO ble ferdige:

• 2 kroner i økt timelønn

• Minstelønnssatsene heves med ytterligere 30 øre timen

• Økt minstelønnssats til ansatte med 20 års ansiennitet eller. Nå skal ingen ha lavere årslønn enn 364.138 kroner

Alle tillegg er gitt med virkning fra 1. oktober.

NRK-ansatte får ny lønn. Her er resultatet

Etter å ha meklet seks timer på overtid, ble LO Stat og Spekter enige i meklingen for NTL- og Creo-medlemmene i NRK. Slik ble løsninga på lønnsspørsmålet:

• Et generelt tillegg på 4.700 kroner per år til alle medlemmer utenfor journalistgruppen. Tillegget gis med virkning fra l. april 2020

• Alle medarbeidere skal som et minimum være sikret en lønnsvekst på 1,4 prosent

• Det settes av 1.500 kroner per medlem utenfor journalistgruppen til en pott med virkning fra 1. oktober 2020

• Det gis et generelt tillegg på 5.000 kroner per år til alle medlemmer innenfor NTLs journalistgruppe. Tillegget gis med virkning fra 1.april 2020

• Alle medarbeidere skal som et minimum være sikret en lønnsvekst på 1,4 prosent

• Det settes av 1.750 kroner per medlem tilhørende NTLs journalistgruppe til en pott med virkning fra 1.november 2020

Minstelønna går kraftig opp for ambulansearbeidere

Oppgjøret mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel er i havn med følgende resultat for ambulansearbeiderne:

• Minstelønnssatsene øker med mellom 17.000 og 24.000 kroner avhengig av ansiennitet

• Det skal gis helligdagstillegg for hele påskeaftendøgnet

•Det utbetales 90 kroner, en økning på 3,50 kroner, i matpenger for overtidsarbeid som varer mer enn to timer utover normal arbeidstid

• Det skal utbetales diettgodtgjørelse på 200 kroner for oppdrag som varer mellom 8 og 12 timer, 300 kroner for oppdrag mellom 12 og 16 timer og 400 kroner for oppdrag på over 16 timer. Satsene økes med 20 kroner fra tidligere

Hele oppgjøret går nå til uravstemning.

Dette er den nye minstelønna for bakere og konditorer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke er enige etter om overenskomsten for baker- og konditorfagene. Meklingen, som omfattet 526 ansatte i 15 bedrifter, varte i to dager.

Partene ble enige om følgende tillegg:

• Et generelt tillegg på 50 øre i timen

• Økt minstelønnssats med 5,60 kroner i timen til 189,30 kroner i timen

Meklingsresultatet går ut til uravstemning. Svarfrist: 4. desember.

Minstelønnsøkning på over 27.000 kroner

Energi Norge og EL og IT Forbundet er enige. Resultatet etter energimeklingen innebærer følgende:

• En økning på 5,6 prosent på alle kronesatsene

• En minstelønnsøkning på over 27.000 kroner

• Et generelt tillegg til alle på 50 øre per time (fra 1. juni)

• Krav om kjønnsdelte garderober

Varslingsfristen er strammet inn, kravet til standarden på innkvartering under arbeidsreiser økt, og en kompensasjonsordning for rotasjoner med ekstra lange arbeidsdager er innført.

Minstelønna aukar for flyarbeidarar

Meir enn tre timar på overtid i den tvungne meklinga, kom Fellesforbundet og NHO Luftfart fram til ei løysing i tariffoppgjeret for blant anna stuarar og flyteknikarar. Dette er resultatet:

• Null i generelt lønnstillegg

• Minstelønna aukar med 5,9 prosent frå 1. april 2020

• Andre satsar for ulike tillegg aukar også med 5,9 prosent

Elles er ein del av løysinga at bedriftene ikkje kan forskjellsbehandle tilsette når det gjeld forskotering av sjukepengar, som i frontfaget. Uravstemminga skal vere avslutta innan 19. november.

Ni kroner mer i timen til ansatte på bensinstasjoner

De ansatte på bensinstasjoner gjør et aldri så lite lønnshopp i år. HK og Virke er enige om å øke minstelønnssatsene i tariffavtalen slik:

• 9 kroner i timen på trinn 6. Dette gjelder ansatte som har en ansiennitet på minst seks år

• 3 kroner i timen på trinn 1–5. Dette gjelder ansatte med ansiennitet fra null til fem år

• 3 kroner i timen på ungdomssatsen–ansatte under 18 år

Lønnsøkningene gjelder fra 1. april. De ansatte på bensinstasjoner på lønnstrinn 3 har nå 1,5 kroner mer i timen enn de som er omfattet av landsoverenskomsten som gjelder i varehandelen. Ungdomssatsen er nå 6 kroner høyere enn i landsoverenskomsten. På lønnstrinn 6 ligger de fremdeles fire kroner under.

Jordbærplukkarar får tre kroner meir i timen

Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke er einige i tariffoppgjeret for tilsette i jordbruk og gartneri. Forhandlingsresultatet er blant anna 3 kroner auke i minstelønnssatsen for ferie- og innhaustingshjelp og satsen for fast tilsette frå 1. november.

Fellesforbundet og motparten er einige om behovet for ein plan som blant anna skal bidra til å auke lønnsnivået i næringa, som var eit anna krav frå forbundet. Formålet er å sikre rekrutteringa.

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte

Her er hovedtallene for forhandlingene mellom Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Vy, Go-Ahead og SJ:

Grunnlønn for konduktørpersonalet økes med:

overkonduktør 0 år: 4400 kroner

overkonduktør 4 år: 5000 kroner

overkonduktør 8 år: 5500 kroner

konduktøraspirant: 3400 kroner

togassistent: 4500 kroner

togkontrollør: 5900 kroner

I Flytoget får flytogvertene et lønnstillegg på 4139 (Nivå A) og 4609 (Nivå B) kroner. Kundeveilederne øker lønna med henholdsvis 4011 (Nivå 1) og 4330 (Nivå 2) kroner.

I Bane Nor gis det et generelt tillegg på 5000 kroner til alle med kollektiv avlønning. Ansatte med individuell avlønning gis et prosenttillegg på 1,07 prosent – minimum 5000 kroner per år.

Bedriften Laerdal Medical skal forskuttere sykepenger

Industri Energi og Norsk Industri ble mandag enige om ny tariffavtale for de ansatte ved Laerdal Medical. Forbundets forhandlingsutvalg fikk følgende inn i avtalen:

• Et generelt tillegg på 50 øre

• Bedriften skal forskuttere sykepenger

• Tillitsvalgte får medbestemmelse på bedriftens inntak av lærlinger

• Avtalen skal moderniseres og bli mer oversiktlig

Overenskomsten omfatter kun én bedrift, Laerdal Medical i Stavanger, men er likevel en sentral avtale mellom Industri Energi og Norsk Industri. Den gjelder for omtrent 100 medlemmer.

Medieansatte får ny lønn. Her er resultatet

HK og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er blitt enige om årets sentrale lønnsoppgjør. I kroner og øre betyr det følgende:

• 50 øre til alle (cirka 1000 kroner)

• Justeringstillegg på 2.400 kroner per ansatt innenfor HK-området i bedriftene

I forhandlingene ble man også enige om å fortsette samarbeidet om teknologi og samarbeid. Uravstemninga har frist 19. november, opplyser HK.

Lastebilsjåfører får ny lønn

To timer på overtid i meklingen ble Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet enige om ny tariffavtale med NHO Logistikk og Transport og Norges Lastebileier-Forbund. Lønnshoppet er på nesten 3,6 prosent på minstelønna. Slik blir den nye lønna for lastebilsjåførene:

• 6,30 kroner ekstra i timen totalt fra 1. oktober i år. To av disse kronene gis som tillegg med tilbakebetaling fra 1. april

Også langtransportsjåførene får de drøye seks kronene ekstra i timen på de timene de jobber, det vil si kjøring og lossing og lasting. I tillegg får langtransportsjåførene 43 prosent av den timelønna resten av døgnet de ikke jobber (men er på tur). Det er to prosentpoeng lavere enn tidligere, men siden timelønna har økt såpass mye, vil timelønna for den «uproduktive» tiden likevel ligge omtrent en 50-øring høyere enn før.

Økt minstelønn for ansatte på forsyningsbaser langs kysten

Industri Energi og Norsk olje og gass er blitt enige om ny tariffavtale for blant annet over 800 medlemmer på forsyningsbaser langs kysten. Dette har partene kommet fram til:

• Minstelønnssatsene heves med 6 kroner. Det betyr blant annet at fagarbeidere øker minstelønna til 209,80 kroner i timen

Industri Energi og Norsk olje og gass oppfordrer i tillegg bedrifter til å forskuttere sykepenger der det ennå ikke gjøres, samt at bedriftene ikke skal forskjellsbehandle sine ansatte.

Norsk olje og gass har også forpliktet seg til å gjøre sine medlemsbedrifter bevisst på hvilke regler og begrensninger som gjelder ved bruk av vikarer og innleide med et eget skriv.

Lønnstillegg og sykepenger i hotell og restaurant

Mer enn ti timer på overtid 24. oktober ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige i meklinga om årets tariffoppgjør for ansatte innenfor overnatting, servering og catering. Dermed blir det ingen streik i første omgang. Dette er de generelle tilleggene i meklingsresultatet:

• 50 øre per time både individuelt og på minstelønna fra 1. april

• Garantitillegg på 1,40 kroner per time fra samme dato, fordelt med 1,22 kroner økning i minstelønna og 18 øre økning i kvelds-, natt- og helgetilleggene. Til sammen øker minstelønna dermed med 1,72 øre.

Fellesforbundet fikk også gjennomslag for kravet om at bedriftene ikke kan forskjellsbehandle ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger. Dette skal gjelde fra 1. juli 2021.

Fellesforbundet anbefaler verken ja eller nei i uravstemninga. Dermed må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for et bedre lønnsoppgjør. Resultatet skal leveres Riksmekleren innen 14. november.

Lønna går opp for ansatte i luftfarten

HK er enige med NHO Luftfart om vilkårene for de 8–900 ansatte som er omfattet av luftfartsoverenskomsten. De fleste jobber som funksjonærer i bakkeselskapene, og i ulike servicefunksjoner og administrasjon. Dette er partene enige om:

• Øke minstelønnssatsene med 3,3 prosent

• Øke skifttilleggene. Faktoren økes fra 78 til 80 kroner

• Tidspunktet for når tillegget for jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften blir utbetalt er fra klokka 14, én time tidligere enn før

Partene er også enige om å sette ned et utvalg som skal ha «til hensikt å fremme kompetanseutvikling i handlingsselskapene. Resultatet av forhandlingene skal på uravstemning. Fristen er 18. november.

Foodora-syklister får mer betalt for å bli i jobben over tid

Forhandlingene mellom sykkelbudene med Fellesforbundet i ryggen og Foodora med støtte fra Hovedorganisasjonen Virke er over. En krone mer i timen per år Foodora-syklistene har vært ansatt, i inntil fem år, er noe av det som kom ut av årets lønnsoppgjør.

Selve grunnlønna er imidlertid ikke endret, men Foodora ble med på en minstelønnsgaranti som sier minst 140 kroner timen i ukedagene, og enda mer på lørdager og søndager.

Nytt i avtalen er at budene får en fast sats til dekning av klær, sykkel og annet arbeidsutstyr per kilometer, og at denne satsen øker når leveransen overstiger 2,5 kilometer.

IKT-minstelønna opp med 17.000

Meklingen førte fram for EL og IT og motpart Abelia om IKT-avtalen. Disse tilleggene ble partene enige om:

• Minstelønnsøkningen ble på 8.69 kroner per time, det utgjør i underkant av 17.000 kroner i året

• En laveste minstelønnssats for de ansatte som ikke var omfattet av dette tidligere

• Generelt tillegg på 0.50 kroner per time

Det skal også bli inngått en avtale mellom bedriftene og tillitsvalgte om inndelingen av eksempelvis arbeidstid, fleksitid og pauser. Rutiner for hjemmekontor skal utarbeides sammen med de tillitsvalgte.

Fagarbeidere får høyere minstelønn

Industri Energi, SAFE og Norges Rederiforbund ble 20. oktober enige i årets forhandlinger om Landavtalen NR. Dette ble resultatet:

• Økning av minstelønnssatsen for fagarbeidere med 22,10 kroner, fra 193,60 til 215,70 kroner per time. Etter ett år som fagarbeider får man én krone mer i timen.

• For øvrige arbeidstakere økes den til 194,40 kroner per time, og etter ett år får de 202,50 i timen.

• Unge arbeidstakere under 18 år øker minstelønna til 130,30 kroner i timen, og matpenger for overtidsmat økes fra 76 til 90 kroner.

Tariffavtalen gjelder for ansatte som jobber fast på land i Norge, og også de landansatte som sporadisk jobber offshore. De jobber i bedrifter som Odfjell, Archer, Saipem og Transocean, og Industri Energi har i overkant av 400 medlemmer innenfor avtalens bestemmelser.

Ansatte i Vinmonopolet får lønnstillegg på 1,65 prosent

Handel og Kontor og Vinmonopolet er enige om årets lønnsoppgjør. Det betyr følgende for 1.100 HK-medlemmer i Vinmonopolet:

• Et generelt tillegg på 1,65 prosent

• Økt tillegg for ubekvem arbeidstid

• Økning i kompetansetillegget på to kroner

• Tillegget for fagbrev på 16 kroner i timen

Slik ser de nye satsene for ubekvem arbeidstid ut:

Mandag til fredag

Kl. 06.00 – kl. 07.45 økes med kr 34,- til kr 66,-

Kl. 17.30 – kl. 20.15 økes med kr 5,- til kr 70,-

Lørdag

Kl. 06.00 – kl. 07.45 økes med kr 34,- til kr 66,-

Kl. 13.00 – kl. 15.00 økes med kr 9,- til kr 75,-

Kl. 15.00 – kl. 18.30 økes med kr 24,- til kr 90,-

Heller ikke dette lønnsoppgjøret er ferdig før medlemmene har sagt sitt. Resultatet skal ut på uravstemning blant dem som omfattes av det. Fristen for når medlemmene skal stemme er imidlertid ikke satt.

Ny lønn for statsansatte: Tillegg fra 1.321 til 5.753 kroner

De fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne satt seks timer på overtid for å finne en løsning i meklingen med staten. Dette ble resultatet etter tre knalltøffe dager med mekling:

• Et generelt tillegg til alle på mellom 1.321 kroner lavest på lønnstabellen og 5.753 på topp

• Det er avtalt forpliktende formuleringer på likelønn og bærekraft og miljø

• Låneramma i Statens pensjonskasse økes til 2,3 millioner kroner

Totalramma er i tråd med frontfaget og tilleggene gis fra 1. oktober.

Ansatte i Oslo kommune får forhandlingsrett på pensjon

To timer på overtid ble LO, Unio, YS og Akademikerne enige med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør. Det skjedde natt til 15. oktober. Det betyr følgende etter tre dager med medkling:

• Alle ansatte får et generelt tillegg på 4.400 kroner

• Alle ansatte får forhandlingsrett og streikerett på pensjonsordningen

Fagforbundet og de andre LO-forbundene i Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) fikk dermed gjennomslag for kravet om at hele lønnspotten skulle fordeles på lønnstabellen gjennom sentrale forhandlinger, og at det dermed ikke blir gjennomført lokale forhandlinger eller sentrale justeringer. Tilleggene er gitt med virkning fra 1. mai.

Lønnstillegg for ansatte i finansbransjen

Handel og Kontor, Fagforbundet og Finansforbundet har kommet til enighet med Finans Norge. Det betyr følgende for de ansatte i finansbransjen:

• Et generelt lønnstillegg på minimum 1.500 kroner (med virkning fra 1. mai)

• I tillegg videreføres dagens tariffavtale i uendret stand

Finans Norge-området omfatter i overkant av 20.000 medlemmer i Finans Norges medlemsbedrifter – i hovedsak innen bank og forsikring.

Hever minstelønnen til ansatte i glass- og keramisk industri

Dette er den nye lønna til ansatte i glass- og keramisk industri etter at Industri Energi og Norsk Industri ble enige i sine forhandlinger:

• Minstelønna heves med 3 kroner til 164,30 kroner i året, inklusivt et generelt tillegg på 50 øre for alle arbeidstakere på overenskomsten

• Fagtillegget økes med 2 kroner til 12 kroner i timen

• Overenskomstens bestemmelse om forskuttering av sykepenger blir også styrket

Forhandlingene for glass- og keramisk industri omfatter 127 Industri Energi-medlemmer i bedriftene Hadeland Glassverk, Figgjo, Magnor Glassverk, Norsk Teknisk Porselen og Porsgrunds Porselænsfabrik.

Funksjonærene har fått ny lønn

Forbundet for Ledelse og Teknikk og NHO har kommet til enighet i de sentrale forhandlingene for tekniske funksjonærer. Det betyr følgende:

• Et generelt tillegg på 0,50 kroner per time

• Videreføring av utvalgsarbeid i forbindelse med lønnsbestemmelsen

• Det skal i tillegg føres lokale forhandlinger

Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning blant FLTs medlemmer, og svaret medlemmene gir skal leveres til NHO 11. november.

Solid lønnsøkning for ansatte ved oljedepoter og fuelanlegg

Fellesforbundet og Parat ble 12. oktober enige om ny tariffavtale med Norsk Industri for ansatte ved oljedepoter og fuelanlegg på flyplassene. Da partene signerte protokollen, var følgende klart:

• Et generelt tillegg på 50 øre timen til alle fra 1. april i år

• Fra 1. oktober økes minstelønnssatsen med 5,42 kroner

• Verkstedarbeidernes minstelønn får en økning totalt med 9,36 kroner timen

• Endringer i grunnlaget for beregning av skift- og turnustillegg med 6,86 kroner timen

• Økning på vakttilleggene både på hverdag, helg og helligdager

Bryggeriansatte får ny lønn

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke er enige i lønnsoppgjøret for bryggeriene. Meklingen foregikk i fem timer på overtid før dette resultatet ble klart:

• Det gis et generelt tillegg på 50 øre fra 1. mai

• I tillegg øker minstelønnssatsen med 5,60 per time

NNN opplyser at de har fått en presisering av daglig arbeidstid i overenskomsten og sikret fortsatt lokal forhandlingsrett på spørsmål knyttet til arbeidstid.

Her er den nye lønna i farmasøytisk industri

Industri Energi og Norsk Industri har kommet til enighet i forhandlingene for ansatte innen farmasøytisk industri. Det betyr følgende:

• Alle ansatte på overenskomsten vil få en lønnsøkning på 50 øre i et generelt tillegg, pluss 40 øre i bransjetillegg

• Minstelønnen på avtalen reguleres opp med 6 kroner til 174 kroner

• Skifttillegget og helligdagstillegg økes med 1,7 prosent på alle satser

Forhandlingene for farmasøytisk industri omfatter nær 1000 Industri Energi-medlemmer innen store farmasøytiske bedrifter som blant annet GE Healthcare, Fresenius Kabi og Takeda.

Ny lønn til de som produserer fiskefôr og fiskemel

Industri Energi og Sjømat Norge er enige. Slik blir tilleggene:

• Et generelt tillegg på 50 øre i timen til alle

• Minstelønnssatsene heves med tre prosent til 189,54 og 194,06 kroner timen

• Fagtillegget økes med 10 prosent til 11 kroner

• Skifttillegget økes med 3 prosent på alle satser

• Mat ved overtidsarbeid heves til 90 kroner

• Satsene for overtidsarbeid heves til 136,75 kroner og 273,45 kroner

• Kompensasjonen for overgangen fra et skift til et annet økes med 33 prosent til 750 kroner. Får ansatte beskjed om dette senere enn 14 dager før, får de en ytterligere kompensasjon på 350 kroner.

• Arbeidsdagen jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften skal slutte etter 4 timers arbeid, senest klokken 12.00. Dette gjelder uansett når du begynner på arbeid.

Forhandlingene på fiskemel- og fiskefôravtalen gjelder for bedrifter i produksjon av fiskemel og fiskefôr. Avtalen omfatter i overkant av 600 Industri Energi-medlemmer og dekker blant annet ansatte i Biomar, Pelagia, Skretting og Ewos.

Dette er den nye lønna for veiarbeiderne

Onsdag 7. oktober ble Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet enig med Byggenæringens Landsforening (BNL) om en revidert utgave av overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold. Det betyr følgende:

• Minstelønna går opp med 9 kroner og 50 øre i timen

• Alle får et generelt tillegg på 50 øre per time

• Fagbrevtillegget går opp med 2 kroner i timen og smuss-tillegget øker med 1 krone per time

Arbeidsmandsforbundet har om lag 2.100 medlemmer på denne overenskomsten, mens Fellesforbundet har 200 medlemmer.

Minstelønna opp for ansatte i kommunale energiselskaper

Samfunnsbedriftene (inntil slutten av mars kjent som KS Bedrift) er blitt enige med EL og IT. Dette ble utfallet etter at protokollen var signert:

• Minstelønnen øker med over 17.000 kroner

• Det gis et generelt tillegg på 2500 kroner med virkning fra 1. juli

• Adskilte garderober for kvinner og menn

EL og IT Forbundet har frist til 29. oktober på å gi sitt endelige svar. Protokollen legger til grunn at fristen for lokale forhandlinger utsettes til 1. desember i år.

Resultatet er klart for lageransatte i grossistbedrifter i NHO

Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Handel og Service startet mandag 5. oktober og ble avsluttet natt til onsdag 7. oktober. Dette er de viktigste endringene for lageransatte i grossbedrifter i NHO:

• Et generelt tillegg på 50 øre timen

• En økning på tilleggene med 6,3 prosent, bortsett fra tillegget for forskjøvet arbeidstid. Der øker tillegget for å forskyve starten på arbeidstiden fram en time fra sju til seks om morgenen med 30 prosent, til kr 62,40 per time.

• Det samme tillegget får man dersom arbeidstiden begynner så sent at arbeidsdagen avsluttes mellom klokka 17 og 19.

Tariffavtalen har også en lønnsgaranti som regulerer minstelønna i overenskomsten, til 90 prosent av gjennomsnittslønna for alle arbeidere i LO-NHO-området. Dette gjennomsnittet inkluderer grunnlønn pluss bonus, og ga 1. februar i år en økning på fire kroner og elleve øre i timen på minstelønna.

Ny minstelønn i kjøttindustrien

Det er oppnådd enighet i meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke. Partene er enige om følgende:

• Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 til alle med virkning fra 1. mai. Det generelle tillegget legges ikke på minstelønnssatsen

• Minstelønnssatsen økes med kr. 5,60 til kr. 189,30 pr. time fra 1. mai. Dersom partene lokalt er enige, kan en senere dato enn 1. mai benyttes

Minstelønnen i møbelbransjen får et løft

Industri Energi og Norsk Industri Energi er kommet til enighet i forhandlingene på overenskomsten for møbelbedrifter:

• Minstelønnssatsen økes med fem kroner til 173 kroner timen

• Det blir gitt et generelt tillegg på 50 øre i timen til alle som omfattes av avtalen

• Minstelønnssatsen økes til 173 kroner i timen (gitt et årsverk på 1950 timer gir dette en årslønn på 337.350 kroner).

• Fagbrevtillegget økes med 10 prosent og gir nå 11 kroner ekstra i timen

Møbelavtalen åpner for at arbeidstider kan endres både for skift- og dagarbeidere. Slike endringer har utløst et engangsbeløp på 410 kroner, denne kompensasjonen er nå løftet til 700 kroner.

Industri Energi og Norsk Industri er også enige om å be de lokale partene på arbeidsplassen om å legge til rette for at fast ansatte operatører kan ta fagbrev.

Ny lønn i arbeids- og inkluderingsbedrifter

50 øre til alle og økte satser med 6,3 prosent for fagarbeidere, spesialarbeidere og hjelpearbeidere i arbeids- og inkluderingsbedriftene. Det er utfallet etter at protokollen ble signert mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel etter 13 timer med forhandlinger. Slik er kronetilleggene:

• Tillegget på 50 øre timen for alle gjelder fra 1. april.

• For dem som ikke er på varig tilrettelagt arbeid (VTA), gjelder tillegget på 1,50 fra 1. november.

• Minstestatsen for VTA er økt med 2,50 til 22,50 fra 1. november.

• Satsene for skift, smuss og deltid har fått en ekstra økning

Arbeidsmarkedsbedriftene (AMB) har byttet navn til Arbeids- og inkluderingsbedrifter (AIB). Tariffavtalen bytter dermed også navn til AIB-overenskomsten.

Økt minstelønn i bergverk

Ansatte innen bergverk fikk ei kraftig økning i minstelønna, som øker med nesten ni kroner i timen til 171,36 kroner.

Her er noen av de andre tillegggene:

• Et generelt tillegg på 0,50 kroner per time ved 37,5 timers uke.

• Fagbrevtillegget heves med 0,75 kroner per time.

• Matpengesatsen ble hevet til 90 kroner.

Busstreiken avsluttet

1. oktober avsluttet bussjåførene sin streik, som hadde vart i ti dager.

Søndag 20. september var den første streiken i bussbransjen siden 1998 et faktum. Da streiken ble avsluttet var 8.300 bussjåfører over hele landet i streik.

De streikende var organiserte i fire forbund: Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet (alle tre LO), samt Yrkestrafikkforbundet i YS.

Her er kravene fra bussjåførene:

Fellesforbundets leder Jørn Eggum anbefaler bussjåførene å stemme ja til forslaget. Men det er delte meninger i forbundet. Bransjerådslederen for buss mener forslaget er for dårlig og mener medlemmene må stemme nei.

Medlemmene skal si sin mening i en uravstemning innen 22. oktober.

Oljearbeiderne fikk ny lønn

Lønnsøkningen for oljearbeider på sokkelavtalene blir på 4.700 kroner, samt noe mer til ansatte innen forpleining og boring.

LO-forbundet Industri Energi og SAFE kom til enighet med Norsk olje og gass på sokkeloverenskomstene operatør, boring og forpleining.

I tillegg til løftet på 4.700 får ansatte innen boring og forpleining også et etterslepstillegg på 8.946 kroner. De aktuelle avtalene har ikke lokale forhandlinger i motsetning til operatørene som skal forhandle lokalt senere.

Sokkelavtalene omfatter ansatte som jobber offshore i operatørselskapene, innen boring på faste installasjoner og i forpleiningen.

Lederne aksepterte ikke avtalen og varslet at de tar ut 43 ansatte i streik, som får konsekvenser for arbeidet på Johan Sverdrup-feltet.

Får pensjon fra første krone

Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) møttes 28. september for å bli enige om hva som skal stå i anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører de neste to årene. Ett krav var spesielt viktig å få igjennom. Nemlig obligatorisk tjenestepensjon fra første krone. Fra 1. mai får nå anleggsarbeiderne denne pensonsopptjeningen.

Det var ikke bare pensjon fra første krone som ble resultatet av forhandlingene. Dette ble partene også enige om:

• Et generelt tillegg på 50 øre per arbeidet time

• Minstelønnssatsen økes med 2 kroner, til 190 kroner per arbeidet time.

• Fagbrevtillegget økes med 2 kroner, til 14 kroner per arbeidet time.

• Diett/oppholdsgodtgjørelse heves med 10 kroner, til 195 kroner per dag.

• Det er enighet om nye bestemmelser vedrørende helligdagsgodtgjørelse.

• Det skal settes ned utvalg for arbeide med bilag for innarbeidingsordninger, bilag for drift og vedlikehold, reisebestemmelse og brakkebestemmelser.

Alle tilleggene gjelder fra 1. mai.

Opp minst to kroner i renovasjon

Da meklingen mellom Maskinentreprenørenes Forbund, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund ble avsluttet med tellende resultat tre timer på overtid natt til lørdag 26. september, ble dette resultatet:

• De ansatte får 50-øringen fra frontfagsoppgjøret i generelt tillegg fra 1. mai

• Lavlønnstillegg på en krone og femti øre timen

• En økning i minstelønnssatsene på sju kroner timen fra samme dato.

• Kompetanse- og fagbrevtillegget økes med en krone timen fra oktober

Heretter får ogsp de ansatte ta med seg ansienniteten sin over til det nye selskapet, og innplasseres på ny bedriftslønnsavtale. Det vil også gi en mulig å forhandle fram gode overgangsordninger på blant annet lønn.

Overenskomst for miljøvirksomheter, som tariffavtalen heter, regulerer arbeidet til ansatte innen renovasjonsbransjen, deriblant søppelkjørere og ansatte på avfallsmottakene, pluss skogsarbeidere og brønnborere.

Enighet om heismontørenes lønn

Forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Heisleverandørenes Landsforening (HLF) er i boks. Det skjedde 25. september. Resultatet, som skal til uravstemning med frist senest 9. oktober, betyr følgende for heismontørenes lønn:

• Tariffestet punkt om teknologiavtaler

• Bedriftene skal forskuttere sykelønn

• Midlertidige ansettelse skal skje på samme vilkår som ved innleie

Manuellterapeutene sinte på staten

25. september brøt organisasjonene for manuellterapeuter og fysioterapeuter forhandlingene med staten og Kommunenes interesseorganisasjon KS. Partene forhandlet om driftstilskudd og takster for medlemmer med kommunale avtaler.

Manuellterapeutene er det nest minste LO-forbundet.

Statens økonomiske ramme for oppgjøret var 1,34 prosent.

Den nye forskriften om nye takster gjelder fra 1. november, og siste ord er ikke sagt i saken.

Alenearbeid og hviletid i havbruk

Torsdag 24. september ble Fellesforbundet enige med arbeidsgiverne, Sjømat Norge, om en ny Havbruksoverenskomst. Ansatte i havbruksnæringen har nå fått styrket vernet om fritiden og HMS. For øvrig følger partene frontfaget:

• Et generelt tillegg på kroner 0,50 til alle fra 1. april

• Minstelønnssatsen øker fra 16.oktober med kroner 13,76 per time.

• Satsen for ansatte med ett års ansiennitet øker med kroner 13,91 per time Vaktillegg og skifttillegg er økt med 7,5 prosent

• Fagarbeidertillegget økes til kroner 14,50 per time

• Det ble også ny sats for matpenger på 90 kroner

• Kosttillegg for de som må bo på anlegget, er økt til kroner 372,49 per døgn

Dette får kranarbeiderne i lønnstillegg

24. september ble Fellesforbundet og arbeidsgiverne i Virke enige i forhandlingene om Kranovereinskomsten, som omfatter blant annet kranførere, kranbilsjåfører og teleskoptruck-førere. Dette ble resultatet:

• 1,20 kroner per time i generelt tillegg fra 1. juni i år (70 øre mer enn i den konkurranseutsatte industrien, frontfaget)

• Fellesforbundet har fått inn et punkt om lokale lønnsforhandlinger

Som i frontfaget skal det bli slutt på forskjellsbehandling av grupper i bedriftene når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Minstelønna opp for kai- og lageransatte

Fellesforbund og LKAB har forhandlet ferdig. Slik gikk det da partene forhandlet fram både sentrale og lokale tillegg onsdag 23. september:

• Kai- og lageransatte ved LKAB Narvik går opp åtte kroner i minstelønn, inkludert 50-øringen fra frontfaget.

• I tillegg får de enda en 50-øring fra 1. april i år som de egentlig skulle hatt allerede i 2019, men som ved en feil ikke ble gitt.

Totalt er det 83 havnearbeidere og lageransatte på utskipningskaia i Narvik, hvor malmen kommer med tog fra gruvene i Kiruna i Sverige, som er omfattet av avtalen.

16. september 2020: Den første streiken i årets hovedoppgjør er et faktum. Klokka 06.30 om morgenen bryter vekterne meklingen med NHO Service og Handel hos Riksmekleren.

Vekterne hadde krevd høyere grunnlønn, økte satser for arbeid på natt og helg, samt tillegget for vektere med fagbrev. Kravene blir ikke innfridd og 800 vektere går ut i streik. Over halvparten av dem, nærmere bestemt 402, er organisert i Arbeidsmandsforbundet. De andre streikende er organisert i YS-forbundet Parat.

Umulig å rikke

Natt til 16. september ender årets største oppgjør med enighet. LO kommune, Unio og YS kommune blir enige med arbeidsgiveren KS i kommuneoppgjøret. De ansatte får mellom 1.400 og 1.900 kroner.

Les også: Forsker om lønnsoppgjøret: – Mer krevende når det er lite penger å forhandle om

12. september blir Handel og Kontor og Virke enige om en ny tariffavtale. Mens forbundsleder Christopher Beckham i HK kan juble for at den såkalte 12-timersregelen blir fjernet, må han skuffet konstatere at forbundet ikke når fram med kravet om full lønn under sykdom.

Virke er nemlig umulig å rikke og blir ikke med på at arbeidsgiverne skal forskuttere sykelønna slik at arbeidstakerne slipper å gå via Nav, at arbeidstakerne får opptjent feriepenger også etter 48 dagers sykmelding, og at det utbetales sykepenger også av lønn utover 6G (ca. 600.000 kroner).

De største oppgjørene

Industrioverenskomsten, det såkalte frontfaget, er et oppgjør som legger føringer for resten av tariffoppgjørene i norsk arbeidsliv. Slik ble resultatet:

• Et generelt lønnstillegg til alle på 50 øre timen (om lag 1.000 kroner året) fra 1. april

• 1,50 kroner i særskilt tillegg til lavtlønte i tekstilindustrien

• Økning av minstelønnssatsene på mellom 7,50 og 8,50 kroner

Rammen på 1,7 prosent innebærer en svært forsiktig forbedring i norske arbeidstakeres kjøpekraft inneværende år – gitt at anslagene for prisveksten på 1,4 prosent holder stikk.

Les også: Oppgjørene står i kø for riksmekler Mats Ruland. Her er datoene!

Noe av det mest skuffende for Fellesforbundet var at kravet om forskuttering av sykepenger ikke ble fullt ut oppnådd. Dette er et krav som forbundsleder Jørn Eggum har trukket fram ved hver anledning før tariffoppgjøret.

I dag forskutterer arbeidsgiveren sykelønna for funksjonærene, men hvis en arbeider blir syk utover arbeidsgiverperioden, må vedkommende vente på oppgjøret fra Nav, og det kan ta flere uker. Eggums mantra er at arbeidere og funksjonærer må behandles likt.

Fellesforbundet fikk gjennomslag for at arbeiderne skal få sykepenger utbetalt av bedriften, hvis funksjonærene (ingeniører, økonomer og andre) får sykepenger utbetalt av bedriften. Det vil hjelpe enkelte av Fellesforbundets medlemmer, men det er også en rekke medlemmer som ikke vil nyte godt av dette.

Dette skjedde i kommuneoppgjøret

LO kommune, Unio og YS kommune er enige med kommunenes interesseorganisasjon KS i årets tariffoppgjør. Oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent, det samme som ble resultatet i frontfaget. Leder Mette Nord i Fagforbundet medgir at det er en skuffende liten pott, men hun sier det er helt avgjørende å respektere frontfagsresultatet.

Les også: Derfor mener Mette Nord at du bør si ja til dette lønnsoppgjøret

De avtalte tilleggene er på mellom 1.400 og 1.900 kroner. Dette er tilleggene:

• Stillinger uten særskilt krav til fagutdanning, fagarbeidere og fagarbeider med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 3-årig høyskoleutdanning får 1400 kroner.

• Adjunkt og stillinger med krav om 4 års høyskoleutdanning får et tillegg på 1600 kroner.

• Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om fem års høyskoleutdanning får et tillegg på 1700 kroner.

• Lektor og stillinger med krav om mastergrad får et tillegg på 1800 kroner.

• Lektor med tilleggsutdanning får et tillegg på 1900 kroner

• Ledere som er omfattet av de sentrale forhandlingene får et tillegg på 0,3 prosent.

Garantilønnssatsene økes tilsvarende. Tilleggene gis med virkning fra 1. september. Det skal også settes ned et såkalt partssammensatte utvalg: Ett som skal jobbe for flere heltidsstillinger, og ett som skal se på kompetanse.

Saken fortsetter under bildet.

Både forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø og forhandlingsleder Mette Nord i LO Kommune er fornøyd med at de klarte å bli enige om en forhandlingsløsning for de kommuneansatte.

Både forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø og forhandlingsleder Mette Nord i LO Kommune er fornøyd med at de klarte å bli enige om en forhandlingsløsning for de kommuneansatte.

Per Flakstad

Minstelønna opp i byggfagene

Storstreik blant 17.000 bygningsarbeidere ble unngått da partene, Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening, kom til enighet. Stikkord er høyere minstelønn, økt akkordtariff, rett til egne toaletter og garderober for kvinner. Slik gikk det:

• 6 kroner mer i timelønn for en fagarbeider i byggfagene – fra 209,70 til 215,70 kroner

• Økning av akkordtariffene med 1,5 prosent

• Satsene i byggfagene for ufaglærte uten bransjeerfaring øker til 194,40 kroner

• For ett års erfaring øker de samme satsene til 202,50 kroner

• Tilleggene gjelder fra 1. april – andre endringer i satsene gjelder fra 1. oktober

• Lokale forhandlinger gjennomføres – krav fra NHO om null lokale tillegg ble avvist

• Det innføres separate toaletter og garderober på alle byggeplasser

24. september går resultatet ut til de 17.000 medlemmene Fellesforbundet har innen byggfagene. Da skal de si ja eller nei i uravstemning. Dermed kan det bli streik, selv om partene har kommet fram til en anbefalt løsning.

Avviste HKs krav om full lønn under sykdom

Handel og Kontor og Virke er enige om en ny tariffavtale. Særlig de som jobber i små stillinger får en forbedring. Dette ble partene enige om åtte timer på overtid hos riksmekler Mats Ruland:

• Den såkalte 12-timersregelen blir fjernet. Tidligere har ansatte som jobber mindre enn 12 timer per uke ikke har hatt rett til tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid.

• Høyere tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid for alle ansatte.

• Lørdag: Etter klokka 13: 45 kroner per time (tillegget er uendret), etter klokka 15.00: 55 kroner per time (tillegget er nytt), etter klokka 18: 110 kroner per time (tillegget økes med 20 kroner timen). Søndag: Hele døgnet: 110 kroner per time. Tillegget økes med 14 kroner timen.

• Enighet om et helt eget bilag om bærekraft i overenskomsten (tariffavtalen).

Nedturen for HK var at forbundet ikke nådde fram med kravet om full lønn under sykdom. Forbundet gikk høyt ut på sykelønnsordninga på forhånd, men klarte ikke å komme i mål.

Oppgjørets første streik

803 vektere gikk 16. september ut i streik. Det ble klart etter bruddet i forhandlingene mellom NHO Service og Handel, Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

NAF tar ut 420 vektere, mens Parat tar ut 383. Streiken vil ramme blant annet billettkontroller, kjøpesentre, resepsjoner, mobil- og områdevakthold over hele landet, men sterkest i østlandsområdet, opplyser Parat.

Vekternes krav var både høyere grunnlønn, men også å regulere satsene for arbeid på natt og helg, samt tillegget for vektere med fagbrev. Ifølge NAFs Anita Johansen er dette en streik for å komme ut av lavlønnsfella.


Staten: Må til Riksmekleren

Etter to uker med forhandlinger ber de statsansatte om riksmeklerens hjelp. Meklingen starter 23. september, med frist 14. oktober.

Det var arbeidstakerorganisasjonene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne som kastet kortene og brøt forhandlingene med staten. Årsak: «Nulltilbudet» fra staten har ikke forandret seg.

LO Stat er fremdeles ikke enig med staten i at fjorårets overheng og anslaget på glidning for i år til sammen blir like mye som frontfagsramma.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) hadde håpet på en forhandlingsløsning, men han fastholder at frontfagsramma er brukt opp gjennom glidning, overheng og en pensjonskostnad.

Oppgjøret i Oslo kommune endte også på riksmeklerens bord. Pensjon var den viktigste grunnen til at partene ikke ble enige. Å få forhandlingsrett på pensjon, som de har i landets øvrige kommuner og i Staten, var et av de viktigste kravene til Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) i årets tariffoppgjør. Meklingsfristen er satt til 15. oktober.

Brudd i forhandlingene ble det også mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke. Både lønnskrav og tekstkrav fra NNN ble avvist av motparten.

Partene ble enige om en minstelønnsheving på kr 5,60 kroner, men ikke utbetalingstidspunktet. NNN krevde 1. mai, NHO sto bom fast på 1. oktober. Tidspunktet for meklingen er ennå ikke bestemt.

Dette er resultatet i de andre oppgjørene

Lønnsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund er ferdigbehandlet. Det betyr endringer i Biloverenskomsten, tariffoppgjøret for dem som jobber på bilverksted. Slik gikk det:

• 50 øre mer per time i generelt tillegg fra 1. mai

• Minstelønnssatsene heves med 5,6 prosent

• Satsen for fagarbeidere med ett års praksis øker dermed med 10,50 kroner til 195,50 kroner timen.

• Andre tillegg og satser øker med 7 prosent.

Oppgjøret i Posten Norge innebærer minst 4.400 kroner i tillegg til alle postansatte og moderate kutt i seniordagene. Dette ble partene enige om i forhandlingene:

• Generelt tillegg på minst 4.400 kroner til alle med lønn opp til 500.000 kroner

• Et tillegg på 0,9 prosent til de med høyere lønn

• Fra og med 2022 endres ordningen med seniordager til å omfatte bare faste ansatte med 60 prosent stilling og oppover. Innslagspunktet endres også fra 57 år til 58 år

• Som kompensasjon styrkes pensjonsordningene

Industri Energi og Norsk Industri er enige i de sentrale tarifforhandlingene for elektrokjemisk overenskomst. Oppgjøret omfatter i overkant av 7.500 industriarbeidere. Slik gikk det:

• Skiftarbeiderne får 4 prosent mer i skifttillegg

• Overtidssatsene justeres opp med 2,4 prosent.

• Gjennomslag for kjønnstilpasset arbeidstøy og verneklær

Fellesforbundet, EL og IT Forbundet og Norsk Industri har kommet til enighet i forhandlingene om den såkalte Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien. Slik ble utfallet:

• Alle får et lønnstillegg på 50 øre timen fra 1. april som i frontfaget, samt et bransjetillegg på 10 øre for å fylle ramma.

• Endringene utgjør en økning på drøye 4.100 kroner i året for en ansatt på helkontinuerlig skift.

• Partene er også enige om at bedriftene og klubbene skal gjennomføre reelle lokale lønnsforhandlinger i tråd med reglene i overenskomsten.

• Som frontfaget, byggfagene og byggeindustrien, skal heller ikke bedriftene i treforedling lenger kunne forskjellsbehandle ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Lønnsoppgjøret for Aleris Røntgen: Det blir gitt et generelt tillegg på 4.400 til alle i hundre prosent stilling. Oppgjøret blir gitt med virkning fra 1. april. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg. Minstelønnssatsene økes tilsvarende lønnstilleggene.

Annonse
Annonse