JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Etter rettssaker, tårer og milliontap: Mandag kommer renholderne tilbake til Forsvaret

Ni år etter sjokkbeskjeden om at renholdet i Forsvaret skulle privatiseres, kommer de første tilbake på jobb som statsansatte mandag. Ann Berit Sagedal var tillitsvalgt for renholderne det gikk utover.
OPPGJØR: Privatiseringen av renholdet i Forsvaret utløste flere rettssaker. Her er hovedtillitsvalgt i Forsvarsbygg Ann-Berit Sagedal sammen med LO-advokat Imran Haider i tingretten i 2017.

OPPGJØR: Privatiseringen av renholdet i Forsvaret utløste flere rettssaker. Her er hovedtillitsvalgt i Forsvarsbygg Ann-Berit Sagedal sammen med LO-advokat Imran Haider i tingretten i 2017.

Ole Palmstrøm

anders@lomedia.no

– Det var et sjokk. Veldig uventa, sier Ann Berit Sagedal om dagen hun fikk beskjeden om at renholdet i Forsvaret skulle privatiseres.

Hun var hovedtillitsvalgt for NTL i Forsvarsbygg, der renholderne var ansatt.

Beskjeden kom samtidig som NTL Forsvar startet sitt representantskapsmøte i september 2014. Møtet ble preget av sjokkbeskjeden om at renholdet skulle privatiseres.

Det var starten på en historie som får ringen sluttet på mandag, da de første renholderne kommer på jobb som ansatte i Forsvarsbygg i Rogaland og Agder. Senere skal de andre områdene i Forsvaret også ta tilbake renholdet i egen regi.

Enormt sakskompleks

Sagedal ble pensjonist i 2019, men jobbet med de nesten 400 berørte renholderne fra denne dagen i 2014.

– Dette er kanskje den største enkeltsaken NTL har hatt. Det er ikke mulig å anslå hvor mange timer som er brukt, forteller hun nå.

Først kjempet Sagedal og NTL for å stoppe konkurranseutsettingen. Det var ikke mulig med Høyre-regjeringen ved roret. Overføringene til de private selskapene skjedde ikke før våren 2016, og mye skulle på plass inntil da.

– I den perioden handlet det om å prøve å få «mest mulig best mulig», sier Sagedal.

Ansatte som ble overført skulle innplasseres, og det skulle skrives avtaler. Det første tilbakeslaget var at kun de som var født i 1956, og dermed var 60 år på overføringstidspunktet, og hadde 15 år bak seg i jobben, fikk bli i Forsvarsbygg. Dette var et viktig spørsmål fordi det avgjorde om disse renholderne kunne bevare AFP'en sin.

I privat sektor må man ha jobbet sju av de siste ni år før du fyller 62 år for å kunne ta ut AFP. Tjenestetiden i offentlig sektor går ikke an å ta med seg over i den private ordningen.

Allerede med denne overgangsordningene var det flere som mistet muligheten til å gå av ved 62 år, som de kunne som statsansatte. Og så var det alle de som hadde mindre enn sju år igjen til de fylte 62. De ville heller ikke få AFP.

Å miste AFP'en sin kan betyr at de måtte jobbe inntil fem år lenger før de kunne pensjonere seg, og et pensjonstap på rundt 1 million kroner.

– Det er stor forskjell på ulempene for de ansatte målt opp mot fortjenesten politikerne så for seg, konstaterer Sagedal.

SJOKKBESKJEDEN: Her har NTL-tillitsvalgt Ann Berit Sagedal akkurat fått nyheten om at regjeringen vil frata Forsvarsbygg renholdet i i 2014, og diskuterer med statssekretær Øystein Bø (t.h.) og avdelingsdirektør Frode Halungset fra Forsvarsdepartementet.

SJOKKBESKJEDEN: Her har NTL-tillitsvalgt Ann Berit Sagedal akkurat fått nyheten om at regjeringen vil frata Forsvarsbygg renholdet i i 2014, og diskuterer med statssekretær Øystein Bø (t.h.) og avdelingsdirektør Frode Halungset fra Forsvarsdepartementet.

Morten Hansen

Rettssaker

De som ikke ville bli med over i de private selskapene risikerte å bli oppsagt fra Forsvarsbygg. Og det skjedde. 11 av disse tok saken videre til rettsapparatet, som etter en tid endte med et forlik.

En gruppe på 55 medlemmer som hadde blitt med over til ISS, som fikk flere av kontraktene, gikk til sak for å beholde rettighetene sine fra ansettelsen i staten. Det gjaldt særaldersgrense, diverse tillegg og AFP-opptjening.

Etter tap i tingretten og en delvis seier i ankesaken i lagmannsretten, ble saken anket til Høyesterett. Der ble den behandlet i 2020, og det endte med tap.

– Dette var en voldsom ulempe for de ansatte, og det berørte fryktelig mange. Veldig mange slutta, sier Sagedal.

Etter at de private selskapene hadde kommet i gang med å drive renholdet, begynte også klagene å komme. Det handlet om mangelfullt vedlikehold, at man ikke rakk å vaske alt kontrakten krevde og at hver renholder skule vaske urealistisk store arealer.

Det ble også problemer med sikkerhetsklarering, og i Forsvarsdepartementet endte de opp med å beholde renholdet i egen regi fordi de private ikke kunne levere renholdere med nødvendig sikkerhetsklarering. Det kom også ut historier med renholdere som måtte fotfølges av vektere på grunn av manglende sikkerhetsklarering.

Håper høyresida har lært

Nå, over ni år senere, mener Sagedal det var en merkelig politisk beslutning.

– Det var ideologisk. Departementet hadde bestemt det, med Ine Søreide som statsråd. Det ble også diskutert om dette var et politisk vedtak, som jo alle i staten følger lojalt. Men det er ikke så vanlig med politiske vedtak for interne saker i virksomhetene, konstaterer Sagedal.

I dag oppsummerer hun det slik:

– Det var en forferdelig ugjerning.

Etter regjeringsskiftet i 2021 ble det raskt slått fast at renholdet skal tilbake. 11. desember kommer de første renholderne på jobb som ansatt i Forsvarsbygg igjen. Det gleder Sagedal, selv om hun syns det har tatt nok tid å hente de tilbake.

– Det er en gledens dag at de kan komme tilbake. Jeg tror det er bra for alle parter. Å være offentlig ansatt når du jobber i det offentlige er best, og gir både lojalitet og fleksibilitet, sier Sagedal.

Selv om kampen for NTL var lang, ble det seier til slutt. Sagedal berømmer forbundets innsats.

– NTL var fantastiske i denne saken. Det var ikke noen andre fagforeninger som tok i saken, og de fortsatt helt til nå, skryter hun.

At det tok lang tid både å privatisere renholdet, og ta det tilbake, tror Sagedal kan virke preventivt på eventuelle nye regjeringer.

– Det er en mye tyngre prosess enn det mange kanskje tenker. Jeg håper alle har lært noe av dette. Ideologien ligger og lurer i bakgrunnen, men om det skulle bli et skifte til høyresida igjen tror jeg ikke de ville kjørt denne saken igjen, sier Sagedal.

KOMPLISERT: Ann Berit Sagedal håper prosessen med privatiseringen av renholdet i Forsvaret får framtidige regjeringer til å la være å prøve noe slikt på nytt.

KOMPLISERT: Ann Berit Sagedal håper prosessen med privatiseringen av renholdet i Forsvaret får framtidige regjeringer til å la være å prøve noe slikt på nytt.

Ole Palmstrøm

Tilbakeblikk

Her er bortimot de fleste sakene NTL-magasinet/FriFagbevegelse har skrevet om privatiseringen av renholdet i Forsvaret.

2014:

Forsvarsbygg mister renholdet i Forsvaret (9. september)

Ikke hell ut sikkerheten med vaskevannet (25. september)

Renholderne sparkes ut i uvisshet (4. oktober)

Forsvarsministeren utfordret om renholdere på anbud (23. oktober)

Føler seg politisk misbrukt (28. oktober)

Renholderne venter fortsatt på svar (18. desember)

Spørsmål til Sanner (6. november)

– Sparker renholdere for å spare pensjonsutgifter (28. november)

2015:

Få svar om Forsvars-renholderne (18. mars)

Portrett: Arbeidshesten (23. mars)

Forsvarsbygg-renholderne protesterer i sinne og avmakt (22. juni)

Kun renholdere over 60 får bli i Forsvarsbygg (18. september)

Huitfeldt (Ap) spør forsvarsministeren om renholderne (23. september)

– Et kaldt svar fra forsvarsministeren (1. oktober)

– Hvorfor herjer dere med renholderne? (21. oktober)

Renholder taper 1,3 millioner i pensjon (27. oktober)

NTL er redd for økt arbeidslivskriminalitet (3. november)

Nye renholdere i Forsvaret slipper strenge sikkerhetskrav (7. desember)

2016:

ISS skal vaske for Forsvaret (5. januar)

LO kaster seg inn i kampen for renholdernes pensjon (2. februar)

Forsvarsbygg sparker 52 kvinnelige renholdere (7. april)

– Min tillit til Høyres arbeidslivspolitikk er lik null (8. april)

Forsvarsbygg utelukker overtallige renholdere fra å søke vaktmesterjobb (12. oktober)

– Fyller ikke kravet til stillingen (12. oktober)

Renholderne fra Forsvarsbygg stevner ISS for retten (15. november)

2017:

Arbeidsoppgaver nok, men de oppsagte renholderne får ikke jobbe (9. januar)

For renholder Inger Synnøve (59) står 1,3 mill. i pensjon på spill (21. mars)

Renholderne tapte mot ISS (12. juni)

«Det er ingen der ute som klarer å vaske så mye» (19. juni)

Video: Elisabeth må vaske 36 leiligheter etter lunsj (20. juni)

ISS-renholder ble truet med skriftlig advarsel av arbeidsgiver (27. juni)

Renholderen brøt ikke sikkerhetsbestemmelsene (28. juni)

Renholderne tapte mot ISS – nå anker de (28. juni)

Renholderne Jorunn og Eirin møter staten i retten etter oppsigelsen fra Forsvarsbygg (11. august)

De vil annullere oppsigelsene av renholderne i Forsvaret (14. august)

«Jeg skjønte at denne regjeringa ikke var bra for arbeidsfolk. Og det fikk jeg jo rett i» (15. august)

– Forsvarsbygg kunne strukket seg mye lenger for å finne løsninger for renholderne (16. august)

Millioner i pensjon står på spill for de oppsagte renholderne (16. august)

Renholder Mary Fossen (61) fikk sparken og mistet AFP. Nå taper hun 900 000 i pensjon (17. august)

Renholder Tom Enoksen (48): – Det har vært en påkjenning å få høre at man er ubrukelig (18. august)

– Regjeringens politikk er at Forsvaret skal fokusere på sin kjernevirksomhet, og renhold tilhører ikke kjernevirksomheten (18. august)

Analyse: Sliterne fikk passet sitt påskrevet (21. august)

To historier om privatisering av renhold (7. september)

Anniken Huitfeldt om renholderne i Forsvaret: – Vi må gjøre alt vi kan for å heve denne kontrakten (10. september)

Renholderne tapte saken mot staten (21. september)

Renholdere forteller om stort arbeidspress, oppsigelsesvarsler og sexanklager (20. november)

– Flere renholdere har uttrykt at de følte seg uønsket (21. november)

Renholdere står i kø for å bli sikkerhetsklarert for Forsvaret (22. november)

2018:

Bjørn Wiggo og Tom settes til renhold som Forsvarsbygg har betalt ISS for å utføre (27. mars)

Nå skal renholderne gå hjemme på full lønn: – Forsvarsbygg kaster vrak på vår arbeidskraft (10. april)

Ledere i Forsvarsbygg sviktet sine ansatte da renholdet ble satt ut på anbud, viser ny Fafo-rapport (6. november)

– Staten sier vanligvis ikke opp folk – men har ikke plass til 11 renholdere i Forsvarsbygg (9. november)

Full pensjonsseier for renholderne i Forsvarsbygg (13. november)

2019:

ISS mister to av renholdskontraktene med Forsvaret. – Vi jubler! sier renholderne i Skjold leir (19. mars)

Forsvaret satte renholderne ut på anbud. Nå vil Ap ta dem tilbake (28. mars)

Forsvarsministeren måtte svare på tøffe spørsmål i Stortinget: – Hvorfor skal ISS vaske i Forsvaret, men ikke dine egne kontorer? (4. april)

Om forsvarsrenholderne vinner ankesaken, kan Inger Synnøve (61) gå av med AFP i år (10. april)

Nå venter renholderne på dommen som kan redde pensjonen deres (12. april)

«Saken om renholderne fra Forsvarsbygg er et sår som ikke vil gro» (15. april)

Ansatt ved Skjold leir anklager ISS for bedrageri: – Fakturerer Forsvaret for renhold som ikke er utført (8. mai)

Forsvarsansattes organisasjoner krever at Forsvaret ansetter egne renholdere igjen (22. mai)

Stortinget stemmer over renhold i Forsvaret onsdag. Rødt kommer med tilleggsforslag (11. juni)

Forsvarsrenholderne fikk medhold i to av tre punkter i saken mot ISS: – En stor seier, sier NTL-lederen (14. juni)

Forsvarsrenholderne kjemper videre mot ISS for AFP-millionen. Nå ankes saken til til Høyesterett (10. oktober)

Privatisering av renholdet i Forsvaret opp i Høyesterett (26. november)

2020:

Renholder Inger Synnøve (63) har ventet i seks år på pensjonsavklaring. Nå skal Høyesterett avgjøre (5. juni)

Høyesterettssaken mellom renholderne og ISS (5. juni)

Spekter-advokat om renholdernes krav: «Dette er et minefelt» (9. juni)

Renholderne tapte pensjonsspørsmålet mot ISS i Høyesterett – mister særalderspensjon og AFP (26. juni)

Forsvarsansatte fortviler over dårlig vasking: – På høy tid å ta renholderne tilbake, mener Ap (6. november)

2021:

Renholderne i Forsvaret skal være fast ansatte i staten, mener de rødgrønne (9. august)

Renholdet skal tilbake til Forsvaret: 400 renholdere kan få staten som arbeidsgiver (13. oktober)

2022:

Dette er planen videre for renholdet i Forsvaret (24. januar)

Krass kritikk om ostehøvelkutt og renholdet i Forsvaret (1. juni)

Regjeringen lovet å ta tilbake renholdet i Forsvaret – etter ett år har lite skjedd (8. september)

– Vi er utålmodige og forventer mer av denne regjeringen (7. november)

2023:

Nå starter regjeringa å ta tilbake renholdet i Forsvaret (4. januar)

Renholderne får komme tilbake til Forsvarsbygg. Snart vil hundrevis få staten som arbeidsgiver (13. juni)

400 renholdere ble overført til private firmaer: Ina-Lill hjelper dem tilbake (28. oktober)

Inger Karin får høyere pensjon når renholderne tas tilbake til staten (20. november)

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse